Публикации

timthumb.php_.png

25.10.2016 Актуално

На 21 Октомври се навършиха 20 години от създаването на инвазивната кардиология в УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив.

На 21.10.1996 г. Се извърши първата коронарография и сърдечна катетеризация от д-р Буков под ръководството на патриарха на инвазивната кардиология в България – доц. Божидар Финков. Отдаваме чест и почит на проф. Д-р Атанас Джурджев – ръководител на Клиниката по Кардиология и ректор на Университета, без който не бе възможно създаването и развитие на клиниката.

Първите преки основатели на инвазивната кардиология бяха д-р Буков, д-р Мануков, д-р Касабов, д-р Карагеоргиев, д-рТонев, д-р Цветковски, мед сестри Трифонова и Попова-Тосева (работеща като главна кардиологична сестра в Сиатъл Сащ), ренгеновите лаборанти Мурджев и Христозов.

Благодарение на д-р Гълъбов се внедриха на високо ниво функционалните ехокардиографии, езофагеалните ехок и стрес ехографиите.
Благодарим на доц. Д-р Божидар Финков, който всеотдайно, много години както и в момента провежда консултативна и директна практична методична помощ.

От създателите на инвазивната кардиология.


timthumb.php_.png

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София , на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 15.12.2016 год. от 17 часа в гр.София ул. Проф.Христо Вакарелски 1А,  Оливс сити хотел, зала Оливия, със следния дневен ред:
1. Годишен отчет
2. Промяна на сайта – обновяване, промяна на визията, съдържанието и възможността за администриране с цел навременно актуализиране на информацията. Формиране на работна група.
3. Организиране на Националния конгрес по Интервенционална Кардиология за 2017 – избор на дати и място, формиране на работна група.
4. Предложение и обсъждане на нуждата от създаване на регистър за интервенционалните процедури.
5. Предложение за създаване на единна , унифицирана национална програма за обучение, подготовка и сертифициране на инвазивни кардиолози.
6. Гласуване за размера на чл.внос – изискване по устав.
7. Приемане на нови членове в дружеството.
8. Разни.
Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18 часа.
Имаме удоволствието да ви поканим на вечеря от 20 часа, за която моля да потвърдите присъствието си на email : iva.jeleva@gmail.com или тел. 0889939331 – Ива Желева – организационен секретар на ДИК.
p.s. Поканата ще бъде изпратена и на наличните електронни пощи на членовете на дружеството, по списък, който за съжаление отдавна не е актуализиран. При отговор на посочения мейл ще направим и актуализация на данните. Благодаря.



Дружество по Интервенционална Кардиология.