Публикации

bsic2.png

Осми Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции, 25-27 януари 2019, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София

Уважаеми дами и господа,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в 8-ми Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции със случаи на живо, който ще се проведе на 25 – 27 януари 2019 г., в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Гост-лектори ще бъдат авторитетни експерти в областта от страната и чужбина, които ще имат възможността да споделят своите иновационни открития и опит: Prof. Yves Louvard, Prof. Goran Stankovic, Prof. George Sianos, Prof. Kambis Mashayekhi, Prof. Carlos Collet, Prof. Manuel Pan,  Prof. Robert Gil, Prof. Gianluca Rigatelli, Prof. Imad Sheiban, Prof. Sasko Kedev, Prof. Guy Heyndrickx, Prof. Ioannis Iakovou.  

Това издание на курса ще акцентира върху новости при бифуркациите – теория и практика, както и спорната тема за комплексните бифуркации с двустентова техника.

Осмото издание на курса ще бъде фокусирано и върху активно дискутираната тема за хроничните тотални оклузии (CTO PCI).

В програмата ще бъдат включени практически сесии за млади интервенционални кардиолози, презентации и анализи на случаи по темата, представени от известни чуждестранни и български експерти в областта.

Достъпът до форума е свободен, без заплащане на такса правоучастие. За потвърждение на участието е необходимо да направите on-line регистрация ТУК.  

Конгреси и събития предлага хотелско настаняване при облекчени цени в хотел Мезон – 4 зв. Резервации и заплащане на хотелското настаняване е възможно също да направите on-line на горепосочения линк. 

 

Традиционно в курса вземат участие над 120 делегати – представители на 10 държави.

Приложено изпращаме официалната покана за събитието с подробна информация относно възможностите за участие.

Предварителна програма на курса очаквайте в края на м. октомври.

Ще Ви очакваме!

Оставам на разположение за съдействие.

С уважение,

Деница

Изтегляне на поканата от тук.

PROGRAM

Friday, 25 January 2019

12:00 Registration

floor 9
Session below is dedicated to fellows. Number of participants is limited to 30.
Participation without preregistration for the session will not be possible.

13:00 – 16:20 Session I: CTO fundamentals
Study Hall, floor 2 Chairpersons: G. Sianos, K. Mashayekhi, Y. Louvard

13:00 – 13:15 10 Golden rules in CTO PCI
K. Mashayekhi

13:15 – 13:20 Discussion

13:20 – 13:35 Access, guiding catheter’s choice and basic materials in CTO recanalization
G. Sianos

13:35 – 13:40 Discussion

13:40 – 14:40 CTO Course for fellows: Hands-on session for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 1
14:40 – 14:55 Overview of dedicated CTO wires
G. Sianos

14:55 – 15:00 Discussion

15:00 – 15:15 Complications during CTO recanalization
K. Mashayekhi

15:15 – 15:20 Discussion

15:20 – 16:20 CTO Course for fellows: Hands-on session for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 2

Saturday, 26 January 2019 Auditorium, floor 9

8:00 – 8:15 Opening ceremony

8:00 – 8:05 Y. Louvard

8:05 – 8:10 R. Gil

8:10 – 8:13 D. Vassilev

8:13 – 8:15 V. Gelev

8:15 – 8:45 Keynote presentation: What’s new in bifurcation treatment?
G. Stankovic

8:45 – 9:25 Session II: Management of complex bifurcations with two-stent technique
Moderators: G. Stankovic, Y. Louvard, R. Gil, G. Mazhdrakov, D. Vassilev, F. Fouladvand

8:45 – 9:00 Crush techniques in bifurcations
G. Rigatelli

9:00 – 9:05 Discussion

9:05 – 9:20 Two-stent non-crush technique in bifurcations
Y. Louvard

9:20 – 9:25 Discussion

9:25 – 9:40 Presentation of Medis QFR a credible alternative to FFR
G. Koning

9:40 – 10:10 Symposium of SMT – Silver Sponsor

Chairpersons: R. Gil, G. Stankovic
Moderators: V. Gelev, D. Vassilev
TALENT Randomized Controlled Trial – Supraflex vs Xience (12month follow up)
TALENT Randomized Controlled Trial Supraflex vs Xience 12m follow up results
O. Hlinomaz, Senior Interventional Cardiologist at Sv. Anny Brno, Czech Republic
Interesting Cases with Supraflex in the TALENT RCT from Bulgaria
Z. Stankov, Cardiologist Acibadem City Clinic Sofia

10:10 – 10:25 Coffee-break and visit to the exhibition

10:25 – 12:25 Live-case session I
Moderators: Y. Louvard, G. Stankovic, K. Mashayekhi, S. Mot, Pl. Gatzov, H. Mateev, V. Stoyanov, I. Samra
Operators: R. Gil, G. Rigatelli, I. Sheiban, M. Pan, I. Ungi
Case 1:
Case 2:
Case 3:
Case 4:

12:25 – 12:55 Symposium of Bracco – Silver Sponsor
Moderator: D. Vassilev
Improving outcomes using post PCI imaging and physiology
J. Daemen, Erasmus MC – Thoraxcenter, Rotterdam (NL)

12:55 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Symposium of Balton – Gold Sponsor
Panelists: D. Vassilev, F. Fouladvand, V. Gelev
12 Months Results of First-In-Man Study with Coronary Dedicated Bifurcation Cobalt-chromium Sirolimus- eluting Stent BiOSS Lim C® based on Clinical, Angiographic and OCT Data
R. Gil
POLBOS 3 and POLBOS LM: design and first cases
R. Gil

14:30 – 19:30 Session III: CTO session with live cases
Chairpersons: G. Sianos, V. Gelev
Moderators: K. Mashayekhi, Y. Louvard, M. Ferenc, I. Ungi, S. Mot,
I. Jeleva, O. Radev
Presentation 1

14:30 – 14:45 CTO and bifurcations?
M. Pan

14:45 – 14:50 Discussion

14:50 – 15:20 Symposium of Meril – Silver Sponsor
Clinical Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies
Co-chair and moderator: V. Gelev
Expert panel: G. Mazhdrakov, H. Mateev, K. Kichukov

14:50 – 14:59 Journey of thinner strut DES
F. Fouladvand

14:59 – 15:07 Management of long diffused complex lesion – Biomime Morph
D. Vassilev

15:07 – 15:15 Exciting New Era with MyVal THV
V. Gelev

15:15 – 15:20 Novel upcoming technologies from Meril Life Sciences
Ch. Donode
CTO with live cases
Chairpersons: G. Sianos, V. Gelev
Moderators: Y. Louvard, I. Jeleva, M. Ferenc, I. Ungi, S. Mot, G. Heyndrickx
Presentation 2 /15 minutes/:
Rational for CTO revascularization in 2019 – what we have, what is needed and will we get it?
I. Ungi

5 minute discussion
Live case: G. Sianos
Presentation 3 /15 minutes/:
Antegrate approach from basics to complex
K. Mashayekhi

5 minute discussion
Presentation 4 /15 minutes/:
Retrograde approach
G. Sianos

5 minute discussion
Live case: K. Mashayekhi
Presentation 5 /15 minutes/:
How to implement available techniques for successful CTO revascularization – what we have and what is lacking in our armamentarium
G. Sianos

5 minute discussion

20:30 Dinner on behalf of SMT /silver sponsor/
/for participants who have confirmed dinner participation in advance/
Saffron Restaurant
Traditional Indian cuisine and music
Address: Studentski grad, Francois Mitheran Str., at builging 42 B, behind Fantastiko Supermarket/
The bus to the restaurant will start at 20:15 h from Atanas Dukov Blvd., at Maison Hotel – opposite to Acibadem City Clinic Tokuda Hospital.
Places in the bus will be provided only for participants who have confirmed their dinner participation in advance.

