Публикации

timthumb.php_.png

VIII National Congress of Interventional Cardiology 9-12 November 2017, Grand hotel Plovdiv, Plovdiv

Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee we are pleased to invite you to take part in the VIII National Congress of Interventional Cardiology, which is going to be held on 9-12 November 2017 in Grand Hotel Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria.

The congress is organized by the Bulgarian Society of Interventional Cardiology under the auspices of the Bulgarian Society of Cardiology.
The scientific program of the congress is dedicated to the last achievements in the diagnosis and interventional treatment of cardiac diseases. Presentations of leading Bulgarian and foreign experts in the field will be included in the program as well as live-case sessions from three cath-labs.

Around 400 attendees from Bulgaria and abroad are expected.

An interesting commercial exhibition will be held during the congress, which will be an ideal opportunity to meet the leaders in the industry and their latest achievements.

We shall highly appreciate your active participation for a useful and challenging event, open for discussions and idea exchange.
We shall be happy to welcome you to the VIII National Congress of Interventional Cardiology!

Sincerely yours,
Dr. Valery Gelev
Chairman of BSIC and Chairman of the Organizing Committee of the Congress

Download Registration Form here


timthumb.php_.png

VIII Национален конгрес по интервенционална кардиология 9-12.11.2017 г.
Гранд Хотел Пловдив, Повдив

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в
VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология, който ще се проведе
в периода 9 ‐ 12 ноември 2017 г. в Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив.

Организатор на конгреса е Българското дружество по интервенционална кардиология. Както всяка
година, така и тази, конгресът ще се проведе под егидата на Дружеството на кардиолозите в България.

Програмата на конгреса е посветена на последните постижения в областта на диагностиката и
интервенционалното лечение на сърдечно‐съдовите заболявания.

Целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения и други инвазивни и
неинвазивни диагностични методи.

Ще бъдат представени случаи на живо и лекции на водещи български и чуждестранни експерти в
областта на инвазивната кардиология.

Очакваме около 400 участници от страната и чужбина.

По време на конгреса ще бъде организирана богата специализирана изложба, на която ще се
представят лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура.

Очакваме активно участие от всички Вас, за да организираме максимално ползотворен, интерактивен
и иновативен форум, отворен за дискусии и международен обмен на идеи и опит.

Участвайки в конгреса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта на
инвазивната кардиология, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие.

Ще Ви очакваме!

С уважение,
Д‐р Валери Гелев
Председател на БДИК
и Председател на Организационния комитет
на VIII-ми Национален конгрес по интервенционална кардиология

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


timthumb.php_.png

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София , на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 15.12.2016 год. от 17 часа в гр.София ул. Проф.Христо Вакарелски 1А,  Оливс сити хотел, зала Оливия, със следния дневен ред:
1. Годишен отчет
2. Промяна на сайта – обновяване, промяна на визията, съдържанието и възможността за администриране с цел навременно актуализиране на информацията. Формиране на работна група.
3. Организиране на Националния конгрес по Интервенционална Кардиология за 2017 – избор на дати и място, формиране на работна група.
4. Предложение и обсъждане на нуждата от създаване на регистър за интервенционалните процедури.
5. Предложение за създаване на единна , унифицирана национална програма за обучение, подготовка и сертифициране на инвазивни кардиолози.
6. Гласуване за размера на чл.внос – изискване по устав.
7. Приемане на нови членове в дружеството.
8. Разни.
Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18 часа.
Имаме удоволствието да ви поканим на вечеря от 20 часа, за която моля да потвърдите присъствието си на email : iva.jeleva@gmail.com или тел. 0889939331 – Ива Желева – организационен секретар на ДИК.
p.s. Поканата ще бъде изпратена и на наличните електронни пощи на членовете на дружеството, по списък, който за съжаление отдавна не е актуализиран. При отговор на посочения мейл ще направим и актуализация на данните. Благодаря.


timthumb.php_.png

Sixth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course
20‐22 January 2017
Sofia, Tokuda Hospital

1

 

Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee we are honored to invite you to the Sixth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course, which is going to be held on 20-22 January 2017 in Tokuda Hospital Sofia.
The program will make an update on the most advanced issues of bifurcations and complex coronary interventions  as: left main, innovations in CTO, controversies in interventions in patients with diabetes, perforation management, etc.
The invited faculty comprises of eminent experts in the field coming from Bulgaria and abroad.

The Course will present interesting live-cases with discussions.

For the coming edition we are eager to design an efficient practical Course featuring also a hands-on session for young interventional cardiologists who will be able to perform live-cases under supervision of foreign experts.  Recorded best-case sessions for fellows will also be included in the program.
Participation in the hands-on sessions will be possible for fellows or licensed cardiologists whose licenses have been acquired not more than two years ago counted back from 20 January 2017. Participants willing to attend the hands-on sessions should send a scanned copy of a letter of recommendation given by their head of the cath lab, medical diploma copy, license copy if applicable. Submission of applications will be possible till 2 December 2016, at the e-mail address of the event management company. As places for the hands-on sessions are limited, applicants with valid documents will be listed on a first come first served basis.
Recorded best case sessions for fellows will be a new element of the course program. Best case will be nominated by the foreign faculty.

Cases should consist of a short pdf presentation in English and a movie in Quicktime H.264 format and resolution  720 p or 1080 p. Materials should be sent via WeTransfer, prior to 2 December 2016, to the e-mail address of the event management company. The file should be compressed if its size exceeds 2 gigabytes.
Around 120 participants are expected to attend the course. The course will be held in English.
No registration fees will be applicable.

For further information please contact our partner:
Congress Management and Events (CME) Ltd., www.cmebg.com
Contact person: Mrs. Denitza Yonkova
Tel: + 359 896 700 952 E-mail: denitza@cmebg.com

We look forward to meeting you in Sofia!

Sincerely yours,

Yves Louvard MD
Honorable Course Director

Robert J. Gil MD, PhD
International Course Director

Dobrin Vassilev MD, PhD
Course Co-Director

Vassil Velchev MD, PhD
Course Co-Director

Valery Gelev MD, PhD
Course Co-Director

––––––––––––-

Registration Form


 

PROGRAM

Friday, 20 January 2017

13:00 Registration

/floor 9/

14:00 – 15:30 Session I – Hands-on session for young interventional cardiologists

/Study hall, G. Stankovic

floor 2/ /Only approved in advance applicants will be eligible to join hands-on activities. Sessions will be transmitted live in the Study hall. Please, consider the limited capacity of the Study hall – up to 20 persons./

15:30 – 15:45 Break

15:45 – 17:00 Session II – Hands-on session for young interventional cardiologists

/Study hall, Y. Louvard, G. Stankovic

floor 2/ /Only approved in advance applicants will be eligible to join hands-on activities. Sessions will be transmitted live in the Study hall. Please, consider the limited capacity of the Study hall – up to 20 persons./

17:00 – 17:15 Coffee-break and a visit to the exhibition

/floor 9/

17:15 – 18:15 Session III – Recorded cases of young interventional cardiologists I

/Auditorium, – presentations

floor 9/ Moderators: Y. Louvard, G. Heyndrickx, M. Pan

Panelists: D. Trendafilova, F. Fouladvand, K. Karamfilov

17:15 – 17:30 Case 1 – Alexandrovska University Hospital, Sofia

17:30 – 17:35 Discussion

17:35 – 17:50 Case 2 – University Hospital Pulmed – Plovdiv

Acute Anterior STEMI concurrent with Acute Brain Stem Stroke

V. Simitchieva

17:50 – 17:55 Discussion

17:55 – 18:10 Case 3 – Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia

18:10 – 18:15 Discussion

Saturday, 21 January 2017 Auditorium, floor 9

8:00 – 8:15 Opening ceremony

8:15 – 9:15 Session IV: Bifurcations – What’s new?

