Публикации


П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София , на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20 октомври (неделя) 2019 година от 12:00 ч. в хотел Риу Правец Ризорт, зала Правец със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 11.2017 – 10.2019 г.

2. Отчет за дейността на Контролно-ревизионната комисия.

3. Приемане бюджета на дружеството.

4. Гласуване за размера на чл.внос – изискване по устав.

5. Избор на Председател на дружеството.

6. Избор на Управителен съвет.

7. Избор на Председател на Контролно-ревизионната комисия.

8. Избор на членове на Контролно-ревизионната комисия.

9. Избор на Председател на Експертно-етичната комисия.

10. Избор на членове на Експертно-етичната комисия.

11. Приемане на нови членове в дружеството.

12. Разни.

Всички членове на дружеството се канят да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 13:00 часа.Уважаеми членове на Българското Дружество по Интервенционлна Кардиология

От Boston Scientific, на която „Маримпекс 7“ ЕООД е представител за България, постъпи предложение за образователен грант за спонсориране на един специалист по инвазивна кардиология за участие в събитието организирано от Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE), което ще се проведе в периода 07-11.09.2019 в Барселона, Испания.

На участника ще бъдат поети пътни разноски, настаняване и такса за регистрация за участие в събитието.

Спонсорираното лице е желателно да отговаря на следните условия:

 1. Да отговартя на критерии на УС на ДИК за кандидатстване за образователен грант (посещение на международни прояви) към ДИК от 29.11.2011,
  публикувани на сайта на дружеството – www.bulsic.org
 2. Да бъде специалист по интервенционална кардиология
 3. Да притежава значителен опит в областта на интервенционалната кардиология
 4. Желателно е кандидатът да бъде хабилитирано лице

Поради краткият срок разчитаме на бърза реакция от страна на желаещите.

Кандидатурите да се подават на мейл до Ивайла Желева – организационен секретар на Дружеството – iva.jeleva@gmail.comV Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология
17 – 19 май 2019 г.
хотел Мелия Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в V-ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, организиран от Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България.

Конгресът през 2019 г. ще бъде фокусиран върху последните новости в областта на лечението на предсърдното мъждене и превенцията на внезапна сърдечна смърт. Специален акцент ще бъде поставен и върху колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика и специалистите по инвазивна кардиология.

За участие в събитието можете да направите регистрация on-line или да изтеглите Форма за регистрация от ТУК.

Резервация и заплащане на хотелското настаняване e възможно също да направите на горепосочения линк.

Актуална информация за събитието, както и предварителна програма ще бъдат качени в сайта на Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология: http://www.bgpace.com/, както и в сайта на Дружество по Интервенционална Кардиология http://bulsic.org/

Партньор на ССКЕ при организацията на събитието е фирма Конгреси и събития, лице за контакт – Даниела Радулова: daniela@cmebg.com

Ще Ви очакваме!

д-р Васил Трайков
Председател на ССКЕ

ПРОГРАМА

изтегли програмата в pdf тук

17 май, петък

11:00 Регистрация

15:00 – 16:00 Обучителен модул за специализанти (интерактивна сесия)
Модератори: Б. Борисов, М. Протич

15:00 – 15:20 ЕКГ при каналопатии: кое е важното за рисковата стратификация
М. Стоянов, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

15:20 – 15:40 Диференциална диагноза на ширококомплексните тахикардии
Д. Марчов, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

15:40 – 16:00 Кой пациент наистина е индициран за пейсмейкър според препоръките 2019: ЕКГ и Холтер ЕКГ записи
Е. Мартинов, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

16:00 – 16:30 Сателитен симпозиум на Медокеми БЕТАК (бетаксолол) в модерната терапия на артериална хипертония и коронарна болест на сърцето
Модератор и лектор: В. Гелев, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

16:30 – 17:00 Кафе – пауза и посещение на изложбата

17:00 – 18:00 Съвместна сесия на ДКБ и ССКЕБ
Модератори: М. Токмакова, В. Трайков

17:00 – 17:25 Нови препоръки за лечение на предсърдно мъждене ACC/AHA

2019: какво ново?
М. Токмакова, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

17:25 – 17:50 Патофизиология, диагностика и лечение на тахикардно – индуцираната кардиомиопатия: фокус върху образната диагностика
Й. Йотов, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Медицински Университет – Варна

17:50 – 18:00 Обратно ремоделиране на лявата камера след катетърна аблация при пациент с персистиращо предсърдно мъждене и ЛК дисфункция
В. Трайков, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

18:00 – 18:45 Сателитен симпозиум на Medtronic: „За всеки един удар на сърцето”

18:00 – 18:15 Ефикасност на криоаблацията при предсърдно мъждене
К. Котирков, Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно – съдов център – София

18:15 – 18:40 Leadless pacing – ready for prime time
G. Milasinovic, Clinical Center of Serbia – Pacemaker center, Belgrade

18:40 – 18:45 Дискусия

18:45 Официално откриване
М. Токмакова – Председател на ДКБ, В. Трайков – Председател на ССКЕБ

20:00 Вечеря

18 май, събота


8:00 – 9:00 Сесия Клинични случаи и собствени разработки
Модератори: Ч. Шалганов, В. Велчев

8:00 – 8:10 Късно усложнение след имплантацията на eлектрокардиостимулатор
И. Йончева, УМБАЛ „Дева Мария“ – Бургас

8:10 – 8:20 Flecainide for suspected premature ventricular contraction– induced cardiomyopathy
L. Poposka, Skopje, North Macedonia

8:20 – 8:30 Катетърна аблация на идиопатични камерни аритмии в близост до снопа на Хис
Кр. Джинсов, Национална Кардиологична Болница – София

8:30 – 8:45 High power short duration ablation in AF ablation
Л. Ангелков, Аджибадем Сити Клиник Сърдечно – съдов център – София

8:45 – 8:55 Имплантация на постоянен пейсмейкър при оклузия на всички централни вени
Н. Стоянов, УМБАЛ „Св. Анна“ – София

9:00 – 9:45 Сателитен симпозиум на Актавис Алдостеронови антагонисти и ползи при сърдечна недостатъчност
Модератор: Т. Балабански

Еplerenone и миокардна фиброза при сърдечна недостатъчност
М. Токмакова, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

Алдостеронови антагонисти и eplerenone при вентрикуларни аритмии и сърдечна недостатъчност
Св. Йовев, УМБАЛ „ Св.Екатерина“ – София

9:45 – 11:15 Сесия с международно участие I
Модератори: Т. Балабански, Ch. Sticherling

9:45 – 10:05 Novel techniques and developments in scar – related VT ablation
J. Kautzner, Prague, Czech Republic

10:05 – 10:25 Individualised approach to AF ablation: looking into voltages
J. Kosiuk, Leipzig, Germany

10:25 – 10:45 Novel approaches to pericardial access: safety first!
J. Silberbauer, Brighton, UK

10:45 – 11:05 The ICD in patients with reduced LV ejection fraction: indications and grey zones
S. Manola, Zagreb, Croatia

11:05 – 11:15 Дискусия

11:15 – 11:30 Кафе – пауза и посещение на изложбата

11:30 – 11:40 Поздравителен адрес от представители на EHRA
T. Potpara, J. Kosiuk

11:40 – 13:10 Сесия с международно участие II
Модератори: В. Трайков, J. Kautzner

11:40 – 12:00 Atrial fibrillation in heart failure: drugs, devices and now ablation?
Ch. Sticherling, Bazel, Switzerland

12:00 – 12:20 Clinical dilemmas of oral anticoagulation in atrial fibrillation
T. Potpara, Belgrade, Serbia

12:20 – 12:40 Catheter ablation of idiopathic ventricular tachyarrhythmias: tips and pitfalls
N. Pavlovic, Zagreb, Croatia

12:40 – 13:00 Cardiac sarcoid – not so rare type of cardiomyopathy with rhythm disturbancies
B. Dinov, Leipzig, Germany

13:00 – 13:10 Дискусия

13:10 – 13:45 Обяд

13:45 – 14:45 Сателитен симпозиум на Берлин Хеми Съвременни терапевтични стратегии при стабилна ангина
Модератор: Н. Панчева

Лектори:
Д. Барекова
Кр. Джинсов, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

14:45 – 15:45 Сесия предсърдно мъждене
Модератори: В. Трайков, Ч. Шалганов

14:45 – 15:05 Непрекъсната перорална антикоагулация при катетърна аблация на предсърдно мъждене
М. Стоянов, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

15:05 – 15:25 Левопредсърдна тромбоза на фона на непрекъсната перорална антикоагулация при пациенти с предсърдно мъждене
Б. Кунев, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

15:25 – 15:45 Хирургична криоаблация при операции на открито сърце.
Вл. Корновски, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

15:45 – 16:00 Кафе – пауза и посещение на изложбата

16:00 – 17:00 Сесия камерни тахиаритмии и ВСС
Модератори: Б. Динов, Т. Балабански

16:00 – 16:20 Петте най – важни послания от проучванията за катетърна аблация на камерни тахикардии
B. Dinov, Leipzig, Germany

16:20 – 16:40 Място на ЕФИ при рисковата стратификация на пациентите за първична превенция на ВСС: нови хоризонти
В. Велчев, УМБАЛ „Св. Анна“ – София

16:40 – 17:00 J – wave синдроми: от ранна реполяризация до Бругада
М. Стоянов, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

17:00 – 17:30 Сателитен симпозиум на Биотроник
Renaissance of VDD system in Electrotherapy of Heart – ICD DX Silent AFib and Implantable Monitors of Heart Rythm
G. Milasinovic, Clinical Center Serbia

