Публикации

timthumb.php_.png

Курс по коронарна физиология със случаи на живо, 8-9 юни, УБ „Лозенец“, София и Балнеокомплекс „Св. Спас“, Велинград

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Курс по коронарна физиология със случаи на живо, който ще се състои на 8 и 9 юни 2012 г.
Курсът е организиран от Българското дружество по интервенционална кардиология.
Програмата включва практическо обучение, което ще се проведе на 8 юни преди обяд в УБ «Лозенец», гр. София. Научната програма ще продължи на 8 и 9 юни в Балнеокомплекс Свети Спас 5*, Велинград.

Целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения за коронарната морфология и физиология на пациентите с исхемична болест на сърцето, както и за приложението в катетеризационната
лаборатория на съвременните методи за оценка на пациентите за коронарна интервенция – интраваскуларен ултразвук (IVUS), частичен коронарен резерв (FFR) и резерв на коронарния кръвоток (CFVR).

Участвайки в курса, вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта на коронарната физиология, обменяйки идеи с лектори и колеги.
По всички въпроси относно Вашето участие моля да се обръщате към нашия партньор Международни прояви ООД:
Цветана Панкова тел.: 02 9877 422; 0896 700950 факс: 02 9806 074 e-mail: pankova@cim.bg
Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.
Доц. Д. Трендафилова
Председател на БДИК
Доц. Пл. Гацов
Научен секретар на БДИК

Изтеглете формата за регистрация тук

Изтеглете програмата от тук

Научно-практически курс „Коронарна физиология” 8 – 9 юни 2012 г. Балнеокомплекс „Свети Спас”, Велинград

Организатор: Българско дружество по интервенционална кардиология /БДИК/

ПРОГРАМА
Петък, 8 юни 2012 г.
УБ „Лозенец”, София
9:00 – 14:00 Преставяне на интересни случаи в катетеризационната лаборатория –
Приложение на IVUS, FFR и CFVR при трудни за интерпретация
случаи от клиничната практика
Балнеокомплекс „Свети Спас”, Велинград
17:00 – 20:00 Регистрация, настаняване, посещение на спа-центъра
20:00 Вечеря в ресторанта на хотела
Събота, 9 юни 2012 г.
Зала „Чепино” на Балнеокомплекс „Свети Спас”
9:00 – 9:10 Откриване на сутрешната сесия
9:10 – 10:40 3 лекции от по 20 минути с 10 мин. дискусия
Председатели: доц. Пл. Гацов, dr. M. Hamilos (Гърция)
Панел: д-р Н. Рифаи, доц. С. Димитров, д-р В. Гелев, д-р Яна Симова
1. FFR – що е то и има ли почва у нас? д-р Н. Рифаи
2. Coronary angiography versus FFR for clinical decision making in
patients with CAD, dr. M. Hamilos
3. Интракоронарно приложение на натриев нитропрусид за оценка на
FFR , доц. Пл. Гацов
10:40 – 11:00 Посещение на изложбата и кафе-пауза
11:00 – 12:30 Сателитен симпозиум на фирма Volkano (Новимед)
12:30 – 12:45 Обобщителни думи за предиобедната сесия
13:00 – 14:30 Обяд в ресторанта на хотела

15:00 – 16:30 3 лекции/доклади от по 20 минути с 10 мин. дискусия
Председатели: д-р Н. Рифаи, д-р В. Гелев
Панел: доц. Пл. Гацов, dr. M. Hamilos, доц. С. Димитров,
д-р Яна Симова
1. FFR for estimation of left main coronary artery lesions, dr. M. Hamilos
2. Проучванията DEFFER, FAME, SYNTAX и приложение на техните
резултати в ежедневната практика, д-р В. Гелев
3. Възможности на ехокардиографията за оценка на коронарния
кръвоток и резерв, д-р Я. Симова
16:30 – 16:40 Посещение на изложбата и кафе-пауза
16:40 – 17:10 Фирмена презентация на Берлин-Хеми
17:10 – 17:40 Обобщение, заключителни думи и закриване на курса
20:00 Вечеря
Неделя, 10 юни 2012 г.
Свободно време, посещение на спа-центъра, освобождаване на стаите и отпътуване


2.jpg

14.02.2012 Актуално


K. Kodzhabasheva Product Manager Vascular Intervention BIOTRONIK Bulgaria Ltd.
e-mail: katya.kodzhabasheva@biotronik.com Tel: (+359 2) 428 16 71
High NP and RBP:

Provide the force needed to perform adequately in post-dilatation of hard lesions.