Moderators: G. Stankovic, Y. Louvard

Panelists: D. Hazarbasanov, I. Petrov

8:15 – 8:35 Summary of the studies of the last year

R. Gil

8:35 – 8:55 Update and technical approaches for coronary bifurcation stenting

G. Stankovic

8:55 – 9:15 Bifurcation that will never be included in neither study

Y. Louvard

9:15 10:30 Live case session I

Moderators: S. Mot, R. Gil

Panelists: D. Trendafilova, P. Gatzov, I. Jeleva

Operators:

Case 1:

Case 2:

10:30 – 10:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:45 11:45 Symposium of Gold Sponsor – Balton

BiOSS Lim C and ALEX Plus stents (Balton Company, Warsaw PL) – further steps towards the optimization of coronary stenosis treatment

Chairmen: D. Vassilev, R. Gil

Panelists:

10:45 – 10:48 Welcome to BALTON symposium

R. Gil

10:48 – 11:03 Assessment of vascular response of BiOSS LIM C® stent vs Orsiro® stent in the porcine coronary artery model

D. Vassilev

11:03 – 11:18 First-in-Men for a Thin-Strut, Chromium-Cobalt Version of the Dedicated Bifurcation Stent BiOSS® Lim: 3 month results for ongoing Registry

R. Gil

11:18 – 11:33 Sirolimus-eluting stent ALEX Plus® with a biodegradable polymer in the all-comers population: one year clinical results with quantitative coronary angiography and optical coherence tomography analysis

R. Gil

11:33 – 11:43 Presentation of clinical cases

R. Gil

11:43 – 11:45 Take home message

D. Vassilev

11:45 – 12:15 Symposium of Silver SponsorBiotronik

Proven last generation products combined with upcoming future – Magmaris

D. Vassilev, V. Gelev, I. Jeleva

12:15 13:30 Lunch

13:30 – 14:00 Symposium of Silver SponsorBracco

ACIST Symposium – Microcathether based FFR

D. Vassilev

14:00 15:00 Session V: Left Main

Moderators: J. Jorgova, I. Ungi, J. Rigatelli

Panelists: S. Kedev, G. Tonev, V. Stoyanov

14:00 – 14:20 Treatment strategies of Left Main

S. Kedev

14:20 – 14:40 The role of the intravascular imaging in the Left Main treatment

M. Pan

14:40 – 15:00 Left Main PCI in the context of randomized trial /Excel & Noble registries/

M. Ferenc

15:00 – 16:30 Live case session II

Moderators: I. Ungi, Y. Louvard

Panelists: I. Manoukov, N. Konstantinidis

Operators:

Case 3:

Case 4:

16:30 – 16:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

16:45 18:00 Session VI: CTO News

Moderators: G. Sianos, V. Gelev

Panelists: Y. Louvard, S. Kedev

16:45 – 17:05 Retrograde approach – modern trends in CTO recanalization and the role of retrograde approach
G. Sianos

17:05 – 17:25 Antegrade approach for CTO recanalization

I. Ungi

17:25 – 17:45 Rationale for CTO recanalization

N. Konstantinidis

17:45 – 18:00 Presentation by Terumo

The role of double-lumen micro-catheters in a CTO recanalization

G. Sianos

18:00 – 19:30 Live case session III

Moderator: Y. Louvard

Panelists: I. Ungi, S. Kedev

Operators: G. Sianos, V. Gelev

Case 5

Sunday, 22 January 2017

Auditorium, floor 9

9:00 – 10:00 Session VII: Complications

Moderators: G. Sianos, I. Ungi

Panelists: M. Pan, J. Rigatelli, G. Mazhdrakov

9:00 – 9:20 Coronary perforation – incidence, mechanism, outcome

G. Heyndrickx

9:20 – 9:40 Management and new devices

J. Rigatelli

9:40 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:30 Symposium of SMT Silver Sponsor

TALENT RCT in Bulgaria and Supraflex in UK

Chairperson: D. Vassilev

Panelists: H. Mateev, D. Hazarbasanov

Talent RCT in Bulgaria,

G. Tonev, Plovdiv (Bulgaria)

Supraflex in UK

A. Choudhury, University hospital Wales, Cardiff, UK

10:30 – 10:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:45 – 11:15 Symposium of Silver Sponsor – Quantum & Meril

Clinical Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies

Moderator: S. Kedev

Expert panel: D. Vassilev, V. Gelev, H. Mateev

10:45 – 10:55 BioMime Novel DES and clinical update and future technologies

G. Mazhdrakov

10:55 – 11:05 My experience with BioMime Morph – word’s 1st tapered coronary SES

I. Ungi

11:05 – 11:15 Substance to Sublime – MeRes 100 clinical update and cases

S. Kedev

11:15 – 12:15 Session VIII: Revascularization strategies in patients with diabetes

Educational grant by:

Moderators: S. Kedev, Y. Louvard, R. Gil

Panelists: M. Konteva, R. Kasabov

11:15 – 11:45 PCI in Diabetics – Pros

R. Gil

11:45 – 12:15 PCI in Diabetics – Cons

I. Sheiban

12:15 – 13:15 Session IX – Recorded cases of young interventional cardiologists II – presentations

Educational grant by:

Moderator: Y. Louvard

Panelists: D. Trendafilova, F. Fouladvand, K. Karamfilov

12:15 – 12:30 Case 4 – University Clinic for Cardiology Skopje

12:30 – 12:35 Discussion

12:35 – 12:50 Case 5 – City Clinic Burgas

12:50 – 12:55 Discussion

12:55 – 13:10 Case 6 – University Hospital St. Anna, Sofia

13:10 – 13:15 Discussion

13:15 – 13:30 Best case award and closing remarks

 

 


timthumb.php_.png

Шести български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции
20 – 22 януари 2017
София Токуда болница

1

 

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим на Шести български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции със случаи на живо, който ще се състои на 20 – 22 януари 2017 г. в Токуда болница София.

Програмата на предстоящия курс ще представи новостите в областта на интервенционалната кардиология: интервенции на ствола на лявата коронарна артерия, третиране на оклузии, подход и стратегии при перфорации, противоречия, възникващи при реваскуларизации на диабетици и др.

Курсът ще разгледа интересни случаи на живо, които ще бъдат изпълнени от водещи чуждестранни интервенционални кардиолози.

Лекторският състав включва признати експерти в областта от страната и чужбина.

Форумът ще даде цялостна представа за бъдещето на комплексните интервенции, ще предостави чудесна възможност да се срещнете със свои български и чуждестранни колеги и да се запознаете с последните достижения в областта.

Практическата насоченост на курса през 2017 г. ще бъде изразена чрез организация на специална обучителна сесия в две части, за млади интервенционални кардиолози, които ще имат възможност да участват в операции на живо, под ръководството на международно признати експерти в областта.

Участници в практическите сесии могат да бъдат нелицензирани лекари или работещи самостоятелно лицензирани кардиолози, чийто лиценз е придобит преди не повече от две години, считано от дата 20 януари 2017 г. Желаещите да се включат следва да изпратят сканирано копие от препоръка от завеждащ катетаризационната лаборатория, в която работят, копие от диплома и копие от лиценз, в случай че е приложим. Заявки ще се приемат до 2 декември 2016 г., на ел. адрес на конгресния организатор, посочен по-долу. Тъй като местата се ограничени, ще бъдат уважени заявките с коректни документи, получени по реда на постъпването.

Нов елемент в програмата на предстоящия курс е и сесия, посветена на интересни случаи в областта на комплексните коронарни интервенции, представени от специализанти по кардиология. Комисия от чуждестранни лектори ще определи най-интересния случай.

Случаите следва да включват кратка презентация в pdf, на английски език, и движещ се филм във формат Quicktime H.264 и резолюция 720 p или 1080 p. Материалите следва да се изпратят през платформата WeTransfer, до 2 декември 2016 г., на е-mail адреса на конгресния организатор, посочен по долу. Файлът следва да се архивира, ако размерът му надхвърля 2 гигабайта.

Курсът ще се проведе на английски.

Достъпът до курса е свободен – такси правоучастие няма да има.

Нашият партньор при организацията на събитието е фирма – Конгреси и събития ООД.

Лице за контакт: Деница Йонкова

Тел.: (02) 9877 422, 0896 700 952

Факс: (02) 988 80 35

Е-mail: denitza@cmebg.com

Адрес: ул. Цар Калоян № 8, ет.3, офис 19, София 1000

Тъй като броят на местата е ограничен, побързайте да се регистрирате!

Ще ви очакваме!