Sunday, 27 January 2019 Auditorium, floor 9

8:30 – 10:30 Session IV: Distal LM bifurcation treatment
Moderators: R. Gil, G. Heyndrickx, M. Ferenc, G. Rigatelli, S. Mot,
F. Fouladvand

8:30 – 8:45 Rotablation in bifurcation
M. Ferenc

8:45 – 8:50 Discussion

8:50 – 9:05 Role of invasive functional assessment in LM disease
G. Heyndrickx

9:05 – 9:10 Discussion

9:10 – 9:25 LM Revascularization in 2019
I. Sheiban

9:25 – 9:30 Discussion

9:30 – 9:45 Imaging in LM
R. Gil

9:45 – 9:50 Discussion

9:50 – 10:05 Distal LM stenting – critical overview of current studies
C. Collet

10:05 – 10:10 Discussion

10:10 – 10:25 DAPT in complex bifurcation
D. Vassilev

10:25 – 10:30 Discussion

10:30 – 10:40 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:40 – 11:10 Symposium of Actavis – Sponsor
Clopidogrel in modern antiplatelet therapy
D. Vassilev

When less is more – balance between optimal anti-aggregation and bleeding risk
V. Gelev

11:10 – 13:25 Session V: A potpourri of cases – Best, Worst, Best & Worst case, Why did I fall with this CTO case
/10 min + 5 min discussion/
Moderators: Y. Louvard, R. Gil, C. Colett, G. Rigatelli, I. Jeleva, D. Vassilev, V. Gelev

11:10 – 11:25 Case 1: S. Zhezhovski

11:25 – 11:40 Case 2: O. Maxudov

11:40 – 11:55 Case 3: S. Mot

11:55 – 12:10 Case 4: N. Stoyanov

12:10 – 12:25 Case 5: D. Prvulovic

12:25 – 12:40 Case 6: F. Fouladvand

12:40 – 12:55 Case 7: T. Letilovic

12:55 – 13:10 Case 8: R. Parapunova

13:10 – 13:25 Case 9: I. Samra and R. Borisov

13:25 – 13:30 Closing remarks


timthumb.php_.png

8th Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course,

25-27 January 2019, Sofia, Bulgaria

Dear colleagues,
On behalf of the Organizing Committee we are honored to invite you to the Eighth Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course, which is going to be held on 25-27 January 2019 at Acibadem City Clinic Tokuda Hospital Sofia.

As per tradition eminent foreign faculty members are involved in the program and become an active part of our forum. We shall be honored to enjoy the presence of Yves Louvard, Goran Stankovic, Robert Gil, George Sianos, Kambis Mashayekhi, Carlos Colett, Gianluca Rigatelli, Imad Sheiban, Ioannis Iakovou, Guy Heyndrickx, Manuel Pan.   

Two main focuses will be treated by the BBC 2019 program: advances in bifurcation treatment – theory and practice and the controversial topic on complex bifurcations with 2-stent technique.   

The Eight edition of the Course will be dedicated to the very disputable field of CTO PCI as we realize that this is considered to be the most complex lesion subset in contemporary practice, even called the last frontier in interventional cardiology. The risks and benefits of PCI for chronic total occlusion (CTO) along with its place in treatment continue to be debated.

After the success of the last-editions hands-on sessions designed for young interventional cardiologists we are positive to conduct proctored hands-on sessions for young specialists as per tradition. Fellows will benefit again the unique chance to perform live-cases under supervision of eminent foreign specialists. Some of the most anticipated and valuable sessions of the program for a third year will be the recorded best/worst case sessions for fellows.

No registration fees will be applicable. For confirmation of participation an on-line registration is necessary to be done HERE.

CME Ltd. has provided hotel accommodation at preferential rates in Maison Hotel 4*. For hotel booking and on-line payment, please register at the above mentioned site.

Close to 10 nationalities are represented every year by Faculty and participants. Around 120 attendees join the Course.

Enclosed please find the official invitation with all details on the possible forms of participation.

We look forward to welcome you at BBC 2019!

Sincerely yours,
Denitza

Download invitation here

PROGRAM

Friday, 25 January 2019

12:00 Registration

floor 9
Session below is dedicated to fellows. Number of participants is limited to 30.
Participation without preregistration for the session will not be possible.

13:00 – 16:20 Session I: CTO fundamentals
Study Hall, floor 2 Chairpersons: G. Sianos, K. Mashayekhi, Y. Louvard

13:00 – 13:15 10 Golden rules in CTO PCI
K. Mashayekhi

13:15 – 13:20 Discussion

13:20 – 13:35 Access, guiding catheter’s choice and basic materials in CTO recanalization
G. Sianos

13:35 – 13:40 Discussion

13:40 – 14:40 CTO Course for fellows: Hands-on session for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 1
14:40 – 14:55 Overview of dedicated CTO wires
G. Sianos

14:55 – 15:00 Discussion

15:00 – 15:15 Complications during CTO recanalization
K. Mashayekhi

15:15 – 15:20 Discussion

15:20 – 16:20 CTO Course for fellows: Hands-on session for young interventional cardiologists

Live case from cathlab

Case 2

Saturday, 26 January 2019 Auditorium, floor 9

8:00 – 8:15 Opening ceremony

8:00 – 8:05 Y. Louvard

8:05 – 8:10 R. Gil

8:10 – 8:13 D. Vassilev

8:13 – 8:15 V. Gelev

8:15 – 8:45 Keynote presentation: What’s new in bifurcation treatment?
G. Stankovic

8:45 – 9:25 Session II: Management of complex bifurcations with two-stent technique
Moderators: G. Stankovic, Y. Louvard, R. Gil, G. Mazhdrakov, D. Vassilev, F. Fouladvand

8:45 – 9:00 Crush techniques in bifurcations
G. Rigatelli

9:00 – 9:05 Discussion

9:05 – 9:20 Two-stent non-crush technique in bifurcations
Y. Louvard

9:20 – 9:25 Discussion

9:25 – 9:40 Presentation of Medis QFR a credible alternative to FFR
G. Koning

9:40 – 10:10 Symposium of SMT – Silver Sponsor

Chairpersons: R. Gil, G. Stankovic
Moderators: V. Gelev, D. Vassilev
TALENT Randomized Controlled Trial – Supraflex vs Xience (12month follow up)
TALENT Randomized Controlled Trial Supraflex vs Xience 12m follow up results
O. Hlinomaz, Senior Interventional Cardiologist at Sv. Anny Brno, Czech Republic
Interesting Cases with Supraflex in the TALENT RCT from Bulgaria
Z. Stankov, Cardiologist Acibadem City Clinic Sofia

10:10 – 10:25 Coffee-break and visit to the exhibition

10:25 – 12:25 Live-case session I
Moderators: Y. Louvard, G. Stankovic, K. Mashayekhi, S. Mot, Pl. Gatzov, H. Mateev, V. Stoyanov, I. Samra
Operators: R. Gil, G. Rigatelli, I. Sheiban, M. Pan, I. Ungi
Case 1:
Case 2:
Case 3:
Case 4:

12:25 – 12:55 Symposium of Bracco – Silver Sponsor
Moderator: D. Vassilev
Improving outcomes using post PCI imaging and physiology
J. Daemen, Erasmus MC – Thoraxcenter, Rotterdam (NL)

12:55 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Symposium of Balton – Gold Sponsor
Panelists: D. Vassilev, F. Fouladvand, V. Gelev
12 Months Results of First-In-Man Study with Coronary Dedicated Bifurcation Cobalt-chromium Sirolimus- eluting Stent BiOSS Lim C® based on Clinical, Angiographic and OCT Data
R. Gil
POLBOS 3 and POLBOS LM: design and first cases
R. Gil

14:30 – 19:30 Session III: CTO session with live cases
Chairpersons: G. Sianos, V. Gelev
Moderators: K. Mashayekhi, Y. Louvard, M. Ferenc, I. Ungi, S. Mot,
I. Jeleva, O. Radev
Presentation 1

14:30 – 14:45 CTO and bifurcations?
M. Pan

14:45 – 14:50 Discussion

14:50 – 15:20 Symposium of Meril – Silver Sponsor
Clinical Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies
Co-chair and moderator: V. Gelev
Expert panel: G. Mazhdrakov, H. Mateev, K. Kichukov

14:50 – 14:59 Journey of thinner strut DES
F. Fouladvand

14:59 – 15:07 Management of long diffused complex lesion – Biomime Morph
D. Vassilev

15:07 – 15:15 Exciting New Era with MyVal THV
V. Gelev

15:15 – 15:20 Novel upcoming technologies from Meril Life Sciences
Ch. Donode
CTO with live cases
Chairpersons: G. Sianos, V. Gelev
Moderators: Y. Louvard, I. Jeleva, M. Ferenc, I. Ungi, S. Mot, G. Heyndrickx
Presentation 2 /15 minutes/:
Rational for CTO revascularization in 2019 – what we have, what is needed and will we get it?
I. Ungi

5 minute discussion
Live case: G. Sianos
Presentation 3 /15 minutes/:
Antegrate approach from basics to complex
K. Mashayekhi

5 minute discussion
Presentation 4 /15 minutes/:
Retrograde approach
G. Sianos

5 minute discussion
Live case: K. Mashayekhi
Presentation 5 /15 minutes/:
How to implement available techniques for successful CTO revascularization – what we have and what is lacking in our armamentarium
G. Sianos

5 minute discussion

20:30 Dinner on behalf of SMT /silver sponsor/
/for participants who have confirmed dinner participation in advance/
Saffron Restaurant
Traditional Indian cuisine and music
Address: Studentski grad, Francois Mitheran Str., at builging 42 B, behind Fantastiko Supermarket/
The bus to the restaurant will start at 20:15 h from Atanas Dukov Blvd., at Maison Hotel – opposite to Acibadem City Clinic Tokuda Hospital.
Places in the bus will be provided only for participants who have confirmed their dinner participation in advance.