17:30 – 18:30 Съвместна сесия на БДИК и ССКЕБ
Модератори: В. Гелев, В. Трайков

17:30 – 17:50 Ритъмно – проводни нарушения при пациенти след TAVI
Д. Трендафилова, УМБАЛ „ Св. Екатерина“ – София

17:50 – 18:10 Перкутанни коронарни интервенции при пациенти с предсърдно мъждене
И. Желева, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

18:10 – 18:30 Хронични коронарни оклузии – неадресиран рисков фактор за малигнени камерни аритмии
В. Гелев, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

18:30 – 19:00 Сателитен симпозиум на Бьорингер Антикоагулантна терапия при аблация: история и перспективи
Т. Балабански, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

19:00 – 19:30 Дебат: Катетърна аблация при асимптомно предсърдно мъждене
Модератори: В. Велчев, М. Стоянов, Св. Йовев, М. Протич

19:00 – 19:10 За: В. Трайков, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

19:10 – 19:20 Против: Ч. Шалганов, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

19:20 – 19:30 Дискусия

19:30 – 20:00 Сателитен симпозиум на Байер Перорална антикоагулация с ДОАК при пациенти с предсърдно мъждене, подложени на електрокардиоверзио или катетърна аблация
Ч. Шалганов, М. Стоянов
УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

20:30 Вечеря

19 май, неделя

8:30 – 9:00 Сателитен симпозиум на Boston Scientific Мултисайт пейсинг и логиката при приложението му в CRT системите
G. Milasinovic, Clinical Center Serbia

9:00 – 9:45 Обучителен модул медицински специалисти
Модератори: Е. Мартинов, Д. Марков

9:00 – 9:20 Принципи на регистрация на интракардиални сигнали и сърдечна картография
Д. Бойчев, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

9:20 – 9:40 Интраоперативно измерване на параметрите на стимулация и контрол на имплантируеми електронни устройства: какво е важно за специалиста по здравни грижи?
Н. Поройлиев, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София

9:40 – 9:45 Дискусия

9:45 – 10:30 Сателитен симпозиум на Пфайзер
Приложение на НОАК при Кардиоверзио
М. Протич, УМБАЛ „Св. Анна“ – София

10:30 – 11:00 Кафе – пауза и посещение на изложбата

11:00 – 12:00 Сесия Кардиостимулация и ресинхронизираща терапия
Модератори: И. Кожухаров, Б. Борисов

11:00 – 11:20 Резултати от проучването „ЕU CRT Survey II, как се представя България?
Св. Йовев, УМБАЛ „ Св. Екатерина“ – София

11:20 – 11:40 Стимулация на снопа на Хис: техника и резултати (с подкрепата на Medtronic)
В. Велчев, УМБАЛ „Св. Анна“ – София

11:40 – 12:00 Какво ново от препоръките за лечение на брадикардия 2019?
Н. Панчева, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

12:00 – 12:15 Закриване на конгреса

12:15 – 13:30 Обeдна почивка

13:30 – 14:30 Общо събрание на ССКЕБОсновна тема: Едновременни катетърни интервенции в повече от една съдова зона – защо, кога и как?

16 – 17 ноември 2019 г., х-л Рила, к.к. Боровец

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в VII-и Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, който ще се състои на 16 – 17 ноември в х-л Рила, к.к. Боровец.

С развитието на интервенционалната кардиология, радиология и неврология, както и на ендоваскуларната съдова хирургия, все по-актуален става въпросът за необходимостта от катетърни интервенции в повече от една съдова зона на пациента. Тези интервенции понякога се извършват едномоментно или в рамките на едно болнично пролежаване. Време е този подход да бъде основан научно и да се излезе от казуистиката.
Затова, тази година основна тема на курса ще бъде: „Едновременни катетърни интервенции в повече от една съдова зона – защо, кога и как?“

Както винаги досега, курсът ще обхване широк кръг дискутабилни въпроси в областта на коронарната и некоронарна анатомия и физиология.

В седмото издание на курса са включени и клинични случаи на живо, които ще бъдат излъчени от Аджибадем Сити Клиник Токуда Хоспитал.

Лектори на форума ще бъдат водещи български и европейски експерти в областта на инвазивната кардиология, неврологията, ангиологията, съдовата хирургия и физиологията.

Участвайки в курса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Програмата на курса включва и съпътстваща изложба на фармацевтични и инструментални фирми на 16 – 17 ноември в х-л Рила, к.к. Боровец.

Надяваме се и този път курсът да продължи традицията на свободна дискусия и обмяна на мнения от всички участници

Курсът ще се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.

Очакваме Ви!

Проф. Пламен Гацов
Председател на Организационния комитет

Д-р Валери Гелев
Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

 

Изтегли Форма за Регистрация

 

ПРОГРАМА

Петък, 15 ноември 2019 г.

17:30 Отпътуване с автобус от София за Боровец

18:00 -20:00 Регистрация и настаняване в хотел Рила

20:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Събота, 16 ноември 2019 г.

зала Боровец

7:45 Откриване и приветствени думи

Проф. П. Гацов, Д-р В. Гелев, Доц. В. Велчев

7:45 – 9:45 Сутрешна сесия

7:45 – 8:15 Физиология на бъбречната циркулация

Доц. Н. Белова

8:15 – 8:45 Физиология на мозъчната циркулация

Доц. Ю. Няголов

8:45 – 9:15 Ехокардиографско изобразяване на коронарните артерии в норма и

патология при деца

Д-р Г. Христов, Великобритания

9:15 – 9:45 The FFR angio – conception and experience

Dr. A. Milkas, Greece

9:45 – 10:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Интернационал/

10:00 – 12:00 Предаване на случаи на живо от Аджибадем Сити клиник болница Токуда, София

с подкрепата на ф-ма Евофарма

Модератори: Д-р В. Гелев, Доц. В. Велчев, Доц. Д. Василев

Панел: Dr. L. Maene, Dr. A. Milkas, Проф. И. Петров,

Д-р Ф. Фуладванд, Проф. П. Гацов

12:00 – 12:15 Хибриден подход при решаване на случаи с многосъдово засягане

Доц. Р. Стойчев, Д-р И. Мартинов

12:15 – 13:15 Сателитен симпозиум на фирма Берлин Хеми

Терапевтични стратегии след остър инфаркт на миокарда и при стабилна ангина пекторис

Модератор: Доц. К. Карамфилов

Терапевтични стратегии при остър инфаркт на миокарда – клиничен опит

Д-р П. Дунев

Избор на терапия при ИБС след остър инфаркт на миокарда – от клиничната

практика

Д-р Св. Цонев

13:15 – 14:15 Обяд /ресторант Сезони/

14:15 – 15:00 Сателитен симпозиум на фирма Актавис

Модератор: Проф. П. Гацов

Мястото на Clopidogrel в лечението на хроничен коронарен синдром

Проф. П. Гацов

Риск от кървене и гастропротекция при коронарни и некоронарни интервенции Д-р Н. Цонев

15:00 – 17:30 Следобедна сесия I

Модератори:

Проф. И. Петров, Доц. Д. Василев, Д-р В. Гелев, Проф. П. Гацов

15:00 – 15:30 Едновременни интервенции в повече от една съдова зона – какво казват ръководствата?

Проф. П. Гацов

15:30 – 16:00 One stage interventions in different vascular regions – is there a rationale for that?

Dr. L. Maene, Belgium

16:00 – 16:30 20 годишен опит в интервенции в повече от една съдова зона

Проф. И. Петров

16:30 – 17:00 Едноетапни интервенции в повече от една съдова зона – кога ги правя?

Доц. Д. Василев

17:00 – 17:30 Сателитен симпозиум на фирма Гедеон Рихтер

Prasugrel – с ново място в лечението на болни с ОКС

Д-р В. Гелев, Д-р Н. Чилингиров

17:30 – 19:00 Следобедна сесия II

Модератори:

Проф. Б. Богов, Проф. Л. Хараланов

17:30 – 18:00 Механизми за възникване на контраст индуцираната нефропатия

Проф. Б. Богов

18:00 – 18:30 Методи за ранно откриване на КИН

Д-р И. Петрова

18:30 – 19:00 Йод-контраст индуцирана енцефалопатия

Проф. Л. Хараланов

19:00 – 20:00 Коктейл „Добре дошли“ /зала Интернационал/

20:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Неделя, 17 ноември 2019 г.

зала Боровец

9:00 – 11:00 Сутрешна сесия

Модератори:

Доц. В. Велчев, Доц. И. Мануков, Д-р Г. Христов

9:00 – 9:30 А long-term follow-up of FFR-guided proximal LAD interventions

A. Milkas, Greece

9:30 – 10:00 Синдром на неразтегливото ляво предсърдие

Доц. В. Велчев

10:00 – 10:30 Засягане на коронарните артерии при системни възпалителни заболявания

при деца

Д-р Г. Христов, Великобритания

10:30 – 11:00 Опитът ни във функционалната оценка на бъбречните стенози

Доц. И. Мануков

11:00 – 12:30 Представяне на клинични случаи

Д-р В. Томова

Д-р Св. Цонев

Д-р Н. Иванов

Dr. A. Milkas

Д-р Д. Генчева

Д-р Н. Цонев

12:30 – 12:45 Обобщение, заключителни думи и закриване на курса

Проф. П. Гацов, Д-р В. Гелев, Доц. В. Велчев

12:45 – 13:30 Обяд /ресторант Сезони/

13:30 Отпътуване за София с автобус

 
Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско дружество
по интервенционална кардиология: www.bulsic.org, както и в сайта на официалния агент на курса – Конгреси и събития ООД, www.cmebg.com


IX National Congress of Interventional Cardiology

17-20 October 2019

Riu Pravetz Hotel, Bulgaria

Dear ladies and gentlemen,

We are pleased to invite you to join the IX National Congress of Interventional Cardiology, organized by the Bulgarian Society of Interventional Cardiology. The congress will be held on 17-20 October 2019, Riu Pravetz Hotel, Bulgaria.

