Девети български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции


Девети български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции

04.11.2019

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим на Девети български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции със случаи на живо, който ще се състои на 24 – 26 януари 2020 г., в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Целта на курса, съгласно традицията, е да включи в програмата стойностни презентации на български и чужди експерти, които да представят новаторски теоретични и практически познания за бифуркациите и комплексните коронарни интервенции.

Ние се стремим да подготвим съдържателен курс с интензивни лекции и дискусии, по време на които бележити чуждестранни оператори ще представят случаи на живо, съвременни техники и нововъведения в сферата.

Деветото издание на курса ще бъде фокусирано върху комплексните коронарни интервенции при високо-рисковите пациенти без други опции за лечение, бифуркациите и други комплексни лезии, тъй като бифуркациите са сериозно застъпени при този тип лезии.

Ще се радваме на участието на международните директори на курса – Prof. Yves Louvard и Prof. Robert Gil, които ще споделят с нас своя огромен опит и неизчерпаеми знания.

След успеха и силния интерес към практическата сесия за млади интервенционални кардиолози, организирана в рамките на ВВС 2019, нашият стремеж е да превърнем тази сесия в традиционна част от програмата. Специализанти по кардиология отново ще имат уникалната възможност да се включат в случаи на живо, под ръководството на изтъкнати чуждестранни специалисти.

За четвърта поредна година програмата ще включва сесия с интересни клинични случаи, като най-интересният случай ще бъде оценен от комисия от чуждестранни гост-лектори и награден.

Всяка година делегати от 10 националности се включват в събитието. Участниците в курса са около 120 души. Официален език на курса е английският език.

По време на курса се провежда съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми, които представят най-съвременните достижения в индустрията.

Достъпът до курса е свободен – не се изискват такси правоучастие. Необходима е само предварителна регистрация.

Нашият партньор при организацията на събитието е фирма – Конгреси и събития ООД

Лица за контакт: Мира Бонова и Деница Йонкова

Тел.: (02) 9877 422

Факс: (02) 988 80 35

Email: mira@cmebg.com и denitza@cmebg.com

Адрес: ул. Фр. Ж. Кюри № 17, бл.2, ет.5, офис 9, София 1113

Участници в практическите сесии могат да бъдат нелицензирани лекари или работещи самостоятелно лицензирани кардиолози, чийто лиценз е придобит преди не повече от две години, считано от дата 24 януари 2020 г. Желаещите да се включат следва да изпратят сканирано копие от препоръка от завеждащ катетаризационната лаборатория, в която работят, копие от диплома и копие от лиценз, в случай че е приложим. Заявки ще се приемат до 10 януари 2020 г., на ел. адрес на конгресния организатор, посочен по-долу. Тъй като местата се ограничени, ще бъдат уважени заявките с коректни документи, получени по реда на постъпването.

Комисия от чуждестранни лектори ще определи най-интересния случай.

Случаите следва да включват кратка презентация в pdf, на английски език, и движещ се филм във формат Quicktime H.264 и резолюция 720 p или 1080 p. Материалите следва да се изпратят през платформата WeTransfer, до 10 януари 2020 г., на е-mail адреса на конгресния организатор, посочен по долу. Файлът следва да се архивира, ако размерът му надхвърля 2 гигабайта.

Тъй като броят на местата е ограничен, побързайте да се регистрирате!

Ще ви очакваме!

С уважение,

Yves Louvard MD Robert J. Gil MD, PhD Почетен директор на курса Международен директор на курса

Добрин Василев MD – Директор на курса

PhD Васил Велчев MD – Директор на курса

PhD Валери Гелев MD, PhD – Директор на курса

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Предварителна програма

Friday, 24 January 2020

12:00 Registration

floor 9

Sessions below are dedicated to fellows. Number of participants is limited to 25.

Participation without preregistration for the sessions will not be possible.