С уважение,

Yves Louvard MD  – Почетен директор на курса
Robert J. Gil MD, PhD – Международен директор на курса
Добрин Василев MD, PhD – Директор на курса
Васил Велчев MD, PhD – Директор на курса
Валери Гелев MD, PhD – Директор на курса

–––––––––––––-

Форма за регистрация


 ПРОГРАМА

 

Friday, 20 January 2017

13:00 Registration

/floor 9/

14:00 – 15:30 Session I – Hands-on session for young interventional cardiologists

/Study hall, G. Stankovic

floor 2/ /Only approved in advance applicants will be eligible to join hands-on activities. Sessions will be transmitted live in the Study hall. Please, consider the limited capacity of the Study hall – up to 20 persons./

15:30 – 15:45 Break

15:45 – 17:00 Session II – Hands-on session for young interventional cardiologists

/Study hall, Y. Louvard, G. Stankovic

floor 2/ /Only approved in advance applicants will be eligible to join hands-on activities. Sessions will be transmitted live in the Study hall. Please, consider the limited capacity of the Study hall – up to 20 persons./

17:00 – 17:15 Coffee-break and a visit to the exhibition

/floor 9/

17:15 – 18:15 Session III – Recorded cases of young interventional cardiologists I

/Auditorium, – presentations

floor 9/ Moderators: Y. Louvard, G. Heyndrickx, M. Pan

Panelists: D. Trendafilova, F. Fouladvand, K. Karamfilov

17:15 – 17:30 Case 1 – Alexandrovska University Hospital, Sofia

17:30 – 17:35 Discussion

17:35 – 17:50 Case 2 – University Hospital Pulmed – Plovdiv

Acute Anterior STEMI concurrent with Acute Brain Stem Stroke

V. Simitchieva

17:50 – 17:55 Discussion

17:55 – 18:10 Case 3 – Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia

18:10 – 18:15 Discussion

Saturday, 21 January 2017 Auditorium, floor 9

8:00 – 8:15 Opening ceremony

8:15 – 9:15 Session IV: Bifurcations – What’s new?

Moderators: G. Stankovic, Y. Louvard

Panelists: D. Hazarbasanov, I. Petrov

8:15 – 8:35 Summary of the studies of the last year

R. Gil

8:35 – 8:55 Update and technical approaches for coronary bifurcation stenting

G. Stankovic

8:55 – 9:15 Bifurcation that will never be included in neither study

Y. Louvard

9:15 10:30 Live case session I

Moderators: S. Mot, R. Gil

Panelists: D. Trendafilova, P. Gatzov, I. Jeleva

Operators:

Case 1:

Case 2:

10:30 – 10:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:45 11:45 Symposium of Gold Sponsor – Balton

BiOSS Lim C and ALEX Plus stents (Balton Company, Warsaw PL) – further steps towards the optimization of coronary stenosis treatment

Chairmen: D. Vassilev, R. Gil

Panelists:

10:45 – 10:48 Welcome to BALTON symposium

R. Gil

10:48 – 11:03 Assessment of vascular response of BiOSS LIM C® stent vs Orsiro® stent in the porcine coronary artery model

D. Vassilev

11:03 – 11:18 First-in-Men for a Thin-Strut, Chromium-Cobalt Version of the Dedicated Bifurcation Stent BiOSS® Lim: 3 month results for ongoing Registry

R. Gil

11:18 – 11:33 Sirolimus-eluting stent ALEX Plus® with a biodegradable polymer in the all-comers population: one year clinical results with quantitative coronary angiography and optical coherence tomography analysis

R. Gil

11:33 – 11:43 Presentation of clinical cases

R. Gil

11:43 – 11:45 Take home message

D. Vassilev

11:45 – 12:15 Symposium of Silver SponsorBiotronik

Proven last generation products combined with upcoming future – Magmaris

D. Vassilev, V. Gelev, I. Jeleva

12:15 13:30 Lunch

13:30 – 14:00 Symposium of Silver SponsorBracco

ACIST Symposium – Microcathether based FFR

D. Vassilev

14:00 15:00 Session V: Left Main

Moderators: J. Jorgova, I. Ungi, J. Rigatelli

Panelists: S. Kedev, G. Tonev, V. Stoyanov

14:00 – 14:20 Treatment strategies of Left Main

S. Kedev

14:20 – 14:40 The role of the intravascular imaging in the Left Main treatment

M. Pan

14:40 – 15:00 Left Main PCI in the context of randomized trial /Excel & Noble registries/

M. Ferenc

15:00 – 16:30 Live case session II

Moderators: I. Ungi, Y. Louvard

Panelists: I. Manoukov, N. Konstantinidis

Operators:

Case 3:

Case 4:

16:30 – 16:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

16:45 18:00 Session VI: CTO News

Moderators: G. Sianos, V. Gelev

Panelists: Y. Louvard, S. Kedev

16:45 – 17:05 Retrograde approach – modern trends in CTO recanalization and the role of retrograde approach
G. Sianos

17:05 – 17:25 Antegrade approach for CTO recanalization

I. Ungi

17:25 – 17:45 Rationale for CTO recanalization

N. Konstantinidis

17:45 – 18:00 Presentation by Terumo

The role of double-lumen micro-catheters in a CTO recanalization

G. Sianos

18:00 – 19:30 Live case session III

Moderator: Y. Louvard

Panelists: I. Ungi, S. Kedev

Operators: G. Sianos, V. Gelev

Case 5

Sunday, 22 January 2017

Auditorium, floor 9

9:00 – 10:00 Session VII: Complications

Moderators: G. Sianos, I. Ungi

Panelists: M. Pan, J. Rigatelli, G. Mazhdrakov

9:00 – 9:20 Coronary perforation – incidence, mechanism, outcome

G. Heyndrickx

9:20 – 9:40 Management and new devices

J. Rigatelli

9:40 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:30 Symposium of SMT Silver Sponsor

TALENT RCT in Bulgaria and Supraflex in UK

Chairperson: D. Vassilev

Panelists: H. Mateev, D. Hazarbasanov

Talent RCT in Bulgaria,

G. Tonev, Plovdiv (Bulgaria)

Supraflex in UK

A. Choudhury, University hospital Wales, Cardiff, UK

10:30 – 10:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:45 – 11:15 Symposium of Silver Sponsor – Quantum & Meril

Clinical Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies

Moderator: S. Kedev

Expert panel: D. Vassilev, V. Gelev, H. Mateev

10:45 – 10:55 BioMime Novel DES and clinical update and future technologies

G. Mazhdrakov

10:55 – 11:05 My experience with BioMime Morph – word’s 1st tapered coronary SES

I. Ungi

11:05 – 11:15 Substance to Sublime – MeRes 100 clinical update and cases

S. Kedev

11:15 – 12:15 Session VIII: Revascularization strategies in patients with diabetes

Educational grant by:

Moderators: S. Kedev, Y. Louvard, R. Gil

Panelists: M. Konteva, R. Kasabov

11:15 – 11:45 PCI in Diabetics – Pros

R. Gil

11:45 – 12:15 PCI in Diabetics – Cons

I. Sheiban

12:15 – 13:15 Session IX – Recorded cases of young interventional cardiologists II – presentations

Educational grant by:

Moderator: Y. Louvard

Panelists: D. Trendafilova, F. Fouladvand, K. Karamfilov

12:15 – 12:30 Case 4 – University Clinic for Cardiology Skopje

12:30 – 12:35 Discussion

12:35 – 12:50 Case 5 – City Clinic Burgas

12:50 – 12:55 Discussion

12:55 – 13:10 Case 6 – University Hospital St. Anna, Sofia

13:10 – 13:15 Discussion

13:15 – 13:30 Best case award and closing remarks

 

 

 

 


timthumb.php_.png

IV-ти Български курс по коронарна физиология

и физиология на некоронарните съдове

4-6 ноември 2016 г., х-л Рила, к.к. Боровец

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим да участвате в IV-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, който ще се състои на 4-6 ноември в х-л Рила, к.к Боровец.

Курсът ще се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.

Целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения за коронарна морфология и физиология на пациентите с исхемична болест на сърцето, както и приложението в катетаризационната лаборатория на съвременните методи за оценка на пациентите за коронарна интервенция – интраваскуларен ултразвук (IVUS), частичен коронарен резерв (FFR), резерв на коронарния кръвоток (CFVR) и други инвазивни и неинвазивни диагностични методи.

През тази година в програмата ще бъдат включени и лекции за неинвазивна и инвазивна диагностика, функционалистика и терапия на периоферно-съдовите заболявания.

Лектори на форума ще бъдат водещи български и европейски експерти в областта на инвазивната кардиология.

Участвайки в курса, вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.

Очакваме ви!

