Публикации

timthumb.php_.png

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в
VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология, който ще се проведе
в периода 9 ‐ 12 ноември 2017 г. в Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив.

Организатор на конгреса е Българското дружество по интервенционална кардиология. Както всяка
година, така и тази, конгресът ще се проведе под егидата на Дружеството на кардиолозите в
България.

Програмата на конгреса е посветена на последните постижения в областта на диагностиката и
интервенционалното лечение на сърдечно‐съдовите заболявания.

Целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения и други инвазивни и
неинвазивни диагностични методи.

Ще бъдат представени случаи на живо и лекции на водещи български и чуждестранни експерти в
областта на инвазивната кардиология.

Очакваме около 400 участници от страната и чужбина.
По време на конгреса ще бъде организирана богата специализирана изложба, на която ще се
представят лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура.

Очакваме активно участие от всички Вас, за да организираме максимално ползотворен, интерактивен
и иновативен форум, отворен за дискусии и международен обмен на идеи и опит.

Участвайки в конгреса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта на
инвазивната кардиология, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие.
Ще Ви очакваме!

С уважение,
Д‐р Валери Гелев
Председател на БДИК
и Председател на Организационния комитет
на VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология

Изтеглете форма за регистрация тук

––––––––––––

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Четвъртък, 9 ноември 2017 г.

11:00 Регистрация

Зала Пловдив

13:00 – 14:00 Обучителен модул I Компликации

Модератори: И. Мануков, В. Гелев

13:00 – 13:12 Интракоронарна тромбоза след интервенция с малапозиция на стента И. Мануков

13:12 – 13:15 Дискусия

13:15 – 13:27 Интрапроцедурна коронарна перфорация

Ц. Цветковски

13:27 – 13:30 Дискусия

13:30 – 13:42 Емболизация в ствола на лява коронарна артерия при TAVI

Г. Горанов

13:42 – 13:45 Дискусия

13:45 – 13:57 Контраст индуцирана нефропатия

И. Желева

13:57 – 14:00 Дискусия

14:00 – 14:30 Обучителен модул II – Защита от рентгеново лъчение

Модератор: М. Контева

14:00 – 14:12 Радиационно индуцирани ефекти в интервенционалната кардиология

А. Загорска, Д. Костова-Лефтерова

14:12 – 14:15 Дискусия

14:15 – 14:27 Tips and tricks – практически съвет за редукция на дозата за пациента и операторите

М. Контева

14:27 – 14:30 Дискусия

14:30 – 15:00 Първа постерна сесия и кафе-пауза

Председатели: Д. Трендафилова, П. Гацов

Модератори: И. Желева, М. Пехливанова, Х. Матеев

Авторите следва да присъстват, за да представят постерите си, да коментират с журито и посетителите поставените въпроси.

15:00 – 15:25 Непромоционален научен симпозиум

Хемодинамична оценка на пациенти с БАХ илюстрирана с клинични случаи

В. Велчев

15:25 – 16:30 Обучителен модул IIIHemodynamic support in the cath lab

Модератори: G. Olivecrona, S. Koul, В. Велчев

15:25 – 15:37 Catheter-Based Circulatory Support – overview of indications and devices

В. Велчев

15:37 – 15:40 Дискусия

15:40 – 15:52 The Old Aortic Balloon Counterpulsation – when and how to use it

Ф. Фуладванд

15:52 – 15:55 Дискусия

15:55 – 16:07 Lukas

G. Olivecrona

16:07 – 16:10 Дискусия

16:10 – 16:22 The Impella Family of Devices – New Tools for Mechanical Circulatory Support – principles, indications and results

S. Koul

16:22 – 16:30 Дискусия

16:30 – 16:50 Симпозиум на спонсор – Новимед

Как съвместната програма IVUS и iFR подпомагат в улесняването на сложните случаи в PCI процедурите

S. Constantinides

16:50 – 17:50 Обучителен модул IV – Бифуркационни лезии

Председател: Д. Василев

Модератори: Y. Louvard, В. Гелев, В. Велчев

16:50 – 17:05 How to treat coronary bifurcations in 2017 – position of EBC Y. Louvard

17:05 – 17:08 Discussion

17:08 – 17:18 When two stents are needed – which one is best?

Д. Василев

17:18 – 17:21 Discussion

17:21 – 17:31 Complications during coronary bifurcation PCI – what to do?

В. Велчев

17:31 – 17:34 Discussion

17:34 – 17:44 Tips and tricks in bifunctional stenting using 2 stents – case based presentation

Ф. Фуладванд

17:44 – 17:47 Discussion

17:50 – 18:20 Втора постерна сесия и кафе-пауза

Председатели: Д. Трендафилова, П. Гацов

Модератори: И. Желева, М. Пехливанова, Х. Матеев

Авторите следва да присъстват, за да представят постерите си, да коментират с журито и посетителите поставените въпроси.