Extra short balloon shoulders:

Enable accurate angioplasty and reduce longitudinal balloon growth to avoid vessel trauma outside the treatment area.

Contacts:

PRACTICAL BIFURCATION WORKSHOP

Dr V. Gelev Head of department Invasive cardiology UMHATEM Pirogov

e-mail: vlgelev@abv.bg
UMHATEM

Sofia 17 – 18 February 2012 Under the auspices of Workshop directors: Bulgarian Society of Interventional Cardiology

Dr M. Ferenc Dr V. Gelev
With the support of:
Pantera LEO
Strength with accuracy

‘$9 BIOTRONIK excellence for life


PRACTICAL BIFURCATION WORKSHOP

Organisers:
Dr. V. Gelev Head of department Invasive Cardiology Department;
Emergency University Hospital “Pirogov”
Dr. M. Ferenc Senior interventional cardiologist and head of the ICU
at Heart Center Bad Krozingen in Germany
Sponsor: BIOTRONIK Bulgaria EOOD

Friday 17. 02. 2012

14:30 – 15:00 Welcome lunch and Workshop Opening
Dr M. Ferenc
15:05 – 15:20 Bifurcation Lesions – incidence,
classification, importance.
Dr M. Ferenc
15:20 – 15:35 Basic bifurcation anatomy and flow
dynamic
Dr D. Vassilev
15:35 – 15:50 Single stent strategy – provisional
stenting, when and how to use it. Dr V. Gelev
15:50 – 16:10 Coffee break
16:10 – 17:10 Live case
17:10 – 17:30 Discussion
08:50 – 09:00 Coffee break
09:00 – 09:10 Which stent type is for bifurcation lesions?
Dr V. Gelev
09:10 – 09:20
When do we need double stenting?
Dr M. Ferenc
09:20 – 09:35 T-stenting – Step by step approach

Dr M. Ferenc 09:35 – 09:50 Culotte-stenting – Step by step approach

Dr M. Ferenc 09:50 – 10:00

Crush, SKS – Simultaneous kissing stents and V-stenting

Dr M. Ferenc Dr V. Gelev 10:00 – 12:00

Live cases – with discussion on the treatment strategy before and after the cases
12:00 – 12:45
Lunch
12:45 – 14:45
Live cases – with discussion on the treatment strategy before and after the cases
14:45 – 14:55
Treating the side branch – which, when and how.
Dr M. Ferenc
14:55 – 15:10 Coffee break 15:10 – 16:10
Case presentations from the audience
Dr V. Gelev
16:10 – 16:15 Take home messages
Dr Dr V. M. Gelev
Ferenc
Saturday 18. 02. 2012


1.jpg

13.02.2012 Актуално


PRACTICAL BIFURCATION WORKSHOP

Sofia 17 – 18 February 2012 Dr V. Gelev and BIOTRONIK Bulgaria have the honor to invite you to our Practical Bifurcation Workshop. We are continuing with the Workshop projects we started in 2011 – this time with a focus on bifurcation lesions. For the second time Dr M. Ferenc from Bad Krozingen Hospital, Germany will attend the workshop as director.

You are invited to share experience with the colleagues by bringing your own interesting cases. As the interest is high and places are limited, please state your participation by 10 February (Friday). We will be happy to see you and discuss together bifurcation topics.