Доц. Пламен Гацов

Председател на Организационния комитет

Д-р Валери Гелев

Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

––––––––––––––––––––––

Изтеглете Форма за Регистрация

––––––––––––––––––––––

ОСНОВНИ ТЕМИ

Основи на анатомията и физиологията на коронарното кръвоснабдяване

Оценка на миокардната исхемия и показания за коронарна реваскуларизация

Неинвазивни и инвазивни методи за оценка на коронарната атеросклероза

Неинвазивна и инвазивна диагностика, функционалистика и лечение на периферно-съдовите заболявания

ПРОГРАМА

Петък, 4 ноември 2016 г.

17:30 Отпътуване с автобус от София за Боровец

17:00 – 20:00 Регистрация и настаняване в хотел Рила

18:30 – 21:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Събота, 5 ноември 2016 г.

Сутрешна сесия
/зала Боровец/

Модератори: Доц. П. Гацов, Доц. В. Велчев

9:30 – 10:00 Миокардно кръвоснабдяване – особености и регулация
Доц. Ю. Няголов

10:00 – 10:30 Coronary physiology in the cathlab: What armamentarium do we have?
Prof. Guy Heyndrickx (Belgium)

10:30 – 11:00 Coronary physiology estimation armamentarium in the cathlab – what we still need
Prof. М. Hamilos (Greece)

11:00 – 11:30 Инвазивна оценка на хемодинамиката при пациенти с белодробна хипертония
Доц. В. Велчев
/спонсорирана лекция от фирма ГлаксоСмитКлайн/

11:30 – 11:45 Кафе пауза и посещение на изложбата
/зала Интернационал/

11:45 – 12:30 Сателитен симпозиум на фирма Новимед
Модератор: Доц. В. Велчев

11:45 – 12:20 IFR в клиничната практика – защо, кога, как?
Доц. П. Гацов

12:20 – 12:30 Дискусия

12:30 – 13:30 Обяд в ресторанта на хотела

13:30 – 14:00 Сателитен симпозиум на фирма Берлин-Хеми
Модератор: Д-р В. Гелев

Избор на бета-блокер в лечението на ИБС – поглед отвъд бета-блокадата
Доц. П. Гацов

Следобедна сесия I
/зала Боровец/

Модератори: Д-р В. Гелев, Prof. Guy Heyndrickx

14:00 – 14:30 Methods of myocardial ischemia detection before coronary intervention
Prof. E. Skalidis (Greece)

14:30 – 15:00 There is more than FFR index
Prof. Guy Heyndrickx (Belgium)

15:00 – 15:30 Клинични случаи
/обучителен модул с подкрепата на Актавис/

15:30 – 16:15 Сателитен симпозиум на фирма BRACCO/ACIST ACIST Medical Systems и BRACCO Group – иновативните
решения в интервенционалната кардиология
Г. Кръстев – Продуктов Мениджър

Въведение в микрокатетър базирания FFR – техники и приложения
Д-р В. Гелев – Токуда Болница София

16:15 – 16:45 Кафе пауза и посещение на изложбата
/зала Интернационал/

Следобедна сесия II
/зала Боровец/

Модератори: Проф. Е. Василева, Проф. Л. Гроздински

16:45 – 17:15 Интракраниално кръвообръщение и атеросклероза
Проф. Е. Василева

17:15 – 17:45 Ултразвукови методи за изследване на мозъчното кръвообръщение
Д-р А. Драмов

17:45 – 18:15 Неинвазивни методи за изследване на периферните съдове
Проф. Л. Гроздински

18:15 – 19:00 Коктейл „Добре дошли“
/зала Интернационал/

19:00 – 21:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Неделя, 6 ноември 2016 г.
/зала Боровец/

9:00 – 10:30 Сателитен симпозиум на фирма Сервие

Модератори: Prof. Marzilli (Italy), Д-р В. Гелев

Ко-модератори: Доц. В. Велчев, Доц. И. Петров

9:00 – 9:20 Changing scenario of IHD
Prof. Marzilli (Italy)

9:20 – 9:35 Ограничения на метода FFR да предвиди истинската миокардна исхемия
Доц. П. Гацов

9:35 – 9:50 Микроциркулацията- подценяваният участник
Доц. Д. Василев

9:50 – 10:00 Клинични случаи

10:00 – 10:30 Дискусия

10:30 – 11:00 Кафе пауза и посещение на изложбата
/зала Интернационал/

11:00 – 11:30 Минисимпозиум на фирма Пирго Меда Hematrix – хемостаза на пункционното място посредством
локална апликация на Тромбин

Доц. В. Велчев

Обедна сесия
/зала Боровец/

Модератори: Доц. П. Гацов, Доц. Д. Василев

11:30 – 12:00 Интервенционално лечение на екстра- и интракраниалните съдове
Доц. И. Петров

12:00 – 12:30 Ехокардиографска оценка на коронарния кръвоток и резерв
Доц. Я. Симова

12:30 – 12:45 Обобщение, заключителни думи и закриване на курса
Доц. П. Гацов

13:30 Отпътуване с автобус за София

 

Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско дружество по интервенционална кардиология /www.bulsic.org/, както и в сайта на официалния агент на курса –Конгреси и събития ООД /www.cmebg.com/


timthumb.php_.png

Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции
22 – 23 януари 2016 София Токуда болница

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим на петото издание на Български
курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции, който ще се състои на 22 – 23 януари 2016 г. в
Токуда болница София.
Програмата на предстоящия курс ще обхване следните теми от интервенционалната кардиология:
бифуркационни лезии, интервенции при болни с многоклонова коронарна болест, инвазивна хемодинамика,
новости при третирането с биоразградими платформи и др.
Верни на своя стремеж да внесем максимална практическа насоченост, курсът ще разгледа интересни случаи
на живо със съпътстващи дискусии.
Лекторският състав включва признати експерти в областта от страната и чужбина.
Форумът ще даде цялостна представа за бъдещето на комплексните интервенции, ще предостави
чудесна възможност да се срещнете със свои български и чуждестранни колеги и да се запознаете с
последните достижения в областта.
Курсът ще се проведе на английски.
Достъпът до курса е свободен – такси правоучастие няма да има.
Тъй като броят на местата е ограничен, побързайте да се регистрирате!
Ще ви очакваме!
С уважение,
Yves Louvard MD
Почетен директор на курса

Robert J. Gil MD, PhD
Международен директор на курса

Добрин Василев MD, PhD
Директор на курса

Васил Велчев MD, PhD
Директор на курса

Валери Гелев MD, PhD
Директор на курса

 

Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course

22-23 January 2016

Tokuda Hospital, Sofia

PRELIMINARY PROGRAM Friday, 22 January 2016

8:00 – 8:30 Registration

8:30 – 9:00 Opening ceremony

Opening from International Directors of BBCCIC

Y. Louvard

R. Gil

Opening from National Director of BBCCIC

D. Vassilev

V. Velchev

V. Gelev

9:00 – 10:00 Session I: Bifurcations I

Moderators : Y. Louvard, R. Gil, D. Vassilev

Panelists: I. Iakovou, G. Rigatelli, V. Gelev, P. Gatzov

9:00 – 9:20 What is the best way to do single stenting of coronary bifurcation?

Y. Louvard

9:20 – 9:40 When 2 stents are preferred?

I. Ungi

9:40 – 10:00 How should we treat coronary bifurcations in 2016

G. Stankovic

10:00 – 10:15 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:15 – 10:45 Symposium of Silver Sponsor – Meril/Quantum

Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies

Co-Chair & Moderator: I. Ungi

Expert Panel: H. Matev, D. Vassilev, V. Gelev

10:15 – 10:30 BioMime and Bulgarian clinical experience

G. Mazhdrakov

10:30 – 10:40 Journey from Substance to Sublime: evolution of MeRes100 & Clinical update D. Vassilev

10:40 – 10:45 Discussion

10:45 – 12:15 Live case session I

Moderators: G. Rigatelli, Y. Louvard

Panelists: I. Ungi, M. Konteva, D. Vassilev

Case 1: R. Gil, V. Gelev

Case 2: I. Iakovou, V. Velchev

12:15 – 12:45 Lunch

12:45 – 13:15 Symposium of Silver Sponsor – Terumo

Bifurcation treatment using new generation DES and modern imaging techniques

G. Stankovic

13:15 – 14:15 Session II: Bioresorbable stents

Moderators: R. Gil, Y. Louvard, G. Stankovic

Panelist: V. Gelev

13:15 – 13:35 An update of Bioresorbable coronary devices

F. Nagy

13:35 – 13:55 My experience with the BRS. Case based presentation

Y. Louvard

13:55 – 14:15 My experience with the BRS. Case based presentation

R. Gil

14:15 – 14:45 Symposium of Silver Sponsor – Biotronik

Extreme cases with Biotronik

14:45 – 16:05 Session III: Bifurcations II – How should I treat

Moderators: D. Vassilev, Y. Louvard

Panelists: B. Borisov, G. Tonev

14:45 – 15:05 Double stent case – G. Toth /discussant – R. Gil

15:05 – 15:25 Complex distal left main I – I. Iakovou / discussant – D. Vassilev

15:25 – 15:45 Complex distal left main II – G. Rigatelli/ discussant – I. Petrov

15:45 – 16:05 Dedicated bifurcation stent in complex bifurcations – R. Gil/ discussant – V.Velchev