18:20 – 18:40 Официално откриване на конгреса

В. Гелев – Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

18:40 – 19:40 Сесия интересни клинични случаи – I

Председател: Р. Касабов

Модератори: К. Карамфилов, Д. Хазърбасанов, G. Olivecrona, Н. Рифаи, В. Гелев

/презентации по 5 минути + 3 минути за коментари към всяка/

18:40 – 18:45 Клиничен случай на инфаркт на десен бъбрек

Н. Доденов

18:45 – 18:48 Дискусия

18:48 – 18:53 Хиперперфузионен синдром при стентиране на каротидна артерия

Р. Касабов

18:53 – 18:56 Дискусия

18:56 – 19:01 ПКИ на дясна коронарна артерия след TAVI Г. Недялков

19:01 – 19:04 Дискусия

19:04 – 19:09 Синдром на paget-schroetter: първична аксило-подключична венозна тромбоза при млада пациентка

П. Кръстев

19:09 – 19:12 Дискусия

19:12 – 19:17 Интервенция на аортно- остиална стеноза на rca след TAVI

В. Иванов

19:17 – 19:20 Дискусия

19:20 – 19:25 Пулмонална валвулопластика

И. Ташева

19:25 – 19:28 Дискусия

19:28 – 19:33 Как да преодолеем екстремна тортуозност на аортата за да осъществим успешна реканализация на хронична оклузия на LAD

К. Карамфилов

19:33 – 19:36 Дискусия

19:40 – 20:10 Симпозиум на сребърен спонсор – Амджен

Биотехнологии срещу Сърдечносъдови: Repatha® – важна стъпка към дислипидемия при лечение Модератор: В. Гелев

Ефект на Evolocumab върху прогресията на коронарна болест при статин, лекувани пациенти: GLAGOV рандомизирано клинично изпитване В. Велчев

Петък, 10 ноември 2017 г.

Зала Пловдив

7:30 – 9:00 Собствен опит /Сесия I/

Председатели: Б. Финков, Ю. Джоргова

Модератори: С. Георгиев, П. Гацов, Д. Трендафилова, Д. Василев, В. Велчев

7:30 – 7:40 Възможно ли е да се прогнозира хемодинамичната значимост (FFR) на стеноза на страничния клон след стентиране на главния съд чрез интракоронарна ЕКГ (i.c. ECG)

(i.c.ECGvsFFR)

Л. Досев

7:40 – 7:50 Измерването на FFR чрез микрокатетър води до по-голям брой перкутанни коронарни интервенции П. Николов

7:50 – 8:00 Нови предиктори за смъртност при проследяване на пациенти със стабилна ангина след ПКИ Л. Досев

8:00 – 8:10 Интервенционален подход при пациент с генерализирана атеросклероза и дегенеративна аортна стеноза

Д. Трендафилова

8:10 – 8:20 Оценка на риска за надвишаване годишната граница на дозата на очната леща на медицински специалисти в три отделения по инвазивна кардиология в България

А. Загорска

8:20 – 8:30 SyntaxScore и EuroScore като предиктори за големи усложнения при пациенти с перкутанна интервенция на ствола на лява коронарна артерия

И. Желева

8:30 – 8:40 Случай на остър миокарден инфаркт след транскатетърното аортно клапно протезиране

И. Димитрова

8:40 – 8:50 Клиничен случай на осъществена по спешност успешна интервеционална реваскуларизация на  високостепенна стеноза на анастомозата на чернодробна артерия 2 месеца след ортотропна чернодробна трансплантация при пациент с хроничен автоимунен хепатит

Г. Стамболийски

8:50 – 9:00 Интервенционално лечение на пациенти със стволова стеноза в реалната клинична практика

В. Гелев

9:00 – 10:00 Ceсия Перкутанни коронарни интервенции при стволови стенози

Председатели: Б. Финков, Ю. Джоргова

Модератори: В. Велчев, Д. Василев, П. Гацов, В. Гелев, G. Olivecrona

9:00 – 9:12 Role of PCI in LM revascularization after the results of NOBLE and EXCEL and meta-analysis of randomized trials

Y. Louvard

9:12 – 9:15 Дискусия

9:15 – 9:27 Beyond Randomized Trials – Left Main PCI in real world

T. Lefevre

9:27 – 9:30 Дискусия

9:30 – 9:42 LM PCI in Bulgaria – history, current status and future perspectives

П. Кръстев

9:42 – 9:45 Дискусия

9:45 – 9:57 Case-based presentation: Essentials of Left Main PCI – technical aspects

Y. Louvard

9:57 – 10:00 Дискусия

10:00 – 10:30 Сесия Хронични коронарни оклузии

Модератор: G. Sianos

10:00 – 10:12 Rationales for recanalization of CTO in 2017

G. Olivecrona

10:12 – 10:15 Дискусия

10:15 – 10:27 Втора презентация: Modern aspects of CTO treatment – G. Sianos

10:27 – 10:30 Дискусия

10:30 – 10:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:45 – 11:45 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиостимулация и електрофизиология

Модератори: В. Велчев, И. Кожухаров

10:45 – 11:00 Ефекти на ДК стимулация върху ЛК систолна функция и алгоритми за редукция на ненужната ДК стимулация С. Йовев

11:00 – 11:15 CRT-P срещу CRT-D: доказателства Б. Борисов

11:15 – 11:30 Епикарден достъп за аблация на КТ при структурно сърдечно заболяване – нови подходи В. Трайков

11:30 – 11:40 Клиничен случай В. Велчев

11:40 – 11:45 Дискусия

11:45 – 12:30 Симпозиум на златен спонсор – Пфайзер

Митове и реалност за статиновата терапия

Можем ли да стабилизираме нестабилната плака?

