Аортоостиална стеноза на LM


Аортоостиална стеноза на LM

27.09.2011

Кардиология Пълмед

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Д.А.М. 57г. Мъж
Постъпва от районна болница,където регистрирали на фона на болка и еквиваленти на ОЛС динамика в ЕКГ
Несистемно лечение на АН от 5г.
Пушач

Статус- без отклонения от нормата
ЕКГ-По време на изява на болка динамични промени на Т вълната  в долнолатералните отвеждания.
Ехокардиография-ФИ 65%Без нарушения в сегментната кинетика на ЛК в покой.

СКАГ- достъп  a.rad.dextra
Двуклонова коронарна болест
60% аортоостиална стволова стеноза и 80% проксимална стеноза на LAD
RCA 80% стеноза проксимално и дистална на PL 70% стеноза

Стратегия:
Оперативна реваскуларизация-категоричен отказ
След балонна предилатация стентиране на среден участък на LAD ,след което аортоостиалната стеноза

Водещ катетър-ХВ 4 – 7Fr
3 бр.Balans middleweicht
Балон – Pantera 4,0/15
Стент – Co-Cr 4,0/23 и 4,5/16

Видео материали:Дружество по Интервенционална Кардиология.