Остиална дисекация на а. субклавия синистра


Остиална дисекация на а. субклавия синистра

14.09.2011

Кардиология Пълмед

Р. Касабов, М. Булгурова,  Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Д.Ст.Др. 70г. жена Постъпва с оплаквания от изтръпване на лява ръка

От статуса- отслабени пулсации на  лява ръка, разлика в АН на двете ръце,повече от 35ммж.

Биохимичен профил и ЕКГ в норма Ехокардиография- ЛК хипертрофияФИ 65%Без клапни лезии.
ТЕЕ- данни за аортна  дисекация  в областа на отделяне ня а. субклавия синистра

Стеноза с дисекация на а. субклавия синистра остиално

Стратегия-  достъп от a.rad.sinistra  за аортография с пиг тайл и  имплантиране на периферен стент през а. femoralis dextra.

Pig taill – 5Fr
Judkins R – 5Fr
Стент графт  Graftmaster 8/40

Видео материали:Дружество по Интервенционална Кардиология.