Публикации


Уважаеми колеги,

Поради заболяване от Ковид-19 на двама от Българските курс директори, 9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции ще се проведе на нови дати: 20 и 21 февруари 2021.

За актуална информация и програма: http://bbccardio.com

Стрийм от събитието ще бъде достъпен на: www.bbccardio.com

Поредността на курса, която избрахме за събитието през 2021 г., отразява нашето желание да запазим честването на 10-тата годишнина за по-светли времена, когато бихме имали възможност да споделим празника с всички Вас, на живо. Избраният номер на курса прави и препратка към различните умения, които следва да притежаваме в днешните трудни времена, за да успеем да развиваме мисията на курса – да задълбочаваме знанията си, да увеличаваме експертизата, и най-важното – да запазим нашата общност и жизнерадостния си дух.

Поради развиващата се пандемия от COVID-19 9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции ще се проведе като онлайн събитие. По традиция се радваме на участието на около 120 български и чуждестранни делегати. Такса правоучастие не се заплаща.

Нашият забележителен чуждестранен лекторски състав гарантира стойностна научна програма.

Според традицията курсът ще предложи обзорна лекция върху новостите при лечението на бифуркационните лезии през последната година, както и презентация върху приложението им в практиката.

Фокусът на програмата на курса през 2021 г. ще бъде базиран върху задълбоченото изследване на ролята на компютърната томография при болест на коронарната артерия.

ВВС 2021 очаква да вдъхнови разгорещени дискусии по време на интересните сесии на случаите на живо. Специална сесия за специализантите по кардиология ще бъде включена в програмата.

Курсът ще предложи забележителна научно-издържана програма, която би била възможна единствено с подкрепата на нашите лоялни партньори – спонсори и изложители.

Очакваме с нетърпение да Ви приветстваме на 9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции !

Бъдете здрави!

Искрено Ваши,

Yves Louvard MD         Robert J. Gil MD, PhD
Почетен директор        Международен директор

Доц. Добрин Василев     Доц. Васил Велчев        Д-р Валери Гелев
Директор на курса       Директор на курса        Директор на курса

Онлайн регистрационен формуляр

PROGRAM

Saturday, 20 February 2021

8:20 – 8:30 Our sponsors’ videos

8:30 – 8:45 Opening ceremony
Production host: D. Vassilev / V. Gelev

8:30 – 8:35 Y. Louvard

8:35 – 8:40 R. Gil

8:40 – 8:45 D. Vassilev

8:45 – 9:40 Session I: Bifurcation update
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: Y. Louvard
Panelists: G. Stankovic, R. Gil

8:45 – 9:05 Keynote presentation: Bifurcation treatment
overview – what is new?
G. Stankovic

9:05 – 9:10 Discussion

9:10 – 9:30 How would latest theory change my practical
approach?
Y. Louvard

9:30 – 9:40 Discussion

9:40 – 10:10 Take off to a new reality

9:40 – 10:00 Robotic PCI for the treatment of LAD-Diagonal
bifurcation lesion
J. Fajadet

10:00 – 10:10 Discussion

10:10 – 10:30 Teva – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Therapeutic approaches in high bleeding risk patients and
patients with PAD

10:10 – 10:20 Clinical case – patient with high bleeding risk,
undergoing PCI
D. Vassilev

10:20 – 10:30 Clinical case – patient with PAD
K. Karamfilov

10:30 – 12:30 Session II:
Computer Tomography in Interventional Cardiology – Part I
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: C. Collet
Panelists: J. Sonck, N. Mileva

10:30 – 11:00 Normal coronary tree with CT and the importance of
image quality: How to Recognize and Avoid Artefacts
N. Mileva

11:00 – 11:10 Discussion

11:10 – 11:40 Stenosis evaluation in stable coronary artery disease
J. Sonck

11:40 – 11:50 Discussion

11:50 – 12:20 Plaque evaluation: volume, extent, and composition
C. Collet

12:20 – 12:30 Discussion

12:30 – 12:50 Abbott – Silver sponsor symposium
Production hosts: V. Velchev / V. Gelev
Moderator: G. Stankovic
PCIO optimization in bifurcations
M. Lesiak

12:30 – 12:33 Introduction and session objectives
G. Stankovic

12:33 – 12:45 Physiology and imaging assessment in the
bifurcations
M. Lesiak

12:45 – 12:50 Take home messages and conclusions
G. Stankovic

12:50 – 13:30 Lunch break

13:30 – 15:30 Session III:
Computer Tomography in Interventional Cardiology – Part II
Production host: D. Vassilev / V. Gelev
Moderator: J. Sonck
Panelists: C. Collet, N. Mileva, M. Nedevska, G. Kirova

13:30 – 14:00 Assessing calcium with CT before PCI
J. Sonck

14:00 – 14:10 Discussion

14:10 – 14:40 CT Guided PCI Principles
C. Collet

14:40 – 14:50 Discussion

14:50 – 15:20 CT in the Cath-lab
N. Mileva

15:20 – 15:30 Discussion
Vascular

15:30 – 15:40 Coffee-break

15:40 – 16:00 Gedeon Richter – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Antiplatelet therapy – State of Art
K. Karamfilov

16:00 – 18:00 Live in a box – Session I
Production host: V. Gelev / V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Panelists: Y. Louvard, G. Sianos

16:00 – 16:30 CTO recanalization – where did it start, where are we
now and where are we going?
G. Sianos

16:30 – 16:40 Discussion

16:40 – 18:00 Case 1: Complex left main PCI supported by
ROTAShock facility
R. Gil, T. Pawlowski, Poland

18:00 – 18:20 Bracco – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Moderator: D. Vassilev
An introduction to dPR
A new, non-hyperemic index for physiological assessment
Discussion
M. Green, F. Kramer
ACIST distributor sales team in Europe, Middle East, Africa,
Russia & India

18:20 – 20:00 Live in a box – Session II
Production host: V. Gelev / V. Velchev
Moderator: D. Vassilev
Panelists: Y. Louvard, G. Sianos, G. Rigatelli

18:20 – 18:40 Left Main Stenting – State of art
G. Rigatelli

18:40 – 18:50 Discussion

18:50 – 20:00 Case 2
D. Vassilev

Sunday, 21 February 2021

8:50 – 9:00 Our sponsors’ videos

9:00 – 10:00 Session IV: Fellows dedicated session
Production host: V. Velchev / V. Gelev
Panelists: I. Jeleva, D. Vassilev, D. Kitanoski, N. Stoyanov

9:00 – 9:15 Non-dilatable coronary lesions- a practical approach
to optimizing outcomes in PCI
I.Jeleva

9:15 – 9:20 Discussion

9:20 – 9:35 How to improve my support during complex PCIstep-
by-step approach
N. Stoyanov

9:35 – 9:40 Discussion

9:40 – 9:55 Contemporary vascular access in the cardiac
catheterization laboratory
D. Kitanoski

9:55 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:20 Medtronic – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
Complex bifurcation case, but not only.
When you don’t work at home.
M. Postu

10:20 – 10:30 Coffee-break

10:30 – 10:50 Bayer – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
Administration of Rivaroxaban in patients with
NVAF undergoing PCI – clinical case
K. Karamfilov

10:50 – 11:10 Balton – Silver sponsor symposium
Production host: V. Velchev / D. Vassilev
What do we know about dedicated bifurcation
stent BiOSS LimC – interim results during ongoing
clinical trials.
R. Gil

11:10 – 13:30 Session V:
Complex intervention in high risk
patients – CHIP
/with educational grant by Biotronik/
Production host: V. Gelev / D. Vassilev
Moderator: Y. Louvard
Panelists: R. Gil, G. Sianos, I. Ungi

11:10 – 11:30 Presentation: CHIP overview – Déjà vu
R. Gil
How should I treat? Challenging situations.

11:30 – 11:35 Case presentation:
High speed rotational atherectomy in distal coronary
lesion – T. Pawlowski

11:35 – 11:45 Discussion: How would I treat?

11:45 – 11:50 How I treated it?

11:50 – 12:00 Discussion and consensus

12:00 – 12:05 Case presentation 2 – I. Ungi

12:05 – 12:15 Discussion: How would I treat?

12:15 – 12:20 How I treated it?

12:20 – 12:30 Discussion and consensus

12:30 – 12:35 Case presentation 3 – A. Jovkovski, O. Kalpak

12:35 – 12:45 Discussion: How would I treat?

12:45 – 12:50 How I treated it?

12:50 – 13:00 Discussion and consensus

13:00 – 13:05 Case presentation 4 – D. Vassilev

13:05 – 13:15 Discussion: How would I treat?

13:15 – 13:25 How I treated it?

13:20 – 13:30 Discussion and consensus

13:30 – 13:45 Closing remarks
Production host: V. Gelev / D. Vassilev
Y. Louvard
R. Gil
D. Vassilev
V. Velchev
V. GelevНезависимо от изцяло онлайн формата на събитието тази година, или именно заради него, VIII-ят Български курс по коронарна физиология отбеляза рекорден интерес с над 400 участници от България и чужбина.

Запис на събитието можете да гледате в секция „Видео запис на курса и презентации“ на следния адрес: www.corphysbg.com.On behalf of the Organizing Committee, we are honored to invite you to the Ninth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course which is to be held on 24-26 January 2020 in Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia.

Traditionally BBC’s mission is to design a program of presentations delivered by renowned experts providing concise theoretical and practical knowledge on bifurcations and complex coronary interventions. We aim to create a Course of extensive teaching and discussions during which forefront operators would perform live-cases showing modern approaches and technical innovations in the field. Fellow cardiologists will be able to conduct proctored hands-on sessions under the supervision of the best experts in interventional cardiology.