Please, find enclosed the invitation for the event.

You can register on-line or download the Registration Form HERE.

Reservation and payment for hotel accommodation could be made at the above mentioned link.

Updated information on the Congress and the preliminary program could be found at the site of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology http://bulsic.org/

Congress Management and Events – CME Ltd. is the official partner company undertaking the logistics. Contact persons – Mira Bonova: mira@cmebg.com и Denitza Yonkova: denitza@cmebg.com

Please, do not hesitate to contact us in case of further assistance you may need.

We shall be happy to welcome you to the Congress!

PRELIMINARY PROGRAM

Download the program here

Thursday, 17 October 2019

11:00 Registration
Hall Pravetz

12:00 – 12:45 Educational module I – Invasive assessment of lesion significance in the cath lab
Moderators: P. Gatzov, D. Vassilev

12:00 – 12:15 Methods of intravascular assessments of stenosеs
P. Gatzov

12:15 – 12:30 Methods of intravascular imaging assessments of coronary stenoses
D. Vassilev

12:30 – 12:38 Clinical case 1

12:38 – 12:45 Clinical case 2

12:45 – 13:25 Educational module II – Еndomyocardial biopsy – indications, technique and
complications
/with the support of Pfizer/
Moderators: V. Velchev, K. Karamfilov

12:45 – 13:00 Indications for endomyocardial biopsy
Z. Shomanova

13:00 – 13:05 Discussion

13:05 – 13:20 Endomyocardial biopsy technique
V. Velchev

13:20 – 13:25 Discussion

13:25 – 14:00 First poster session
Chairs: D. Trendfilova, P. Gatzov
Moderators: B. Borisov, I. Manoukov, M. Pehlivanova

14:00 – 14:30 Symposium of Philips/S&T – silver sponsor
Cardiac tools of the future – new Philips solutions for Coronary artery and SH
diseases
L. Smolin

14:30 – 15:10 Educational module III Modern aspects in hemodynamics
Moderators: V. Velchev, К. Karamfilov

14:30 – 14:45 Invasive hemodynamics of pulmonary hypertension in left atrium
А. Postadzhian

14:45 – 14:50 Discussion

14:50 – 15:05 Invasive hemodynamics of aortic stenosis
N. Stoyanov

15:05 – 15:10 Discussion

15:10 – 15:50 Educational module IV – Endovascular treatment of supraaortic vascular pathology
Moderаtors: I. Petrov, Z. Stankov, P. Simeonov

15:10 – 15:25 News in the systems of distal brain protection during carotid stenting
I. Petrov

15:25 – 15:30 Discussion

15:30 – 15:45 Routine radial approach and „deep loop“ in carotid stenting
Z. Stankov

15:45 – 15:50 Discussion

15:50 – 16:20 Second poster session and coffee break
Chairs: D. Trendafilova, P. Gatzov
Moderators: B. Borisov, I. Manoukov, М. Pehlivanova

16:20 – 17:20 Educational module V СТО basics for beginners – indications, selection of right
patient and lesion
Chairs: G. Sianos, V. Gelev
Moderators: L. Michalis, R. Nair, D. Vassilev, I. Jeleva

16:20 – 16:35 Rational for CTO recanalization and patient selection in 2019
L. Michalis

16:35 – 16:50 Specific armamentarium for CTO lesions recanalization – wires,
micro catheters, etc.
G. Sianos

16:50 – 17:05 Basics of antegrade approach in CTO recanalization
I. Ungi

17:05 – 17:20 Role of retrograde approach in modern CTO treatment
G. Sianos

17:20 – 17:50 Symposium of Actavis – silver sponsor
Bleeding risk and optimal antithrombotic therapy
V. Gelev

17:50 – 18:00 Official Congress Opening

18:00 – 19:30 Interesting clinical cases Session I
Chairs: I. Petrov, V. Velchev, D. Vassilev, V. Gelev
Moderators: L. Michalis, I. Ungi, R. Nair, G. Sianos, D. Trendafilova, G. Tonev,
М. Konteva, N. Chilingirov
/5 minute presentation + 3 minute discussion /

Friday, 18 October 2019
Hall Pravetz

7:30 – 8:45 Own experience Session I
Chairs: V. Velchev, D. Trendafilova, P. Gatzov
Moderators: V. Gelev, D. Vassilev, N. Rifai
/8 minute presentation + 2 minute discussion/

8:45 – 10:15 Scientific session Complex coronary interventions in 2019
Chairs: V. Gelev, D. Trendafilova, D. Vassilev, I. Jeleva, I. Petrov, V. Velchev

8:45 – 8:50 Introduction to the session
V. Gelev

8:50 – 9:10 Recanalization of Chronic Total Occlusions – state of the art in 2019
G. Sianos

9:10 – 9:30 Left main PCI – after the randomized trial, the shift in the GL and
what is the impact in our daily practice?
I. Ungi

9:30 – 9:50 PCI in high risk patients with complex anatomy – the CHIP initiative in
US
R. Nair

9:50 – 10:10 Complete revascularization – the Holy Grail and where I to find it?
L. Michalis

10:10 – 10:15 Closing remarks
D. Vassilev

10:15 – 10:30 Presentation of Biotronik – silver sponsor
PINK IS A NEW GOLD: Orsiro for every occasion
G. Sianos

10:30 – 10:45 Coffee break and a visit to exhibition

10:45 – 12:00 Scientific session – Functional and imaging methods for improving of immediate
and long term results in coronary interventions
Moderators: D. Vassilev, P. Gatzov, F. Fouladvand, A. Alexandrov, M. Marinov

10:45 – 11:05 Methods of intravascular assessments of stenosеs
P. Gatzov

11:05 – 11:25 Methods of intravascular imaging assessments of coronary stenoses
D. Vassilev

11:25 – 11:45 Intracoronary imaging and coronary physiology to guide
revascularization in our current day practice
R. Nair

11:45 – 12:00 Session summary

12:00 – 12:30 Scientific session Endovascular treatment of thoracoabdominal aortic aneurims
and dissections
Moderators: I. Petrov, D. Trendafilova, P. Simeonov, V. Gelev

12:00 – 12:10 Endovascular approach of treatment of aneurisms and dissections of
thoracic aorta
P. Simeonov

12:10 12:20 Endovascular interventions in complex dissection type A and type B
after preceding surgical and/or endovascular treatment
I. Petrov

12:20 – 12:30 „Multilayer stent“ and „Chimney“ technique in thoracoabdominal
aneurisms
Z. Stankov

12:30 – 13:00 Symposium of SMT – silver sponsor
TALENT – Randomized Clinical Trial, 24 months follow up data presentation
I. Petrov

13:00 – 13:30 Lunch

13:30 – 15:30 Scientific session – Endovascular treatment of valve diseases
Chairs: J. Jorgova, D. Trendafilova, I Petrov, V. Gelev
Moderators: D. Hazarbasanov, G. Tonev

13:30 – 13:35 Introduction
J. Jorgova

13:35 – 13:55 TAVI – Are we ready for expanding TAVI indications. Bulgarian
experience
D. Trendafilova

13:55 – 14:05 Aortic balloon valvuloplasty as bridging to TAVI in patients with
crtitical aortic stenosis and advanced heart failure
I. Tasheva

14:05 – 14:25 Rhythm conductive disorders after TAVI
D. Trendafilova

14:25 – 14:45 Is TAVI the game changer in aortic valve disease – the US perspective
R. Nair

14:45 – 15:05 Endovascular treatment of mitral regurgitation – where we stand in 2019
L. Michalis

15:05 – 15:25 Basic experience with MitraClip in patients with high grade functional
mitral regurgitation and high operational risk
I. Petrov

15:25 – 15:30 Summary

15:30 – 16:10 Session with the participation of representatives of the Working Group of
Interventional Cardiology of Poland
Moderators: D. Vassilev, V. Gelev

15:30 – 15:50 Advanced percutaneous interventional procedures in a treatment of
“difficult patients” with ACS – are they different from the procedures
performed in patients with chronic coronary syndromes?
R. Gil

15:50 – 16:10 Rationale and design of the POLBOS L(eft) M(ain). Study with case
presentation.
R. Gil

16:10 – 16:30 Coffee break and a visit to exhibition
16:30 – 17:00 Symposium of Ewopharma – silver sponsor
Moderator: V. Gelev
Does the choice of contrast agent really matter?
D. Vassilev

17:00 – 18:00 Pediatric Cardiology Session
Moderators: A. Kaneva, L. Dimitrov

17:00 – 17:20 Interventional treatment of aortic coarctation
N. Sreeram

17:20 – 17:40 Coronary techniques and consumables in congenital cardiopahies
L. Dimitrov

17:40 – 18:00 Cooperation between pediatric cardiologists in interventional
treatment of adults with congenital cardiopathies
А. Kaneva

Hall К

17:00 – 18:00 Nurse session – Riding the wave: What’s new in the invasive cardiology?
Moderators: V. Gelev, I. Jeleva

17:00 – 17:20 Interventional treatment of branch stenosis– is there a paradigm shift?
I. Jeleva

