9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции


9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции

03.11.2020

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да станете част от 9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции, който ще се проведе на 23 и 24 януари 2021 г. в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София.

Поредността на курса, която избрахме за събитието през 2021 г., отразява нашето желание да запазим честването на 10-тата годишнина за по-светли времена, когато бихме имали възможност да споделим празника с всички Вас, на живо. Избраният номер на курса прави и препратка към различните умения, които следва да притежаваме в днешните трудни времена, за да успеем да развиваме мисията на курса – да задълбочаваме знанията си, да увеличаваме експертизата, и най-важното – да запазим нашата общност и жизнерадостния си дух.

Поради развиващата се пандемия от COVID-19 9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции ще се проведе като хибридно събитие. Вярваме, че така ще дадем възможност на повече колеги да се присъединят към нас. По традиция се радваме на участието на около 120 български и чуждестранни делегати. Такса правоучастие не се заплаща.

Тъй като обявихме курса като хибридно събитие, положихме усилия да преработим програмата на събитието, дискусиите, както и възможностите за участие на спонсори и изложители. Нашият забележителен чуждестранен лекторски състав гарантира стойностна научна програма.

Според традицията курсът ще предложи обзорна лекция върху новостите при лечението на бифуркационните лезии през последната година, както и презентация върху приложението им в практиката.

Фокусът на програмата на курса през 2021 г. ще бъде базиран върху задълбоченото изследване на ролята на компютърната томография при болест на коронарната артерия.

ВВС 2021 очаква да вдъхнови разгорещени дискусии по време на интересните сесии на случаите на живо. Специална сесия за специализантите по кардиология ще бъде включена в програмата.

Курсът ще предложи забележителна научно-издържана програма, която би била възможна единствено с подкрепата на нашите лоялни партньори – спонсори и изложители.

Очакваме с нетърпение да Ви приветстваме на 9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции !

Бъдете здрави!

Искрено Ваши,

Yves Louvard MD         Robert J. Gil MD, PhD
Почетен директор        Международен директор

Доц. Добрин Василев     Доц. Васил Велчев        Д-р Валери Гелев
Директор на курса       Директор на курса        Директор на курса

Онлайн регистрационен формуляр

PRELIMINARY PROGRAM

Saturday, 23 January 2021  Auditorium, floor 9

9:00 – 9:15 – Opening ceremony
9:00 – 9:04 – Y. Louvard
9:04 – 9:08 – R. Gil
9:08 – 9:11 – D. Vassilev
9:11 – 9:15 – V. Mileva– Executive Director, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

9:15 – 9:35 – Keynote presentation: Bifurcation treatment overview – what is new?
Moderator:
9:35 – 9:40 – Discussion

9:35 – 9:55 – How would latest theory change my practical approach?
9:55 – 10:00 – Discussion

10:00 – 11:30 – Session I: Computer Tomography in Interventional Cardiology – Part I
Moderator:
10:00 – 10:20 – Presentation 1
10:20 – 10:30 – Discussion

10:30 – 10:50 – Presentation 2
10:50 – 11:00 – Discussion

11:00 – 11:20 – Presentation 3
11:20 – 11:30 – Discussion

11:30 – 11:40 – Coffee-break

11:40 – 12:00 – Silver sponsor symposium

12:00 – 13:30 – Session II: Computer Tomography in Interventional Cardiology – Part II
Moderator:
12:00 – 12:20 – Presentation 3
12:20 – 12:30 – Discussion

12:30 – 12:50 – Presentation 4
12:50 – 13:00 – Discussion

13:00 – 13:20 – Presentation 5
13:20 – 13:30 – Discussion

13:30 – 14:00 – Lunch break

14:00 – 14:4 – Gold sponsor symposium

14:40 – 16:4 – Live-case session I
Moderator:
Operators:
Case 1:
Case 2:

16:40 – 17:0 – Coffee-break

17:00 – 17:2 – Silver sponsor symposium

17:20 – 19:0 – Live-case session II
Moderator:
Operators:
Case 1:
Case 2:

Sunday, 24 January 2021  Auditorium, floor 9

9:00 – 10:0 – Session III: Fellows dedicated session
Moderator:
9:00 – 9:15 Presentation 1
9:15 – 9:2 – Discussion

9:20 – 9:35 Presentation 2
9:35 – 9:4 – Discussion

9:40 – 9:55  Presentation 3
9:55 – 10:00  Discussion

10:00 – 10:20 Silver sponsor symposium

10:20 – 10:30  Coffee-break

10:30 – 10:5 – Silver sponsor symposium
Moderator:

10:50 – 12:55 – Session IV: Interesting cases on complex PCI
Moderator:
5 cases x 15 minutes + 10-minute discussion after each

10:50 – 11:05 – Case presentation 1
11:05 – 11:15 – Discussion

11:15 – 11:3 – Case presentation 2
11:30 – 11:4 – Discussion

11:40 – 11:55 – Case presentation 3
11:55 – 12:05 – Discussion

12:05 – 12:2 – Case presentation 4
12:20 – 12:3 – Discussion

12:30 – 12:45 – Case presentation 5
12:45 – 12:55 – Discussion

12:55 – 13:0 – Closing remarksДружество по Интервенционална Кардиология.