We have defined as main focus of the coming forum Complex PCI in high-risk patients with no other option, bifurcations and other complex lesions as we are positive that bifurcations are significantly present in these type of lesions.

Close interaction between participants, faculty and operators and the friendly atmosphere during the Course are the most valuable assets of the forum. We shall have the chance to enjoy the presence of the International Course Directors – Prof. Yves Louvard and Prof. Robert Gil who are going to share their broad expertise and huge experience.       

Traditionally the Course gathers most prominent European experts in interventional cardiology as faculty and around 120 participants: young cardiologists and doctors from Bulgaria and neighboring countries. Close to 10 nationalities are represented every year by faculty and participants.

Strong partnership with the industry is established in order to be kept with up to date innovations.  

No registration fees will be applicable.

We look forward to meeting you in Sofia!

Sincerely yours:

Yves Louvard MD Robert J. Gil MD, PhD Honorable Course Director International Course Director

Dobrin Vassilev MD – Course Co‐Director

PhD Vassil Velchev MD – Course Co‐Director

PhD Valery Gelev MD, PhD – Course Co‐Director

REGISTRATION FORM

Ninth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course

24-26 January 2020

Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

PRELIMINARY PROGRAM

Friday, 24 January 2020

12:00 Registration

floor 9

Sessions below are dedicated to fellows. Number of participants is limited to 25.

Participation without preregistration for the sessions will not be possible.

13:00 15:30 Session I: Lesion preparation in calcified lesions

Study Hall, floor 2 Chairpersons: Y. Louvard, G. Sianos, R. Gil, D. Vassilev

13:00 – 13:15 State-of-art predilatation

Y. Louvard

13:15 – 13:20 Discussion

13:20 – 13:35 Rotablation and orbital atherectomy

A. Barmpas

13:35 –13:40 Discussion

13:40 – 13:55 Other treatment options address calcium in coronary arteries

R. Gil

13:55 – 14:00 Discussion

14:00 – 15:30 Hands-on session

for young interventional cardiologists

Live-case from cathlab

Case 1

15:30 – 17:40 Session II: Hemodynamics basics

Study Hall, floor 2 Chairpersons: V. Velchev, K. Karamfiloff

15:30 – 15:45 Basic hemodynamic assessment in cath-lab

V. Velchev

15:45 15:50 Discussion

15:50 – 16:05 Case-based hemodynamic assessment

N. Stoyanov

16:05 – 16:10 Discussion

16:10 – 17:40 Hands-on session

for young interventional cardiologists

Live-case from cathlab

Case 2

Saturday, 25 January 2020 Auditorium, floor 9

8:00 – 9:00 Session III: Interesting cases on complex PCI /Part I/

Moderators: D. Trendafilova, Pl. Gatzov, V. Gelev

Panelists: All international faculty are invited to join the panel

4 cases x 7 minutes + 8 minutes discussion

8:00 – 8:07 Case presentation

M. Marinov

8:07 – 8:15 Discusssion

8:15 – 8:22 Case presentation

D. Dimitrov

8:22 – 8:30 Discussion

8:30 – 8:37 Case presentation

M. Jovev

8:37 – 8:45 Discussion

8:45 – 8:52 Case presentation

S. Nikolov

8:52 – 9:00 Discussion

9:00 – 9:15 Opening ceremony

9:00 – 9:04 Y. Louvard

9:04 – 9:08 R. Gil

9:08 – 9:11 D. Vassilev

9:11 – 9:15 V. Mileva– Executive Director, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

9:15 – 9:45 Keynote presentation: Bifurcation treatment overview

G. Stankovic

Moderators: Y. Louvard, D. Vassilev

9:45 – 10:00 Coffee-break and a visit to exhibition

10:00 – 10:40 Session IV: History dedicated session

Moderators: J. Jorgova, Y. Louvard

10:00 – 10:20 History of the interventional treatment of ACS in Bulgaria

J. Jorgova

10:20 – 10:40 History of the European Bifurcation Club

Y. Louvard

10:40 – 11:10 Silver sponsor symposium – Meril

Moderator: V. Gelev

Expert panel: D. Vassilev, V. Velchev

Clinical Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies

10:40 – 10:50 New generation of DES technologies to treat complex anatomies

F. Fouladvand

10:50 – 11:00 Biomime – thin strut DES and experience from Bulgaria

D. Vassilev

11:00 – 11:10 Myval – New generation balloon expandable TAVI

11:10 11:50 Session V: Distal LM bifurcation treatment

Moderators: I. Iakovou, M. Pan, V. Velchev, V. Mitov

11:10 – 11:25 Overview of latest LM trials

I. Iakovou

11:25 – 11:30 Discussion

11:30 – 11:45 Contemporary PCI in LM treatment

M. Pan

11:45 – 11:50 Discussion

11:50 – 12:50 Gold sponsor symposium – Balton Balton motto: “We help to treat cardiovascular system completely…” Chairmen: R. Gil, D. Vassilev

11:50 – 12:10 BiOSS LimC: dedicated device that has a chance for breakthrough in coronary bifurcation treatment

R. Gil

12:10 – 12:30 Family of Alex Cobalt-Chromium Sirolimus-Eluting Stent: clinical usefulness connected with continuous development

12:30 – 12:50 MER: self-expanding carotid stent, NEPTUN and JAGUAR: peripheral stents, novel microcrystalline paclitaxel coated balloon PAK, Valver: aortic valvuloplasty balloon and RIVER NC: 1st Polish non compliance balloon – just to support a fighting with cardiovascular disease

12:50 13:20 Lunch

13:20 – 14:00 Session VI: CHIP definition and general approach /Part I/

Moderators: L. Michalis, R. Gil, I. Manukov, D. Vassilev

13:20 – 13:35 What is a CHIP patient and how to assess the risk

L. Michalis

13:35 – 13:40 Discussion

13:40 – 13:55 Hemodynamic support – when it is needed and how to achieve it

R. Gil

13:55 – 14:00 Discussion

14:00 – 14:30 Silver sponsor symposium – Abbott

Chairperson: E. Kedhi

Moderator: V. Gelev

Panelists: D. Vassilev, A. Alexandrov, I. Martinov, K. Karamfiloff

How OCT changes my strategy in the bifurcation?

14:00 – 14:15 When and why to perform imaging (OCT) to optimize treatment in bifurcation lesions?

E. Kedhi

14:15 – 14:25 Case presentations

E. Kedhi

14:25 – 14:30 Q & A

14:30 – 15:00 Silver sponsor case-based symposium – Biotronik

How should I treat? – challenging situations

Moderator: D. Vassilev

Panel: V. Gelev, I. Martinov, A. Alexandrov, I. Jeleva

14:30 – 14:32 Introduction and objectives

D. Vassilev

14:32 – 14:34 Case presentation

N. Chilingirov

14:34 – 14:37 How would I treat?

V. Gelev

14:37 – 14:40 How would I treat?

А. Alexandrov

14:40 – 14:43 How I treated it?

N. Chilingirov

14:43 – 14:45 Discussion and consensus

V. Gelev, А. Alexandrov, D. Vassilev, N. Chilingirov

14:45 – 14:47 Case presentation

I. Martinov

14:47 – 14:50 How would I treat?

D.Vassilev

14:50 – 14:53 How would I treat?

I.Jeleva

14:53 – 14:55 How I treated it?

I. Martinov

14:55 – 15:00 Discussion and consensus V. Gelev, I. Martinov, D. Vassilev, I.Jeleva

15:00 – 17:00 Livecase session I

Moderators: D. Trendafilova, Y. Louvard, C. Collet, M. Marinov, V. Velchev

Operators: R. Gil, G. Sianos

Case 1:

Case 2:

17:00 – 17:10 Coffee-break and a visit to exhibition

17:10 – 18:30 Livecase session II

Moderators: E. Kedhi, D. Prvulovic, F. Fouladvand, D. Vassilev

Operators: G. Rigatelli, G. Sianos

Case 3:

Case 4:

18:30 – 19:30 Meeting-Our-Neighbors Session

Moderators: V. Velchev, D. Vassilev

18:30 – 18:40 Transradial STEMI Register in University Cardiology Clinic Skopje O. Kalpak

18:40 – 18:42 Discussion

18:42 – 18:52 STEMI + Cardiogenic shock + LMN H. Pejkov

18:52 – 18:54 Discussion

18:54 – 19:04 Bifurcational stenting – Who should do it? O. Bushljetikj

19:04 – 19:06 Discussion

19:06 – 19:16 Aspiration Catheter as diagnostic and therapeutic tool in ACS related no-reflow phenomenon D. Kitanoski

19:16 – 19:18 Discussion

19:18 – 19:28 T – stenting LMN with distal radial approach S. Nikolov

19:28 – 19:30 Discussion

Sunday, 26 January 2020 Auditorium, floor 9

9:00 – 10:30 Session VII: CHIP definition and general approach /Part II/

Moderators: Y. Louvard, G. Sianos, I. Martinov, K. Karamfiloff

9:00 – 9:45 Lesions specific approach in CHIP patients

9:00 – 9:15 Bifurcations in CHIP patients

Y. Louvard

9:15 – 9:30 Addressing CTO in patients with complex anatomy

G. Sianos

9:30 – 9:45 STEMI patient who cannot lay flat

N. Mladenov

9:45 – 9:50 Discussion

9:50 – 10:05 How to set up and organize a program for high risk patients with complex anatomy (CHIP) in an institution and the cath-lab settings