17:20 – 17:40 CHIP – PCI in high risk patients with complex anatomy– what should we know?
V. Gelev

17:40 – 18:00 Percutaneous techniques of structural heart diseases treatment in 2019
R. Parapunova

18:00 – 18:30 Symposium of Gedeon Richter – silver sponsor
Moderator: A. Postadzhian
Is it possible that the new data in ACS will lead to a change in the current clinical
practice?
D. Vassilev, K. Karamfilov

18:30 – 19:30 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiac Surgeons

18:30 – 18:50 Early complications after TAVI
D. Petkov

18:50 – 19:10 Risks that stents in the coronary arteries hide in valve surgery
D. Petkov, D. Nikolov

19:10 – 19:30 Successfully treated complications in patients after TAVR
D. Petkov, D. Trendafilova, P. Simeonov, J. Jorgova, G. Nachev

Saturday, 19 October 2019
Hall Pravetz

8:00 – 10:30 Live case session I
Moderators: V. Gelev, I. Petrov, P. Gatzov, D. Vassilev, V. Velchev, G. Mazhdrakov,
R. Nair

10:30 – 10:45 Coffee break and a visit to exhibition

10:45 – 11:45 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiostimulation and Electrophysiology
Moderators: V. Gelev, V. Traykov

10:05 – 11:05 New horizons in treatment of hypertrophic obstructive BMD:
cathether ablation and cardiostimulation
B. Borisov

11:05 – 11:25 Embolic risk in atrial fibrillation prevention approach: from
implantable loop recorders to occlusion of the ear of the left atrium
M. Protich

11:25 – 11:45 Arrhythmias in acute coronary syndrome and revascularization
V. Traykov

11:45 – 12:30 Symposium of AZ – gold sponsor
Dual antiplatelet therapy paradigm after acute coronary syndrome
Moderator: K. Karamfiloff, University Hospital Alexandrovska
Speaker: Pl. Cirillo, Head of the Division of Cardiology, Università Federico II, Naples, Italy

12:30 – 13:00 Lunch

13:00 – 15:30 Live case session II
Moderators: J. Jorgova, D. Vassilev, D. Hazarbassanov, G. Mazhdrakov, K.
Karamfilov, P. Gatzov

15:30 – 15:45 Coffee break and a visit to exhibition

15:45 – 16:45 Symposium of Аbbott – platinum sponsor
Precision guided PCI
Speaker: L. Testa, Italy

15:45 – 15:55 Comprehensive physiology assessment we should treat ischemia,
not stenosis

15:55 – 16:05 OCT imaging in daily clinical practice

16:05 – 16:15 Short DAPT clinical evidence

16:15 – 16:30 Case presentations

16:30 – 16:45 Discussion

16:45 – 18:15 Live case session III
Moderators: J. Jorgova, I. Petrov, V. Velchev, D. Hazarbasanov, G. Tonev

18:15 – 19:15 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiology
Moderators: М. Tokmakova, V. Gelev

18:15 – 18:35 Chronic coronary syndromes: what new coming from ESC 2019
М. Tokmakova

18:35 – 18:55 New guidelines in antithrombotic therapy: ISAR REACT 5 and
THEMIS/THEMIS PCI
К. Karamfilov

18:55 – 19:15 Atherosclerosis prevention: state of the art 2019
A. Goudev

19:15 – 19:30 Presentation of Boehringer – sponsor
A decade of challenges and opportunities in anticoagulation after PCI
D. Trendafilova

Sunday, 20 October 2019
Hall Pravets

7:30 – 8:30 Own experience Session II
Chairs: V. Velchev, D. Trendafilova, P. Gatzov
Moderators: V. Gelev, K. Karamfilov, N. Rifai
/6 minute presentation + 4 minute discussion/

8:30 – 9:50 Complications in the cath lab Session I
Chairs: D. Trendafilova, D. Vassilev, V. Gelev
Moderators: R. Nair, I. Ungi, I. Martinov, А. Alexandrov
/6 minute presentation + 4 minute discussion/

9:50 – 10:20 Symposium of Zentiva – silver sponsor
New approaches to lipid reduction. The role of Ezetimibe
А. Goudev

10:20 – 10:40 Presentation of Medochemie – sponsor
Moderator: V. Gelev
Betaxolol in modern therapy of arterial hypertension and coronary heart disease.
Implementation in clinical practice.

10:40 – 11:00 Coffee=break and a visit to exhibition

11:00 – 11:30 Symposium of Bayer – silver sponsor
Rivaroxaban Tailored Protection for Your Cardio Vascular Patients
V. Gelev

11:30 – 12:00 Symposium of Pfizer Upjohn CV sponsor
Let’s start with the numbers, but also treat CV risk What to require from statin
therapy in patients with high CV risk
К. Karamfilov

12:00 General Assembly of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

12:00 – 13:00 Interesting cases Session II
Chairs: F. Fouladvand, M. Marinov
Moderators: R. Kasabov, А. Alexandrov, D. Nenov, I. Jeleva
/5 minute presentation + 3 minute discussion/

13:00 – 13:05 Official Congress Closing

13:05 General Assembly of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

Thursday, 17 October 2019

11:00 Registration

12:00 – 12:45 Educational module I – Invasive assessment of lesion significance in the cath lab (3
presentations x 12 min + 3 min discussion after each)
D. Vassilev

12:45 – 13:25 Educational module II – Endomyocardial biopsy (2 presentations x 15 мин + 5 min
discussion after each)
V. Velchev

13:25 – 14:00 First poster session and coffee‐break
Chairpersons:
Moderators:

14:00 – 14:30 Silver sponsor symposium

14:30 – 15:10 Educational module III – Modern aspects in hemodynamics
V. Velchev (2 presentations x 15 min + 5 min discussion after each)

15:10 – 15:40 Silver sponsor symposium

15:40 – 16:20 Educational module IV – Endovascular treatment for supra‐aortic vessels
pathology (2 presentations x 15 min + 5 min discussion after each)
I. Petrov

16:20 – 16:50 Second poster session and coffee‐break
Chairpersons:
Moderators:

16:50 – 17:35 Educational module IV ‐ CTO for beginners basics – indications, patient and lesion
selection – basic contemporary approach (3 presentations x 12 min + 3 min discussion
after each)
V. Gelev

17:35 – 18:05 Silver sponsor symposium

18:05 – 18:20 Official opening of the congress

18:20 – 19:40 Case review session I
Chairperson:
Moderators:
/presentation x 5 min + 3 min discussion after each/

Friday, 18 October 2019

7:30 – 9:00 Oral abstract presentations ‐ Session I
Chairpersons:
Moderators:

9:00 – 10:30 Scientific session – Complex coronary interventions in 2019
V. Gelev, D. Trendafilova, D. Vassilev

10:30 – 10:45 Coffee‐break and visit to the exhibition

10:45 – 12:00 Scientific session – Functional and imaging modalities for optimizing immediate and
long term results of coronary interventions
D. Vassilev, Pl. Gatzov

12:00 – 12:30 Scientific session – Endovascular treatment of thoracoabdominal aortic aneurysm and
dissections
I. Petrov, D. Trendafilova

12:30 – 13:00 Silver sponsor symposium

13:00 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiostimulation and Electrophysiology
Moderators:

14:30 – 16:30 Scientific session – Endovascular treatment of structural heart disease
D. Trendafilova, I. Petrov, V. Gelev
Second hall

15:30 – 16:40 Nurse session
Moderators:

16:30 – 16:45 Coffee‐break and visit to the exhibition

16:45 – 17:00 Presentation

17:00 – 18:00 Pediatric cardiology session
Moderators:

18:00 – 19:00 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiac Surgery
Moderators:

19:00 – 20:00 Cases Review Session II
Chairpersons:
Moderators:
/presentation x 5 min + 3 min discussion after each/

Saturday, 19 October 2019

8:00 – 10:30 Live case session I
Chairpersons:
Moderators:

10:30 – 10:45 Coffee‐break and visit to the exhibition

10:45 – 11:45 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiology

11:45 – 12:30 Gold sponsor symposium ‐ AZ

12:30 – 13:00 Lunch

13:00 – 15:30 Live case session II
Chairpersons:
Moderators:

15:30 – 15:45 Coffee‐break and visit to exhibition

15:45 – 18:15 Live‐case session III
Chairpersons:
Moderators:

18:15 – 18:45 Silver sponsor symposium

18:45 – 19:15 Silver sponsor symposium

Sunday, 20 October 2019

8:20 – 9:40 Complications in cath lab
Chairpersons:
Moderators:

9:40 – 10:10 Silver sponsor symposium

10:10 – 10:25 Coffee‐break and visit to the exhibition

10:25 – 10:55 Silver sponsor symposium

10:55 – 12:25 Oral abstract presentations Session II
Chairpersons:
Moderators:

12:25 General Assembly of Bulgarian Society of Interventional Cardiology

12:25 – 12:40 Official closing of the congress

13:25 General Assembly of Bulgarian Society of Interventional Cardiology

Download the program hereV National Congress on
Cardiostimulation and Electrophysiology
17 – 19 May 2019
Melia Grand Hermitage Hotel
Golden Sands Resort, Bulgaria

Dear colleagues,

It is my pleasure to invite you to the Vth National Congress on Cardiostimulation and Electrophysiology organized by the Bulgarian Society of Cardiostimulation and Electrophysiology. The Congress will be held on 17-19 May 2019 in Melia Grand Hermitage Hotel, Golden Sands Resort, Bulgaria.