13:00 15:00 Session I: Lesion preparation in calcified lesions

Study Hall, floor 2 Chairpersons: Y. Louvard, G. Sianos, R. Gil, D. Vassilev

13:00 – 13:15 State-of-art predilatation

Y. Louvard

13:15 – 13:20 Discussion

13:20 – 13:35 Rotablation and orbital atherectomy

G. Sianos

13:35 –13:40 Discussion

13:40 – 13:55 Other treatment options address calcium in coronary arteries

R. Gil

13:55 – 14:00 Discussion

14:00 – 15:30 Hands-on session

for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 1

15:30 – 17:40 Session II: Hemodynamics basics

Study Hall, floor 2 Chairpersons: V. Velchev, K. Karamfilov

15:30 – 15:45 Basic hemodynamic assessment in cath-lab

V. Velchev

15:45 15:50 Discussion

15:50 – 16:05 Case-based hemodynamic assessment

N. Stoyanov

16:05 – 16:10 Discussion

16:10 – 17:40 Hands-on session

for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 2

Saturday, 25 January 2020 Auditorium, floor 9

8:00 – 9:00 Session III: Interesting cases on complex PCI /Part I/

4 cases x 7 minutes + 8 minutes discussion

Moderators: D. Trendafilova, Pl. Gatzov, V. Gelev

Panelists:

9:00 – 9:15 Opening ceremony

9:00 – 9:05 Y. Louvard

9:05 – 9:10 R. Gil

9:10 – 9:15 D. Vassilev

9:15 – 9:45 Keynote presentation: Bifurcation treatment overview

G. Stankovic

Moderators: Y. Louvard, D. Vassilev

9:45 – 10:15 Silver sponsor symposium

10:15 – 10:30 Coffee-break and a visit to exhibition

10:30 – 11:30 Session IV: History dedicated session

Moderators: J. Jorgova, B. Finkov, Y. Louvard

10:30 – 10:50 History of the Bulgarian Interventional Cardiology

B. Finkov

10:50 – 11:10 History of the interventional treatment of ACS in Bulgaria

J. Jorgova

11:10 – 11:30 History of the European Bifurcation Club

Y. Louvard

11:30 – 13:00 Session V: CHIP definition and general approach /Part I/

Moderators:

11:30 – 11:45 What is a CHIP patient and how to assess the risk

11:45 – 11:50 Discussion

11:50 – 12:05 Hemodynamic support when it is needed and how to achieve it

R. Gil

12:05 – 12:10 Discussion

12:10 – 12:55 Lesions specific approach in CHIP patients

12:10 – 12:25 Bifurcations

Y. Louvard

12:25 – 12:40 CTO

G. Sianos

12:40 – 12:55 STEMI patient who cannot lay flat

N. Dimitrov

12:55 – 13:00 Discussion

13:00 13:30 Lunch

13:30 – 14:15 Gold sponsor symposium

14:15 – 16:15 Livecase session I

Moderators:

Operators:

Case 1:

Case 2:

16:15 – 16:30 Coffee-break and a visit to exhibition

16:30 – 17:30 Meeting our Western neighbors

Moderators: V. Velchev, D. Vassilev

17:30 19:30 Live case session II

Chairpersons:

Moderators:

Sunday, 26 January 2020 Auditorium, floor 9

8:00 8:40 Session VI: Distal LM bifurcation treatment

Moderators:

8:00 – 8:15 Overview of latest LM trials

I. Iakovou

8:15 – 8:20 Discussion

8:20 – 8:35 LM

M. Pan

8:35 – 8:40 Discussion

8:40 – 9:10 Silver sponsor symposium

9:10 – 9:30 Coffee-break and a visit to exhibition

9:30 – 10:00 Silver sponsor symposium

10:00 – 11:40 Session VII: CHIP definition and general approach /Part II/

Moderators:

Lesions specific approach in CHIP patients:

10:00 – 10:15 How to set up and organize a program for high risk patients with complex anatomy (CHIP) in an institution and the cath-lab settings

10:15 – 10:20 Discussion

10:20 – 10:35 Calcified lesions

10:35 – 10:40 Discussion

10:40 – 10:55 Complication management

G. Sianos

10:55 – 11:00 Discussion

11:00 – 11:15 Functional Assessment and Intravascular Imaging in CHIP patients

C. Collet

11:15 – 11:20 Discussion

11:20 – 11:35 CHIP summary

11:35 – 11:40 Discussion

11:40 – 12:10 Silver sponsor symposium

12:10 – 13:10 Session VIII: Interesting cases on complex PCI /Part II/

Moderators:

4 cases x 7 minutes + 8 minutes discussion

13:10 – 13:15 Closing remarksДружество по Интервенционална Кардиология.