R. Gil

10:05 – 10:10 Discussion

10:10 – 10:25 Calcified lesions in CHIP patients

G. Heyndrickx

10:25 – 10:30 Discussion

10:30 – 11:00 Silver sponsor symposium – Actavis

Moderator: V. Gelev

PCI in high bleeding risk patients – different approaches

A case for discussion

V. Gelev

Rabeprazole in patients, undergoing PCI

L. Mateva

11:00 – 11:10 Coffee-break and a visit to exhibition

11:10 – 11:40 Silver sponsor symposium – Bracco

Moderator: D. Vassilev

How the new technology changes the routine and gives benefit for the patient

F. Fouladvand

11:40 – 12:45 Session VIII: CHIP definition and general approach /Part III/

Moderators: I. Petrov, G. Sianos, C. Collet, G. Rigatelli, A. Alexandrov

11:40 – 11:55 Complication management

G. Sianos

11:55 – 12:00 Discussion

12:00 – 12:15 Functional assessment and intravascular imaging in CHIP patients

C. Collet

12:15 – 12:20 Discussion

12:20 – 12:35 CHIP summary – Do’s and Don’ts

G. Rigatelli

12:35 – 12:45 Discussion

12:45 General Assembly of Bulgarian Society of Interventional Cardiology

12:45 – 13:45 Session IX: Interesting cases on complex PCI /Part II/

Moderators: Pl. Gatzov, I. Jeleva, F. Fouladvand

Panelists: All international faculty are invited to join the panel

4 cases x 7 minutes + 8 minutes discussion

12:45 – 12:52 Case presentation

D. Prvulovic

12:52 – 13:00 Discussion

13:00 – 13:07 Case presentation

D. Prvulovic

13:07 – 13:15 Discussion

13:15 – 13:22 Case presentation

V. Mitov

13:22 – 13:30 Discussion

13:30 – 13:37 Case presentation

O. Maksudov

13:37 – 13:45 Discussion

13:45 – 13:50 Closing remarks

13:50 General Assembly of Bulgarian Society of Interventional Cardiology

 

 

 

 Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим на Девети български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции със случаи на живо, който ще се състои на 24 – 26 януари 2020 г., в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Целта на курса, съгласно традицията, е да включи в програмата стойностни презентации на български и чужди експерти, които да представят новаторски теоретични и практически познания за бифуркациите и комплексните коронарни интервенции.

Ние се стремим да подготвим съдържателен курс с интензивни лекции и дискусии, по време на които бележити чуждестранни оператори ще представят случаи на живо, съвременни техники и нововъведения в сферата.

Деветото издание на курса ще бъде фокусирано върху комплексните коронарни интервенции при високо-рисковите пациенти без други опции за лечение, бифуркациите и други комплексни лезии, тъй като бифуркациите са сериозно застъпени при този тип лезии.

Ще се радваме на участието на международните директори на курса – Prof. Yves Louvard и Prof. Robert Gil, които ще споделят с нас своя огромен опит и неизчерпаеми знания.

След успеха и силния интерес към практическата сесия за млади интервенционални кардиолози, организирана в рамките на ВВС 2019, нашият стремеж е да превърнем тази сесия в традиционна част от програмата. Специализанти по кардиология отново ще имат уникалната възможност да се включат в случаи на живо, под ръководството на изтъкнати чуждестранни специалисти.

За четвърта поредна година програмата ще включва сесия с интересни клинични случаи, като най-интересният случай ще бъде оценен от комисия от чуждестранни гост-лектори и награден.

Всяка година делегати от 10 националности се включват в събитието. Участниците в курса са около 120 души. Официален език на курса е английският език.

По време на курса се провежда съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми, които представят най-съвременните достижения в индустрията.

Достъпът до курса е свободен – не се изискват такси правоучастие. Необходима е само предварителна регистрация.

Нашият партньор при организацията на събитието е фирма – Конгреси и събития ООД

Лица за контакт: Мира Бонова и Деница Йонкова

Тел.: (02) 9877 422

Факс: (02) 988 80 35

Email: mira@cmebg.com и denitza@cmebg.com

Адрес: ул. Фр. Ж. Кюри № 17, бл.2, ет.5, офис 9, София 1113

Участници в практическите сесии могат да бъдат нелицензирани лекари или работещи самостоятелно лицензирани кардиолози, чийто лиценз е придобит преди не повече от две години, считано от дата 24 януари 2020 г. Желаещите да се включат следва да изпратят сканирано копие от препоръка от завеждащ катетаризационната лаборатория, в която работят, копие от диплома и копие от лиценз, в случай че е приложим. Заявки ще се приемат до 10 януари 2020 г., на ел. адрес на конгресния организатор, посочен по-долу. Тъй като местата се ограничени, ще бъдат уважени заявките с коректни документи, получени по реда на постъпването.

Комисия от чуждестранни лектори ще определи най-интересния случай.

Случаите следва да включват кратка презентация в pdf, на английски език, и движещ се филм във формат Quicktime H.264 и резолюция 720 p или 1080 p. Материалите следва да се изпратят през платформата WeTransfer, до 10 януари 2020 г., на е-mail адреса на конгресния организатор, посочен по долу. Файлът следва да се архивира, ако размерът му надхвърля 2 гигабайта.

Тъй като броят на местата е ограничен, побързайте да се регистрирате!

Ще ви очакваме!

С уважение,

Yves Louvard MD Robert J. Gil MD, PhD Почетен директор на курса Международен директор на курса

Добрин Василев MD – Директор на курса

PhD Васил Велчев MD – Директор на курса

PhD Валери Гелев MD, PhD – Директор на курса

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Предварителна програма

Friday, 24 January 2020

12:00 Registration

floor 9

Sessions below are dedicated to fellows. Number of participants is limited to 25.

Participation without preregistration for the sessions will not be possible.

13:00 15:30 Session I: Lesion preparation in calcified lesions

Study Hall, floor 2 Chairpersons: Y. Louvard, G. Sianos, R. Gil, D. Vassilev

13:00 – 13:15 State-of-art predilatation

Y. Louvard

13:15 – 13:20 Discussion

13:20 – 13:35 Rotablation and orbital atherectomy

A. Barmpas

13:35 –13:40 Discussion

13:40 – 13:55 Other treatment options address calcium in coronary arteries

R. Gil

13:55 – 14:00 Discussion

14:00 – 15:30 Hands-on session

for young interventional cardiologists

Live-case from cathlab

Case 1

15:30 – 17:40 Session II: Hemodynamics basics

Study Hall, floor 2 Chairpersons: V. Velchev, K. Karamfiloff

15:30 – 15:45 Basic hemodynamic assessment in cath-lab

V. Velchev

15:45 15:50 Discussion

15:50 – 16:05 Case-based hemodynamic assessment

N. Stoyanov

16:05 – 16:10 Discussion

16:10 – 17:40 Hands-on session

for young interventional cardiologists

Live-case from cathlab

Case 2

Saturday, 25 January 2020 Auditorium, floor 9

8:00 – 9:00 Session III: Interesting cases on complex PCI /Part I/

Moderators: D. Trendafilova, Pl. Gatzov, V. Gelev

Panelists: All international faculty are invited to join the panel

4 cases x 7 minutes + 8 minutes discussion

8:00 – 8:07 Case presentation

M. Marinov

8:07 – 8:15 Discusssion

8:15 – 8:22 Case presentation

D. Dimitrov

8:22 – 8:30 Discussion

8:30 – 8:37 Case presentation

M. Jovev

8:37 – 8:45 Discussion

8:45 – 8:52 Case presentation

S. Nikolov

8:52 – 9:00 Discussion

9:00 – 9:15 Opening ceremony

9:00 – 9:04 Y. Louvard

9:04 – 9:08 R. Gil

9:08 – 9:11 D. Vassilev

9:11 – 9:15 V. Mileva– Executive Director, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

9:15 – 9:45 Keynote presentation: Bifurcation treatment overview

G. Stankovic

Moderators: Y. Louvard, D. Vassilev

9:45 – 10:00 Coffee-break and a visit to exhibition

10:00 – 10:40 Session IV: History dedicated session

Moderators: J. Jorgova, Y. Louvard

10:00 – 10:20 History of the interventional treatment of ACS in Bulgaria

J. Jorgova

10:20 – 10:40 History of the European Bifurcation Club

Y. Louvard

10:40 – 11:10 Silver sponsor symposium – Meril

Moderator: V. Gelev

Expert panel: D. Vassilev, V. Velchev

Clinical Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies

10:40 – 10:50 New generation of DES technologies to treat complex anatomies

F. Fouladvand

10:50 – 11:00 Biomime – thin strut DES and experience from Bulgaria

D. Vassilev

11:00 – 11:10 Myval – New generation balloon expandable TAVI

11:10 11:50 Session V: Distal LM bifurcation treatment

Moderators: I. Iakovou, M. Pan, V. Velchev, V. Mitov

11:10 – 11:25 Overview of latest LM trials

I. Iakovou

11:25 – 11:30 Discussion

11:30 – 11:45 Contemporary PCI in LM treatment

M. Pan

11:45 – 11:50 Discussion

11:50 – 12:50 Gold sponsor symposium – Balton Balton motto: “We help to treat cardiovascular system completely…” Chairmen: R. Gil, D. Vassilev

11:50 – 12:10 BiOSS LimC: dedicated device that has a chance for breakthrough in coronary bifurcation treatment

R. Gil

12:10 – 12:30 Family of Alex Cobalt-Chromium Sirolimus-Eluting Stent: clinical usefulness connected with continuous development

12:30 – 12:50 MER: self-expanding carotid stent, NEPTUN and JAGUAR: peripheral stents, novel microcrystalline paclitaxel coated balloon PAK, Valver: aortic valvuloplasty balloon and RIVER NC: 1st Polish non compliance balloon – just to support a fighting with cardiovascular disease

12:50 13:20 Lunch

13:20 – 14:00 Session VI: CHIP definition and general approach /Part I/

Moderators: L. Michalis, R. Gil, I. Manukov, D. Vassilev

13:20 – 13:35 What is a CHIP patient and how to assess the risk

L. Michalis

13:35 – 13:40 Discussion

13:40 – 13:55 Hemodynamic support – when it is needed and how to achieve it

R. Gil

13:55 – 14:00 Discussion

14:00 – 14:30 Silver sponsor symposium – Abbott

Chairperson: E. Kedhi

Moderator: V. Gelev

Panelists: D. Vassilev, A. Alexandrov, I. Martinov, K. Karamfiloff

How OCT changes my strategy in the bifurcation?