The congress will focus on new therapeutic strategies of atrial fibrillation treatment, as well as on chamber tachycardia problems and sudden cardiac death treatment. Innovations in the field of cardiostimulation and cardiac resynchronization therapy will be presented.

The main goal and ambition of the congress is to attract not only experts in the field of electrophysiology and electrocardiostimulation but general cardiologists as well.

For participation in the event, please make on-line registration or download the Registration form from HERE.

Reservation as well as payment of hotel accommodation could also be made, by following the link above.

Updated information on the event as well as the preliminary program will be uploaded on the website of the Bulgarian Society of Cardiostimulation and Electrophysiology: http://www.bgpace.com/, as well as on the website of the Bulgarian Society for Interventional Cardiology http://bulsic.org/.

Official partner of the Bulgarian Society of Cardiostimulation and Electrophysiology in event logistics is Congress Management and Events – CME Ltd., contact person – Daniela Radulova /daniela@cmebg.com/

You are welcome!

Yours sincerely,

Dr. Vassil Traykov
President of BSCE

Dr. Vassil Traykov
President of BSCE

Program

Download program here

17 May, Friday

11:00 Registration

15:00 – 16:00 Interactive educational module for cardiology fellows
Chairs: B. Borisov, M. Protich

15:00 – 15:20 ECG in channelopathies: what is most important in risk stratification?
M. Stoyanov, National Heart Hospital – Sofia

15:20 – 15:40 Differential diagnosis of wide complex tachycardia
D. Marchov, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia

15:40 – 16:00 Which patient is indicated for cardiac pacing according to recommendations in 2019: ECG and Holter ECG recordings
Е. Martinov, UMHAT “St. Marina” – Varna

16:00 – 16:30 Satellite symposium of Medochemi BETAC (betaxolol) in modern treatment of systemic arterial hypertension and coronary heart disease
Chair and speaker: V. Gelev, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia

16:30 – 17:00 Coffee‐break and a visit to exhibition

17:00 – 18:00 Joint session with BSC and ACEB
Chairs: M. Tokmakova, V. Traykov

17:00 – 17:25 What’s new in the 2019 ACC/AHA guidelines for treatment of atrial fibrillation
М. Tokmakova, UMHAT “St. George” – Plovdiv

17:25 – 17:50 Pathophysiology, diagnosis and treatment of tachycardia‐induced cardiomyopathy: focus on imaging
Y. Yotov, UMHAT “St. Marina” – Varna , Medical University – Varna

17:50 – 18:00 Reverse left ventricular remodelling following catheter ablation in a patient with persistent atrial fibrillation
V. Traykov, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia

18:00 – 18:45 Satellite symposium of Medtronic: For Every Single Heart Beat

18:00 – 18:15 Efficiency of cryoablation
K. Kotirkov, Acibadem City Clinic – Cardiovascular Center

18:15 – 18:40 Leadless pacing – ready for prime time
G. Milasinovic, Clinical Center of Serbia – Pacemaker center, Belgrade

18:40 – 18:45 Discussion

18:45 Official opening ceremony
M. Tokmakova – President of BSC, V. Traykov – President of ACEB

20:00 Dinner

18 May, Saturday

8:00 – 9:00 Clinical cases and own experience session
Chairs: T. Shalganov, V. Velchev

8:00 – 8:10 Late complication after electrocardiostimulator implantation
I. Yoncheva, MHAT “Deva Maria” – Bourgas

8:10 – 8:20 Flecainide for suspected premature ventricular contraction – induced cardiomyopathy
L. Poposka, Skopje, North Macedonia

8:20 – 8:30 Catheter ablation of idiopathic ventricular arrhythmias originating from the para Hisian area
Kr. Dzhinsov, National Heart Hospital – Sofia

8:30 – 8:45 High power short duration ablation in AF ablation
L. Angelkov, Acibadem City Clinic Cardiovascular Centre – Sofia

8:45 – 8:55 Pacemaker implantation in a patient with occluded central veins
N. Stoyanov, UMHAT “St. Anna” – Sofia

9:00 – 9:45 Satellite symposium of Actavis Aldosterone antagonists and benefits in heart failure
Chair: T. Balabanski, National Heart Hospital – Sofia

Eplerenone and myocardial fibrosis in heart failure

M. Tokmakova, UMHAT “St. George” – Plovdiv

Aldosterone antagonists and eplerenone in ventricular arrhythmias and heart failure
Sv. Yovev, UMHAT “St. Ekaterina” – Sofia

9:45 – 11:15 International Session I
Chairs: Т. Balabanski, Ch. Sticherling

9:45 – 10:05 Novel techniques and developments in scar‐related VT ablation
J. Kautzner, Prague, Czech Republic

10:05 – 10:25 Individualised approach to AF ablation: looking into voltages
J. Kosiuk, Leipzig, Germany

10:25 – 10:45 Novel approaches to pericardial access: safety first!
J. Silberbauer, Brighton, UK

10:45 – 11:05 The ICD in patients with reduced LV ejection fraction: indications and grey zones
S. Manola, Zagreb, Croatia

11:05 – 11:15 Discussion

11:15 – 11:30 Coffee‐break and a visit to the exhibition

11:30 – 11:40 Congratulatory address on behalf of EHRA
T. Potpara, J. Kosiuk

11:40 – 13:10 International session II
Chairs: V. Traykov, J. Kautzner

11:40 – 12:00 Atrial fibrillation in heart failure: drugs, devices and now ablation?
Ch. Sticherling, Bazel, Switzerland

12:00 – 12:20 Clinical dilemmas of oral anticoagulation in atrial fibrillation
T. Potpara, Belgrade, Serbia

12:20 – 12:40 Catheter ablation of idiopathic ventricular tachyarrhythmias: tips and pitfalls
N. Pavlovic, Zagreb, Croatia

12:40 – 13:00 Cardiac sarcoid – not so rare type of cardiomyopathy with rhythm disturbancies
B. Dinov, Leipzig, Germany

13:00 – 13:10 Discussion

13:10 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:45 Satellite symposium of Berlin Chemie
Recent therapeutic strategies for stable angina Chair: N. Pancheva
Lecturers: D. Barekova, Kr. Dzhinsov

14:45 – 15:45 Session: Atrial fibrillation
Chairs: V. Traykov, T. Shalganov

14:45 – 15:05 Uninterrupted oral anticoagulation in catheter ablation of atrial fibrillation
М. Stoyanov, National Heart Hospital – Sofia

15:05 – 15:25 Left atrial thrombosis during uninterrupted oral anticoagulation in patients with atrial fibrillation
B. Kunev, National Heart Hospital – Sofia

15:25 – 15:45 Surgical cryoablation during open heart surgery
Vl. Kornovski, UMHAT “St. Marina” – Varna

15:45 – 16:00 Coffee‐break and a visit to exhibition

16:00 – 17:00 Ventricular tachyarrhythmias and sudden cardiac death
Chairs: B. Dinov, T. Balabanski

16:00 – 16:20 The five most important messages from the trials on catheter ablation of ventricular tachycardia
B. Dinov, Leipzig, DE

16:20 – 16:40 The role of electrophysiological study in risk stratification of patients for primary prevention of sudden cardiac death: new horizons
V. Velchev, UMHAT “St. Anna” – Sofia

16:40 – 17:00 J‐wave syndromes: from early repolarization to Brugada
М. Stoyanov, National Heart Hospital – Sofia

17:00 – 17:30 Satellite symposium of Biotronik Renaissance of VDD system in Electrotherapy of Heart – ICD DX Silent AFib and Implantable Monitors of Heart Rhythm
G. Milasinovic, Clinical Center Serbia

17:30 – 18:30 Joint session of Bulgarian Society of Interventional Cardiology and ACEB
Chairs: V. Gelev, V. Traykov

17:30 – 17:50 Rhythm and conduction disorders in patients after TAVI
D. Trendafilova, UMHAT “St. Ekaterina” – Sofia

17:50 – 18:10 PCI in patients with atrial fibrillation
I. Jeleva, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia

18:10 – 18:30 CTO – unaddressed risk factor for malignant ventricular arrhythmias?
V. Gelev, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia

18:30 – 19:00 Satellite symposium of Boehringer Anticoagulation therapy and ablation: history and perspectives
T. Balabanski, National Heart Hospital – Sofia

19:00 – 19:30 Debate: Catheter ablation in asymptomatic patients with atrial fibrillation
Panel: V. Velchev, M. Stoyanov, Sv. Yovev, M. Protich

Pros: V. Traykov, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia
Cons: T. Shalganov, National Heart Hospital – Sofia
Discussion

19:30 – 20:00 Satellite symposium of Bayer Oral anticoagulation with DOAC in patients with atrial fibrillation, undergoing cardioversion or catheter ablation
Ch. Shalganov, М. Stoyanov National Cardiology Hospital – Sofia

20:30 Dinner

19 May, Sunday

8:30 – 9:00 Satellite symposium of Boston Scientific Multisite pacing and heart logic in CRT
G. Milasinovic, Clinical Center Serbia

9:00 – 9:45 Educational module for allied professionals
Chairs: Е. Martinov, D. Markov

9:00 – 9:20 Principles of registration of intracardiac signals and cardiac mapping
D. Boychev, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia

9:20 – 9:40 Intraoperative measurement of electrode parameters and cardiac implantable electronic devices follow‐up: what is important for the allied professional
N. Poroyliev, UMHAT “Queen Giovanna” – Sofia

9:40 – 9:45 Discussion

9:45 – 10:30 Satellite symposium of Pfizer Application of new oral anticoagulants in Cardioversion
M. Protich, UMHAT “St. Anna” – Sofia

10:30 – 11:00 Coffee‐break and a visit to the exhibition

11:00 – 12:00 Cardiac pacing and cardiac resynchronisation therapy
Chairs: I. Kozhuharov, B. Borisov

11:00 – 11:20 Results from “EU CRT Survey II”: how is Bulgaria doing?
Sv. Yovev, UMHAT “St. Ekaterina” – Sofia

11:20 – 11:40 His bundle pacing: techniques and results (supported by Medtronic)
V. Velchev, UMHAT “St. Anna” – Sofia

11:40 – 12:00 What is new from the 2019 recommendations for treatment of bradycardia?
N. Pancheva, UMHAT “St. Marina” – Varna

12:00 – 12:15 Closing ceremony

12:15 – 13:30 Lunch break

13:30 – 14:30 ACEB General Assembly


timthumb.php_.png

Здравейте колеги,

От името на УС на БДИК ви уведомявам, че на 05.10.2018 от 17 часа в зала Настрадин Ходжа, хотел Лагуна бийч, курортен комплекс Албена в хода на Кардиологичния Конгрес, се свиква Годишно Общо събрание на сдружението при следния дневен ред:

 1. Определяне на място и дата за провеждане на Интервенционалния конгрес.
 2. Избор на Организационен комитет.
 3. Приемане на нови членове.
 4. Разни

Обявата е публикувана във в-к Труд , бр. от 05.09.2018.