Sunday, 27 January 2019 Auditorium, floor 9

8:30 – 10:30 Session IV: Distal LM bifurcation treatment
Moderators: R. Gil, G. Heyndrickx, M. Ferenc, G. Rigatelli, S. Mot,
F. Fouladvand

8:30 – 8:45 Rotablation in bifurcation
M. Ferenc

8:45 – 8:50 Discussion

8:50 – 9:05 Role of invasive functional assessment in LM disease
G. Heyndrickx

9:05 – 9:10 Discussion

9:10 – 9:25 LM Revascularization in 2019
I. Sheiban

9:25 – 9:30 Discussion

9:30 – 9:45 Imaging in LM
R. Gil

9:45 – 9:50 Discussion

9:50 – 10:05 Distal LM stenting – critical overview of current studies
C. Collet

10:05 – 10:10 Discussion

10:10 – 10:25 DAPT in complex bifurcation
D. Vassilev

10:25 – 10:30 Discussion

10:30 – 10:40 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:40 – 11:10 Symposium of Actavis – Sponsor
Clopidogrel in modern antiplatelet therapy
D. Vassilev

When less is more – balance between optimal anti-aggregation and bleeding risk
V. Gelev

11:10 – 13:25 Session V: A potpourri of cases – Best, Worst, Best & Worst case, Why did I fall with this CTO case
/10 min + 5 min discussion/
Moderators: Y. Louvard, R. Gil, C. Colett, G. Rigatelli, I. Jeleva, D. Vassilev, V. Gelev

11:10 – 11:25 Case 1: S. Zhezhovski

11:25 – 11:40 Case 2: O. Maxudov

11:40 – 11:55 Case 3: S. Mot

11:55 – 12:10 Case 4: N. Stoyanov

12:10 – 12:25 Case 5: D. Prvulovic

12:25 – 12:40 Case 6: F. Fouladvand

12:40 – 12:55 Case 7: T. Letilovic

12:55 – 13:10 Case 8: R. Parapunova

13:10 – 13:25 Case 9: I. Samra and R. Borisov

13:25 – 13:30 Closing remarksVI-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

3 – 4 ноември 2018 г., х-л Рила, к.к. Боровец

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в VI-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, който ще се състои на 3 – 4 ноември в х-л Рила, к.к. Боровец.

Както винаги до сега курсът ще обхване широк кръг дискутабилни въпроси в областта на коронарната и некоронарна анатомия и физиология.
През изминалата година се натрупаха нови данни в тази област. Някои нови проучвания разпалиха стари научни спорове и поставиха нови изследователски задачи.

Тази година основна тема на курса ще бъде: „Органната исхемия във фокусът на вниманието!“

Лектори на форума ще бъдат водещи български и европейски експерти в областта на инвазивната кардиология, неврологията, ангиологията, съдовата хирургия и физиологията.

Участвайки в курса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Надяваме се и този път курсът да продължи традицията на свободна дискусия и обмяна на мнения от всички участници
Курсът ще се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.
Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.

Очакваме Ви!

Проф. Пламен Гацов
Председател на Организационния комитет

Д-р Валери Гелев
Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

Форма за Регистрация

 

VI-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

ОСНОВНА ТЕМА

КОРОНАРНА И НЕКОРОНАРНА СЪДОВА АНАТОМИЯ И ФИЗИЛОГИЯ:
ОРГАННАТА ИСХЕМИЯ ВЪВ ФОКУСЪТ НА ВНИМАНИЕТО!

ПРОГРАМА

Петък, 2 ноември 2018 г.

17:30 Отпътуване с автобус от София за Боровец

18:00 – 20:00 Регистрация и настаняване в хотел Рила

20:00 Вечеря /ресторант Сезони/

Събота, 3 ноември 2018 г.
зала Боровец

8:10 – 8:15 Откриване и приветствени думи
Проф. Пл. Гацов, Д-р В. Гелев

8:15 – 10:15 Сутрешна сесия
Анатомия, физиология и патофизиология на коронарния кръвоток
Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. Ю. Няголов, Доц. Н. Белова

8:15 – 8:45 Ембриология, анатомия и физиология на коронарното кръвообращение
Доц. Ю. Няголов

8:45 – 9:15 Обмяна на миокарда в норма и патология
Доц. Н. Белова

9:15 – 9:45 Методи за изследване на коронарния кръвоток
Проф. Ги Хендрикс

9:45 – 10:15 Методи за изследване обема на потенциално исхемичния миокард
Проф. Пл. Гацов

10:15 – 10:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Интернационал/

10:30 – 12:00 Предаване на живо на случаи от МБАЛ „Аджъбадем Сити Клиник Болница
„Токуда“, с подкрепата на ф-ма Евофарма/Брако
Модератори: Проф. Ги Хенрикс, Д-р В. Гелев, Проф. Пл. Гацов,
Доц. Д. Василев

12:00 – 13:00 Сателитен симпозиум на ф-ма Берлин-Хеми
(платинен спонсор)
„Предизвикателства, дискусии и решения от клиничната практика“
Модератор: Проф. Пл. Гацов
Случай 1. Д-р Св. Куртев
Случай 2. Д-р Д. Генчева
Случай 3. Д-р А. Носиков

13:00 – 14:00 Обяд /ресторант Сезони/

14:00 – 14:45 Сателитен симпозиум на ф-ма Актавис (златен спонсор)
Модератор: Проф. Пл. Гацов
Препоръки за поведение при пациенти с висок риск от кървене и
необходимост от антиагрегантна терапия
Проф. П. Гацов
Клиничен случай
Д-р И. Неновски

14:45 – 16:45 Следобедна сесия I
Неинвазивни методи за оценка на миокардната исхемия
Модератори: Проф. М. Гарчева, Доц. Е. Кинова

14:45 – 15:15 Тест с физическо натоварване – видове и диагностична стойност
Д-р И. Байрактарова

15:15 – 15:45 Ехокардиографски тестове с добутамин и с аденозин – принципи, начин на приложение и интерпретация на резултатите
Доц. Е. Кинова

15:45 – 16:15 Радиоизотопни методи за изследване на миокардната исхемия – съвременен поглед
Проф. М. Гарчева

16:15 – 16:45 Магнитно-резонансни методи за доказване на миокардната исхемия
Доц. К. Генова

16:45 – 17:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Интернационал/

17:00 – 17:30 Сателитен симпозиум на ф-ма Новимед (спонсор)
„iFR – нов стандарт в лечението на коронарната болест.
Представяне на базата на случаи“
Лектор: Д-р Ф. Фуладванд

17:30 – 19:30 Следобедна сесия II
Органна исхемия – патофизиология и начини на доказване
Модератори: Проф. Б. Богов, Проф. Л. Хараланов

17:30 – 18:00 Мозъчна исхемия – механизми на възникване и диагностика
Проф. Л. Хараланов

18:00 – 18:30 Бъбречна исхемия – патофизиология и диагностика
Проф. Б. Богов

18:30 – 19:00 Чревна и чернодробна исхемия – рядко срещани или рядко диагностицирани? Д-р Н. Цонев

19:00 Коктейл „Добре дошли“ /зала Интернационал/

20:00 Вечеря /ресторант Сезони/

Неделя, 4 ноември 2018 г.
зала Боровец

9:00 – 10:30 Сутрешна сесия
Интервенционална лечение на екстракардиалните съдове
Модератори: Проф. И. Петров, Доц. В. Велчев, Доц. Д. Василев, Д-р И. Мануков

9:00 – 9:30 Съвременно интервенционално лечение на екстра- и интракраниалните съдове Проф. И. Петров

9:30 – 10:00 Исхемия на горните крайници – особености и методи на лечение
Доц. Р. Стойчев

10:00 – 10:30 Интервенционално лечение при исхемия на долните крайници
Доц. Д. Василев

10:30 – 12:00 Клинични случаи:
Случай 1. Доц. В. Велчев
Случай 2. Доц. С. Димитров
Случай 3. Д-р Св. Цонев
Случай 4. Д-р И. Мануков
Заключителни думи и закриване на курса
Проф. Пл. Гацов, Д-р В. Гелев

12:00 – 13:00 Обяд /ресторант Сезони/

13:00 Отпътуване за София с автобус

 

Изтегли програмата като файл.

 

Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско дружество по интервенционална кардиология /www.bulsic.org/, както и в сайта на официалния агент на курса – Конгреси и събития ООД /www.cmebg.com/


timthumb.php_.png

The conference will highlight  the latest advances in Cardiovascular and Endovascular Medicine. It involves a multidisciplinary approach to a large variety of Endovascular cases from Intracranial intervention to Carotid/Aorta down to below the Knee/Leg Salvage intervention, as well as a wide range of cases of Coronary, Valvular and structural heart intervention. Also there will be special symposium on Metabolic syndrome, New oral anti coagulation, latest in Electrophysiology and more.