14:00 – 14:15 When and why to perform imaging (OCT) to optimize treatment in bifurcation lesions?

E. Kedhi

14:15 – 14:25 Case presentations

E. Kedhi

14:25 – 14:30 Q & A

14:30 – 15:00 Silver sponsor case-based symposium – Biotronik

How should I treat? – challenging situations

Moderator: D. Vassilev

Panel: V. Gelev, I. Martinov, A. Alexandrov, I. Jeleva

14:30 – 14:32 Introduction and objectives

D. Vassilev

14:32 – 14:34 Case presentation

N. Chilingirov

14:34 – 14:37 How would I treat?

V. Gelev

14:37 – 14:40 How would I treat?

А. Alexandrov

14:40 – 14:43 How I treated it?

N. Chilingirov

14:43 – 14:45 Discussion and consensus

V. Gelev, А. Alexandrov, D. Vassilev, N. Chilingirov

14:45 – 14:47 Case presentation

I. Martinov

14:47 – 14:50 How would I treat?

D.Vassilev

14:50 – 14:53 How would I treat?

I.Jeleva

14:53 – 14:55 How I treated it?

I. Martinov

14:55 – 15:00 Discussion and consensus V. Gelev, I. Martinov, D. Vassilev, I.Jeleva

15:00 – 17:00 Livecase session I

Moderators: D. Trendafilova, Y. Louvard, C. Collet, M. Marinov, V. Velchev

Operators: R. Gil, G. Sianos

Case 1:

Case 2:

17:00 – 17:10 Coffee-break and a visit to exhibition

17:10 – 18:30 Livecase session II

Moderators: E. Kedhi, D. Prvulovic, F. Fouladvand, D. Vassilev

Operators: G. Rigatelli, G. Sianos

Case 3:

Case 4:

18:30 – 19:30 Meeting-Our-Neighbors Session

Moderators: V. Velchev, D. Vassilev

18:30 – 18:40 Transradial STEMI Register in University Cardiology Clinic Skopje O. Kalpak

18:40 – 18:42 Discussion

18:42 – 18:52 STEMI + Cardiogenic shock + LMN H. Pejkov

18:52 – 18:54 Discussion

18:54 – 19:04 Bifurcational stenting – Who should do it? O. Bushljetikj

19:04 – 19:06 Discussion

19:06 – 19:16 Aspiration Catheter as diagnostic and therapeutic tool in ACS related no-reflow phenomenon D. Kitanoski

19:16 – 19:18 Discussion

19:18 – 19:28 T – stenting LMN with distal radial approach S. Nikolov

19:28 – 19:30 Discussion

Sunday, 26 January 2020 Auditorium, floor 9

9:00 – 10:30 Session VII: CHIP definition and general approach /Part II/

Moderators: Y. Louvard, G. Sianos, I. Martinov, K. Karamfiloff

9:00 – 9:45 Lesions specific approach in CHIP patients

9:00 – 9:15 Bifurcations in CHIP patients

Y. Louvard

9:15 – 9:30 Addressing CTO in patients with complex anatomy

G. Sianos

9:30 – 9:45 STEMI patient who cannot lay flat

N. Mladenov

9:45 – 9:50 Discussion

9:50 – 10:05 How to set up and organize a program for high risk patients with complex anatomy (CHIP) in an institution and the cath-lab settings

R. Gil

10:05 – 10:10 Discussion

10:10 – 10:25 Calcified lesions in CHIP patients

G. Heyndrickx

10:25 – 10:30 Discussion

10:30 – 11:00 Silver sponsor symposium – Actavis

Moderator: V. Gelev

PCI in high bleeding risk patients – different approaches

A case for discussion

V. Gelev

Rabeprazole in patients, undergoing PCI

L. Mateva

11:00 – 11:10 Coffee-break and a visit to exhibition

11:10 – 11:40 Silver sponsor symposium – Bracco

Moderator: D. Vassilev

How the new technology changes the routine and gives benefit for the patient

F. Fouladvand

11:40 – 12:45 Session VIII: CHIP definition and general approach /Part III/

Moderators: I. Petrov, G. Sianos, C. Collet, G. Rigatelli, A. Alexandrov

11:40 – 11:55 Complication management

G. Sianos

11:55 – 12:00 Discussion

12:00 – 12:15 Functional assessment and intravascular imaging in CHIP patients

C. Collet

12:15 – 12:20 Discussion

12:20 – 12:35 CHIP summary – Do’s and Don’ts

G. Rigatelli

12:35 – 12:45 Discussion

12:45 General Assembly of Bulgarian Society of Interventional Cardiology

12:45 – 13:45 Session IX: Interesting cases on complex PCI /Part II/

Moderators: Pl. Gatzov, I. Jeleva, F. Fouladvand

Panelists: All international faculty are invited to join the panel

4 cases x 7 minutes + 8 minutes discussion

12:45 – 12:52 Case presentation

D. Prvulovic

12:52 – 13:00 Discussion

13:00 – 13:07 Case presentation

D. Prvulovic

13:07 – 13:15 Discussion

13:15 – 13:22 Case presentation

V. Mitov

13:22 – 13:30 Discussion

13:30 – 13:37 Case presentation

O. Maksudov

13:37 – 13:45 Discussion

13:45 – 13:50 Closing remarks

13:50 General Assembly of Bulgarian Society of Interventional Cardiology

 

 

 IX-ти Национален конгрес по интервенционална кардиология

17 – 20 октомври 2019 г.

Риу Правец Ризорт

Уважаеми дами и господа,

Имамe удоволствието да Ви поканим да вземете участие в IX-ти Национален конгрес по интервенционална кардиология, организиран от Българско дружество по интервенционална кардиология в България, който ще се състои на 17-20 октомври 2019 г., в Риу Правец Ризорт.

Покана за участие в научната програма

Форма за устна презентация или постер

Форма за клинични случаи или усложнение

Резервация и заплащане на хотелското настаняване e възможно също да направите на горепосочения линк.

Актуална информация за събитието, както и предварителна програма, ще бъдат качени в сайта на Дружество по Интервенционална Кардиология http://bulsic.org/

Партньор на БДИК при организацията на събитието е фирма Конгреси и събития, лица за контакт – Мира Бонова: mira@cmebg.com и Деница Йонкова: denitza@cmebg.com

Моля не се колебайте да се обръщате към нас за всяко съдействие.

Ще Ви очакваме!

Предварителна програма

Изтеглете програмата тук

Четвъртък, 17 октомври 2019 г.
 
11:00 Регистрация

Зала Правец

12:00 – 12:45 Обучителен модул I – Инвазивна оценка на сигнификантната лезия в катетаризационната лаборатория
Модератори: Пл. Гацов, Д. Василев

12:00 – 12:15 Методи за вътресъдова функционална оценка на стенозите
Пл. Гацов

12:15 – 12:30 Методи за вътресъдова образна оценка на коронарни стенози
Д. Вaсилев

12:30 – 12:38 Клиничен случай 1

12:38 – 12:45 Клиничен случай 2
 
12:45 – 13:25 Обучителен модул II – Ендомиокардна биопсия – индикации, техника и усложнения
/с подкрепата на Pfizer/
Модератори: В. Велчев, К. Карамфилов

12:45 – 13:00 Индикации за ендомиокардна биопсия 2019
З. Шоманова

13:00 – 13:05 Дискусия

13:05 – 13:20 Техника на ендомиокардната биопсия
В. Велчев

13:20 – 13:25 Дискусия
 
13:25 – 14:00 Първа постерна сесия
Председатели: Д. Трендафилова, Пл. Гацов
Модератори: Б. Борисов, И. Мануков, М. Пехливанова

Презентиращият автор следва да присъства при постера, за да го представи и отговори на въпросите на журито.  

14:00 – 14:30 Симпозиум на Philips/S&T – сребърен спонсор
Cardiac tools of the future – new Philips solutions for Coronary artery and SH diseases
L. Smolin
 
14:30 – 15:10 Обучителен модул III – Съвременни аспекти в хемодинамиката
Модератори: В. Велчев, К. Карамфилов
 
14:30 – 14:45 Инвазивна хемодинамика на белодробна хипертония при повишено налягане в ляво предсърдие
А. Постаджиян

14:45 – 14:50 Дискусия

14:50 – 15:05 Инвазивна хемодинамика на аортна стеноза
Н. Стоянов

15:05 – 15:10 Дискусия

15:10 – 15:50 Обучителен модул IV – Ендоваскуларно лечение при супрааортна съдова патология
Модератори: И. Петров, З. Станков, П. Симеонов

15:10 – 15:25 Новости в системите за дистална мозъчна протекция при каротидно стентиране
И. Петров

15:25 – 15:30 Дискусия

15:30 – 15:45 Рутинен радиален достъп и „deep loop“ за каротидно стентиране
З. Станков

15:45 – 15:50 Дискусия

15:50 – 16:20 Втора постерна сесия и кафе-пауза
Председатели: Д. Трендафилова, Пл. Гацов
Модератори: Б. Борисов, И. Мануков, М. Пехливанова

Презентиращият автор следва да присъства при постера, за да го представи и отговори на въпросите на журито.  