Използвам възможността, да ви уведомя, че в програмата на Кардиологичния конгрес са определени три дискусионни фокуса на клинични случаи за БДИК.

Два от тези фокуса са с по два клинични случаи, представени по типа на “How should I treat“ сесии с теми:

1) „Комплексни коронарни интервенции“ – 2 случая по 10 мин.( 5 мин. представяне на случая, последван от дискусия и 5 мин. извършената процедура)

2) Реваскуларизация при стволови стенози. – 2 случая по 10 мин.( 5 мин. представяне на случая, последван от дискусия и 5 мин. извършената процедура)

3)Моят най-добър случай за 2018“ където се очаква да се представят шест клинични случая по 7 мин. с три мин. дискусия.

Моля за предложения на подходящи случаи по съответната тематика.

Моля предложените случаи да бъдат изпратени на e-mail: iva.jeleva@gmail.com във Power Point фрмат със still pictures, с придружително писмо, което да съдържа

 1. Заглавие на клиничия случай:

 2. Колектив.

 3. Представящ автор с контакти –име, телефон, e-mail.

 4. Болнично заведение.

Всички предложения ще бъдат разгледани от УС на БДИК , като най – подходящите ще се включат в официалната програма.

Краен срок за изпращане на клиничните случаи – 21.09.2018.


bsic2.png

Осми Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции, 25-27 януари 2019, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София

Уважаеми дами и господа,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в 8-ми Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции със случаи на живо, който ще се проведе на 25 – 27 януари 2019 г., в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Гост-лектори ще бъдат авторитетни експерти в областта от страната и чужбина, които ще имат възможността да споделят своите иновационни открития и опит: Prof. Yves Louvard, Prof. Goran Stankovic, Prof. George Sianos, Prof. Kambis Mashayekhi, Prof. Carlos Collet, Prof. Manuel Pan,  Prof. Robert Gil, Prof. Gianluca Rigatelli, Prof. Imad Sheiban, Prof. Sasko Kedev, Prof. Guy Heyndrickx, Prof. Ioannis Iakovou.  

Това издание на курса ще акцентира върху новости при бифуркациите – теория и практика, както и спорната тема за комплексните бифуркации с двустентова техника.

Осмото издание на курса ще бъде фокусирано и върху активно дискутираната тема за хроничните тотални оклузии (CTO PCI).

В програмата ще бъдат включени практически сесии за млади интервенционални кардиолози, презентации и анализи на случаи по темата, представени от известни чуждестранни и български експерти в областта.

Достъпът до форума е свободен, без заплащане на такса правоучастие. За потвърждение на участието е необходимо да направите on-line регистрация ТУК.  

Конгреси и събития предлага хотелско настаняване при облекчени цени в хотел Мезон – 4 зв. Резервации и заплащане на хотелското настаняване е възможно също да направите on-line на горепосочения линк. 

 

Традиционно в курса вземат участие над 120 делегати – представители на 10 държави.

Приложено изпращаме официалната покана за събитието с подробна информация относно възможностите за участие.

Предварителна програма на курса очаквайте в края на м. октомври.

Ще Ви очакваме!

Оставам на разположение за съдействие.

С уважение,

Деница

Изтегляне на поканата от тук.

PROGRAM

Friday, 25 January 2019

12:00 Registration

floor 9
Session below is dedicated to fellows. Number of participants is limited to 30.
Participation without preregistration for the session will not be possible.

13:00 – 16:20 Session I: CTO fundamentals
Study Hall, floor 2 Chairpersons: G. Sianos, K. Mashayekhi, Y. Louvard

13:00 – 13:15 10 Golden rules in CTO PCI
K. Mashayekhi

13:15 – 13:20 Discussion

13:20 – 13:35 Access, guiding catheter’s choice and basic materials in CTO recanalization
G. Sianos

13:35 – 13:40 Discussion

13:40 – 14:40 CTO Course for fellows: Hands-on session for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 1
14:40 – 14:55 Overview of dedicated CTO wires
G. Sianos

14:55 – 15:00 Discussion

15:00 – 15:15 Complications during CTO recanalization
K. Mashayekhi

15:15 – 15:20 Discussion

15:20 – 16:20 CTO Course for fellows: Hands-on session for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 2

Saturday, 26 January 2019 Auditorium, floor 9

8:00 – 8:15 Opening ceremony

8:00 – 8:05 Y. Louvard

8:05 – 8:10 R. Gil

8:10 – 8:13 D. Vassilev

8:13 – 8:15 V. Gelev

8:15 – 8:45 Keynote presentation: What’s new in bifurcation treatment?
G. Stankovic

8:45 – 9:25 Session II: Management of complex bifurcations with two-stent technique
Moderators: G. Stankovic, Y. Louvard, R. Gil, G. Mazhdrakov, D. Vassilev, F. Fouladvand

8:45 – 9:00 Crush techniques in bifurcations
G. Rigatelli

9:00 – 9:05 Discussion

9:05 – 9:20 Two-stent non-crush technique in bifurcations
Y. Louvard

9:20 – 9:25 Discussion

9:25 – 9:40 Presentation of Medis QFR a credible alternative to FFR
G. Koning

9:40 – 10:10 Symposium of SMT – Silver Sponsor

Chairpersons: R. Gil, G. Stankovic
Moderators: V. Gelev, D. Vassilev
TALENT Randomized Controlled Trial – Supraflex vs Xience (12month follow up)
TALENT Randomized Controlled Trial Supraflex vs Xience 12m follow up results
O. Hlinomaz, Senior Interventional Cardiologist at Sv. Anny Brno, Czech Republic
Interesting Cases with Supraflex in the TALENT RCT from Bulgaria
Z. Stankov, Cardiologist Acibadem City Clinic Sofia

10:10 – 10:25 Coffee-break and visit to the exhibition

10:25 – 12:25 Live-case session I
Moderators: Y. Louvard, G. Stankovic, K. Mashayekhi, S. Mot, Pl. Gatzov, H. Mateev, V. Stoyanov, I. Samra
Operators: R. Gil, G. Rigatelli, I. Sheiban, M. Pan, I. Ungi
Case 1:
Case 2:
Case 3:
Case 4:

12:25 – 12:55 Symposium of Bracco – Silver Sponsor
Moderator: D. Vassilev
Improving outcomes using post PCI imaging and physiology
J. Daemen, Erasmus MC – Thoraxcenter, Rotterdam (NL)

12:55 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Symposium of Balton – Gold Sponsor
Panelists: D. Vassilev, F. Fouladvand, V. Gelev
12 Months Results of First-In-Man Study with Coronary Dedicated Bifurcation Cobalt-chromium Sirolimus- eluting Stent BiOSS Lim C® based on Clinical, Angiographic and OCT Data
R. Gil
POLBOS 3 and POLBOS LM: design and first cases
R. Gil

14:30 – 19:30 Session III: CTO session with live cases
Chairpersons: G. Sianos, V. Gelev
Moderators: K. Mashayekhi, Y. Louvard, M. Ferenc, I. Ungi, S. Mot,
I. Jeleva, O. Radev
Presentation 1

14:30 – 14:45 CTO and bifurcations?
M. Pan

14:45 – 14:50 Discussion

14:50 – 15:20 Symposium of Meril – Silver Sponsor
Clinical Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies
Co-chair and moderator: V. Gelev
Expert panel: G. Mazhdrakov, H. Mateev, K. Kichukov

14:50 – 14:59 Journey of thinner strut DES
F. Fouladvand

14:59 – 15:07 Management of long diffused complex lesion – Biomime Morph
D. Vassilev

15:07 – 15:15 Exciting New Era with MyVal THV
V. Gelev

15:15 – 15:20 Novel upcoming technologies from Meril Life Sciences
Ch. Donode
CTO with live cases
Chairpersons: G. Sianos, V. Gelev
Moderators: Y. Louvard, I. Jeleva, M. Ferenc, I. Ungi, S. Mot, G. Heyndrickx
Presentation 2 /15 minutes/:
Rational for CTO revascularization in 2019 – what we have, what is needed and will we get it?
I. Ungi

5 minute discussion
Live case: G. Sianos
Presentation 3 /15 minutes/:
Antegrate approach from basics to complex
K. Mashayekhi

5 minute discussion
Presentation 4 /15 minutes/:
Retrograde approach
G. Sianos

5 minute discussion
Live case: K. Mashayekhi
Presentation 5 /15 minutes/:
How to implement available techniques for successful CTO revascularization – what we have and what is lacking in our armamentarium
G. Sianos

5 minute discussion

20:30 Dinner on behalf of SMT /silver sponsor/
/for participants who have confirmed dinner participation in advance/
Saffron Restaurant
Traditional Indian cuisine and music
Address: Studentski grad, Francois Mitheran Str., at builging 42 B, behind Fantastiko Supermarket/
The bus to the restaurant will start at 20:15 h from Atanas Dukov Blvd., at Maison Hotel – opposite to Acibadem City Clinic Tokuda Hospital.
Places in the bus will be provided only for participants who have confirmed their dinner participation in advance.