Workshop Directors: Dr M. Ferenc Dr V. Gelev Contacts:

K. Kodzhabasheva Product Manager

Under the auspices of:

Vascular Intervention BIOTRONIK Bulgaria Ltd. e-mail: katya.kodzhabasheva@biotronik.com Tel: (+359 2) 428 16 71

Dr V. Gelev Head of department Invasive cardiology in UMHATEM Pirogov

e-mail: vlgelev@abv.bg
University Emergency Hospital Pirogov – Sofia
Bulgarian Society of Interventional Cardiology
University Heart Center Freiburg – Bad Krozingen – Germany
With the support of:

’39 BIOTRONIK excellence for life


bsic1.png

BULGARIAN SOCIETY OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Bulgaria, Sofia “P.Slaveikov” boul. 52ª; email: info@bulsic.org ; Web: ttp.//www.bulsic.org

Изтеглете програмата в PDF формат от този линк

Practical BIFURCATIONS WORKSHOP

Under the auspices of:

Bulgarian Society of Interventional Cardiology

University Emergency Hospital “Pirogov” – Sofia

University Heart Center Freiburg – Bad Krozingen / Germany

Biotronik Bulgaria

Course Directors:

Valeri Gelev and Miroslaw Ferenc

Friday 17.02.2012

15:00 Opening of the Workshop V. Gelev / M. Ferenc

15:05 Bifurcation lesions – incidence, classification, importance. M. Ferenc

15:20 Basic bifurcation anatomy and flow dynamic. D. Vassilev

15:35 Single stent strategy – provisional stenting (when and how?) V. Gelev

15:50 Coffee break

16:10 Live cases – with discussion regarding the PCI strategy before the case and after.

ca 19:00 Dinner

Saturday 18.02.2012

9:00 Which stent typ for bifurcation lesions? V. Gelev

9:10 When do we need double stenting? M. Ferenc

9:20 T-Stenting – step by step approach M. Ferenc

9:35 Culotte-stenting – step by step approach M. Ferenc

9:50 Crush; SKS – Simultaneous kissing Stents and V-stenting V. Gelev / M. Ferenc

10:00 Coffee break

10:15 Live cases – with discussion on the treatment strategy before the case and after.

12:15 Lunch time / coffee break

13:00 Live cases – with discussion on the treatment strategy before the case and after.

15:00 Treating the side branch – which, when and how V. Gelev / M. Ferenc

15:10 Case presentations from the audience – each presentation 10min. + 5 min. discussion.

16:10 Take home messages V. Gelev / M. Ferenc

16:15 The end


bsic.png

BULGARIAN SOCIETY OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Предварителна научна програма на  Дружеството по интервенционална кардиология (ДИК) за 2012г.

Изтеглете програмата в PDF формат от този линк

Януари 13 -14 – Български бифуркационен курс (Bulgarian Bifurcation Course – BBC) – х-л «Принцес», гр. София;

Февруари 17 -18 – Практически бифуркационен курс – б-ца «Пирогов», гр. София;

Март  – 09 –  Nobori day in Bulgaria – WORKSHOP “ Стентиране на трудни лезии”– б-ца Св. Екатерина  гр. София;

Март – 15-18 – Зимно училище за специализанти – х-л «Самоков», к.к. «Боровец»;

Март – 30
– «Трудни случаи в белодробната хипертония» – УБ «Св. Анна» гр. София;

Май- 15-18 – PCR – Париж, Франция;

Юни 8-9 – Обучителен курс „Коронарна физиология –приложение на FFR” – УБ „Лозенец” гр. София и гр. Велинград;

Юни 29-30 – Практически курс по CTO I – б-ца „Пирогов”, гр. София;

Септември 21-22 – Практически курс по CTO II – б-ца Пирогов”, гр. София;

Октомври 4-7,   XIII Национален конгрес по кардиология, София;

Октомври 22-26 – TCT – Маями, САЩ; Ноември – Български ендоваскуларен курс (Bulgarian Endovascular Course – BEC);Дружество по Интервенционална Кардиология.