16:20 – 17:20 Обучителен модул V – СТО основи за начинаещи – индикации, селектиране на подходящ пациент и лезия
Председатели: G. Sianos, В. Гелев
Модератори: L. Michalis, R. Nair, Д. Василев, И. Желева

16:20 – 16:35 Rational for CTO recanalization and patient selection in 2019
L. Michalis

16:35 – 16:50 Specific armamentarium for CTO lesions recanalization – wires, micro catheters, etc.
G. Sianos

16:50 – 17:05 Basics of antegrade approach in CTO recanalization
I. Ungi

17:05 – 17:20 Role of retrograde approach in modern CTO treatment
G. Sianos

17:20 – 17:50 Симпозиум на Актавис – сребърен спонсор
Риск от кървене и оптимална антитромбоцитна терапия. Клиничен случай.
В. Гелев

17:50 – 18:00 Официално откриване на конгреса

18:00 – 19:30 Представяне на интересни клинични случаи – Сесия I
Председатели: И. Петров, В. Велчев, Д. Василев, В. Гелев
Модератори: L. Michalis, I. Ungi, R. Nair, G. Sianos, Д. Трендафилова,
Г. Тонев, М. Контева, Н. Чилингиров
/презентации по 5 минути + 3 минути дискусия към всяка презентация/

18:00 – 18:08 Клиничен случай на предно долен МИ
Г. Стамболийски, И. Василев, А. Енвер / Хасково

18:08 – 18:16 Ендоваскуларно лечение на БТЕ при млада родилка с преживян хеморагичен инсулт
И. Петров, З. Станков, И. Гарвански / Аджибадем Сити Клиник Кардиология

18:16 – 18:24 Тромботична оклузия на ЛАД при млад пациент с тромбоцитоза и тромбофилия
И. Петров, З. Станков, И. Ташева, Ж. Стойкова, Л. Досев,
П. Поломски / Acibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център София

18:24 – 18:32 Каротидна реваскуларизация с МоМA протекция
Цв. Желев, И. Борисов, Д. Цветков, Б. Кръстев, Св. Георгиев
/ УМБАЛ Св. Марина, Варна

18:32 – 18:40 Реваскуларизация при пациент с мултифокална атеросклероза
В. Симитчиева и колектив / УМБАЛ Пълмед, Пловдив

18:40 – 18:48 Имплантиране на valve-in-valve TAVI при парапротезна АоИ
И. Петров, З. Станков, И. Ташева, П. Поломски
/ Acibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център София

18:48 – 19:06 Първи случай на ПКИ на ДКА след имплантация на CoreValve EvolutR
Б. Ацев, И. Стефчов / УМБАЛ Св. Екатерина

19:06 – 19:14 Тромболиза при остра тромбоза на механична клапна протеза след reMVR
Р. Касабов, Г. Недялков, Е. Петкова / УМБАЛ Пълмед, Пловдив

19:14 – 19:22 Trying to fix a side branch at unstabile angina, getting involved in complex STEMI PCI with thrombus in LM and Cx
F. Fouladvand, Y. Cherkezov, S. Zhezhovski, D. Mitzov, O. Maksudov / Bulgarian Cardiac Institute

19:22 – 19:30 Локална тромболиза при инсулт
Р. Касабов, Н. Доденов, К. Хаджихристев, Г. Недялков и колектив
/ УМБАЛ Пълмед, Пловдив 

Петък, 18 октомври 2019 г.

Зала Правец

7:30 – 8:45 Представяне на собствен опит – Сесия I
Председатели: В. Велчев, Д. Трендафилова, Пл. Гацов
Модератори: В. Гелев, Д. Василев, Н. Рифаи
/8 мин. презентация + 2 минути дискусия към всяка презентация/

7:30 – 7:40 Резултати след стентиране на периферни пулмонални стенози при оперирани деца
К. Ненова, А. Кънева, Л. Димитров, Е. Левунлиева, С. Лазаров, П. Митев, Г. Константинов, И. Митев / Клиника по детска кардиология, НКБ, Отделение по детска сърдечна хирургия

7:40 – 7:50 Ендоваскуларно лечение при усложнена първи тип дисекация на аортата
И. Петров, З. Станков, И. Ташева, П. Поломски/ Аджибадем Сити Клиник Кардиология

7:50 – 8:00 Клинични резултати след лечение на бифуркационни коронарни стенози, ръководено от FFR – данни от регистър FIESTA (Clinical Trials. gov Identifier: NCT01724957)
Д. Василев, Н. Милева, П. Николов, Г. Димитров, К. Карамфилов / УМБАЛ Александровска

8:00 – 8:10 Перкутанното имплантиране на аортна клапна протеза
И. Петров, И. Ташева, З. Станков, И. Царева, М. Доцева / Acibadem city clinic – Сърдечно-съдов център София

8:10 – 8:20 Distal transradial access
S. Nikolov / Clinical Hospital Shtip

8:20 – 8:30 Опитът на УМБАЛ Св. Екатерина в приложението на Manta Closure Device
Д.Трендафилова, П. Симеонов, Ю. Джоргова, Хр. Ангелов, Р. Пенчева / УМБАЛ Св. Екатерина

8:30 – 8:40 Радиален или феморален достъп при ротаблация – собствен опит
В. Гелев, И. Желева/ Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

8:40 – 8:45 Дискусия

8:45 – 10:15 Scientific session – Complex coronary interventions in 2019
Chairs: V. Gelev, D. Trendafilova, D. Vassilev, I. Jeleva, I. Petrov, V. Velchev

8:45 – 8:50 Introduction to the session
V. Gelev

8:50 – 9:10 Recanalization of Chronic Total Occlusions – state of the art in 2019 G. Sianos

9:10 – 9:30 Left main PCI – after the randomized trial, the shift in the GL and what is the impact in our daily practice?
I. Ungi

9:30 – 9:50 PCI in high risk patients with complex anatomy – the CHIP initiative in US
R. Nair

9:50 – 10:10 Complete revascularization – the Holy Grail and where I to find it?
L. Michalis

10:10 – 10:15 Closing remarks
D. Vassilev

10:15 – 10:30 Презентация на Биотроник – сребърен спонсор
PINK IS A NEW GOLD: Orsiro for every occasion
G. Sianos

10:30 – 10:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата
10:45 – 12:00 Научна сесия – Функционални и образни методики за подобряване на непосредствените и дългосрочни резултати при коронарни интервенции
Модератори: Д. Василев, Пл. Гацов, Ф. Фуладванд, А. Александров, М. Маринов

10:45 – 11:05 Методи за вътресъдова функционална оценка на стенозите
Пл. Гацов

11:05 – 11:25 Образна оценка на сигнификантност на коронарните стенози
Д. Василев

11:25 – 11:45 Intracoronary imaging and coronary physiology to guide revascularization in our current day practice
R. Nair

11:45 – 12:00 Дискусия и обобщение на сесията

12:00 – 12:30 Научна сесия – Ендоваскуларно лечение на торакоабдоминални аортни аневризми и дисекации
Модератори: И. Петров, Д. Трендафилова, П. Симеонов, В. Гелев

12:00 – 12:10 Ендоваскуларен подход на лечение при аневризми и дисекации на торакална аорта
П. Симеонов

12:10 – 12:20 Ендоваскуларни интервенции при усложнена дисекация тип А и тип B след предшестващо хирургическо и/или ендоваскуларно лечение
И. Петров

12:20 – 12:30 „Multilayer stent“ и „Chimney“ техника при торакоабдоминални аневризми
З. Станков

12:30 – 13:00 Симпозиум на SMT – сребърен спонсор
TALENT – Randomized Clinical Trial, 24 months follow up data presentation I. Petrov

13:00 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:30 Научна сесия – Ендоваскуларно лечение на клапни пороци
Председатели: Ю. Джоргова, Д. Трендафилова, И. Петров, В. Гелев
Модератори: Д. Хазърбасанов, Г. Тонев

13:30 – 13:35 Въведение в сесията
Ю. Джоргова

13:35 – 13:55 TAVI – Are we ready for expanding TAVI indications. Bulgarian experience
D. Trendafilova

13:55 – 14:05 Аортна балонна валвулопластика като бриджинг към TAVI при пациенти с критична аортна стеноза и напреднала сърдечна недостатъчност
И. Ташева

14:05 – 14:25 Ритъмно-проводни нарушения след TAVI
Д. Трендафилова

14:25 – 14:45 Is TAVI the game changer in aortic valve disease – the US perspective
R. Nair

14:45 – 15:05 Endovascular treatment of mitral regurgitation – where we stand in 2019
L. Michalis

15:05 – 15:25 Начален опит с MitraClip при пациенти с високостепенна функционална митрална регургитация и висок оперативен риск
И. Петров

15:25 – 15:30 Обобщение

15:30 – 16:10 Сесия с участието на представители на РГ по Интервенционална кардиология на Полша
Модератори: Д. Василев, В. Гелев

15:30 – 15:50 Advanced percutaneous interventional procedures in a treatment of “difficult patients” with ACS – are they different from the procedures performed in patients with chronic coronary syndromes?
R. Gil

15:50 – 16:10 Rationale and design of the POLBOS L(eft) M(ain). Study with case presentation.
R. Gil