И. Груев

Пациент в инвазивната лаборатория – какво може да се направи извън реваскуларизацията?

К. Карамфилов

12:30 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 Терапевтичен фокус – ендоваскуларно лечение на структурни сърдечни заболявания:

Председател: Д. Трендафилова

Модератори: Г. Тонев, Ю. Джоргова, В. Гелев

TAVR:

13:00 – 13:05 Аортна стеноза – епидеимология, клиника, прогноза, терапевтично поведение

Л. Золумова

13:05 – 13:20 TAVR-Perspective 2017. The Beginning, current status-controversy and prospect

H. Danenberg

13:20 – 13:35 The European, French and Massy experience with TAVI and how to build up a TAVI program

T. Lefevre

13:35 – 13:50 Bulgarian experience

Д. Трендафилова

Митрална регургитация:

13:50 – 13:55 Митрална регургитация – епидеимология, клиника, прогноза, терапевтично поведение

Л. Золумова

13:55 – 14:10 Overview of Trancecatheter Mitral Valve Repair. Mitral Clip experience and outcomes

H. Danenberg

14:10 – 14:25 New devices and future perspectives in mitral valve repair

T. Lefevre

14:30 – 15:30 Сесия Детска кардиология – Стентове в практиката на детския кардиолог

Модератори: А. Кънева, П. Кратунков

14:30 – 14:50 RVOT stenting as a primary palliation for tetralogy of Fallot in infants

N. Sreeram

14:50 – 15:10 Стентиране на артериален канал при новородени с критична кардиолатия

Л. Димитров

15:10 – 15:30 Стентиране на коарктация на аортата

А. Кънева

15:30 – 15:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

15:45 – 16:45 Симпозиум на платинен спонсор – Санофи

15:30 – 16:40 Сестринска сесия

Бизнес Комплексни коронарни интервенции – съвременни тенденции и конферанс 1 ролята на медицинската сестра

Модератори: В. Гелев, И. Желева

15:30 – 15:42 Перкутанна реваскуларизация при болни с ИБС В. Гелев

15:42 – 15:47 Дискусия

15:47 – 15:59 Хронични коронарни оклузии – определение, индикации, лечение В. Гелев

15:59 – 16:04 Дискусия

16:04 – 16:16 Компликации в катетаризационната лаборатория И. Желева

16:16 – 16:21 Дискусия

16:21 – 16:33 Практически подходи за радиационна защита при интервенционални процедури А. Загорска

16:33 – 16:38 Дискусия

16:45 – 17:45 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиохирургия

Модератори: Г. Начев, Д. Николов

 16:45 – 16:57 Интероперативна флуометрия за оценка на кръвотока през графтовете при миокардна реваскуларизация на биещо сърце и под екстракорпорална циркулация

М. Славов

16:57 – 17:09 Реперфузионна терапия при остър масивен и субмасивен белодробен тромбемболизъм 

А. Келчев, С. Казаков, И. Тодоров, В. Гелев, И. Желева, Г. Кирова, Н. Стоева, Д. Николов

17:09 – 17:21 Остра дисекация на аортата 30 годишен опит. От кошмара до удовлетворението. Д. Кючуков, С. Стойчева, К. Мавродиева, Д. Петков, Г. Начев

17:21 – 17:33 Коронарна и клапна патология – казусът, който все още търси своето решение

З. Въжев

17:33 – 17:45 Хирургичен аспект при лечението на острите миокардни инфаркти В. Коларов, М. Иванов, Г. Коленцов, Л. Бакаливанов, Л. Бояджиев

 

17:45 – 19:00 Сесия Интересни клинични случаи II

Председатели: Д. Хазърбасанов, Ф. Фуладванд

Модератори: Д. Трендафилова, В. Стоянов, Б. Борисов, И. Мануков, В. Гелев

/презентации по 5 минути + 3 минути за коментари към всяка/

17:45 – 17:50 ПКИ на венозен графт на пациент след аортно-коронарен байпас

Г. Недялков

17:50 – 17:53 Дискусия

17:53 – 17:58 Бременност и остър коронарен синдром

К. Хаджихристев

17:58 – 18:01 Дискусия

18:01 – 18:06 Клиничен случай на пациент
с необичайно усложнение на кардиохирургическа интервенция

Д. Мануков

18:06 – 18:09 Дискусия

18:09 – 18:14 Аcs with a complex pci of multivessel disease incl. lms

И. Мануков

18:14 – 18:17 Дискусия

18:17 – 18:22 Интервенция на lad през lima- bypass

В. Иванов

18:22 – 18:25 Дискусия

18:25 – 18:30 PCI and coronary aneurysm embolization of Cx artery

Н. Чилингиров

18:30 – 18:33 Дискусия

18:33 – 18:38 Complete PCI revascularization in CHIP

Д. Ненов

18:38 – 18:41 Дискусия

18:41 – 18:46 Клиничен случай на ОМИ усложнен с кардиогенен шок и белодробен едем след проведена LCEA при пациент с многоклонова болест и осъществена интервенционална реваскуларизация на ДКА