In line with this, we invite Bulgarian Society of Interventional Cardiology to support the conference and be one of the Society Endorsers as we believe this would greatly benefit the members in participating in our substantial scientific event. Special discounts will be offered to Bulgarian society members.

За повече информация – д-р Валери Гелев


bsic2.png

INVITATION

Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee we are honored to invite you to the Seventh Bulgarian Bifurcation and Complex
Coronary Interventions Course, which is going to be held on 19‐21 January 2018 at Acibadem City Clinic Tokuda Hospital
Sofia.

Traditionally Bulgarian Bifurcation Course is articulated around a highly educational program, driven by innovation.
Our aim is to produce a comprehensive program offering broad range of sessions related to bifurcations and complex
coronary interventions, covering from essentials to the latest controversies in the field.

This edition of the Course will be dedicated to IVUS imaging. Presentations on IVUS basics and interpretation of IVUS
recorded and live cases will be included in the program guided by prominent foreign experts in the field.

After the success of the last‐edition hands‐on sessions designed for young interventional cardiologists we are positive to
conduct hands‐on sessions for young specialists as per tradition. Fellows will benefit again the unique chance to perform
live‐cases under supervision of eminent foreign specialists.

Recorded best‐case sessions for fellows will also be included in the program for a second year.
Every year we invite some of the leading experts in the field to share their latest innovative knowledge as we
understand your urge to access the latest results and data.

Close to 10 nationalities are represented every year by Faculty and participants. Around 120 attendees join the Course.

Strong partnership with the Industry is established in order to be kept up to date with innovation.

No registration fees will be applicable.

For further information please contact our partner:
Congress Management and Events (CME) Ltd., www.cmebg.com
Contact person: Mrs. Denitza Yonkova
Tel: + 359 896 700 952 E‐mail: denitza@cmebg.com

Participation in the hands‐on sessions will be possible for fellows or licensed cardiologists whose licenses have been
acquired not more than two years ago counted back from 19 January 2018. Participants willing to attend the hands‐on
sessions should send a scanned copy of a letter of recommendation given by their head of the cath lab, medical diploma
copy, license copy if applicable. Submission of applications will be possible till 1 December 2017, at the e‐mail address of
the event management company. As places for the hands‐on sessions are limited, applicants with valid documents will
be listed on a first come first served basis.

Best case will be nominated by the foreign faculty.

Cases should consist of a short pdf presentation in English and a movie in Quicktime H.264 format and resolution 720 p
or 1080 p. Materials should be sent via WeTransfer, prior to 1 December 2017, to the e‐mail address of the event
management company. The file should be compressed if its size exceeds 2 gigabytes.

We look forward to meeting you in Sofia!

Sincerely yours,

Yves Louvard MD – Honorable Course Director

Robert J. Gil MD, PhD – International Course Director

Dobrin Vassilev MD, PhD – Course Co‐Director

Vassil Velchev MD, PhD – Course Co‐Director

Valery Gelev MD, PhD – Course Co‐Director

 

REGISTRATION FORM

 

PROGRAM

Friday, 19 January 2018

8:30 Registration

/floor 9/

9:00 11:00 Session I: Modern treatment of bifurcations – step by step approach.

/Study hall, floor 9/ Part I – Hands-on session for young interventional cardiologists with live transmission from the cathlab

Moderators: Y. Louvard, A. Maehara, D. Prvulovic

Case 1

Case 2

Case 3

11:00 – 11:30 Coffee-break

11:30 – 13:15 Session II: Intravascular imaging in everyday practice. Challenging IVUS cases.

/Study hall, floor 9/ Moderators: Y. Louvard, D. Trendafilova, P. Gatzov

11:30 – 11:50 Basic interpretation for PCI procedure, how to size stent, length, optimization by IVUS or OCT

A. Maehara

11:50 – 12:00 Case presentation

Aleksandrovska University Hospital

12:00 – 12:05 Discussion

12:05 – 12:25 When and how should we use intravascular imaging? Left Main, bifurcation, stent failure, CTO, basically complex lesion

A. Maehara

12:25 – 12:35 Case presentation

Bulgarian Cardiac Institute

12:35 – 12:40 Discussion

12:40 – 13:00 Differences between IVUS, OCT, HD-IVUS or others (NIRS)

A. Maehara

13:00 – 13:10 Case presentation

Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

13:10 – 13:15 Discussion

13:15 – 14:30 Lunch

/floor 9/

14:30 – 16:30 Session III: Intravascular imaging in everyday practice.

/Study hall, floor 9/ Part II – Hands-on session for young interventional cardiologists.

Live cases with use of intravascular imaging from the cathlab

Moderators: A. Maehara, Y. Louvard, P. Gatzov, D. Trendafilova, G. Mazhdrakov, H. Mateev

Case 1

Case 2

Case 3

16:30 – 17:00 Coffee-break

17:00 – 17:40 Session IV: Case presentations of young interventional cardiologists.

/Study hall, My best case of the year

floor 9/ Moderators: A. Maehara, Y. Louvard, F. Fouladvand

17:00 – 17:08 Case 1 – Cullote technique of large Cx and OM2, over dissection of OM2 – patient was after 1 year of MI on Cx

S. Nikolov, HI Clinical Hospital Shtip

17:08 – 17:10 Discussion

17:10 – 17:18 Case 2 – National Heart Hospital

17:18 – 17:20 Discussion

17:20 – 17:28 Case 3 – Bulgarian Cardiac Institute

17:28 – 17:30 Discussion

17:30 – 17:38 Case 4 – Aleksandrovska University Hospital

17:38 – 17:40 Discussion

Saturday, 20 January 2018 Auditorium, floor 9

8:00 – 8:15 Opening ceremony

8:15 – 9:15 Session V: LM PCI and Coronary Bifurcation Treatment

Moderators: M. Pan, I. Sheiban, G. Rigatelli, G. Mazhdrakov,

D. Vassilev, V. Velchev

8:15 – 8:35 What is best for coronary bifurcation treatment in 2017

Y. Louvard

8:35 – 8:55 When and how to switch to two stents strategy – which is best?

I. Iakovou

8:55 – 9:15 How to obtain the best result with distal left main stenting?

R. Gil

9:15 10:45 Live case session I

Moderators: Y. Louvard, I. Iakovou, I. Sheiban, D. Trendafilova, I. Jeleva, G. Mazhdrakov, H. Mateev, D. Vassilev, V. Velchev

Operators:

Case 1: G. Sianos

Case 2: M. Pan

Case 3: G. Rigatelli

10:45 – 11:15 Symposium of Meril – Silver Sponsor

Clinical Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies

Co-Chair and Moderator: V. Gelev

Expert panel: V. Velchev, D. Vassilev, G. Mazhdrakov

10:45– 10:52 BioMime and Bulgarian clinical experience

H. Mateev

10:52 – 10:59 BioMime Morph – first tapered coronary stent and science behind it

D. Vassilev

10:59 – 11:06 Journey from Substance to Sublime: evolution of MeRes100 & Clinical update

V. Gelev

11:06 – 11:13 New technologies from Meril Life sciences

G. Mazhdrakov

11:13 – 11:15 Discussion

11:15 – 11:30 Coffee-break and a visit to the exhibition

11:30 12:15 Session VI: with educational grant from Astra Zeneca

Antithrombotic treatment strategy in CHIP patient

Moderators: Y. Louvard, I. Iakovou, D. Trendafilova, I. Petrov,

H. Mateev, V. Velchev

11:30 – 11:45 What new in antithrombotic treatment of coronary bifurcation stenting patients in 2017? I. Sheiban

11:45 – 12:00 The bleeding patient after CHIP intervention – “Oh my God!” M. Pan

12:00 – 12:15 The coronary bifurcation lesion treatment in atrial fibrillation patient G. Rigatelli

12:15 – 12:45 Symposium of SMT – Silver Sponsor Supraflex and The Healing Experience

Chairpersons: D. Vassilev, R. Gil, G. Mazhdrakov

12:15 – 12:25 Supraflex in UK

A. Choudhury, Cardiff, UK

12:25 – 12:35 Supraflex interesting cases

I. Petrov, Sofia, Bulgaria

12:35 – 12:45 MIDAAS – For the researcher in you

Pledged to save millions…!