16:05 – 16:20 Coffee-break and a visit to the exhibition

16:20 – 16:50 Symposium of Silver Sponsor – Astra Zeneka

Continuing cardiovascular risk in post-myocardial infarction patients

M. Tokmakova

16:50 – 18:20 Live case session II

Moderators: R. Gil, V. Velchev

Panelists: G. Toth, K. Karamfiloff

Case 3: G. Rigatelli, D. Vassilev

Case 4: Y. Louvard, V. Gelev

18:30 – 19:30 Hands-on workshop on intravascular optical frequency domain imaging (OFDI) – учебна зала, ет. 6 principles, clinical application and tasks

Saturday, 23 January 2016

8:30 -9:30 Session IV: Complication. What if

Moderators: D. Vassilev, V. Velchev

Panelists: R. Gil, F. Fouladvand

8:30 – 8:50 The newly implanted stent looks funny. Longitudinal deformation – how to avoid and how to treat.  Y. Iakovou

8:50 – 9:10 My patient is becoming hypotensive during the procedure? Perforation and tamponade – how to avoid and how to treat.  V. Gelev

9:10 – 9:30 There is persistent ST elevation during the procedure. No reflow – how to avoid and how to treat.

……………………………..  

9:30 – 9:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

9:45 – 10:15 Symposium of Silver Sponsor – SMT

Supraflex and the Healing Experience

10:15 – 11:45 Live case session III

Moderator: G. Heyndrickx, ………………………..

Panelists: I. Martinov, N. Rifai

Operators:

Case 5: I. Ungi, V. Gelev

Case 6: Y. Louvard, ………………………………….

11:45 – 12:15 Lunch

12:15 – 13:15 Symposium of Gold Sponsor – Balton

13:15 – 14:15 Session V: Stem Cells

Moderator: G. Heyndrickx

Panelists: I. Petrov, ………………..

13:15 – 13:35 Cardiac Regenerative Interventions in Clinical Translation

J. Bartunek

13:35 – 13:55 The ACCRUE Analysis: Stem Cell Therapy In Acute MI Revisited

M. Pavone-Gyöngyösi

13:55 – 14:15 Regenerative therapy for advanced heart failure. Is there any role?

………………………………………..

14:15 – 14:45 Symposium of Silver Sponsor – Boston Scientific

14:15 – 14:30 Synergy stent

V. Velchev

14:30 – 14:45 Rotablator

V. Gelev

14:45 – 15:00 Coffee-break and a visit to the exhibition

15:00 – 16:20 Session VI: FFR /Beyond the angiogram/

Moderator: G. Heyndrickx, P. Gazov,

Panelists: D. Vassilev, V. Gelev, F. Nagy

15:00 – 15:15 20 Years of FFR – the place of functional assessment in contemporary PCI.

G. Heyndrickx

15:15 – 15:20 Discussion

15:20 – 15:35 Future perspectives in functional assessment – role of iFR, cFFR (contrast induced FFR), current status of non invasive functional assessment.

G. Toth

15:35 – 15:40 Discussion

15:40 – 15:55 FFR Assessment for Complex Lesion (LM, Bifurcation, Tandem lesions) – validity and how to evaluate.

F. Nagy

15:55 – 16:00 Discussion

16:00 – 16:15 Functional stenosis assessment in acute coronary syndrome. Is it valuable?

R. Gil

16:15 – 16:20 Discussion

16:20 – 16:50 Symposium of Silver Sponsor – ACIST Medical Systems Inc. – A BRACCO Group Company

16:50 – 17:50 Case in a box session

Moderators: V. Velchev, G. Toth

Panelists: G. Rigatelli, ……………………………….

16:50 – 17:10 How to perform a pericardial tap in case of acute tamponade. I. Ungi

17:10 – 17:30 How to perform a pericardial drainage in case of big recurrent effusion. G. Mazhdrakov 

17:30 – 17:50 Case in a box


bsic2.png

Plakat_last

 

For English version please scroll down below.

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим
да участвате в -ми Национален конгрес по интервенционална кардиология,
който ще се проведе в периода 5 – 8 ноември 2015 г. в Кемпински хотел Зографски,София.

Организатор на конгреса е Българското дружество по интервенционална
кардиология. Конгресът се провежда под егидата на Дружеството на
кардиолозите в България.

Програмата на конгреса е посветена на последните постижения в областта на
диагностиката и интервенционалното лечение на сърдечно-съдовите
заболявания. Ще бъдат представени случаи на живо и лекции на водещи
български и чуждестранни експерти в областта на инвазивната кардиология.
Очакваме около 500 участници от страната и чужбина.

Очакваме активно участие от всички вас, за да организираме максимално
ползотворен, интерактивен и иновативен форум, отворен за дискусии и
международен обмен на идеи и опит.

Щеви очакваме!

Суважение,

доц.Д. Трендафилова
Председател на БДИК
и Председател на Организационния комитет на конгреса

д-р К. Кичуков
Научен секретар на БДИК

 Моля, изтеглете формата за регистрация от тук.

Предварителна програма

Четвъртък, 5 ноември 2015 г.

11:00 Регистрация /конгресно фоайе/

Зала София II

13:20 – 15:20 Обучителен модул част I – диагностика

Модератори: А. Кънева, Д. Василев, В. Гелев, К. Кичуков

13:20-13:40 Съдов достъп. Предимства, недостатъци, усложнения. Затваряне на съдов достъп и постпроцедурни грижи

М. Пехливанова

13:40-14:00 Как да подберем подходящият катетър

Р. Касабов

14:00-14:20 Хемодинамични показатели при придобити сърдечни заболявания – необходимост и интерпретация

Д. Василев

14:20-14:40 Хемодинамични показатели при вродени сърдечни заболявания – необходимост и интерпретация

А. Кънева

14:40-15:00 Оценка на коронарната патология – функционални методики

В. Гелев

15:00-15:20 Хемодинамичен мониторинг – гледната точка на анестезиолога

Г. Царянски

15:20 – 16:00 ОКС – къде свършва грижата за пациента

сестринса сесия Модератори: Д. Трендафилова, В. Желева

15:20-15:40 Презентация на С. Зафирова

15:40-16:00 Презентация на И. Стефчов

16:00 – 16:30 Кафе – пауза и посещение на изложбата

16:30 – 17:00 Официално откриване на конгреса

Д. Трендафилова – Председател на БДИК

17:00 – 19:00 Обучителен модул част II – терапия

Модератори: С. Димитров, В. Велчев, И. Мануков, Б. Ацев

17:00-17:20 PCI балони, водачи, стентове

М. Контева

17:20-17:40 Комплексни коронарни лезии. Бифуркационни техники, ротаблация, ISR

В. Велчев

17:40-18:00 PCI при ОКС. Тромбектомия и дистална протекция

Б. Ацев

18:00-18:20 PCI при ОКС – фармако-инвазивна терапия

С. Димитров

18:20-18:40 Усложнения и поведение

И. Мануков

18:40-19:00 Дискусия

19:00 – 19:30 Симпозиум на Сребърен спонсор – Медимаг-МС

19:30 Коктейл „Добре дошли”

Зала София III

Петък, 6 ноември 2015 г.

Зала София II

8:00 – 9:00 How should I treat – Стволова стеноза. Многоклонова коронарна болест

Модератори: Р. Касабов, И. Мануков

Introduction: Р. Касабов

Case presenter: Г. Недялков

How should I treat: О. Лицанов

How did I treat: Г. Недялков

Case presenter: О. Лицанов

How should I treat: П. Муховски

How did I treat: О. Лицанов

Conclusion: И. Мануков

9:00 – 10:00 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиохирургия

Модератори: Г. Начев, Л. Бояджиев

9:00-9:20 Усложнения при TAVI

Д. Петков

9:20-9:40 Ритъмна хирургия

Д. Кючуков

9:40-10:00 Комплексно лечение на аортната патология Д. Петков

10:00 – 10:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:15 – 11:15 How should I treat – Стволова стеноза. Многоклонова коронарна болест

Модератори: Д. Хазърбасанов, И. Мартинов

Introduction: Д. Хазърбасанов

Case presenter: П. Павлов

How should I treat: А. Шабан

How did I treat: П. Павлов

Case presenter: Хр. Димитров

How should I treat: Н. Петров

How did I treat: Хр. Димитров

Conclusion: И. Мартинов

11:15 – 11:45 Фокус лекция

Гранични коронарни стенози – кога да стентираме?