Г. Стамболийски

18:46 – 18:49 Дискусия

19:00 – 19:30 Сесия интервенционално лечение на мозъчен инсулт

Председател: И. Стайков

Модератори: М. Клисурски, И. Ташева, Н. Алиоски

19:00 – 19:15 Съвременни клинични ръководства за интервенционално лечение на исхемичен мозъчен инсулт базирани на медицина на доказателствата

И. Ташева

19:15 – 19:23 Клинични случаи на остър ИМИ разрешени с тромбоаспирационна система И. Ташева

19:23 – 19:31 Клинични случаи на остър ИМИ разрешени с тромбекстракция със стенттривър. Н. Алиоски

Събота, 11 ноември 2017 г.

Зала Пловдив

8:30 – 11:00 Представяне на случаи на живо – Комплексни коронарни интервенции I

Председатели: И. Мануков, В. Велчев, Д. Василев

Модератори: Y. Louvard, H. Danenberg, Ю. Джоргова, Д. Хазърбасанов, И. Желева, В. Гелев

11:00 – 11:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:15 – 11:30 Фокус лекция – Биотроник

Magmaris Magnesium BRS: Safety and Performance of an Advanced and Innovative Technology P. Nordbeck, Germany

11:30 – 14:00 Представяне на случаи на живо – Некоронарни интервенции

Председатели: Д. Трендафилова, Ю. Джоргова

Модератори: H. Danenberg, В. Велчев, Д. Василев, В. Гелев

14:00 – 14:30 Обяд

14:30 – 15:30 Симпозиум на платинен спонсор – Астра Зенека

Лечение на пациентите с коронарна артериална болест: „Отвъд стента„

S. Koul

Модератори: В. Гелев, К. Карамфилов

15:30 – 15:45 TAVI – our beginning and our practice today

S. Toggweiler

15:45 – 18:15 Представяне на случаи на живо – Комплексни коронарни интервенции II

Председатели: Б. Финков, П. Гацов

Модератори: G. Sianos, G. Olivecrona, D. Prvulovic, К. Карамфилов, Ф. Фуладванд

18:15 – 18:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

18:30 – 19:00 Симпозиум на сребърен спонсор – Актавис

Превенция на рестенозите при пациенти с ПАБ, клинични случаи на пациенти с ПАБ В. Гелев, М. Станева

19:00 – 19:30 Симпозиум на сребърен спонсор – Bracco

Нарастващата роля на физиологията и визуализацията на коронарните артерии в катетаризационната лаборатория

Клинични данни и случаи от практиката

Д. Василев, В. Гелев

20:30 Вечеря

Неделя, 12 ноември 2017 г.

Зала Пловдив

8:20 – 9:40 Усложнения в катетаризационната лаборатория

Председатели: В. Гелев, Г. Тонев

Модератори: Y. Louvard, Д. Василев, И. Мартинов, Г. Стамболийски, D. Prvulovic

/презентации по 5 минути и 3 минути дискусия след всяка презентация/

8:20 – 8:25 Percutaneous treatment of catheter-induced dissection of the right coronary artery and right coronary sinus of valsalva and ascending aorta up to aortic arch

O. Maksudov

8:25 – 8:28 Дискусия

8:28 – 8:33 Recanalization of chronic occluded right coronary artery complicated by perforation and hyper acute instent thrombosis of covered stent

Я. Черкезов

8:33 – 8:36 Дискусия

8:36 – 8:41 Перфорация на клон на белодробна артерия

А. Александров

8:41 – 8:44 Дискусия

8:44 – 8:49 Case

D. Prvulovic

8:49 – 8:52 Дискусия

8:52 – 8:57 ПКИ на ЛАД комплицирана със загуба на стент в абдоминална аорта и остра инстент тромбоза

Ф. Фуладванд

8:57 – 9:00 Дискусия

9:00 – 9:05 Разплетен водач

И. Самра

9:05 – 9:08 Дискусия

9:08 – 9:13 Коронарна перфорация при ротаблация

Х. Матеев

9:13 – 9:16 Дискусия

9:16 – 9:21 Stent crush in left main due to stent dislodgment:
role of
IVUS

С. Жежовски

9:21 – 9:24 Дискусия

9:24 – 9:29 Реканализация на хронична оклузия на LAD усложнена с екстразация към перикард и екстравазация към септум

К. Карамфилов

9:29 – 9:32 Дискусия

9:32 – 9:37 Дисекация на ствола на ЛКА след перкутанна етанолова редукция на септума на ЛК/ПЕРС/  при пациент със  симптомна ХОКМП

В. Велчев

9:37 – 9:40 Дискусия

9:45 – 10:00 Симпозиум на сребърен спонсор – Биотроник Магмарис резорбируемо магнезиево скеле: Българският опит В. Гелев