C. Uthirapathi, SMT India

12:45 – 13:30 Lunch

13:30 – 15:15 Session VII: Intravascular Image-Guided Complex Coronary Interventions

Moderators: R. Gil, A. Maehara

Panelists: G. Sianos, I. Iakovou, V. Velchev, D. Vassilev

13:30 – 13:45 Complex lesion subset – role of IVUS

A. Maehara

13:45 – 13:55 Case presentation – How IVUS changed my strategy I – Aleksandrovska University Hospital

13:55 – 14:05 Discussion

14:05 – 14:20 EXCEL – Left Main IVUS Findings

A. Maehara

14:20 – 14:30 Case presentation – How IVUS changed my strategy II

Bulgarian Cardiac Institute

14:30 – 14:40 Discussion

14:40 – 14:55 PROSPECT type vulnerable plaque

A. Maehara

14:55 – 15:05 Case presentation –How IVUS changed my strategy III – Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

15:05 – 15:15 Discussion

15:15 – 15:45 Symposium of Actavis – Silver Sponsor

15:15 – 15:30 Bleeding risk assessment in patients undergoing PCI

D. Vassilev

15:30 – 15:45 Patient with bleeding after PCI – practical approach

V. Velchev

15:45 – 16:00 Coffee-break and a visit to the exhibition

16:00 – 16:30 Symposium of Bracco – Silver Sponsor

High definition intravascular ultrasound

V. Gelev

16:30 – 16:50 Did New Data and Devices change my approach for CTO Recanalization

G. Sianos

Moderators: V. Gelev, I. Jeleva

16:50 – 17:05 Presentation Vega Medical

BioFreedom – use in complex coronary lesions and high-bleeding risk patients

D. Vassilev

17:05 – 17:25 Focus lecture: What we have achieved and what we are missing in bifurcation treatment

G. Stankovic

Moderators: Y. Louvard, V. Gelev

17:25 – 17:35 Discussion

17:35 – 19:45 Live case session II

Moderators: Y. Louvard, G. Stankovic, G. Heyndrickx,

D. Trendafilova, G. Sianos, V. Velchev

Operators:

Case 4: I. Sheiban

Case 5: R. Gil

Case 6:

Sunday, 21 January 2018 Auditorium, floor 9

8:30 10:30 Session VIII: Controversies in stable IHD – polemic session

Moderator: R. Gil

Panelists: I. Sheiban, Y. Louvard, G. Stankovic, G. Sianos, V. Velchev, V. Gelev

8:30 – 9:00 Shall we treat asymptomatic / mildly symptomatic proximal LAD with positive FFR

8:30 – 8:45 Yes (for prognostic benefits)

I. Petrov

8:45 – 9:00 No (there is nothing the patient can gain out of the PCI)

P. Gatzov

9:00 – 9:30 Shall we do PCI only after OMT failed to control symptoms?

9:00 – 9:15 Yes (because there is only QoL benefit)

  1. Postadjan

9:15 – 9:30 No (because compliance with OMT in real world is worst then in RCTs)

K. Karamfiloff

9:30 – 10:00 Shall the MSCT become a new gate keeper (for the gate to the Cath lab)

9:30 – 9:45 Yes (because the data are convincing)

G. Heyndrickx

9:45 – 10:00 No (MSCT coronarography is not ready)

M. Nedevska

10:00 – 10:15 IHD and coronary stenosis – an elusive link

V. Velchev

10:15 – 10:30 Discussion

10:30 – 11:00 Symposium of Terumo – Silver Sponsor

Chairman & Moderator: V. Gelev

10:30 – 10:45 Impact of Stent Platform on Long Term Outcome of Bifurcation PCI G. Stankovic  

10:45 – 10:50 Discussion

10:50 – 11:00 Case report/s – Complex TR PCI – FineDuo application D. Vassilev

11:00 – 11:15 Coffee-break and a visit to the exhibition

11:15 – 11:45 Symposium of Biotronik – Silver Sponsor

Biotronik innovative solutions for coronary patients

Why Orsiro is gaining prominence in the crowded DES market? D. Vassilev
Magmaris: Continue to Show No Evidences of Scaffold Thrombosis V. Gelev
24 month experience with Magmaris – case report Alexandrovska Hospital K. Karamfiloff

11:45 – 12:45 Session IX: Bioresorbable scaffolds on a crossroad – current status and future

Moderators: R. Gil, Y. Louvard, D. Trendafilova, V. Velchev, V. Gelev, I. Petrov

11:45 – 12:00 BRS in coronary bifurcations – where we are, where we go

D. Vassilev

12:00 – 12:05 Discussion

12:05 – 12:20 Why BRS failed?

S. Mot

12:20 – 12:25 Discussion

12:25 – 12:40 BVS – what new on the horizon

G. Rigatelli

12:40 – 12:45 Discussion

12:45 – 13:25 Session X: Case presentations of young interventional cardiologists II

Moderators: D. Trendafilova, Y. Louvard, G. Sianos, G. Heyndrickx, D. Prvulovic, I. Petrov, V. Velchev, D. Vassilev

My worst case of the year

12:45 – 12:53 Case 1 – Diffuse progressive coronary artery disease in a young woman with no obvious risk factors assessed by IVUS and ending with an unplanned PCI

I. Hadzibegovic, Clinical hospital Dubrava, Zagreb, Croatia

12:53 – 12:55 Discussion

12:55 – 13:03 Case 2 – L. Giunio

13:03 – 13:05 Discussion

13:05 – 13:13 Case 3 – Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

13:13 – 13:15 Discussion

13:15 – 13:23 Case 4 – L. Giunio

13:23 – 13:25 Discussion

13:25 – 13:35 Best cases awards and closing remarks


bsic2.png

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим на Седми български курс по
бифуркации и комплексни коронарни интервенции със случаи на живо, който ще се състои на 19 ‐ 21 януари 2018
г., в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Както всяка година, така и тази, се стремим да изготвим програма с висока научна стойност, като акцентираме
върху обучителния аспект и едновременно с това се стремим да се фокусираме върху актуалните тенденции в
областта. Програмата включва широк спектър от сесии, свързани с бифуркации и комплексни коронарни
интервенции, обхващащи най‐важните и спорни акценти в тази сфера.

Гост‐лектори ще бъдат авторитетни експерти в областта от страната и чужбина, които ще имат възможността да
споделят своите иновационни открития и опит.

Това издание на курса ще бъде посветено на IVUS диагностиката. В програмата ще бъдат включени презентации
и анализи на случаи по темата, представени от известни чуждестранни експерти в областта.

След успеха и силния интерес към практическата сесия за млади интервенционални кардиолози, организирана
на ВВС 2017, нашият стремеж е да превърнем тази сесия в традиционна част от програмата. Специализанти по
кардиология отново ще имат уникалната възможност да се включат в случаи на живо, под ръководството на
изтъкнати чуждестранни специалисти.

За втора поредна година програмата ще включва сесия с интересни клинични случаи, като най‐интересният
случай ще бъде оценен от комисия от чуждестранни гост‐лектори и награден.
Всяка година делегати от 10 националности се включват в събитието. Участниците в курса са около 120 души.
Официален език на курса е английският език.

По време на курса се провежда съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми, които
представят най‐съвременните достижения в индустрията.
Достъпът до курса е свободен – не се изискват такси правоучастие. Необходима е само предварителна
регистрация.

Нашият партньор при организацията на събитието е фирма Конгреси и събития ООД.

Лице за контакт: Деница Йонкова
Тел.: (02) 9877 422, 0896 700 952
Факс: (02) 988 80 35
Е‐mail: denitza@cmebg.com
Адрес: ул. Цар Калоян № 8, ет.3, офис 19, София 1000

Участници в практическите сесии могат да бъдат нелицензирани лекари или работещи самостоятелно
лицензирани кардиолози, чийто лиценз е придобит преди не повече от две години, считано от дата 19 януари
2018 г. Желаещите да се включат следва да изпратят сканирано копие от препоръка от завеждащ
катетаризационната лаборатория, в която работят, копие от диплома и копие от лиценз, в случай че е приложим.
Заявки ще се приемат до 1 декември 2018 г., на ел. адрес на конгресния организатор, посочен по‐долу. Тъй като
местата се ограничени, ще бъдат уважени заявките с коректни документи, получени по реда на постъпването.

Комисия от чуждестранни лектори ще определи най‐интересния случай.

Случаите следва да включват кратка презентация в pdf, на английски език, и движещ се филм във формат
Quicktime H.264 и резолюция 720 p или 1080 p. Материалите следва да се изпратят през платформата WeTransfer,
до 2 декември 2016 г., на е‐mail адреса на конгресния организатор, посочен по долу. Файлът следва да се
архивира, ако размерът му надхвърля 2 гигабайта.

Тъй като броят на местата е ограничен, побързайте да се регистрирате!

Ще ви очакваме!
С уважение,

Yves Louvard MD – Почетен директор на курса

Robert J. Gil MD, PhD – Международен директор на курса

Добрин Василев MD, PhD – Директор на курса

Васил Велчев MD, PhD – Директор на курса

Валери Гелев MD, PhD – Директор на курса

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


timthumb.php_.png

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София , на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.11.2017 год. от 13:30 часа в Зала Пловдив, Гранд Хотел Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Зл.Бояджиев“ 2 със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 11.2015 – 11.2017 г.

