Публикации


 

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в VIII-и Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, който ще се състои на 20 – 22 ноември, 2020 г. в х-л Рила, к.к. Боровец.
Тази година основната тема на курса ще бъде: „Фокус върху некоронарната хемодинамика“.

Познаването на физиологията и патофизиологията на сърдечно-съдовата система е в основата за разбирането на механизмите за възникване, особеностите и лечебния подход към различните й заболявания. Тяхното лечение изисква задълбочено познаване на особеностите на хемодинамиката.

С развитието на интервенционалната кардиология, радиология и неврология, както и на ендоваскуларната съдова хирургия, все по-актуален става въпросът за познаването на хемодинамиката в съдовите зони извън сърцето.
Лектори на форума ще бъдат водещи български и световни експерти в областта на инвазивната кардиология, неврологията, ангиологията, съдовата хирургия и физиологията.

В осмото издание на курса, за пореден път ще бъдат включени и клинични случай на живо, извършвани от екипа на инвазивната лаборатория на Аджибадем Сити Клиник Токуда Хоспитал.

Участвайки в курса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта, обменяйки идеи с лектори и колеги.
Програмата на курса включва и съпътстваща изложба на фармацевтични и инструментални фирми на 20 – 22 ноември в х-л Рила, к.к. Боровец.

Надяваме се и този път курсът да продължи традицията на свободна дискусия и обмяна на мнения от всички участници.
Курсът ще се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.
Очакваме Ви!

Проф. Пламен Гацов
Председател на Организационния комитет

Доц Васил Велчев
Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ОСНОВНА ТЕМА
НЕКОРОНАРНАТА ХЕМОДИНАМИКА В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО!

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Петък, 20 ноември 2020 г.

17:30 Отпътуване с автобус от София за Боровец

18:00 – 20:00 Регистрация и настаняване в хотел Рила

20:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Събота, 21 ноември 2020 г.

7:45 Откриване – Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

7:45 – 9:45 Сутрешна сесия: Хемодинамика на некоронарни съдови зони
Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев
Панел: Проф. И. Петров, Доц. В. Велчев, Д-р В. Гелев

7:45 – 8:05 Физиология на мозъчното кръвообращение
Доц. Ю. Няголов

8:05 – 8:25 Физиология на чернодробното кръвообращение
Доц. Н. Белова

8:25 – 8:45 Патология на вертебралните артерии – ангиографска находка
Проф. Пл. Гацов, Д-р Н. Иванов

8:45 – 9:05 Перкутанни порто-кавални анастомози – показания и изпълнение
Доц. В. Велчев

9:05 – 9:25 Функционална оценка на бъбречните стенози
Доц. Д. Василев

9:25 – 9:45 Съвременни показания за каротидно стентиране
Проф. И. Петров

9:45 – 10:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:00 – 11:30 Коронарни интервенции – предаване на живо от Аджъбадем Сити Клиник – Болница Токуда
Модератори: Д-р В. Гелев, Проф. Пл. Гацов
Панел: Проф. И. Петров, Проф. Ги Хендрикс, Доц. Д. Василев,
Доц. В. Велчев

11:30 – 12:30 Сателитен симпозиум – Берлин Хеми

12:30 – 13:30 Обяд в ресторанта на хотела

13:30 – 15:00 Коронарни интервенции – предаване на живо от Аджъбадем Сити Клиник – Болница Токуда
Модератори: Д-р В. Гелев, Проф. Пл. Гацов
Панел: Проф. И. Петров, Проф. Ги Хендрикс, Доц. Д. Василев, Доц. В. Велчев

15:00 – 15:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

15:30 – 16:15 Сателитен симпозиум – Актавис

16:15 – 17:15 Следобедна сесия: Функционална оценка на коронарната хемодинамика
С подкрепата на фирма Сервие
Модератори: Проф. Пл. Гацов? , Доц. В. Велчев
Панел: Доц. Д. Василев, Д-р В. Гелев, Проф. И. Петров

16:15 – 16:35 Обзор на методите за функционална оценка на коронарните стенози
Проф. Ги Хендрикс

16:35 – 16:55 Обзор на последните проучвания относно ползата от функционална оценка на стенозите в катетеризационната лаборатория
Д-р А. Милкас

16:55 – 17:15 Нашият опит във функционалната оценка на стенозите в катетеризационната лаборатория
Доц. Оливер Калпак, РС Македония

17:15 – 17:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

17:30 – 18:00 Сателитен симпозиум

19:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Неделя, 22 ноември 2020 г.

9:00 – 11:00 Сутрешна сесия I с подкрепата на Гедеон Рихтер

9:00 – 9:20 Лекция: TBA

9:20 – 11:00 Приложна хемодинамика с викторина:
Модератори: Доц. В. Велчев, Д-р Д. Камбуров
Случай 1
Случай 2
Случай 3
Случай 4
Дискусия

11:00 – 11:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:15 – 12:30 Сутрешна сесия II
Интересни клинични случаи:
Д-р Св. Цонев
Д-р Н. Иванов
Д-р В. Томова

12:30 – 12:45 Обобщение, заключителни думи и закриване на курса
Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

12:45 – 13:30 Освобождаване на стаите и обяд в ресторанта на хотела

13:30 Отпътуване за София с автобус

Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско
дружество по интервенционална кардиология /www.bulsic.org/, както и в сайта на
официалния агент на курса – Конгреси и събития ООД /www.cmebg.com/Дружество по Интервенционална Кардиология.