10:00 – 10:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:15 – 10:45 Симпозиум на сребърен спонсор – Terumo Иновативни решения на Терумо  в случаи на   комплексни интервенции

Председател: Д. Карагеоргиев

Модератор: В. Гелев

Ултимастер стент – Глобалното Решение за Комплексни Интервенции

В. Велчев

Родсейвър стент – Нова Парадигма, променяща технологията на каротидното стентиране

Д. Василев

10:45 – 12:15 Собствен опит /Сесия II/

Председатели: Б. Финков, Ю. Джоргова

Модератори: С. Георгиев, П. Гацов, Д. Трендафилова, Д. Василев, В. Велчев

10:45 – 10:55 Стентиране на персистиращ артериален канал при новородени с дуктус зависима белодробна циркулация – първоначални резултати

Л. Димитров

10:55 – 11:05 Ендоваскуларно лечение на болести на аортата

П. Симеонов

11:05 – 11:15 Стентиране на коарктация на аортата

А. Кънева

11:15 – 11:25 Приложение на ротационната атеректомия за лечение на тежко калцифицирани коронарни лезии

А. Александров

11:25 – 11:35 Инвазивна оценка на хемодинамичния ефект от лечение със силденафил при пациенти след фонтан операция

Е. Левунлиева

11:35 – 11:45 TAVI- конкурентна алтернатива на SAVR по отношение на дългосрочната перспектива

П. Веселинова

11:45 – 11:55 Транскатетърно затваряне на междукамерни дефекти – опитът на УМБАЛ “Св. Екатерина”

П. Кратунков

11:55 – 12:05 TAVI valve in valve на митрална позиция при пациентка с дисфункция на биологична клапна протеза

Х. Ангелов

12:05 – 12:15 Терапевтичен ефект на ренална денервация със система Vessix, при резистентни хипертоници

И. Мануков

12:15 Общо събрание на БДИК

12:15 – 12:40 Закриване на конгреса

13:30 Общо събрание на БДИК

Одобрени постерни доклади:

Авторите, участващи в постерните сесии, следва да поставят своите доклади от 11:00 до 14:00 ч. на 9 ноември, четвъртък.

На място ще бъдат осигурени вертикални постерни табла, чиято използваема площ за постерни презентации е с височина 180 см  и ширина 90 см. Моля да подготвите постерите във формат портрет.

Авторите на постерите следва да бъдат до своите постери по време на постерната сесия, за да могат да отговарят на въпроси на комисията.

Постерите следва да бъдат свалени на 12 ноември, неделя, до 12:00 ч.

Организаторите не носят отговорност за постери, които не са свалени до този час.

На място ще бъдат осигурени материали за поставяне на постерите.

Авторите на следните постерни презентации представят в първата постерна сесия:

Р1 Показатели за коронарна перфузия при необструктивна коронарна болест и синдром на забавен коронарен кръвоток, С. Денчев

Р2 Работна ЕКГ проба – информативност при пациенти с микроваскуларна дисфункция, С. Денчев

Р3 Ендоваскуларно лечение на мезентериална исхемия, Р. Касабов

Р4 Необичаен случай на коронарна оклузия, М. Михалев

Р5 Спонтанна дисекация на коронарна артерия – рядък случай на миокарден инфаркт, П. Кръстев

Р6 CT ангиографията – приложение при диагностиката на ИБС, Ж. Стойкова

Р7 Ренално стентиране при болни с резистентна хипертония и стенозарана ренална артерия, И. Мануков

Р8 Остър миокарден инфаркт при HIV позитивен пациент, П. Кръстев

Р9 Ротаблация при пациенти комплексни коронарни лезии – собствен опит, И. Желева

Р10 Клиничен случай на СТЕМИ на ДСЛК, ЛСЛК и ДК, при оклузия на RCA, третирана с PCI- тромбаспирация и имплантация на медикамент излъчващ стент, при коронарна аномалия: общ остиум на LCA и RCA в десен синус Валсалва, М. Стойнев

Р11 Coronary bifurcation management guided by FFR: proposal of new algorithm for treatment. and comparison of two different FFR devices, F. Fouladvand

Авторите на следните постерни презентации представят във втората постерна сесия:

Р12 Клиничен случай на ОМИ усложнен с кардиогенен шок и белодробен едем след проведена LCEA при пациент с многоклонова болест и осъществена интервенционална реваскуларизация на ДКА, Г. Стамболийски

Р13 Значението на тромбофилията при млади пациенти за развитието на остър коронарен синдром със ST елевация, И. Желева

Р14 Късна реперфузия при пациенти с ОМИ със ST-T елевация и едноклонова коронарна болест, П. Кръстев

P15 Надграждане от конвенционален пейсмейкър към система за ресинхронизираща терапия (CRT), С. Йовев

Р16 Клиничен опит и резултати при пациенти с имплантирани BVS ABSORB GT1,проследявани на втората година след индексната процедура, Д. Димитров

Р17 ХИТ- лечимо състояние при навременна диагностика

Клиничен случай на пациентка с високостепенна Ао стеноза след ТAVI усложнен с Хепарин индуцирана тромбоцитопения и ОКС, Х. Ангелов

