Публикации


On behalf of the Organizing Committee, we are honored to invite you to the Ninth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course which is to be held on 24-26 January 2020 in Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia.

Traditionally BBC’s mission is to design a program of presentations delivered by renowned experts providing concise theoretical and practical knowledge on bifurcations and complex coronary interventions. We aim to create a Course of extensive teaching and discussions during which forefront operators would perform live-cases showing modern approaches and technical innovations in the field. Fellow cardiologists will be able to conduct proctored hands-on sessions under the supervision of the best experts in interventional cardiology.

We have defined as main focus of the coming forum Complex PCI in high-risk patients with no other option, bifurcations and other complex lesions as we are positive that bifurcations are significantly present in these type of lesions.

Close interaction between participants, faculty and operators and the friendly atmosphere during the Course are the most valuable assets of the forum. We shall have the chance to enjoy the presence of the International Course Directors – Prof. Yves Louvard and Prof. Robert Gil who are going to share their broad expertise and huge experience.       

Traditionally the Course gathers most prominent European experts in interventional cardiology as faculty and around 120 participants: young cardiologists and doctors from Bulgaria and neighboring countries. Close to 10 nationalities are represented every year by faculty and participants.

Strong partnership with the industry is established in order to be kept with up to date innovations.  

No registration fees will be applicable.

We look forward to meeting you in Sofia!

Sincerely yours:

Yves Louvard MD Robert J. Gil MD, PhD Honorable Course Director International Course Director

Dobrin Vassilev MD – Course Co‐Director

PhD Vassil Velchev MD – Course Co‐Director

PhD Valery Gelev MD, PhD – Course Co‐Director

REGISTRATION FORM

Ninth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course

24-26 January 2020

Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

PRELIMINARY PROGRAM

Friday, 24 January 2020

12:00 Registration

floor 9

Sessions below are dedicated to fellows. Number of participants is limited to 25.

Participation without preregistration for the sessions will not be possible.

13:00 15:00 Session I: Lesion preparation in calcified lesions

Study Hall, floor 2 Chairpersons:

13:00 – 13:15 State-of-art predilatation

13:15 – 13:20 Discussion

13:20 – 13:35 Rotablation and orbital atherectomy

13:35 –13:40 Discussion

13:40 – 13:55 Other treatment options address calcium in coronary arteries

13:55 – 14:00 Discussion

14:00 – 15:00 Hands-on session

for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 1

15:00 – 16:40 Session II: Hemodynamics basics

Study Hall, floor 2 15:00 – 15:15 Basic hemodynamic assessment in cath-lab

15:15 15:20 Discussion

15:20 – 15:35 Case-based hemodynamic assessment

15:35 – 15:40 Discussion

15:40 – 16:40 Hands-on session

for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 2

Saturday, 25 January 2020 Auditorium, floor 9

8:00 – 9:00 Session III: Interesting cases on complex PCI /Part I/

4 cases x 7 minutes + 8 minutes discussion

9:00 – 9:15 Opening ceremony

9:00 – 9:05 Y. Louvard

9:05 – 9:10 R. Gil

9:10 – 9:13 D. Vassilev

9:13 – 9:15 V. Gelev

9:15 – 9:45 Keynote presentation: Bifurcation treatment overview

G. Stankovic

9:45 – 10:15 Silver sponsor symposium

10:15 – 10:30 Coffee-break and a visit to exhibition

10:30 – 11:30 Session IV: History of the Bulgarian Interventional Cardiology. History of the European Bifurcation Club

11:30 – 13:00 Session V: CHIP definition and general approach /Part I/

Moderators:

11:30 – 11:45 What is a CHIP patient and how to assess the risk

11:45 – 11:50 Discussion

11:50 – 12:05 Hemodynamic support when it is needed and how to achieve it

12:05 – 12:10 Discussion

12:10 – 12:55 Lesions specific approach in CHIP patients

12:10 – 12:25 Bifurcations /Y. Louvard/

12:25 – 12:40 CTO /G. Sianos/

12:40 – 12:55 STEMI patient who cannot lay flat

12:55 – 13:00 Discussion

13:00 13:30 Lunch

13:30 – 14:15 Gold sponsor symposium

14:15 – 16:15 Livecase session I

Moderators:

Operators:

Case 1:

Case 2:

16:15 – 16:30 Coffee-break and a visit to exhibition

16:30 – 17:30 Meeting our Western neighbors /Joint Serbian-Bulgarian session/

17:30 19:30 Live case session II

Chairpersons:

Moderators:

Sunday, 26 January 2020 Auditorium, floor 9

8:00 9:00 Session VI: Distal LM bifurcation treatment

Moderators:

8:00 – 8:15 Overview of latest NOBLE, EXCEL

8:15 – 8:20 Discussion

8:20 – 8:35 Lesions specific approach in CHIP patients

8:35 – 8:40 Discussion

8:40 – 8:55 LM

8:55 – 9:00 Discussion

9:00 – 9:30 Silver sponsor symposium

9:30 – 9:45 Coffee-break and a visit to exhibition

9:45 – 10:15 Silver sponsor symposium

10:15 – 11:35 Session VII: CHIP definition and general approach /Part II/

Moderators:

Lesions specific approach in CHIP patients:

10:15 – 10:30 Calcified lesions

10:30 – 10:35 Discussion

10:35 – 10:50 Complication management

10:50 – 10:55 Discussion

10:55 – 11:10 How to set up and organize a program for high risk patients with complex anatomy (CHIP) in an institution and the cath-lab settings

11:10 – 11:15 Discussion

11:15 – 11:30 CHIP summary

11:30 – 11:35 Discussion

11:35 – 12:05 Silver sponsor symposium

12:05 – 13:05 Session VIII: Interesting cases on complex PCI /Part II/

Moderators:

4 cases x 7 minutes + 8 minutes discussion

13:05 – 13:10 Closing remarks



Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим на Девети български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции със случаи на живо, който ще се състои на 24 – 26 януари 2020 г., в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Целта на курса, съгласно традицията, е да включи в програмата стойностни презентации на български и чужди експерти, които да представят новаторски теоретични и практически познания за бифуркациите и комплексните коронарни интервенции.

Ние се стремим да подготвим съдържателен курс с интензивни лекции и дискусии, по време на които бележити чуждестранни оператори ще представят случаи на живо, съвременни техники и нововъведения в сферата.

Деветото издание на курса ще бъде фокусирано върху комплексните коронарни интервенции при високо-рисковите пациенти без други опции за лечение, бифуркациите и други комплексни лезии, тъй като бифуркациите са сериозно застъпени при този тип лезии.

Ще се радваме на участието на международните директори на курса – Prof. Yves Louvard и Prof. Robert Gil, които ще споделят с нас своя огромен опит и неизчерпаеми знания.

След успеха и силния интерес към практическата сесия за млади интервенционални кардиолози, организирана в рамките на ВВС 2019, нашият стремеж е да превърнем тази сесия в традиционна част от програмата. Специализанти по кардиология отново ще имат уникалната възможност да се включат в случаи на живо, под ръководството на изтъкнати чуждестранни специалисти.

За четвърта поредна година програмата ще включва сесия с интересни клинични случаи, като най-интересният случай ще бъде оценен от комисия от чуждестранни гост-лектори и награден.

Всяка година делегати от 10 националности се включват в събитието. Участниците в курса са около 120 души. Официален език на курса е английският език.

По време на курса се провежда съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми, които представят най-съвременните достижения в индустрията.

Достъпът до курса е свободен – не се изискват такси правоучастие. Необходима е само предварителна регистрация.

Нашият партньор при организацията на събитието е фирма – Конгреси и събития ООД

Лица за контакт: Мира Бонова и Деница Йонкова

Тел.: (02) 9877 422

Факс: (02) 988 80 35

Email: mira@cmebg.com и denitza@cmebg.com

Адрес: ул. Фр. Ж. Кюри № 17, бл.2, ет.5, офис 9, София 1113

Участници в практическите сесии могат да бъдат нелицензирани лекари или работещи самостоятелно лицензирани кардиолози, чийто лиценз е придобит преди не повече от две години, считано от дата 24 януари 2020 г. Желаещите да се включат следва да изпратят сканирано копие от препоръка от завеждащ катетаризационната лаборатория, в която работят, копие от диплома и копие от лиценз, в случай че е приложим. Заявки ще се приемат до 10 януари 2020 г., на ел. адрес на конгресния организатор, посочен по-долу. Тъй като местата се ограничени, ще бъдат уважени заявките с коректни документи, получени по реда на постъпването.

Комисия от чуждестранни лектори ще определи най-интересния случай.

Случаите следва да включват кратка презентация в pdf, на английски език, и движещ се филм във формат Quicktime H.264 и резолюция 720 p или 1080 p. Материалите следва да се изпратят през платформата WeTransfer, до 10 януари 2020 г., на е-mail адреса на конгресния организатор, посочен по долу. Файлът следва да се архивира, ако размерът му надхвърля 2 гигабайта.

Тъй като броят на местата е ограничен, побързайте да се регистрирате!

Ще ви очакваме!

С уважение,

Yves Louvard MD Robert J. Gil MD, PhD Почетен директор на курса Международен директор на курса

Добрин Василев MD – Директор на курса

PhD Васил Велчев MD – Директор на курса

PhD Валери Гелев MD, PhD – Директор на курса

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ



Дружество по Интервенционална Кардиология.