16:10 – 16:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

16:30 – 17:00 Симпозиум на Евофарма – сребърен спонсор
Модератор: В. Гелев

Има ли значение изборът на контрастен агент?
Д. Василев

17:00 – 18:00 Сесия Детска кардиология
Модератори: А. Кънева, Л. Димитров

17:00 – 17:20 Интервенционално лечение на коарктация на аортата
N. Sreeram

17:20 – 17:40 Коронарни техники и консуматив при вродени кардиопатии
Л. Димитров

17:40 – 18:00 Сътрудничество между педиатри и кардиолози в интервенционалното лечение на възрастни с вродени кардиопатии
А. Кънева

Зала К
17:00 – 18:00 Сестринска сесия – Какво ново от гребена на вълната в инвазивната кардиология
Модератори: В. Гелев, И. Желева

17:00 – 17:20 Интервенционално лечение на стволови стенози – има ли смяна на парадигмата?
И. Желева

17:20 – 17:40 CHIP – ПКИ при високорискови пациенти с комплексна анатомия – какво трябва да знаем?
В. Гелев

17:40 – 18:00 Перкутанни методи за лечение на структурни сърдечни заболявания през 2019
Р. Парапунова

18:00 – 18:30 Симпозиум на Гедеон Рихтер – сребърен спонсор
Модератор: А. Постаджиян

Възможно ли е новите данни да променят клиничната практика при пациентите с ОКС?
Д. Василев, К. Карамфилов

18:30 – 19:30 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиохирургия

18:30 – 18:50 Ранни усложнения след TAVI
Д. Петков, Д. Николов

18:50 – 19:10 Рисковете, които крият стентовете в коронарните артерии при клапна хирургия             
Д. Петков, Д Николов 

19:10 – 19:30 Успешно третирани усложнения при пациенти след TAVR          
Д. Петков, Д. Трендафилова, П. Симеонов, Ю. Джоргова, Г. Начев

Събота, 19 октомври 2019 г.

Зала Правец

8:00 – 10:30 Представяне на случаи на живо – Сесия I
Модератори: В. Гелев, И. Петров, Пл. Гацов, Д. Василев, В. Велчев, Г. Маждраков, R. Nair

10:30 – 10:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:45 – 11:45 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиостимулация и електрофизиология
Модератори: В. Гелев, В. Трайков

10:45 – 11:05 Нови хоризонти при лечението на хипертрофична обструктивна
КМП: катетърна аблация и кардиостимулация
Б. Борисов

11:05 – 11:25 Подход при профилактика на емболичния риск при предсърдно мъждене: от имплантируемите loop рекордери до оклузията на ухото на лявото предсърдие
М. Протич

11:25 – 11:45 Аритмии при остър коронарен синдром и реваскуларизация
В. Трайков

11:45 – 12:30 Симпозиум на AZ – златен спонсор
Dual antiplatelet therapy paradigm after acute coronary syndrome
Moderator: K. Karamfiloff, University Hospital Alexandrovska
Speaker: Pl. Cirillo, Head of the Division of Cardiology, Università Federico II, Naples, Italy

12:30 – 13:00 Обяд

13:00 – 15:30 Представяне на случаи на живо – Сесия II
Модератори: Ю. Джоргова, Д. Василев, Д. Хазърбасанов, Г. Маждраков,
К. Карамфилов, Пл. Гацов

15:30 – 15:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

15:45 – 16:45 Симпозиум на Аbbott – платинен спонсор
Precision guided PCI
Speaker: L. Testa, Italy

15:45 – 15:55 Comprehensive physiology assessment – we should treat ischemia, not stenosis

15:55 – 16:05 OCT imaging in daily clinical practice

16:05 – 16:15 Short DAPT clinical evidence

16:15 – 16:30 Case presentations

16:30 – 16:45 Discussion

16:45 – 18:15 Представяне на случаи на живо – Сесия III
Модератори: Ю. Джоргова, И. Петров, В. Велчев, Д. Хазърбасанов, Г. Тонев

18:15 – 19:15 Съвместна сесия с Дружество на кардиолозите в България
Модератори: М. Токмакова, В. Гелев

18:15 – 18:35 Хронични коронарни синдроми: какво ново от ESC 2019
М. Токмакова

18:35 – 18:55 Нови насоки в антитромботичната терапия: ISAR REACT 5 и THEMIS/THEMIS PCI
К. Карамфилов

18:55 – 19:15 Превенция на атеросклерозата: state-of-the-art 2019
А. Гудев  

19:15 – 19:30 Презентация на Бьорингер – спонсор
Декада на предизвикателствата и възможности в антикоагулацията след ПКИ Д. Трендафилова

Неделя, 20 октомври 2019 г.

Зала Правец

7:30 – 8:30 Представяне на собствен опит – Сесия II
Председатели: В. Велчев, Д. Трендафилова, Пл. Гацов
Модератори: В. Гелев, К. Карамфилов, Н. Рифаи
/Презентации по 6 минути + 4 минути дискусия към всяка/

7:30 – 7:40 Комплексни процедури – Система за ресинхронизираща терапия и Транскатетърната аортна клапна имплантация. Защо и кога?
Д. Трендафилова, П. Симеонов, Св. Йовев, Хр. Ангелов, А. Минчева, А. Османов, Ю. Джоргова/ УМБАЛ Св.Екатерина

7:40 – 7:50 Клинични резултати и предиктори на смъртност в двегодишен период при пациенти с калцирани лезии третирани с ротационна атеректомия
Г. Златанчева, Д. Василев, К. Карамфилов, П. Николов, Г. Димитров, В. Наунов/ УМБАЛ Александровска

7:50 – 8:00 Транскатетърно затваряне на междукамерни дефекти с off-label устройства
Е. Левунлиева, А. Кънева, К. Ненова, N. Sreeram, Л. Димитров / Клиника по детска кардиология, НКБ

8:00 – 8:10 Развитие на инстент-рестеноза след перкутанно лечение на стволова стеноза – опит на центъра
Н. Чилингиров, И. Желева, В. Гелев / Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

8:10 – 8:20 Ендоваскуларно лечение на остър масивен и субмасивен белодробен тромбоемболизъм
И. Петров, И. Ташева, З. Станков, П. Поломски, Г. Добрев / Аcibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център, София

8:20 – 8:30 Коронарните бифуркационни лезии и хроничните тотални оклузии са свързани с различен риск от смъртност в общия спектър на комплексни коронарни интервенции
Д. Василев, Н. Милева, П. Николов, Г. Димитров, К. Карамфилов / УМБАЛ Александровска

8:30 – 9:50 Усложнения в катетаризационната лаборатория – Сесия I
Председатели: Д. Трендафилов, Д. Василев, В. Гелев
Модератори: R. Nair, I. Ungi, И. Мартинов, А. Александров
/Презентации по 6 минути + 4 минути дискусия към всяка/

8:30 – 8:40 STEMI and cardiac arrest due to tight bifurcation stenosis with thrombus of left main (Medina 1.1.1) treated with DK-Crush and periprocedural iatrogenic coronary perforation
F. Fouladvand, Y. Cherkezov, S. Zhezhovski, D. Mitzov, O. Maksudov, B. Pesheva, P.Stoyanova / Bulgarian Cardiac Institute

8:40 – 8:50 Kissing balloons за релокация на мигрирало покритие на стентграфт
Б. Борисов/ МБАЛ Тракия

8:50 – 9:00 Презентация
УМБАЛ Александровска

9:00 – 9:10 Остра постпроцедурна тромбоза при пациент със СТЕМИ, третиран с PCI, при суспектна клопидогелова резистентност
М. Стойнев, Н. Стоянов, С. Джурова/ СБАЛК Мадара, Шумен

9:10 – 9:20 Клиничен случай
Хр. Ангелов, П. Симеонов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова / УМБАЛ Св. Екатерина

9:20 – 9:30 FFR изненада
И. Желева, Аджибадем сити Клиник Болница Токуда

9:30 – 9:40 Ятрогенна руптура на дясна коронарна артерия в условията на ОМИ със ST-T елевация
Пл. Кръстев, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова /
УМБАЛ Св. Екатерина

9:40 – 9:50 Дискусия

9:50 – 10:20 Симпозиум на Зентива – сребърен спонсор
Нови подходи в липидо-редуцирането. Ролята на Езетимиб
А. Гудев

10:20 – 10:40 Презентация на Медокеми – спонсор
Модератор: В. Гелев
Бетаксолол в модерната терапия на артериална хипертония и коронарна болест на сърцето. Приложение в клиничната практика

10:40 – 11:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:00 – 11:30 Симпозиум на Байер – сребърен спонсор
Ривароксабан – Персонализирана защита за вашите сърдечно-съдови пациенти
Модератор: В. Гелев
Приложението на ривароксабан при пациенти с НКПМ и подложени на ПКИ
Д. Трендафилова

Съдова протекция при коронарна и периферна артериална болест – нови възможности
Д. Василев
 
11:30 – 12:00 Симпозиум на Pfizer Upjohn CV – спонсор
Да започнем с цифрите, но да лекуваме и СС риск – Какво да изискваме от статиновата терапия при пациенти с висок СС риск
Лектор: К. Карамфилов

12:00 Общо събрание на БДИК

12:00 – 13:00 Представяне на интересни клинични случаи – Сесия II
Председатели: Ф. Фуладванд, М. Маринов
Модератори: Р. Касабов, А. Александров, Д. Ненов, И. Желeва /презентации по 5 минути + 3 минути дискусия към всяка/