П. Гацов

11:45 – 12:30 Lunch симпозиум на златен спонсорСервие

12:30 – 14:00 Собствен опит /Сесия I/ – презентации по 10 мин.

Модератори: Б. Финков, П. Гацов, Б. Ацев, М. Контева

12:30-12:40 Начален клиничен опит с приложението на биорезорбируемо скеле при коронарни интервенции

Б. Борисов, К. Донева-Башева, М. Михалев, М. Синджирлиева-Арабаджиева, МБАЛ Тракия, Ст. Загора

12:40-12:50 Приложение на Guidezilla Extension Catheter при лечение на комплексни коронарни лезии

М. Михалев, МБАЛ Тракия

12:50-13:00 Радиален достъп при спираловидна девиация на подключичната артерия

Р. Касабов, МБАЛ Пълмед, Пловдив

13:00-13:10 Пациентите с остатъчна интракоронарна ЕКГ исхемия след стентиране на бифуркационни коронарни лезии, при едногодишно проследяване имат по изразена ангина – изводи от icECG базирана стратегия за третиране на бифуркации. Д. Василев, К. Карамфилов, В. Наунов, Г. Златанчева, Клиника по кардиология, УМБАЛ Александровска, София

13:10-13:20 ISR – ново поколение DES – опитът на УМБАЛ Св. Екатерина Н. Христова, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, П. Пенчев, А. Минчева, МБАЛ Света Екатерина, Клиника по кардиология

13:20-13:30 Ефективна ли е балонната дилатация на страничния клон след имплантация на стент в основния съд за намаляване на исхемията в зоната страничния клон? – Изводи от стратегия за лечение на коронарни бифуркации, основаваща се на интракоронарната електрокардиограма К. Карамфилов, Д. Василев, Ж. Стойкова, С. Стоименов, Клиника по кардиология, УМБАЛ Александровска, София

13:30-13:40 Реваскуларизационни стратегии при остър коронарен синдром без СТ елевация и триклонова коронарна болест, базирани на съвременните препоръки

С. Сардовски, И. Желева, В. Гелев, Кардиологична клиника, Токуда бoлница

13:40-13:50 Различия в прогнозата и ангиографски характеристики нa синдромa на забавения коронарен кръвоток и коронарния синдром X.

Н. Семерджиева, С. Денчев, С. Димитров

13:50-14:00 Първична ангиопластика при възрастни пациенти с остър миокарден инфаркт.

П. Кръстев, Ст. Иванов, Хр. Варналийска, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова

УМБАЛ Света Екатерина, София

14:00 – 15:00 Интервенционалната кардиология – настояще и бъдеще: фокус лекции

Модератори: Ю. Джоргова, В. Гелев, И. Петров

14:00 – 14:20 Contemporary treatment of CTO

G. Sianos

14:20 – 14:40 Bifurcation complex lesions PCI

G. Popusoi

14:40 – 15:00 Multivessel PCI in ACS – my point of view I. Ungi

15:00 – 15:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

15:30 – 16:30 Сесия – педиатрия

Модератори: А. Кънева, М. Цонзорова

15:30-16:00 Paravalvular leak closure and interventional options for heart failure

J. DeGiovanni

16:00-16:30 Интервенционално затваряне на междукамерни дефекти

П. Кратунков

16:30 – 17:30 Симпозиум на платинен спонсорАмген

17:30 – 18:50 Съвместна сесия с Българското сдружение по кардиостимулация и електрофизиология

Модератори: Св. Йовев ,Т. Балабански, В. Велчев

17:30 – 17:50 Немедикаментозно лечение на предсърдното мъждене

Г. Шопова, Италия

17:50 – 18:10 Лекция на В. Трайков

18:10 – 18:30 Cryoablation for (PVI) pulmonary veins isolation in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Where we are now?
L
. Angelkov, Сити Клиник, София

18:30 – 18:50 Електростимулатор съвместим с ЯМР в практиката

Г. Лютов, УМБАЛ ПУЛС, Благоевград

18:50 – 20:00 Сесия Интересни клинични случаи

Модератори: Д. Трендафилова, Н. Рифаи, Д. Василев, Г. Маждраков

18:50 – 19:00 Ретрограден достъп при комплексна коронарна интервенция на ствол на ЛКА при пациент с преходна оперативна реваскуларизация

В. Гелев, И. Желева, Д. Ненов, Р. Парапунова, Токуда болница, София

19:00 – 19:10 Имплантация на стент графт при ятрогеннапункция на общата каротидна артерия Д. Василев, К. Карамфилов, Жекова, Г. Димитров, Л. Досел, УМБАЛ Александровска

19:10 – 19:20 RCA-CTO

Ф. Фуладванд

19:20 – 19:30 Приложение на „домашно“ направено ласо за екстракция на чуждо тяло от съдовата с-ма Б. Борисов, М. Михалев, М. Синджирлиева, К. Донева, МБАЛ Тракия

19:30 – 19:40 Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип Ф при пациент на 15 г. И. Петров, А. Кънева, И. Гарвански, Е. Левунлиева, Г. Адам, НКБ, Сити Клиник, София

19:40 – 19:50 Миокардна инфилтрация и обхващане на ЛАД от локален рецидив на белодробен карцином

А. Носиков, М. Радкова, Г. Стамболийски, Г. Лазарова, Р. Калеонски, Р. Петков, П. Гацов, УБ Лозенец

19:50 – 20:00 Методът „паралелен водач“ при лечение на хр. оклузия на а. Илиака декстра

Б. Борисов, МБАЛ Тракия СТО

Събота, 7 ноември 2015 г.

Зала София II

8:15 – 10:45 Представяне на случаи на живо /Александровска болница, Сити клиник, УМБАЛ Св. Марина – Варна/

Комплексни коронарни интервенции I

Модератор: Ю. Джоргова

Панел: I. Ungi , П. Гацов, Д. Трендафилова,Н.Рифаи

10:45 – 11:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:00 – 11:30 Симпозиум на сребърен спонсор – Евофарма

11:30 – 14:00 Представяне на случаи на живо /Александровска болница, Сити клиник, УМБАЛ Св. Марина – Варна/

Комплексни коронарни интервенции II

Модератор: Б. Финков

Панел: G. Sianos, В. Гелев, С. Димитров, Д. Хазърбасанов

14:00 – 15:00 Lunch Симпозиум на платинен спонсор – Astra Zeneca

15:00 – 17:30 Представяне на случаи на живо /Александровска болница, Сити клиник, УМБАЛ Св. Марина – Варна/

Некоронарни интервенции

Модератор: В. Велчев

Панел: П. Симеонов, Б. Борисов, Р. Касабов, И. Мануков

17:30 – 17:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

17:45 – 18:15 Симпозиум на сребърен спонсорСанофи

Неделя, 8 ноември 2015 г.

Зала София II

9:00 – 10:20 Усложнения в катетаризационната лаборатория

Модератори: Н. Рифаи, И. Мануков, Г. Маждраков, Г. Тонев, К. Кичуков

9:00 – 9:10 М. Марзянов, Сити Клиник – Бургас

9:10 – 9:20 Д. Димитров, Св. Екатерина

9:20 – 9:30 Л. Димитров, НКБ

9:30 – 9:40 Камах, МБАЛ II ГБ

9:40 – 9:50 А. Александров, НКБ

9:50 – 10:00 Д. Василев, Александровска болница

10:00 – 10:10 В. Гелев, Токуда болница

10:10 – 10:20 Сити Клиник

10:20 – 10:50 Симпозиум на сребърен спонсорПфайзер

10:50 – 11:10 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:10 – 12:20 Собствен опит /Сесия II/ – презентации по 10 мин.