2. Отчет за дейността на Контролно-ревизионната комисия.

3. Приемане бюджета на дружеството.

4. Гласуване за размера на чл.внос – изискване по устав.

5. Избор на Председател на дружеството.

6. Избор на Управителен съвет.

7. Избор на Председател на Контролно-ревизионната комисия.

8. Избор на членове на Контролно-ревизионната комисия.

9. Избор на Председател на Експертно-етичната комисия.

10. Избор на членове на Експертно-етичната комисия.

11. Приемане на нови членове в дружеството.

12. Разни.

Всички членове на дружеството се канят да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 14:30 часа.

Официално публикувана във вестник Труд в броя от 6.10.2017

 


timthumb.php_.png

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в
VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология, който ще се проведе
в периода 9 ‐ 12 ноември 2017 г. в Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив.

Организатор на конгреса е Българското дружество по интервенционална кардиология. Както всяка
година, така и тази, конгресът ще се проведе под егидата на Дружеството на кардиолозите в
България.

Програмата на конгреса е посветена на последните постижения в областта на диагностиката и
интервенционалното лечение на сърдечно‐съдовите заболявания.

Целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения и други инвазивни и
неинвазивни диагностични методи.

Ще бъдат представени случаи на живо и лекции на водещи български и чуждестранни експерти в
областта на инвазивната кардиология.

Очакваме около 400 участници от страната и чужбина.
По време на конгреса ще бъде организирана богата специализирана изложба, на която ще се
представят лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура.

Очакваме активно участие от всички Вас, за да организираме максимално ползотворен, интерактивен
и иновативен форум, отворен за дискусии и международен обмен на идеи и опит.

Участвайки в конгреса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта на
инвазивната кардиология, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие.
Ще Ви очакваме!

С уважение,
Д‐р Валери Гелев
Председател на БДИК
и Председател на Организационния комитет
на VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология

Изтеглете форма за регистрация тук

––––––––––––

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Четвъртък, 9 ноември 2017 г.

11:00 Регистрация

Зала Пловдив

13:00 – 14:00 Обучителен модул I Компликации

Модератори: И. Мануков, В. Гелев

13:00 – 13:12 Интракоронарна тромбоза след интервенция с малапозиция на стента И. Мануков

13:12 – 13:15 Дискусия

13:15 – 13:27 Интрапроцедурна коронарна перфорация

Ц. Цветковски

13:27 – 13:30 Дискусия

13:30 – 13:42 Емболизация в ствола на лява коронарна артерия при TAVI

Г. Горанов

13:42 – 13:45 Дискусия

13:45 – 13:57 Контраст индуцирана нефропатия

И. Желева

13:57 – 14:00 Дискусия

14:00 – 14:30 Обучителен модул II – Защита от рентгеново лъчение

Модератор: М. Контева

14:00 – 14:12 Радиационно индуцирани ефекти в интервенционалната кардиология

А. Загорска, Д. Костова-Лефтерова

14:12 – 14:15 Дискусия

14:15 – 14:27 Tips and tricks – практически съвет за редукция на дозата за пациента и операторите

М. Контева

14:27 – 14:30 Дискусия

14:30 – 15:00 Първа постерна сесия и кафе-пауза

Председатели: Д. Трендафилова, П. Гацов

Модератори: И. Желева, М. Пехливанова, Х. Матеев

Авторите следва да присъстват, за да представят постерите си, да коментират с журито и посетителите поставените въпроси.

15:00 – 15:25 Непромоционален научен симпозиум

Хемодинамична оценка на пациенти с БАХ илюстрирана с клинични случаи

В. Велчев

15:25 – 16:30 Обучителен модул IIIHemodynamic support in the cath lab

Модератори: G. Olivecrona, S. Koul, В. Велчев

15:25 – 15:37 Catheter-Based Circulatory Support – overview of indications and devices

В. Велчев

15:37 – 15:40 Дискусия

15:40 – 15:52 The Old Aortic Balloon Counterpulsation – when and how to use it

Ф. Фуладванд

15:52 – 15:55 Дискусия

15:55 – 16:07 Lukas

G. Olivecrona

16:07 – 16:10 Дискусия

16:10 – 16:22 The Impella Family of Devices – New Tools for Mechanical Circulatory Support – principles, indications and results

S. Koul

16:22 – 16:30 Дискусия

16:30 – 16:50 Симпозиум на спонсор – Новимед

Как съвместната програма IVUS и iFR подпомагат в улесняването на сложните случаи в PCI процедурите

S. Constantinides

16:50 – 17:50 Обучителен модул IV – Бифуркационни лезии

Председател: Д. Василев

Модератори: Y. Louvard, В. Гелев, В. Велчев

16:50 – 17:05 How to treat coronary bifurcations in 2017 – position of EBC Y. Louvard

17:05 – 17:08 Discussion

17:08 – 17:18 When two stents are needed – which one is best?

Д. Василев

17:18 – 17:21 Discussion

17:21 – 17:31 Complications during coronary bifurcation PCI – what to do?

В. Велчев

17:31 – 17:34 Discussion

17:34 – 17:44 Tips and tricks in bifunctional stenting using 2 stents – case based presentation

Ф. Фуладванд

17:44 – 17:47 Discussion

17:50 – 18:20 Втора постерна сесия и кафе-пауза

Председатели: Д. Трендафилова, П. Гацов

Модератори: И. Желева, М. Пехливанова, Х. Матеев

Авторите следва да присъстват, за да представят постерите си, да коментират с журито и посетителите поставените въпроси.

18:20 – 18:40 Официално откриване на конгреса

В. Гелев – Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

18:40 – 19:40 Сесия интересни клинични случаи – I

Председател: Р. Касабов

Модератори: К. Карамфилов, Д. Хазърбасанов, G. Olivecrona, Н. Рифаи, В. Гелев

/презентации по 5 минути + 3 минути за коментари към всяка/

18:40 – 18:45 Клиничен случай на инфаркт на десен бъбрек

Н. Доденов

18:45 – 18:48 Дискусия

18:48 – 18:53 Хиперперфузионен синдром при стентиране на каротидна артерия

Р. Касабов

18:53 – 18:56 Дискусия

18:56 – 19:01 ПКИ на дясна коронарна артерия след TAVI Г. Недялков

19:01 – 19:04 Дискусия

19:04 – 19:09 Синдром на paget-schroetter: първична аксило-подключична венозна тромбоза при млада пациентка

П. Кръстев

19:09 – 19:12 Дискусия

19:12 – 19:17 Интервенция на аортно- остиална стеноза на rca след TAVI

В. Иванов

19:17 – 19:20 Дискусия

19:20 – 19:25 Пулмонална валвулопластика

И. Ташева

19:25 – 19:28 Дискусия

19:28 – 19:33 Как да преодолеем екстремна тортуозност на аортата за да осъществим успешна реканализация на хронична оклузия на LAD

К. Карамфилов

19:33 – 19:36 Дискусия

19:40 – 20:10 Симпозиум на сребърен спонсор – Амджен

Биотехнологии срещу Сърдечносъдови: Repatha® – важна стъпка към дислипидемия при лечение Модератор: В. Гелев

Ефект на Evolocumab върху прогресията на коронарна болест при статин, лекувани пациенти: GLAGOV рандомизирано клинично изпитване В. Велчев

Петък, 10 ноември 2017 г.

Зала Пловдив

7:30 – 9:00 Собствен опит /Сесия I/

Председатели: Б. Финков, Ю. Джоргова

Модератори: С. Георгиев, П. Гацов, Д. Трендафилова, Д. Василев, В. Велчев

7:30 – 7:40 Възможно ли е да се прогнозира хемодинамичната значимост (FFR) на стеноза на страничния клон след стентиране на главния съд чрез интракоронарна ЕКГ (i.c. ECG)

(i.c.ECGvsFFR)

Л. Досев

7:40 – 7:50 Измерването на FFR чрез микрокатетър води до по-голям брой перкутанни коронарни интервенции П. Николов

7:50 – 8:00 Нови предиктори за смъртност при проследяване на пациенти със стабилна ангина след ПКИ Л. Досев

8:00 – 8:10 Интервенционален подход при пациент с генерализирана атеросклероза и дегенеративна аортна стеноза

Д. Трендафилова

8:10 – 8:20 Оценка на риска за надвишаване годишната граница на дозата на очната леща на медицински специалисти в три отделения по инвазивна кардиология в България

А. Загорска

8:20 – 8:30 SyntaxScore и EuroScore като предиктори за големи усложнения при пациенти с перкутанна интервенция на ствола на лява коронарна артерия

И. Желева

8:30 – 8:40 Случай на остър миокарден инфаркт след транскатетърното аортно клапно протезиране