Р18 Подмладения Миокарден Инфаркт: клиничен и инструментален анализ от два Ангиографски центъра, М. Радкова

Р19 Атипична форма на Тако-Цубо КМП със засягане на средните зони на ЛК, обратима митрална недостатъчност и левостранна СН, П. Гацов

Р20 Два случая на вродени комуникации между коронарните артерии и дясна камера, П. Гацов

Р21 Първи опит в Транскатетърното аортно клапно протезиране: резултати и шестмесечно проследяване, В. Докторова

P22 Половоспецифичен риск от усложнения при инвазивно лечение на остър коронарен синдром, С. Денчев

Р23 Съчетание на alopecia areata universalis с ИБС, при съпътстваща хиперхомоцистеинемия. Закономереност или съвпадение, И. Мануков

P24 Реканализация на СТО с антеграден достъп – анализ на данни, Л. Досев

P25 Интракоронарните ЕКГ параметри като предиктор за смъртност при бифуркационни лезии, Г. Димитров

P26 Сбор – оценка на главния съд – предиктор на хемодинамичната значимост при лечение на бифуркационни лезии, П. Николов

 

 

 


timthumb.php_.png

INVITATION

Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee we are pleased to invite you to take part in the VIII
National Congress of Interventional Cardiology, which is going to be held on 9‐12 November 2017
in Grand Hotel Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria.

The congress is organized by the Bulgarian Society of Interventional Cardiology under the auspices
of the Bulgarian Society of Cardiology.

The scientific program of the congress is dedicated to the last achievements in the diagnosis and
interventional treatment of cardiac diseases. Presentations of leading Bulgarian and foreign
experts in the field will be included in the program as well as live‐case sessions from three cathlabs.
Around 400 attendees from Bulgaria and abroad are expected.

An interesting commercial exhibition will be held during the congress, which will be an ideal
opportunity to meet the leaders in the industry and their latest achievements.

We shall highly appreciate your active participation for a useful and challenging event, open for
discussions and idea exchange.

We shall be happy to welcome you to the VIII National Congress of Interventional Cardiology!

Sincerely yours,
Dr. Valery Gelev
Chairman of BSIC
and Chairman of the Organizing Committee of the Congress

Download the Registration Form here.

PRELIMINARY PROGRAM

Thursday, 9 November 2017

11:00 Registration

Plovdiv Hall

13:00 – 14:00 Educational module I: Complications

Moderators: I. Manoukov, V. Gelev

13:00 – 13:12 Intracoronary thrombosis after stent malapposition

I. Manoukov

13:12 – 13:15 Discussion

13:15 – 13:27 Coronary perforation

Tz. Tzvetkovski

13:27 – 13:30 Discussion

13:30 – 13:42 LMI embolization after TAVI

G. Goranov

13:42 – 13:45 Dicussion

13:45 – 13:57 Contrast induced nephropathy

I. Jeleva

13:57 – 14:00 Discussion

14:00 – 14:30 Educational module II: X-Ray Safety

Моderator: М. Konteva

14:00 – 14:12 Radiation induced tissue reactions in interventional cardiology

А. Zagorska, D. Kostova-Lefterova

14:12 – 14:15 Discussion

14:15 – 14:27 Tips and tricks – practical advice for reduction of X-ray dose for patients and operators

М. Konteva

14:27 – 14:30 Discussion

14:30 – 15:00 First poster session, visit to the exhibition and coffee-break

Chairmen: D. Trendafilova, P. Gatzov

Moderators: I. Jeleva, M. Pehlivanova, H. Mateev

Authors are kindly requested to be present during the session in order to briefly introduce their posters and be able to discuss with jury and audience on the topic.

15:00 – 15:25 Non-promotional scientific symposium

Hemodynamic assessment of patients with PAH illustrated with clinical cases

V. Velchev

15:25 – 16:30 Educational module III: Hemodynamic support in the cath lab

Moderators: G. Olivecrona, S. Koul, V. Velchev

15:25 – 15:37 Catheter-Based Circulatory Support – overview of indications and devices

V. Velchev

15:37 – 15:40 Discussion

15:40 – 15:52 The Old Aortic Balloon Counterpulsation – when and how to use it

F. Fouladvand

15:52 – 15:55 Discussion

15:55 – 16:07 Lukas

G. Olivecrona

16:07 – 16:10 Discussion

16:10 – 16:22 The Impella Family of Devices – New Tools for Mechanical Circulatory Support – principles, indications and results

S. Koul

16:22 – 16:30 Discussion

16:30 – 16:50 Symposium of Novimed

How IVUS and iFR Co-registration assist to simplify complex cases in PCI

S. Constantinides

16:50 – 17:50 Educational module IV – Bifurcation lesions

Chairman: D. Vassilev

Moderators: Y. Louvard, V. Gelev, V. Velchev

16:50 – 17:05 How to treat coronary bifurcations in 2017 – position of EBC Y. Louvard

17:05 – 17:08 Discussion

17:08 – 17:18 When two stents are needed – which one is best?

D. Vassilev

17:18 – 17:21 Discussion

17:21 – 17:31 Complications during coronary bifurcation PCI – what to do?