Модератори: И. Петров, В. Гелев, П. Кратунков, П. Симеонов

11:10 – 11:20 Ендоваскуларна терапия на периферна артериална болест Съчетана периферна и коронарна атеросклероза И. Ташева, И. Петров, З. Станков, А. Спасов, С. Цонев, Л. Гроздински

11:20 – 11:30 Ендоваскуларна терапия с критични каротидни стенози

И. Петров, И. Ташева, С. Цонев, Л. Гроздински, Сити Клиник

11:30 – 11:40 Приложение на автоматичен инжектор за СО2 при периферни съдови интервенции

Б. Борисов, М. Синджирлиева, М. Михалев, К. Донева-Башева

11:40 – 11:50 Сериозни съдови усложнения след ангиография честота характеристика, третиране

А. Носиков, Д. Еврев, Р. Разбойников, К. Грудков, М. Радкова, Г. Стамболийски, П. Гацов, УБ Лозенец

11:50 – 12:00 Ренална денервация с Enlight St. Jude Medcal

12:00 – 12:10 Ендоваскуларно лечение на болести на аортата – 11 –годишен опит

П. Симеонов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, И. Димитрова, В. Стойнова, В. Грудева, Г. Царянски, Т. Захариев, Д. Петков, Г.Начев – УМБАЛ Св.Екатерина

12:10 – 12:20 Транскатетърно затваряне на фенестрации след операции тип Фонтан Непосредствени и отдалечени резултати

Е. Левунлиева, А. Кънева, Л. Димитров, К. Ненова, НКБ

12:20 Общо събрание на БДИК

12:20 – 12:25 Закриване на конгреса

 

Dear colleagues,
On behalf of the Organizing Committee we are pleased to invite you to take part in the
VII National Congress of Interventional Cardiology, which is going to be held on 5-8
November 2015 in Sofia, Bulgaria
The congress is organized by the Bulgarian Society of Interventional Cardiology under
the auspices of the Bulgarian Society of Cardiology.
The scientific program of the congress is dedicated to the last achievements in the
diagnosis and interventional treatment of cardiac diseases. Presentations of leading
Bulgarian and foreign experts in the field will be included in the program as well as livecase
sessions from three hospitals in Sofia and Varna.
Around attendees from Bulgaria and abroad are expected.
An interesting commercial exhibition will be held during the congress which will be an
ideal opportunity to meet the leaders in the industry and their latest achievements.
We shall highly appreciate your active participation for a useful and challenging
event, open for discussions and idea exchange.
Sincerely yours,
Ass. Prof. D. Trendafilova
Chairman of BSIC and Chairman of the Organizing Committee of the Congress

Dr. Kichukov
Scientific Secretary of BSIC

Download registration form here.

Preliminary program

Thursday, 5 November 2015

11:00 Registration /congress lobby/

Sofia II Hall

13:20 – 15:20 Educational module part I – diagnosis
Moderators: A. Kaneva, D. Vassilev, V. Gelev

13:20-13:40 Coronary access. Advantages, disadvantages, complications. Vessel closure and post procedure care
М. Pehlivanova

13:40-14:00 How to choose the right catheter
R. Kassabov

14:00-14:20 Hemodynamic parameters in heart diseases– necessity and interpretation
D. Vassilev

14:20-14:40 Hemodynamic parameters in congenital heart diseases– necessity and interpretation
А. Kaneva

14:40-15:00 Functional assessment of coronary pathology – methods and interpretation
V. Gelev

15:00-15:20 Hemodynamic monitoring – anesthesiologists’ point of view
G. Tzaryanski
15:20 – 16:00 ACS –Where does patients’ care end
nurse session Moderators: D. Trendafilova, V. Jeleva
15:20-15:40 Presentation of S. Zafirova
15:40-16:00 Presentation of I. Stefchov

16:00 – 16:30 Coffee-break and visit to the exhibition

16:30 – 17:00 Opening ceremony
D. Trendafilova – Chairman of BulSIC

17:00 – 19:00 Educational module part II – therapy
Moderators: S. Dimitrov, V. Velchev, I. Manoukov, B. Atzev

17:00-17:20 PCI balloons, guide wires, stents
М. Konteva

17:20-17:40 Complex coronary lesions. Bifurcation techniques, rotablations, ISR
V. Velchev

17:40-18:00 PCI in ACS. Trombectomia and distal protection
B. Atzev

18:00-18:20 PCI in ACS – pharmacoinvasive therapy
S. Dimitrov

18:20-18:40 Complications and therapeutic approach
I. Manoukov

18:40-19:00 Discussion

19:00 – 19:30 Silver sponsor symposium – Medimag/Abbott Vascular

Moderators: I. Petrov, G. Tonev, V. Velchev

Bioresorbable Vascular Scaffold (Abosorb), Abbott Vascular – Clinical Experience in Bulgaria

19:00-19:06 ABSORB status in Bulgaria
V. Gelev

19:06-19:12 Case presentation
H. Mateev/А. Alexandrov, National Heart Hospital, Sofia

19:12-19:18 Case presentation
B. Borisov, Trakia Hospital, St. Zagora

19:18-19:24 Case presentation
К. Кaramfilov, Alexandrovska Hospital, Sofia

19:24-19:30 Discussion

19:30 Welcome cocktail
Sofia III Hall
Friday, 6 November 2015

Sofia II Hall

8:00 – 9:00 How should I treat – Left main and multivessel coronary disease
Moderators: R. Kassabov, I. Manoukov

Introduction: R. Kasabov
Case presenter: G. Nedyalkov
How should I treat: O. Litzanov
How did I treat: G. Nedyalkov
Case presenter: O. Litzanov
How should I treat: P. Muhovski
How did I treat: O. Litzanov
Conclusion: I. Manoukov

9:00 – 10:00 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiac Surgery
Moderators: G. Nachev, L. Boyadjiev
9:00-9:20 Complications in TAVI
D. Petkov
9:20-9:40 Rhythm surgery
D. Kyuchukov
9:40-10:00 Complex treatment of aortic pathology
D. Petkov

10:00 – 10:15 Coffee-break and visit to the exhibition

10:15 – 11:15 How should I treat – Left main and multivessel coronary disease
Moderators: D. Hazarbasanov, I. Martinov

Introduction: D. Hazarbasanov
Case presenter: P. Pavlov
How should I treat: A. Shaban
How did I treat: P. Pavlov
Case presenter: Hr. Dimitrov
How should I treat: N. Petrov
How did I treat: Hr. Dimitrov
Conclusion: I. Martinov

11:15 – 11:45 Focus presentation
Border coronary lesions – When to stent?
P. Gatzov

11:45 – 12:30 Lunch symposium of gold sponsor – Servier
11:45-12:07 Optimizing medical treatment in patients undergoing interventional procedure
V. Gelev, Tokuda Hospital, Sofia

12:07-12:30 Trimetazidine after CABG – is it really necessary?
D. Panayotova, St. Marina University Hospital, Varna

12:30 – 14:00 Own experience /Session 1/ – 10 minute presentations
Moderators: B. Finkov, P. Gatzov, B. Atzev, M. Konteva

12:30-12:40 Initial clinical experience with bioresorbable scaffolds in coronary interventions
B. Borisov, К. Doneva-Basheva, М. Mihalev, М. Sindjirlieva-Arabadjieva, Trakia Hospital, St. Zagora

12:40-12:50 Application of Guidezilla Extension Catheter in treatment of complex coronary lesions
М. Mihalev, Trakia Hospital

12:50-13:00 Radial approach in spiral deviation of subclavian artery
R. Kassabov, Pulmed Hospital, Plovdiv

13:00-13:10 Patients with residual intracoronary ECG ischemia after bifurcation stenting have a more significant angina one year follo-up – icECG based strategy statement for bifurcations lesions treatment
D. Vassilev, К. Karamfilov, V. Naunov, G. Zlatancheva, Cardiology department, Aleksandrovska hospital, Sofia

13:10-13:20 ISR – new generation DES – St-Ekaterina expirience N. Hristova, D. Trendafilova, J. Djorgova, P. Penchev. А. Mincheva, Sv. Ekaterina Hospital, Cardiology department

13:20-13:30 Is side branch balloon angioplasty effective in bifurcation lesions К. Karamfilov, D. Vassilev, J. Stoykova, S. Stoimenov, Cardiology Department, Aleksandrovska Hospital, Sofia
13:30-13:40 Revascularization strategy,s in NSEMI and multi-vessel coronary disease based on current recommendations
S. Sardovski, I. Jeleva, V. Gelev, Cardiology Department, Tokuda Hospital
13:40-13:50 Differences in prognosis and angiographic features in slow flow syndrome and X s-m
N. Semerdjieva, S. Denchev, S. Dimitrov

