Участие в научната програма на 11-и Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции, 27-29 януари 2023 г.

Уважаеми дами и господа,   Все още имате възможност да вземете участие със случай в сесия…