Остиална оклузия на дясна коронарна артерия


Остиална оклузия на дясна коронарна артерия

07.09.2011

Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Р.Д.П. Жена на 69г.

Типична стенокардия при обичайни физически усилия с  акцелерация през последната седмица.

М.Септември  2010г.преживян долен миокарден инфаркт с регистрирани тогава динамични промени в  ЕКГ.

Уточнени и контролирани придружаващи заболявания:

– Арт.хипертония
– Хипотиреоидизъм
– Дислипидемия
– Синдром на Сьогрен

Физикален статус – без отклонения за възрастта

ЕКГ-синусов ритъм Хоризонтална ST депресия  в ІІ,ІІІ,аVF,V5-V6

Ехокардиография – ФИ 56% Заднобазална хипо- а- кинезия

СКАГ- достъп  a.rad.dextra

Десен доминантен тип коронарна циркулация Едноклонова коронарна болест.

Остиална оклузия на дясна коронарна артерия с контралатерално изпълване от  LAD  Rentrop І

Стратегия: опит за реканализация на дясна коронарна артерия антеградно

Водещ катетър:Judkins R
Водач два Pilot 50
Балон Pantera 1,5
Стент-Со Сr 3,5/32

След балонна предилатация спираловидна дисекация на коронарната артерия.

Стентиране със стент CoCr 3,5/32 ремоделиран до 3,8

Видео материали:Дружество по Интервенционална Кардиология.