И. Димитрова

8:40 – 8:50 Клиничен случай на осъществена по спешност успешна интервеционална реваскуларизация на  високостепенна стеноза на анастомозата на чернодробна артерия 2 месеца след ортотропна чернодробна трансплантация при пациент с хроничен автоимунен хепатит

Г. Стамболийски

8:50 – 9:00 Интервенционално лечение на пациенти със стволова стеноза в реалната клинична практика

В. Гелев

9:00 – 10:00 Ceсия Перкутанни коронарни интервенции при стволови стенози

Председатели: Б. Финков, Ю. Джоргова

Модератори: В. Велчев, Д. Василев, П. Гацов, В. Гелев, G. Olivecrona

9:00 – 9:12 Role of PCI in LM revascularization after the results of NOBLE and EXCEL and meta-analysis of randomized trials

Y. Louvard

9:12 – 9:15 Дискусия

9:15 – 9:27 Beyond Randomized Trials – Left Main PCI in real world

T. Lefevre

9:27 – 9:30 Дискусия

9:30 – 9:42 LM PCI in Bulgaria – history, current status and future perspectives

П. Кръстев

9:42 – 9:45 Дискусия

9:45 – 9:57 Case-based presentation: Essentials of Left Main PCI – technical aspects

Y. Louvard

9:57 – 10:00 Дискусия

10:00 – 10:30 Сесия Хронични коронарни оклузии

Модератор: G. Sianos

10:00 – 10:12 Rationales for recanalization of CTO in 2017

G. Olivecrona

10:12 – 10:15 Дискусия

10:15 – 10:27 Втора презентация: Modern aspects of CTO treatment – G. Sianos

10:27 – 10:30 Дискусия

10:30 – 10:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:45 – 11:45 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиостимулация и електрофизиология

Модератори: В. Велчев, И. Кожухаров

10:45 – 11:00 Ефекти на ДК стимулация върху ЛК систолна функция и алгоритми за редукция на ненужната ДК стимулация С. Йовев

11:00 – 11:15 CRT-P срещу CRT-D: доказателства Б. Борисов

11:15 – 11:30 Епикарден достъп за аблация на КТ при структурно сърдечно заболяване – нови подходи В. Трайков

11:30 – 11:40 Клиничен случай В. Велчев

11:40 – 11:45 Дискусия

11:45 – 12:30 Симпозиум на златен спонсор – Пфайзер

Митове и реалност за статиновата терапия

Можем ли да стабилизираме нестабилната плака?

И. Груев

Пациент в инвазивната лаборатория – какво може да се направи извън реваскуларизацията?

К. Карамфилов

12:30 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 Терапевтичен фокус – ендоваскуларно лечение на структурни сърдечни заболявания:

Председател: Д. Трендафилова

Модератори: Г. Тонев, Ю. Джоргова, В. Гелев

TAVR:

13:00 – 13:05 Аортна стеноза – епидеимология, клиника, прогноза, терапевтично поведение

Л. Золумова

13:05 – 13:20 TAVR-Perspective 2017. The Beginning, current status-controversy and prospect

H. Danenberg

13:20 – 13:35 The European, French and Massy experience with TAVI and how to build up a TAVI program

T. Lefevre

13:35 – 13:50 Bulgarian experience

Д. Трендафилова

Митрална регургитация:

13:50 – 13:55 Митрална регургитация – епидеимология, клиника, прогноза, терапевтично поведение

Л. Золумова

13:55 – 14:10 Overview of Trancecatheter Mitral Valve Repair. Mitral Clip experience and outcomes

H. Danenberg

14:10 – 14:25 New devices and future perspectives in mitral valve repair

T. Lefevre

14:30 – 15:30 Сесия Детска кардиология – Стентове в практиката на детския кардиолог

Модератори: А. Кънева, П. Кратунков

14:30 – 14:50 RVOT stenting as a primary palliation for tetralogy of Fallot in infants

N. Sreeram

14:50 – 15:10 Стентиране на артериален канал при новородени с критична кардиолатия

Л. Димитров

15:10 – 15:30 Стентиране на коарктация на аортата

А. Кънева

15:30 – 15:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

15:45 – 16:45 Симпозиум на платинен спонсор – Санофи

15:30 – 16:40 Сестринска сесия

Бизнес Комплексни коронарни интервенции – съвременни тенденции и конферанс 1 ролята на медицинската сестра

Модератори: В. Гелев, И. Желева

15:30 – 15:42 Перкутанна реваскуларизация при болни с ИБС В. Гелев

15:42 – 15:47 Дискусия

15:47 – 15:59 Хронични коронарни оклузии – определение, индикации, лечение В. Гелев

15:59 – 16:04 Дискусия

16:04 – 16:16 Компликации в катетаризационната лаборатория И. Желева

16:16 – 16:21 Дискусия

16:21 – 16:33 Практически подходи за радиационна защита при интервенционални процедури А. Загорска

16:33 – 16:38 Дискусия

16:45 – 17:45 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиохирургия

Модератори: Г. Начев, Д. Николов

 16:45 – 16:57 Интероперативна флуометрия за оценка на кръвотока през графтовете при миокардна реваскуларизация на биещо сърце и под екстракорпорална циркулация

М. Славов

16:57 – 17:09 Реперфузионна терапия при остър масивен и субмасивен белодробен тромбемболизъм 

А. Келчев, С. Казаков, И. Тодоров, В. Гелев, И. Желева, Г. Кирова, Н. Стоева, Д. Николов

17:09 – 17:21 Остра дисекация на аортата 30 годишен опит. От кошмара до удовлетворението. Д. Кючуков, С. Стойчева, К. Мавродиева, Д. Петков, Г. Начев

17:21 – 17:33 Коронарна и клапна патология – казусът, който все още търси своето решение

З. Въжев

17:33 – 17:45 Хирургичен аспект при лечението на острите миокардни инфаркти В. Коларов, М. Иванов, Г. Коленцов, Л. Бакаливанов, Л. Бояджиев

 

17:45 – 19:00 Сесия Интересни клинични случаи II

Председатели: Д. Хазърбасанов, Ф. Фуладванд

Модератори: Д. Трендафилова, В. Стоянов, Б. Борисов, И. Мануков, В. Гелев

/презентации по 5 минути + 3 минути за коментари към всяка/

17:45 – 17:50 ПКИ на венозен графт на пациент след аортно-коронарен байпас

Г. Недялков

17:50 – 17:53 Дискусия

17:53 – 17:58 Бременност и остър коронарен синдром

К. Хаджихристев

17:58 – 18:01 Дискусия

18:01 – 18:06 Клиничен случай на пациент
с необичайно усложнение на кардиохирургическа интервенция

Д. Мануков

18:06 – 18:09 Дискусия

18:09 – 18:14 Аcs with a complex pci of multivessel disease incl. lms

И. Мануков

18:14 – 18:17 Дискусия

18:17 – 18:22 Интервенция на lad през lima- bypass

В. Иванов

18:22 – 18:25 Дискусия

18:25 – 18:30 PCI and coronary aneurysm embolization of Cx artery

Н. Чилингиров

18:30 – 18:33 Дискусия

18:33 – 18:38 Complete PCI revascularization in CHIP

Д. Ненов

18:38 – 18:41 Дискусия

18:41 – 18:46 Клиничен случай на ОМИ усложнен с кардиогенен шок и белодробен едем след проведена LCEA при пациент с многоклонова болест и осъществена интервенционална реваскуларизация на ДКА

Г. Стамболийски

18:46 – 18:49 Дискусия

19:00 – 19:30 Сесия интервенционално лечение на мозъчен инсулт

Председател: И. Стайков

Модератори: М. Клисурски, И. Ташева, Н. Алиоски

19:00 – 19:15 Съвременни клинични ръководства за интервенционално лечение на исхемичен мозъчен инсулт базирани на медицина на доказателствата

И. Ташева

19:15 – 19:23 Клинични случаи на остър ИМИ разрешени с тромбоаспирационна система И. Ташева

19:23 – 19:31 Клинични случаи на остър ИМИ разрешени с тромбекстракция със стенттривър. Н. Алиоски

Събота, 11 ноември 2017 г.