12:00 – 12:08 Unstabile angina with bifurcation stenosis on left main (Medina 1.1.1) treated with DK Crush and long tapered DES in LAD
F. Fouladvand, Y. Cherkezov, S. Zhezhovski, D. Mitzov, O. Maksudov / Bulgarian Cardiac Institute

12:08 – 12:16 Ендоваскуларно лечение на междукамерен дефект след миокарден инфаркт без обструктивна коронарна болест
И. Петров, З. Станков, И. Ташева, Я. Гецов, М. Самарджиева / Acibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център Соф

12:16 – 12:24 Пълна реваскуларизация при болен с комплексна коронарна анатомия
Д. Ненов / Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

12:24 – 12:32 Клиничен случай /УМБАЛ Александровска

12:32 – 12:40 Метастатичен тромбемболизъм причина за остър коронарен синдром
Пл. Кръстев, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова / УМБАЛ Св. Екатерина

12:40 – 12:48 TAVI в условие на КПР
Хр. Ангелов, П. Симеонов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова / УМБАЛ Св. Екатерина 

12:48 – 13:00 Дискусия

13:00 – 13:05 Закриване на конгреса

13:05 Общо събрание на БДИК

Одобрени постерни доклади:

Авторите, участващи в постерните сесии, следва да поставят своите доклади от 11:00 до 12:30 ч. на 17 октомври, четвъртък.
На място ще бъдат осигурени вертикални постерни табла, чиято използваема площ за постерни презентации е с височина 180 см  и ширина 90 см. Моля да подготвите постерите във формат портрет.
на постерите следва да бъдат до своите постери по време на постерната сесия, за да могат да отговарят на въпроси на комисията.
Постерите следва да бъдат свалени на 20 октомври, неделя, до 12:00 ч.
Организаторите не носят отговорност за постери, които не са свалени до този час.
На място ще бъдат осигурени материали за поставяне на постерите.

Авторите на следните постерни презентации представят в първата постерна сесия /17 октомври, четвъртък, 13:25 – 14:00 ч., фоайе пред зала Тера/:
P1 Наличието на хронична пълна оклузия на коронарна артерия (CTO) при пациенти с остър миокарден инфаркт със СТ- елевация (СТЕМИ) като фактор за отдалечената прогноза. И. Байрактарова, А. Александров, Х. Матеев, А. Банкова, Г. Владимиров, Е. Костова, Е. Димитрова, В. Григоров, Г. Христова, Е. Трендафилова, Б. Георгиев и Н. Гочева / НКБ
P2 Наличието на хронична пълна оклузия на коронарна артерия (СТО) при пациенти с остър миокарден инфаркт без CT- елевация (НСТЕМИ) като фактор за отдалечената прогноза. И. Байрактарова, А. Александров, Х. Матеев, А. Банкова, Г. Владимиров, Е. Костова, Е. Димитрова, В. Григоров, Г. Христова, Е. Трендафилова, Б. Георгиев и Н. Гочева / НКБ
P3 Предиктори за функционална значимост на коронарните бифуркационни стенози – значение на характеристиките на лезията и синтакс скор – анализ от регистъра FIESTA (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01724957) Д. Василев, П. Николов, Н. Милева, Г. Димитров, К. Карамфилов / УМБАЛ Александровска
P4 Контраст-индуцираната енцефалопатия като рядко усложнение на перкутанни коронарни процедури. Н. Чилингиров, В. Гелев, И. Стоянов, И. Стайков, М. Пенева, Г. Кирова-Недялкова / Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
P 5 Ендоваскуларно лечение на комбинирана периферна и коронарна болест. И. Ташева, И. Петров, С. Павлова, З. Станков / Аджибадем Сити Клиник Кардиология Сърдечно-съдов център, София
P6 Динамика на фракцията на изтласкване на лява камера след късна реваскуларизация на пациенти с ОМИ със ST-T ЕЛЕВАЦИЯ и едноклонова корнарна болест. Пл. Кръстев, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова / УМБАЛ Св. Екатерина
P7 Алкохолна септална аблация за лечение на хипертрофична обструктивна кардиомиопатия в клиничната практика. И. Тодоров, Н. Чилингиров, И. Желева, Р. Радославова, В. Гелев / Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

P8 3d принтиране и 3d моделиране при подготовка на интервенционални процедури за вродени сърдечни малформации резултати след стентиране на периферни пулмонални стенози при оперирани деца. К. Ненова, А. Кънева, Л. Димитров, Е. Левунлиева, С. Лазаров, П. Митев, Г. Константинов, И. Митев / Клиника по детска кардиология, НКБ, Отделение по детска сърдечна хирургия, НКБ

Авторите на следните постерни презентации представят във втората постерна сесия /17 октомври, 15:50 – 16:20 ч., фоайе пред зала Тера/:

P9 Фамилна хиперхолестеролемия. А. Шабан, Б. Славчев, М. Пашунов, З. Шабан, Т. Вълова, А. Чобанов, М. Недкова, Л. Демиревска, И. Даскалов / ВМА
P10 MINOCA. А. Шабан, Б. Славчев, М. Пашунов, З. Шабан, Т. Вълова, А. Чобанов, М. Недкова, Л. Демиревска, И. Даскалов / ВМА
P11 Селективна фибринолиза за лечение на белодробна тромбоемболия с обхващане на ствола на белодробната артерия и/или двата й клона. Б. Борисов, М. Синджирлиева, М. Михалев, О. Лицанов / МБАЛ Тракия Стара Загора
P12 Криоаблация на пресърдно мъждене. К. Котирков, И. Гарвански, Л. Ангелков, Н. Маринов, И. Петров / Acibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център
P13 Радиофреквентна аблация на ПМ с аблационен индекс. И. Гарвански / Acibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център
P14 Различните стратегии в лечението на симптоматична каротидна стеноза и коронарна болест на сърцето-кардиохирургични аспекти. З. Въжев, К. Димитров, Х. Стоев, А. Иванов, Т. Гоновски / МУ Пловдив – Катедра по сърдечна и съдова хирургия / УМБАЛ Св. Георги – Пловдив
P15 Крио изолация на белодробни вени и ЛП ухо при пациент с персиситиращо предсърно мъждене. Н. Маринов, К. Котирков, И. Гарвански, Л. Ангелков, И. Петров/ Acibadem City clinic – Сърдечно-съдов център
Р 16 Усложнения при ОКС. Б. Славчев, А. Шабан, М. Пашунов, З. Шабан, Т. Вълова, А. Чобанов, М. Недкова, Л. Демиревска, И. Даскалов / ВМАП О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София , на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20 октомври (неделя) 2019 година от 12:00 ч. в хотел Риу Правец Ризорт, зала Правец със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 11.2017 – 10.2019 г.

2. Отчет за дейността на Контролно-ревизионната комисия.

3. Приемане бюджета на дружеството.

4. Гласуване за размера на чл.внос – изискване по устав.

5. Избор на Председател на дружеството.

6. Избор на Управителен съвет.

7. Избор на Председател на Контролно-ревизионната комисия.

8. Избор на членове на Контролно-ревизионната комисия.

9. Избор на Председател на Експертно-етичната комисия.

10. Избор на членове на Експертно-етичната комисия.

11. Приемане на нови членове в дружеството.

12. Разни.

Всички членове на дружеството се канят да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 13:00 часа.Уважаеми членове на Българското Дружество по Интервенционлна Кардиология

От Boston Scientific, на която „Маримпекс 7“ ЕООД е представител за България, постъпи предложение за образователен грант за спонсориране на един специалист по инвазивна кардиология за участие в събитието организирано от Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE), което ще се проведе в периода 07-11.09.2019 в Барселона, Испания.

На участника ще бъдат поети пътни разноски, настаняване и такса за регистрация за участие в събитието.

Спонсорираното лице е желателно да отговаря на следните условия:

  1. Да отговартя на критерии на УС на ДИК за кандидатстване за образователен грант (посещение на международни прояви) към ДИК от 29.11.2011,
    публикувани на сайта на дружеството – www.bulsic.org
  2. Да бъде специалист по интервенционална кардиология
  3. Да притежава значителен опит в областта на интервенционалната кардиология
  4. Желателно е кандидатът да бъде хабилитирано лице

Поради краткият срок разчитаме на бърза реакция от страна на желаещите.

Кандидатурите да се подават на мейл до Ивайла Желева – организационен секретар на Дружеството – iva.jeleva@gmail.comV Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология
17 – 19 май 2019 г.
хотел Мелия Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в V-ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, организиран от Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България.

Конгресът през 2019 г. ще бъде фокусиран върху последните новости в областта на лечението на предсърдното мъждене и превенцията на внезапна сърдечна смърт. Специален акцент ще бъде поставен и върху колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика и специалистите по инвазивна кардиология.

За участие в събитието можете да направите регистрация on-line или да изтеглите Форма за регистрация от ТУК.

Резервация и заплащане на хотелското настаняване e възможно също да направите на горепосочения линк.

Актуална информация за събитието, както и предварителна програма ще бъдат качени в сайта на Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология: http://www.bgpace.com/, както и в сайта на Дружество по Интервенционална Кардиология http://bulsic.org/

Партньор на ССКЕ при организацията на събитието е фирма Конгреси и събития, лице за контакт – Даниела Радулова: daniela@cmebg.com

Ще Ви очакваме!