Sunday, 27 January 2019 Auditorium, floor 9

8:30 – 10:30 Session IV: Distal LM bifurcation treatment
Moderators: R. Gil, G. Heyndrickx, M. Ferenc, G. Rigatelli, S. Mot,
F. Fouladvand

8:30 – 8:45 Rotablation in bifurcation
M. Ferenc

8:45 – 8:50 Discussion

8:50 – 9:05 Role of invasive functional assessment in LM disease
G. Heyndrickx

9:05 – 9:10 Discussion

9:10 – 9:25 LM Revascularization in 2019
I. Sheiban

9:25 – 9:30 Discussion

9:30 – 9:45 Imaging in LM
R. Gil

9:45 – 9:50 Discussion

9:50 – 10:05 Distal LM stenting – critical overview of current studies
C. Collet

10:05 – 10:10 Discussion

10:10 – 10:25 DAPT in complex bifurcation
D. Vassilev

10:25 – 10:30 Discussion

10:30 – 10:40 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:40 – 11:10 Symposium of Actavis – Sponsor
Clopidogrel in modern antiplatelet therapy
D. Vassilev

When less is more – balance between optimal anti-aggregation and bleeding risk
V. Gelev

11:10 – 13:25 Session V: A potpourri of cases – Best, Worst, Best & Worst case, Why did I fall with this CTO case
/10 min + 5 min discussion/
Moderators: Y. Louvard, R. Gil, C. Colett, G. Rigatelli, I. Jeleva, D. Vassilev, V. Gelev

11:10 – 11:25 Case 1: S. Zhezhovski

11:25 – 11:40 Case 2: O. Maxudov

11:40 – 11:55 Case 3: S. Mot

11:55 – 12:10 Case 4: N. Stoyanov

12:10 – 12:25 Case 5: D. Prvulovic

12:25 – 12:40 Case 6: F. Fouladvand

12:40 – 12:55 Case 7: T. Letilovic

12:55 – 13:10 Case 8: R. Parapunova

13:10 – 13:25 Case 9: I. Samra and R. Borisov

13:25 – 13:30 Closing remarks


timthumb.php_.png

8th Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course,

25-27 January 2019, Sofia, Bulgaria

Dear colleagues,
On behalf of the Organizing Committee we are honored to invite you to the Eighth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course, which is going to be held on 25-27 January 2019 at Acibadem City Clinic Tokuda Hospital Sofia.

As per tradition eminent foreign faculty members are involved in the program and become an active part of our forum. We shall be honored to enjoy the presence of Yves Louvard, Goran Stankovic, Robert Gil, George Sianos, Kambis Mashayekhi, Carlos Colett, Gianluca Rigatelli, Imad Sheiban, Ioannis Iakovou, Guy Heyndrickx, Manuel Pan.   

Two main focuses will be treated by the BBC 2019 program: advances in bifurcation treatment – theory and practice and the controversial topic on complex bifurcations with 2-stent technique.   

The Eight edition of the Course will be dedicated to the very disputable field of CTO PCI as we realize that this is considered to be the most complex lesion subset in contemporary practice, even called the last frontier in interventional cardiology. The risks and benefits of PCI for chronic total occlusion (CTO) along with its place in treatment continue to be debated.

After the success of the last-editions hands-on sessions designed for young interventional cardiologists we are positive to conduct proctored hands-on sessions for young specialists as per tradition. Fellows will benefit again the unique chance to perform live-cases under supervision of eminent foreign specialists. Some of the most anticipated and valuable sessions of the program for a third year will be the recorded best/worst case sessions for fellows.

No registration fees will be applicable. For confirmation of participation an on-line registration is necessary to be done HERE.

CME Ltd. has provided hotel accommodation at preferential rates in Maison Hotel 4*. For hotel booking and on-line payment, please register at the above mentioned site.

Close to 10 nationalities are represented every year by Faculty and participants. Around 120 attendees join the Course.

Enclosed please find the official invitation with all details on the possible forms of participation.

We look forward to welcome you at BBC 2019!

Sincerely yours,
Denitza

Download invitation here

PROGRAM

Friday, 25 January 2019

12:00 Registration

floor 9
Session below is dedicated to fellows. Number of participants is limited to 30.
Participation without preregistration for the session will not be possible.

13:00 – 16:20 Session I: CTO fundamentals
Study Hall, floor 2 Chairpersons: G. Sianos, K. Mashayekhi, Y. Louvard

13:00 – 13:15 10 Golden rules in CTO PCI
K. Mashayekhi

13:15 – 13:20 Discussion

13:20 – 13:35 Access, guiding catheter’s choice and basic materials in CTO recanalization
G. Sianos

13:35 – 13:40 Discussion

13:40 – 14:40 CTO Course for fellows: Hands-on session for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 1
14:40 – 14:55 Overview of dedicated CTO wires
G. Sianos

14:55 – 15:00 Discussion

15:00 – 15:15 Complications during CTO recanalization
K. Mashayekhi

15:15 – 15:20 Discussion

15:20 – 16:20 CTO Course for fellows: Hands-on session for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 2

Saturday, 26 January 2019 Auditorium, floor 9

8:00 – 8:15 Opening ceremony

8:00 – 8:05 Y. Louvard

8:05 – 8:10 R. Gil

8:10 – 8:13 D. Vassilev

8:13 – 8:15 V. Gelev

8:15 – 8:45 Keynote presentation: What’s new in bifurcation treatment?
G. Stankovic

8:45 – 9:25 Session II: Management of complex bifurcations with two-stent technique
Moderators: G. Stankovic, Y. Louvard, R. Gil, G. Mazhdrakov, D. Vassilev, F. Fouladvand

8:45 – 9:00 Crush techniques in bifurcations
G. Rigatelli

9:00 – 9:05 Discussion

9:05 – 9:20 Two-stent non-crush technique in bifurcations
Y. Louvard

9:20 – 9:25 Discussion

9:25 – 9:40 Presentation of Medis QFR a credible alternative to FFR
G. Koning

9:40 – 10:10 Symposium of SMT – Silver Sponsor

Chairpersons: R. Gil, G. Stankovic
Moderators: V. Gelev, D. Vassilev
TALENT Randomized Controlled Trial – Supraflex vs Xience (12month follow up)
TALENT Randomized Controlled Trial Supraflex vs Xience 12m follow up results
O. Hlinomaz, Senior Interventional Cardiologist at Sv. Anny Brno, Czech Republic
Interesting Cases with Supraflex in the TALENT RCT from Bulgaria
Z. Stankov, Cardiologist Acibadem City Clinic Sofia

10:10 – 10:25 Coffee-break and visit to the exhibition

10:25 – 12:25 Live-case session I
Moderators: Y. Louvard, G. Stankovic, K. Mashayekhi, S. Mot, Pl. Gatzov, H. Mateev, V. Stoyanov, I. Samra
Operators: R. Gil, G. Rigatelli, I. Sheiban, M. Pan, I. Ungi
Case 1:
Case 2:
Case 3:
Case 4:

12:25 – 12:55 Symposium of Bracco – Silver Sponsor
Moderator: D. Vassilev
Improving outcomes using post PCI imaging and physiology
J. Daemen, Erasmus MC – Thoraxcenter, Rotterdam (NL)

12:55 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Symposium of Balton – Gold Sponsor
Panelists: D. Vassilev, F. Fouladvand, V. Gelev
12 Months Results of First-In-Man Study with Coronary Dedicated Bifurcation Cobalt-chromium Sirolimus- eluting Stent BiOSS Lim C® based on Clinical, Angiographic and OCT Data
R. Gil
POLBOS 3 and POLBOS LM: design and first cases
R. Gil

14:30 – 19:30 Session III: CTO session with live cases
Chairpersons: G. Sianos, V. Gelev
Moderators: K. Mashayekhi, Y. Louvard, M. Ferenc, I. Ungi, S. Mot,
I. Jeleva, O. Radev
Presentation 1

14:30 – 14:45 CTO and bifurcations?
M. Pan

14:45 – 14:50 Discussion

14:50 – 15:20 Symposium of Meril – Silver Sponsor
Clinical Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies
Co-chair and moderator: V. Gelev
Expert panel: G. Mazhdrakov, H. Mateev, K. Kichukov

14:50 – 14:59 Journey of thinner strut DES
F. Fouladvand

14:59 – 15:07 Management of long diffused complex lesion – Biomime Morph
D. Vassilev

15:07 – 15:15 Exciting New Era with MyVal THV
V. Gelev

15:15 – 15:20 Novel upcoming technologies from Meril Life Sciences
Ch. Donode
CTO with live cases
Chairpersons: G. Sianos, V. Gelev
Moderators: Y. Louvard, I. Jeleva, M. Ferenc, I. Ungi, S. Mot, G. Heyndrickx
Presentation 2 /15 minutes/:
Rational for CTO revascularization in 2019 – what we have, what is needed and will we get it?
I. Ungi

5 minute discussion
Live case: G. Sianos
Presentation 3 /15 minutes/:
Antegrate approach from basics to complex
K. Mashayekhi

5 minute discussion
Presentation 4 /15 minutes/:
Retrograde approach
G. Sianos

5 minute discussion
Live case: K. Mashayekhi
Presentation 5 /15 minutes/:
How to implement available techniques for successful CTO revascularization – what we have and what is lacking in our armamentarium
G. Sianos

5 minute discussion

20:30 Dinner on behalf of SMT /silver sponsor/
/for participants who have confirmed dinner participation in advance/
Saffron Restaurant
Traditional Indian cuisine and music
Address: Studentski grad, Francois Mitheran Str., at builging 42 B, behind Fantastiko Supermarket/
The bus to the restaurant will start at 20:15 h from Atanas Dukov Blvd., at Maison Hotel – opposite to Acibadem City Clinic Tokuda Hospital.
Places in the bus will be provided only for participants who have confirmed their dinner participation in advance.