V. Velchev

17:31 – 17:34 Discussion

17:34 – 17:44 Tips and tricks in bifunctional stenting using 2 stents – case based presentation.

F. Fouldavand

17:44 – 17:47 Discussion

17:50 – 18:20 Second poster session, visit to the exhibition and coffee-break

Chairmen: D. Trendafilova, P. Gatzov

Моderators: I. Jeleva, М. Pehlivanova, H. Mateev

Authors are kindly requested to be present during the session in order to briefly introduce their posters and be able to discuss with jury and audience on the topic.

18:20 – 18:40 Official opening ceremony

V. Gelev President of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

18:40 – 19:40 Case report session I

Chaiman: R. Kassabov

Moderators: K. Karamfilov, D. Hazarbassanov, G. Olivecrona, N. Rifai, V. Gelev

/presentations x 5 minutes + 3 minutes discussion after each/

19:40 – 20:10 Silver sponsor symposium Amgen

Biotechnology vs Cardiovascular: Repatha – important step toward treatment dyslipidemia

V. Gelev

Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial V. Velchev

Friday, 10 November 2017

Plovdiv Hall

7:30 – 9:00 Own experience /Session I/

Chairmen: B. Finkov, J. Jorgova

Moderators: S. Georgiev, P. Gatzov, D. Trendafilova, D. Vassilev, V. Velchev

9:00 – 10:00 PCI in coronary artery disease Session

Chairmen: B. Finkov, J. Jorgova

Moderators: V. Velchev, D. Vassilev, P. Gatzov, V. Gelev, G. Olivecrona

9:00 – 9:12 Role of PCI in LM revascularization after the results of NOBLE and EXCEL and meta-analysis of randomized trials

Y. Louvard

9:12 – 9:15 Discussion

9:15 – 9:27 Beyond Randomized Trials – Left Main PCI in real world

T. Lefevre

9:27 – 9:30 Discussion

9:30 – 9:42 LM PCI in Bulgaria – history, current status and future perspectives

P. Krastev

9:42 – 9:45 Discussion

9:45 – 9:57 Case-based presentations: Essentials of Left Main PCI – technical aspects

Y. Louvard

9:57 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:30 CTO Session

Moderator: G. Sianos

10:00 – 10:12 Rationales for recanalization of CTO in 2017

G. Olivecrona

10:12 – 10:15 Discussion

10:15 – 10:27 Modern aspects of CTO treatment

G. Sianos

10:27 – 10:30 Discussion

10:30 – 10:45 Coffee-break and visit to the exhibition

10:45 – 11:45 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiostimulation and Electrophysiology

Moderators: V. Velchev, I. Kozhuharov

10:45 – 11:00 Effects of RV pacing on left ventricular systolic function S. Iovev

11:00 – 11:15 CRT-P versus CRT-D: evidence based medicine B. Borisov

11:15 – 11:30 New approaches to epicardial access in the EP lab V. Traikov

11:30 – 11:40 Clinical case V. Velchev

11:40 – 11:45 Discussion

11:45 – 12:30 Gold sponsor symposium – Pfizer

Myths and reality for the statin therapy

How to change the unstable plaques into stable ones?

I.Gruev

Patient in the invasive laboratory  – what can be done outside of revascularisation?

К. Кaramfilov

12:30 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 Therapeutic focus endovascular treatment of structure heart disease

Chairman: D. Trendafilova

Moderators: G. Tonev, J. Jorgova, V. Gelev

TAVR:

13:00 – 13:05 Aortic stenosis – epidemiology, prognosis, treatment

L. Zolumova

13:05 – 13:20 TAVR-Perspective 2017. The Beginning, current status-controversy and prospect

H. Danenberg

13:20 – 13:35 The European, French and Massy experience with TAVI and how to build up a TAVI program

T. Lefevre

13:35 – 13:50 Bulgarian experience

D. Trendafilova

Mitral regurgitation:

13:50 – 13:55 Mitral regurgitation epidemiology, prognosis, treatment

L. Zolumova

13:55 – 14:10 Overview of Trancecatheter Mitral Valve Repair. Mitral Clip experience and outcomes

H. Danenberg

14:10 – 14:25 New devices and future perspectives in mitral valve repair

T. Lefevre

14:30 – 15:30 Pediatric Cardiology Session Stenting in pediatric cardiology Moderators: А. Kaneva, P. Kratunkov

14:30 – 14:50 RVOT stenting as a primary palliation for tetralogy of Fallot in infants

N. Sreeram

14:50 – 15:10 Stenting of arterial duct in critically ill neonales

L. Dimitrov

15:10 – 15:30 Stenting of the coarctation of the aorta

А. Kaneva

15:30 – 15:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

15:45 – 16:45 Platinum sponsor symposium Sanofi

15:30 – 16:40 Nurse session

Business Current trends in complex coronary interventions and the role of the Conference 1 nurse

Моderators: V. Gelev, I. Jeleva

15:30 – 15:42 Percutaneous revascularization in patients with ischemic heart disease V. Gelev

15:42 – 15:47 Discussion

15:47 – 15:59 Chronic total occlusions of coronary arteries –definition, indications, treatment V. Gelev