13:50-14:00 Primary PCI in elder patients with STEMI
P. Krastev, St. Ivanov, Hr. Varanliyska, D. Trendafilova, J. Jorgova, Sv. Ekaterina Hospital, Sofia

14:00 – 15:00 Interventional cardiology – present and future: focus presentations
Moderators: J. Jorgova, V. Gelev, I. Petrov
14:00 – 14:20 Contemporary treatment of CTO
G. Sianos

14:20 – 14:40 Bifurcation complex lesions PCI
G. Popusoi

14:40 – 15:00 Multivessel PCI in ACS – my point of view I. Ungi

15:00 – 15:30 Coffee-break and visit to the exhibition

15:30 – 16:30 Session – pediatrics
Moderators: A. Kaneva, M. Tzonzarova
15:30-16:00 Paravalvular leak closure and interventional options for heart failure
J. DeGiovanni
16:00-16:30 Interventional closure ofr ventricular defects
P. Kratunkov

16:30 – 17:30 Platinum sponsor symposium – Amgen
Biotechnology vs Cardiovascular: Repatha® – important step toward treatent dyslipidemia

17:30 – 18:50 Joint session with the Bulgarian Society of Electrophysiology
17:30 – 17:50 Nonmedical treatment of atrial fibrillation
G. Shopova, Italy

17:50 – 18:10 Presentation of V. Traykov

18:10 – 18:30 Cryoablation for (PVI) pulmonary veins isolation in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Where we are now?
L. Angelkov, City Clinic, Sofia

18:30 – 18:50 Електростимулатор съвместим с ЯМР в практиката
G. Lyutov, PULS Hospital, Blagoevgrad
18:50 – 20:00 Case reports session
Moderators: D. Trendafilova, N. Rifai, D. Vassilev,
G. Mazhdrakov

18:50 – 19:00 Retrograde approach in complex coronary intervention
V. Gelev, I. Jeleva, D. Nenov, R. Parapunova, Tokuda Hospital, Sofia

19:00 – 19:10 Stent graft implantation after iatrogenic common carotid artery puncture
D. Vassilev, К. Кaramfilov, Zhekova, G. Dimitrov, L. Dosel, Alexandrovska Hospital
19:10 – 19:20 RCA-CTO
F. Fouladvand

19:20 – 19:30 Extraction of foreign body
B. Borisov, М. Mihalev, М. Sindjirlieva, К. Doneva, Trakia Hospital

19:30 – 19:40 Endovascular treatment in aortic dissection type B in 15 years- old patient I. Petrov, А. Kaneva, I. Garvanski, Е. Levunlieva, G. Adam, National Heart Hospital, City Clinic, Sofia

19:40 – 19:50 Myocardial infiltration and cover LAD of local lung cancer
A. Nosikov, М. Radkova, G. Stamboliyski, G. Lazarova, R. Kaleonski, R. Petkov, P. Gatzov, Lozenetz Hospital

19:50 – 20:00 Method second guidewire in CTO treatment a.iliaca dextra
B. Borisov, Trakia Hospital

Saturday, 7 November 2015

Sofia II Hall

8:15 – 10:45 Live cases/Aleksandrovska Hospital, City Clinic, Sv. Marina Hospital – Varna/
Complex Coronary Interventions I
Moderator: J. Jorgova
Panelists: I. Ungi, P. Gatzov, D. Trendafilova, N. Rifai

10:45 – 11:00 Coffee-break and visit to the exhibition

11:00 – 11:30 Silver sponsor symposium – Ewopharma

11:30 – 14:00 Live cases/Aleksandrovska Hospital, City Clinic, Sv. Marina Hospital – Varna/
Complex Coronary Interventions II
Moderator: B. Finkov
Panelists: G. Sianos, V. Gelev, S. Dimitrov,
D. Hazarbasanov

14:00 – 15:00 Lunch symposium of platinum sponsor – Astra Zeneca

15:00 – 17:30 Live cases/Aleksandrovska Hospital, City Clinic, Sv. Marina Hospital – Varna/
Endovascular Interventions
Moderator: V. Velchev
Panelists: P. Simeonov, B. Borisov, R. Kassabov,
I. Manoukov

17:30 – 17:45 Coffee-break and visit to the exhibition

17:45 – 18:15 Silver sponsor symposium – Sanofi
Sunday, 8 November 2015

Sofia II Hall

9:00 – 10:20 Complications in the cath-lab
Моderators: N. Rifai, I. Manoukov, G. Mazhdrakov, G. Tonev, K. Kichukov

9:00 – 9:10 М. Мarzyanov, City Clinic – Bourgas

9:10 – 9:20 D. Dimitrov, St. Ekaterina
9:20 – 9:30 L. Dimitrov, NCH
9:30 – 9:40 Kamah, II Hospital
9:40 – 9:50 А. Аlexandrov, NCH
9:50 – 10:00 D. Vassilev, Alexandrovska Hospital
10:00 – 10:10 V. Gelev, Tokuda Hospital
10:10 – 10:20 City Clinic
10:20 – 10:50 Silver sponsor symposium – Pfizer
Are the benefits of lipid-lowering therapy only theoretical?
A.Postadjian

10:50 – 11:10 Coffee-break and visit to the exhibition
11:10 – 12:20 Own experience /Session II/ – 10 minute presentations
Moderators: I. Petrov, V. Gelev, P. Kratunkov, P. Simeonov

11:10 – 11:20 Endovascular treatment of peripheral artery disease combined with coronary artery diesease I. Tasheva, I. Petrov, Z. Stankov, A. Spasov, S. Tzonev, L. Grozdinski

11:20 – 11:30 Endovascular treatment of significant carotid lesions
I. Petrov, I. Tasheva, S. Tzonev, L. Grozdinski, City Clinic

11:30 – 11:40 Application of CO2 auto injectorin peripheral interventions
B. Borisov, М. Sindjirlieva, М. Mihalev, К. Doneva-Basheva

11:40 – 11:50 Serious vessel complications after angiography
А. Nosikov, D. Evrev, R. Razboynikov, К. Grudkov, М. Radkova, G. Stamboliyski, P. Gatzov, Lozenetz Hospital

11:50 – 12:00 Renal denervation Enlight St. Jude Medcal

12:00 – 12:10 Endovascular treatment of aortic disease – 11 year experience
P. Simeonov, D. Trendafilova, J. Jorgova, I. Dimitrova, V. Stoynova, V. Grudeva, G. Tzaryanski, T. Zahariev, D. Petkov, G. Nachev – St. Ekaterina Hospital

12:10 – 12:20 Transcatheter fenestrations closure after type Fontan operations Immediate and long-term results
Е. Levunlieva, А. Kaneva, L. Dimitrov, K. Nenova, National Heart Hospital

12:20 General Meeting of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

12:20 – 12:25 Closing remarks


timthumb.php_.png

П О К А Н А

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София , на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 08. 11. 2015 год. от 12.45 часа в гр. София зала 2 на хотел Кемпински-Зографски при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет.

2. Отчет за дейността на Контролно-ревизионната комисия.

3. Приемане на бюджета на дружеството.

4. Избор на Председател на дружеството.

5. Промяна в състава на Управителния съвет.

6. Избор на Председател на Контролно-ревизионната комисия.

7. Избор на нови членове на Контролно-ревизионната комисия.

8. Избор на членове на експертно-етичната комисия.

9. Приемане на нови членове в дружеството.

10. Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 13.45 часа.


timthumb.php_.png

НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ
05 – 08  НОЕМВРИ  2015г. гр СОФИЯ

Untitled-1

Уважаеми колеги,

Националния конгрес по Инвазивна Кардиология,  ще се проведе в х-л „Кемпински” гр. София на 05 – 08 ноември 2015г. Във връзка с това  Ви информираме, че можете да заявите участие със свои презентации или постер, като подавате резюмета в сайта на дружеството на адрес admin@bulsic.org . Изпратения от Вас текст следва да бъде в  .DOC формат
Крайния срок за приемане на резюметата е 31.05.2015г.
Не пропускайте възможността да представите своя собствен опит на един от най-важните форуми на инвазивната общност в България.

Ако имате въпроси може да се свържете с нас на:
email: a_alexander@abv.bg

Председател на ДИК – Доц.Д.Трендафилова
Организационен комитет на ДИКДружество по Интервенционална Кардиология.