д-р Васил Трайков
Председател на ССКЕ

ПРОГРАМА

изтегли програмата в pdf тук

17 май, петък

11:00 Регистрация

15:00 – 16:00 Обучителен модул за специализанти (интерактивна сесия)
Модератори: Б. Борисов, М. Протич

15:00 – 15:20 ЕКГ при каналопатии: кое е важното за рисковата стратификация
М. Стоянов, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

15:20 – 15:40 Диференциална диагноза на ширококомплексните тахикардии
Д. Марчов, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

15:40 – 16:00 Кой пациент наистина е индициран за пейсмейкър според препоръките 2019: ЕКГ и Холтер ЕКГ записи
Е. Мартинов, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

16:00 – 16:30 Сателитен симпозиум на Медокеми БЕТАК (бетаксолол) в модерната терапия на артериална хипертония и коронарна болест на сърцето
Модератор и лектор: В. Гелев, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

16:30 – 17:00 Кафе – пауза и посещение на изложбата

17:00 – 18:00 Съвместна сесия на ДКБ и ССКЕБ
Модератори: М. Токмакова, В. Трайков

17:00 – 17:25 Нови препоръки за лечение на предсърдно мъждене ACC/AHA

2019: какво ново?
М. Токмакова, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

17:25 – 17:50 Патофизиология, диагностика и лечение на тахикардно – индуцираната кардиомиопатия: фокус върху образната диагностика
Й. Йотов, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Медицински Университет – Варна

17:50 – 18:00 Обратно ремоделиране на лявата камера след катетърна аблация при пациент с персистиращо предсърдно мъждене и ЛК дисфункция
В. Трайков, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

18:00 – 18:45 Сателитен симпозиум на Medtronic: „За всеки един удар на сърцето”

18:00 – 18:15 Ефикасност на криоаблацията при предсърдно мъждене
К. Котирков, Аджибадем Сити Клиник – Сърдечно – съдов център – София

18:15 – 18:40 Leadless pacing – ready for prime time
G. Milasinovic, Clinical Center of Serbia – Pacemaker center, Belgrade

18:40 – 18:45 Дискусия

18:45 Официално откриване
М. Токмакова – Председател на ДКБ, В. Трайков – Председател на ССКЕБ

20:00 Вечеря

18 май, събота


8:00 – 9:00 Сесия Клинични случаи и собствени разработки
Модератори: Ч. Шалганов, В. Велчев

8:00 – 8:10 Късно усложнение след имплантацията на eлектрокардиостимулатор
И. Йончева, УМБАЛ „Дева Мария“ – Бургас

8:10 – 8:20 Flecainide for suspected premature ventricular contraction– induced cardiomyopathy
L. Poposka, Skopje, North Macedonia

8:20 – 8:30 Катетърна аблация на идиопатични камерни аритмии в близост до снопа на Хис
Кр. Джинсов, Национална Кардиологична Болница – София

8:30 – 8:45 High power short duration ablation in AF ablation
Л. Ангелков, Аджибадем Сити Клиник Сърдечно – съдов център – София

8:45 – 8:55 Имплантация на постоянен пейсмейкър при оклузия на всички централни вени
Н. Стоянов, УМБАЛ „Св. Анна“ – София

9:00 – 9:45 Сателитен симпозиум на Актавис Алдостеронови антагонисти и ползи при сърдечна недостатъчност
Модератор: Т. Балабански

Еplerenone и миокардна фиброза при сърдечна недостатъчност
М. Токмакова, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

Алдостеронови антагонисти и eplerenone при вентрикуларни аритмии и сърдечна недостатъчност
Св. Йовев, УМБАЛ „ Св.Екатерина“ – София

9:45 – 11:15 Сесия с международно участие I
Модератори: Т. Балабански, Ch. Sticherling

9:45 – 10:05 Novel techniques and developments in scar – related VT ablation
J. Kautzner, Prague, Czech Republic

10:05 – 10:25 Individualised approach to AF ablation: looking into voltages
J. Kosiuk, Leipzig, Germany

10:25 – 10:45 Novel approaches to pericardial access: safety first!
J. Silberbauer, Brighton, UK

10:45 – 11:05 The ICD in patients with reduced LV ejection fraction: indications and grey zones
S. Manola, Zagreb, Croatia

11:05 – 11:15 Дискусия

11:15 – 11:30 Кафе – пауза и посещение на изложбата

11:30 – 11:40 Поздравителен адрес от представители на EHRA
T. Potpara, J. Kosiuk

11:40 – 13:10 Сесия с международно участие II
Модератори: В. Трайков, J. Kautzner

11:40 – 12:00 Atrial fibrillation in heart failure: drugs, devices and now ablation?
Ch. Sticherling, Bazel, Switzerland

12:00 – 12:20 Clinical dilemmas of oral anticoagulation in atrial fibrillation
T. Potpara, Belgrade, Serbia

12:20 – 12:40 Catheter ablation of idiopathic ventricular tachyarrhythmias: tips and pitfalls
N. Pavlovic, Zagreb, Croatia

12:40 – 13:00 Cardiac sarcoid – not so rare type of cardiomyopathy with rhythm disturbancies
B. Dinov, Leipzig, Germany

13:00 – 13:10 Дискусия

13:10 – 13:45 Обяд

13:45 – 14:45 Сателитен симпозиум на Берлин Хеми Съвременни терапевтични стратегии при стабилна ангина
Модератор: Н. Панчева

Лектори:
Д. Барекова
Кр. Джинсов, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

14:45 – 15:45 Сесия предсърдно мъждене
Модератори: В. Трайков, Ч. Шалганов

14:45 – 15:05 Непрекъсната перорална антикоагулация при катетърна аблация на предсърдно мъждене
М. Стоянов, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

15:05 – 15:25 Левопредсърдна тромбоза на фона на непрекъсната перорална антикоагулация при пациенти с предсърдно мъждене
Б. Кунев, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

15:25 – 15:45 Хирургична криоаблация при операции на открито сърце.
Вл. Корновски, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

15:45 – 16:00 Кафе – пауза и посещение на изложбата

16:00 – 17:00 Сесия камерни тахиаритмии и ВСС
Модератори: Б. Динов, Т. Балабански

16:00 – 16:20 Петте най – важни послания от проучванията за катетърна аблация на камерни тахикардии
B. Dinov, Leipzig, Germany

16:20 – 16:40 Място на ЕФИ при рисковата стратификация на пациентите за първична превенция на ВСС: нови хоризонти
В. Велчев, УМБАЛ „Св. Анна“ – София

16:40 – 17:00 J – wave синдроми: от ранна реполяризация до Бругада
М. Стоянов, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

17:00 – 17:30 Сателитен симпозиум на Биотроник
Renaissance of VDD system in Electrotherapy of Heart – ICD DX Silent AFib and Implantable Monitors of Heart Rythm
G. Milasinovic, Clinical Center Serbia

17:30 – 18:30 Съвместна сесия на БДИК и ССКЕБ
Модератори: В. Гелев, В. Трайков

17:30 – 17:50 Ритъмно – проводни нарушения при пациенти след TAVI
Д. Трендафилова, УМБАЛ „ Св. Екатерина“ – София

17:50 – 18:10 Перкутанни коронарни интервенции при пациенти с предсърдно мъждене
И. Желева, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

18:10 – 18:30 Хронични коронарни оклузии – неадресиран рисков фактор за малигнени камерни аритмии
В. Гелев, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

18:30 – 19:00 Сателитен симпозиум на Бьорингер Антикоагулантна терапия при аблация: история и перспективи
Т. Балабански, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

19:00 – 19:30 Дебат: Катетърна аблация при асимптомно предсърдно мъждене
Модератори: В. Велчев, М. Стоянов, Св. Йовев, М. Протич

19:00 – 19:10 За: В. Трайков, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

19:10 – 19:20 Против: Ч. Шалганов, УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

19:20 – 19:30 Дискусия

19:30 – 20:00 Сателитен симпозиум на Байер Перорална антикоагулация с ДОАК при пациенти с предсърдно мъждене, подложени на електрокардиоверзио или катетърна аблация
Ч. Шалганов, М. Стоянов
УМБАЛ Национална Кардиологична Болница – София

20:30 Вечеря

19 май, неделя

8:30 – 9:00 Сателитен симпозиум на Boston Scientific Мултисайт пейсинг и логиката при приложението му в CRT системите
G. Milasinovic, Clinical Center Serbia

9:00 – 9:45 Обучителен модул медицински специалисти
Модератори: Е. Мартинов, Д. Марков

9:00 – 9:20 Принципи на регистрация на интракардиални сигнали и сърдечна картография
Д. Бойчев, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София

9:20 – 9:40 Интраоперативно измерване на параметрите на стимулация и контрол на имплантируеми електронни устройства: какво е важно за специалиста по здравни грижи?
Н. Поройлиев, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – София

9:40 – 9:45 Дискусия

9:45 – 10:30 Сателитен симпозиум на Пфайзер
Приложение на НОАК при Кардиоверзио
М. Протич, УМБАЛ „Св. Анна“ – София

10:30 – 11:00 Кафе – пауза и посещение на изложбата

11:00 – 12:00 Сесия Кардиостимулация и ресинхронизираща терапия
Модератори: И. Кожухаров, Б. Борисов

11:00 – 11:20 Резултати от проучването „ЕU CRT Survey II, как се представя България?
Св. Йовев, УМБАЛ „ Св. Екатерина“ – София

11:20 – 11:40 Стимулация на снопа на Хис: техника и резултати (с подкрепата на Medtronic)
В. Велчев, УМБАЛ „Св. Анна“ – София

11:40 – 12:00 Какво ново от препоръките за лечение на брадикардия 2019?
Н. Панчева, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

12:00 – 12:15 Закриване на конгреса

12:15 – 13:30 Обeдна почивка

13:30 – 14:30 Общо събрание на ССКЕБДружество по Интервенционална Кардиология.