15:59 – 16:04 Discussion

16:04 – 16:16 Complications in cath lab I. Jeleva

16:16 – 16:21 Discussion

16:21 – 16:33 Radiation safety in interventional suite: a practical approach А. Zagorska

16:33 – 16:38 Discussion

16:45 – 17:45 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiac Surgery

Moderators: G. Nachev, D. Nikolov

16:45 – 16:57 Transit-time flowmetry for assessment of coronary artery bypass graft flow after off- and on-pump revscularisation procedures M. Slavov

16:57 – 17:09 Reperfusion therapy in acute massive and submassive pulmonary embolism A. Kelchev, S. Kazakov, I. Todorov, V. Gelev, I. Jeleva, G. Kirova, N. Stoeva, D. Nikolov

17:09 – 17:21 Surgical Treatment of Aortic Dissection Type A – Thirty Years Experience from Nightmare to Satisfaction D. Kyuchukov, S. Stoycheva, K. Mavrodieva, D. Petkov, G. Nachev

17:21 – 17:33 Coronary artery disease and valve pathology – the case that still needs a solution Z. Vazhev

17:33 – 17:45 Аcute myocardial infarction – surgical point of view V. Kolarov, M. Ivanov, G. Kolentzov, L. Bakalivanov, L. Boyadjiev

17:45 – 19:00 Clinical cases session II

Chairmen: D. Hazarbassanov, F. Fouladvand

Moderators: D. Trendafilova, V. Stoyanov, B. Borisov, I. Manoukov, V. Gelev

/presentations x 5 minutes + 3 minutes discussion after each/

19:00 – 19:30 Mechanical recanalization in ischemic stroke

Chairman: I. Staikov

Moderators: М. Klisurski, I. Tasheva, N. Alioski

19:00 – 19:15 Guidelines for interventional treatment of ischemic stroke – data based on evidence-based medicine

I. Tasheva

19:15 – 19:23 Clinical cases of stroke solved by tromb aspiration I. Tasheva

19:23 – 19:31 Clinical cases of stroke solved with tromb extraction and stent retriever

N. Alioski

Saturday, 11 November 2017

Plovdiv Hall

8:30 – 11:00 Live-case session Complex coronary interventions I

Chairmen: I Manukov, V. Velchev, D. Vassilev

Moderators: Y. Louvard, H. Danenberg, J. Jorgova, D. Hazarbassanov, I. Jeleva, V. Gelev

11:00 – 11:15 Coffee-break and visit to the exhibition

11:15 – 11:30 Focus lection Biotronik

Magmaris Magnesium BRS: Safety and Performance of an Advanced and Innovative Technology P. Nordbeck, Germany

11:30 – 14:00 Live-case session Non-coronary interventions

Chairmen: D. Trendafilova, J. Jorgova

Moderators: H. Danenberg, V. Velchev, D. Vassilev, V. Gelev

14:00 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:30 Platinum sponsor – Astra Zeneca

Treating patients with coronary artery disease: “Beyond” the stent“

Lecturer: S. Koul

Мoderators: V. Gelev, K. Karamfilov

15:30 – 15:45 TAVI – our beginning and our practice today

S. Toggweiler

15:45 – 18:15 Live-case session Complex coronary interventions II

Chairmen: B. Finkov, P. Gatzov

Moderators: G. Sianos, G. Olivecrona, D. Prvulovic, К. Karamfilov,

F. Fouladvand

18:15 – 18:30 Coffee-break and visit to exhibition

18:30 – 19:00 Symposium of silver sponsor – Actavis

Prevention of restenosis in patients with PAD, clinical cases of PAD patients

V. Gelev, M. Staneva

19:00 – 19:30 Symposium of silver sponsor Bracco

The evolving role of physiology and imaging in the cath lab

Clinical data and cases

D. Vassilev, V. Gelev

20:30 Dinner

Sunday, 12 November 2017

Plovdiv Hall

8:20 – 9:40 Complications in the cath-lab

Chairmen: V. Gelev, G. Tonev

Moderators: Y. Louvard, D. Vassilev, I. Martinov, G. Stamboliyski, D. Prvulovic

/presentations x 5 minutes and 3 minutes discussion after each presentation/

9:45 – 10:00 Symposium of silver sponsor Biotronik Magmaris Magnesium BRS: Bulgarian experience V. Gelev  

10:00 – 10:15 Coffee-break and visit to the exhibition

10:15 – 10:45 Symposium of silver sponsor Terumo

Chairman: D. Karageorgiev

Moderator: V. Gelev

Terumo’s Innovative solutions for complex interventions’  

Ultimaster stent – the Global Master for Complex PCI

V. Velchev

Roadsaver stent – New Paradigm changing technology in carotid stenting

D. Vassilev

10:45 – 12:15 Own experience /Session II/

Chairmen: B. Finkov, J. Jorgova

Moderators: S. Georgiev, P. Gatzov, D. Тrendafilova, D. Vassilev, V. Velchev

12:15 General Assembly of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

12:15 – 12:40 Official closing of the congress

13:30 General Assembly of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

 

 

 

 Дружество по Интервенционална Кардиология.