Sunday, 27 January 2019 Auditorium, floor 9

8:30 – 10:30 Session IV: Distal LM bifurcation treatment
Moderators: R. Gil, G. Heyndrickx, M. Ferenc, G. Rigatelli, S. Mot,
F. Fouladvand

8:30 – 8:45 Rotablation in bifurcation
M. Ferenc

8:45 – 8:50 Discussion

8:50 – 9:05 Role of invasive functional assessment in LM disease
G. Heyndrickx

9:05 – 9:10 Discussion

9:10 – 9:25 LM Revascularization in 2019
I. Sheiban

9:25 – 9:30 Discussion

9:30 – 9:45 Imaging in LM
R. Gil

9:45 – 9:50 Discussion

9:50 – 10:05 Distal LM stenting – critical overview of current studies
C. Collet

10:05 – 10:10 Discussion

10:10 – 10:25 DAPT in complex bifurcation
D. Vassilev

10:25 – 10:30 Discussion

10:30 – 10:40 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:40 – 11:10 Symposium of Actavis – Sponsor
Clopidogrel in modern antiplatelet therapy
D. Vassilev

When less is more – balance between optimal anti-aggregation and bleeding risk
V. Gelev

11:10 – 13:25 Session V: A potpourri of cases – Best, Worst, Best & Worst case, Why did I fall with this CTO case
/10 min + 5 min discussion/
Moderators: Y. Louvard, R. Gil, C. Colett, G. Rigatelli, I. Jeleva, D. Vassilev, V. Gelev

11:10 – 11:25 Case 1: S. Zhezhovski

11:25 – 11:40 Case 2: O. Maxudov

11:40 – 11:55 Case 3: S. Mot

11:55 – 12:10 Case 4: N. Stoyanov

12:10 – 12:25 Case 5: D. Prvulovic

12:25 – 12:40 Case 6: F. Fouladvand

12:40 – 12:55 Case 7: T. Letilovic

12:55 – 13:10 Case 8: R. Parapunova

13:10 – 13:25 Case 9: I. Samra and R. Borisov

13:25 – 13:30 Closing remarksVI-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

3 – 4 ноември 2018 г., х-л Рила, к.к. Боровец

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в VI-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, който ще се състои на 3 – 4 ноември в х-л Рила, к.к. Боровец.

Както винаги до сега курсът ще обхване широк кръг дискутабилни въпроси в областта на коронарната и некоронарна анатомия и физиология.
През изминалата година се натрупаха нови данни в тази област. Някои нови проучвания разпалиха стари научни спорове и поставиха нови изследователски задачи.

Тази година основна тема на курса ще бъде: „Органната исхемия във фокусът на вниманието!“

Лектори на форума ще бъдат водещи български и европейски експерти в областта на инвазивната кардиология, неврологията, ангиологията, съдовата хирургия и физиологията.

Участвайки в курса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Надяваме се и този път курсът да продължи традицията на свободна дискусия и обмяна на мнения от всички участници
Курсът ще се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.
Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.

Очакваме Ви!

Проф. Пламен Гацов
Председател на Организационния комитет

Д-р Валери Гелев
Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

Форма за Регистрация

 

VI-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

ОСНОВНА ТЕМА

КОРОНАРНА И НЕКОРОНАРНА СЪДОВА АНАТОМИЯ И ФИЗИЛОГИЯ:
ОРГАННАТА ИСХЕМИЯ ВЪВ ФОКУСЪТ НА ВНИМАНИЕТО!

ПРОГРАМА

Петък, 2 ноември 2018 г.

17:30 Отпътуване с автобус от София за Боровец

18:00 – 20:00 Регистрация и настаняване в хотел Рила

20:00 Вечеря /ресторант Сезони/

Събота, 3 ноември 2018 г.
зала Боровец

8:10 – 8:15 Откриване и приветствени думи
Проф. Пл. Гацов, Д-р В. Гелев

8:15 – 10:15 Сутрешна сесия
Анатомия, физиология и патофизиология на коронарния кръвоток
Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. Ю. Няголов, Доц. Н. Белова

8:15 – 8:45 Ембриология, анатомия и физиология на коронарното кръвообращение
Доц. Ю. Няголов

8:45 – 9:15 Обмяна на миокарда в норма и патология
Доц. Н. Белова

9:15 – 9:45 Методи за изследване на коронарния кръвоток
Проф. Ги Хендрикс

9:45 – 10:15 Методи за изследване обема на потенциално исхемичния миокард
Проф. Пл. Гацов

10:15 – 10:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Интернационал/

10:30 – 12:00 Предаване на живо на случаи от МБАЛ „Аджъбадем Сити Клиник Болница
„Токуда“, с подкрепата на ф-ма Евофарма/Брако
Модератори: Проф. Ги Хенрикс, Д-р В. Гелев, Проф. Пл. Гацов,
Доц. Д. Василев

12:00 – 13:00 Сателитен симпозиум на ф-ма Берлин-Хеми
(платинен спонсор)
„Предизвикателства, дискусии и решения от клиничната практика“
Модератор: Проф. Пл. Гацов
Случай 1. Д-р Св. Куртев
Случай 2. Д-р Д. Генчева
Случай 3. Д-р А. Носиков

13:00 – 14:00 Обяд /ресторант Сезони/

14:00 – 14:45 Сателитен симпозиум на ф-ма Актавис (златен спонсор)
Модератор: Проф. Пл. Гацов
Препоръки за поведение при пациенти с висок риск от кървене и
необходимост от антиагрегантна терапия
Проф. П. Гацов
Клиничен случай
Д-р И. Неновски

14:45 – 16:45 Следобедна сесия I
Неинвазивни методи за оценка на миокардната исхемия
Модератори: Проф. М. Гарчева, Доц. Е. Кинова

14:45 – 15:15 Тест с физическо натоварване – видове и диагностична стойност
Д-р И. Байрактарова

15:15 – 15:45 Ехокардиографски тестове с добутамин и с аденозин – принципи, начин на приложение и интерпретация на резултатите
Доц. Е. Кинова

15:45 – 16:15 Радиоизотопни методи за изследване на миокардната исхемия – съвременен поглед
Проф. М. Гарчева

16:15 – 16:45 Магнитно-резонансни методи за доказване на миокардната исхемия
Доц. К. Генова

16:45 – 17:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Интернационал/

17:00 – 17:30 Сателитен симпозиум на ф-ма Новимед (спонсор)
„iFR – нов стандарт в лечението на коронарната болест.
Представяне на базата на случаи“
Лектор: Д-р Ф. Фуладванд

17:30 – 19:30 Следобедна сесия II
Органна исхемия – патофизиология и начини на доказване
Модератори: Проф. Б. Богов, Проф. Л. Хараланов

17:30 – 18:00 Мозъчна исхемия – механизми на възникване и диагностика
Проф. Л. Хараланов

18:00 – 18:30 Бъбречна исхемия – патофизиология и диагностика
Проф. Б. Богов

18:30 – 19:00 Чревна и чернодробна исхемия – рядко срещани или рядко диагностицирани? Д-р Н. Цонев

19:00 Коктейл „Добре дошли“ /зала Интернационал/

20:00 Вечеря /ресторант Сезони/

Неделя, 4 ноември 2018 г.
зала Боровец

9:00 – 10:30 Сутрешна сесия
Интервенционална лечение на екстракардиалните съдове
Модератори: Проф. И. Петров, Доц. В. Велчев, Доц. Д. Василев, Д-р И. Мануков

9:00 – 9:30 Съвременно интервенционално лечение на екстра- и интракраниалните съдове Проф. И. Петров

9:30 – 10:00 Исхемия на горните крайници – особености и методи на лечение
Доц. Р. Стойчев

10:00 – 10:30 Интервенционално лечение при исхемия на долните крайници
Доц. Д. Василев

10:30 – 12:00 Клинични случаи:
Случай 1. Доц. В. Велчев
Случай 2. Доц. С. Димитров
Случай 3. Д-р Св. Цонев
Случай 4. Д-р И. Мануков
Заключителни думи и закриване на курса
Проф. Пл. Гацов, Д-р В. Гелев

12:00 – 13:00 Обяд /ресторант Сезони/

13:00 Отпътуване за София с автобус

 

Изтегли програмата като файл.

 

Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско дружество по интервенционална кардиология /www.bulsic.org/, както и в сайта на официалния агент на курса – Конгреси и събития ООД /www.cmebg.com/Дружество по Интервенционална Кардиология.