Зала Пловдив

8:30 – 11:00 Представяне на случаи на живо – Комплексни коронарни интервенции I

Председатели: И. Мануков, В. Велчев, Д. Василев

Модератори: Y. Louvard, H. Danenberg, Ю. Джоргова, Д. Хазърбасанов, И. Желева, В. Гелев

11:00 – 11:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:15 – 11:30 Фокус лекция – Биотроник

Magmaris Magnesium BRS: Safety and Performance of an Advanced and Innovative Technology P. Nordbeck, Germany

11:30 – 14:00 Представяне на случаи на живо – Некоронарни интервенции

Председатели: Д. Трендафилова, Ю. Джоргова

Модератори: H. Danenberg, В. Велчев, Д. Василев, В. Гелев

14:00 – 14:30 Обяд

14:30 – 15:30 Симпозиум на платинен спонсор – Астра Зенека

Лечение на пациентите с коронарна артериална болест: „Отвъд стента„

S. Koul

Модератори: В. Гелев, К. Карамфилов

15:30 – 15:45 TAVI – our beginning and our practice today

S. Toggweiler

15:45 – 18:15 Представяне на случаи на живо – Комплексни коронарни интервенции II

Председатели: Б. Финков, П. Гацов

Модератори: G. Sianos, G. Olivecrona, D. Prvulovic, К. Карамфилов, Ф. Фуладванд

18:15 – 18:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

18:30 – 19:00 Симпозиум на сребърен спонсор – Актавис

Превенция на рестенозите при пациенти с ПАБ, клинични случаи на пациенти с ПАБ В. Гелев, М. Станева

19:00 – 19:30 Симпозиум на сребърен спонсор – Bracco

Нарастващата роля на физиологията и визуализацията на коронарните артерии в катетаризационната лаборатория

Клинични данни и случаи от практиката

Д. Василев, В. Гелев

20:30 Вечеря

Неделя, 12 ноември 2017 г.

Зала Пловдив

8:20 – 9:40 Усложнения в катетаризационната лаборатория

Председатели: В. Гелев, Г. Тонев

Модератори: Y. Louvard, Д. Василев, И. Мартинов, Г. Стамболийски, D. Prvulovic

/презентации по 5 минути и 3 минути дискусия след всяка презентация/

8:20 – 8:25 Percutaneous treatment of catheter-induced dissection of the right coronary artery and right coronary sinus of valsalva and ascending aorta up to aortic arch

O. Maksudov

8:25 – 8:28 Дискусия

8:28 – 8:33 Recanalization of chronic occluded right coronary artery complicated by perforation and hyper acute instent thrombosis of covered stent

Я. Черкезов

8:33 – 8:36 Дискусия

8:36 – 8:41 Перфорация на клон на белодробна артерия

А. Александров

8:41 – 8:44 Дискусия

8:44 – 8:49 Case

D. Prvulovic

8:49 – 8:52 Дискусия

8:52 – 8:57 ПКИ на ЛАД комплицирана със загуба на стент в абдоминална аорта и остра инстент тромбоза

Ф. Фуладванд

8:57 – 9:00 Дискусия

9:00 – 9:05 Разплетен водач

И. Самра

9:05 – 9:08 Дискусия

9:08 – 9:13 Коронарна перфорация при ротаблация

Х. Матеев

9:13 – 9:16 Дискусия

9:16 – 9:21 Stent crush in left main due to stent dislodgment:
role of
IVUS

С. Жежовски

9:21 – 9:24 Дискусия

9:24 – 9:29 Реканализация на хронична оклузия на LAD усложнена с екстразация към перикард и екстравазация към септум

К. Карамфилов

9:29 – 9:32 Дискусия

9:32 – 9:37 Дисекация на ствола на ЛКА след перкутанна етанолова редукция на септума на ЛК/ПЕРС/  при пациент със  симптомна ХОКМП

В. Велчев

9:37 – 9:40 Дискусия

9:45 – 10:00 Симпозиум на сребърен спонсор – Биотроник Магмарис резорбируемо магнезиево скеле: Българският опит В. Гелев

10:00 – 10:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:15 – 10:45 Симпозиум на сребърен спонсор – Terumo Иновативни решения на Терумо  в случаи на   комплексни интервенции

Председател: Д. Карагеоргиев

Модератор: В. Гелев

Ултимастер стент – Глобалното Решение за Комплексни Интервенции

В. Велчев

Родсейвър стент – Нова Парадигма, променяща технологията на каротидното стентиране

Д. Василев

10:45 – 12:15 Собствен опит /Сесия II/

Председатели: Б. Финков, Ю. Джоргова

Модератори: С. Георгиев, П. Гацов, Д. Трендафилова, Д. Василев, В. Велчев

10:45 – 10:55 Стентиране на персистиращ артериален канал при новородени с дуктус зависима белодробна циркулация – първоначални резултати

Л. Димитров

10:55 – 11:05 Ендоваскуларно лечение на болести на аортата

П. Симеонов

11:05 – 11:15 Стентиране на коарктация на аортата

А. Кънева

11:15 – 11:25 Приложение на ротационната атеректомия за лечение на тежко калцифицирани коронарни лезии

А. Александров

11:25 – 11:35 Инвазивна оценка на хемодинамичния ефект от лечение със силденафил при пациенти след фонтан операция

Е. Левунлиева

11:35 – 11:45 TAVI- конкурентна алтернатива на SAVR по отношение на дългосрочната перспектива

П. Веселинова

11:45 – 11:55 Транскатетърно затваряне на междукамерни дефекти – опитът на УМБАЛ “Св. Екатерина”

П. Кратунков

11:55 – 12:05 TAVI valve in valve на митрална позиция при пациентка с дисфункция на биологична клапна протеза

Х. Ангелов

12:05 – 12:15 Терапевтичен ефект на ренална денервация със система Vessix, при резистентни хипертоници

И. Мануков

12:15 Общо събрание на БДИК

12:15 – 12:40 Закриване на конгреса

13:30 Общо събрание на БДИК

Одобрени постерни доклади:

Авторите, участващи в постерните сесии, следва да поставят своите доклади от 11:00 до 14:00 ч. на 9 ноември, четвъртък.

На място ще бъдат осигурени вертикални постерни табла, чиято използваема площ за постерни презентации е с височина 180 см  и ширина 90 см. Моля да подготвите постерите във формат портрет.

Авторите на постерите следва да бъдат до своите постери по време на постерната сесия, за да могат да отговарят на въпроси на комисията.

Постерите следва да бъдат свалени на 12 ноември, неделя, до 12:00 ч.

Организаторите не носят отговорност за постери, които не са свалени до този час.

На място ще бъдат осигурени материали за поставяне на постерите.

Авторите на следните постерни презентации представят в първата постерна сесия:

Р1 Показатели за коронарна перфузия при необструктивна коронарна болест и синдром на забавен коронарен кръвоток, С. Денчев

Р2 Работна ЕКГ проба – информативност при пациенти с микроваскуларна дисфункция, С. Денчев

Р3 Ендоваскуларно лечение на мезентериална исхемия, Р. Касабов

Р4 Необичаен случай на коронарна оклузия, М. Михалев

Р5 Спонтанна дисекация на коронарна артерия – рядък случай на миокарден инфаркт, П. Кръстев

Р6 CT ангиографията – приложение при диагностиката на ИБС, Ж. Стойкова

Р7 Ренално стентиране при болни с резистентна хипертония и стенозарана ренална артерия, И. Мануков

Р8 Остър миокарден инфаркт при HIV позитивен пациент, П. Кръстев

Р9 Ротаблация при пациенти комплексни коронарни лезии – собствен опит, И. Желева

Р10 Клиничен случай на СТЕМИ на ДСЛК, ЛСЛК и ДК, при оклузия на RCA, третирана с PCI- тромбаспирация и имплантация на медикамент излъчващ стент, при коронарна аномалия: общ остиум на LCA и RCA в десен синус Валсалва, М. Стойнев

Р11 Coronary bifurcation management guided by FFR: proposal of new algorithm for treatment. and comparison of two different FFR devices, F. Fouladvand

Авторите на следните постерни презентации представят във втората постерна сесия:

Р12 Клиничен случай на ОМИ усложнен с кардиогенен шок и белодробен едем след проведена LCEA при пациент с многоклонова болест и осъществена интервенционална реваскуларизация на ДКА, Г. Стамболийски

Р13 Значението на тромбофилията при млади пациенти за развитието на остър коронарен синдром със ST елевация, И. Желева

Р14 Късна реперфузия при пациенти с ОМИ със ST-T елевация и едноклонова коронарна болест, П. Кръстев

P15 Надграждане от конвенционален пейсмейкър към система за ресинхронизираща терапия (CRT), С. Йовев

Р16 Клиничен опит и резултати при пациенти с имплантирани BVS ABSORB GT1,проследявани на втората година след индексната процедура, Д. Димитров

Р17 ХИТ- лечимо състояние при навременна диагностика

Клиничен случай на пациентка с високостепенна Ао стеноза след ТAVI усложнен с Хепарин индуцирана тромбоцитопения и ОКС, Х. Ангелов

Р18 Подмладения Миокарден Инфаркт: клиничен и инструментален анализ от два Ангиографски центъра, М. Радкова

Р19 Атипична форма на Тако-Цубо КМП със засягане на средните зони на ЛК, обратима митрална недостатъчност и левостранна СН, П. Гацов

Р20 Два случая на вродени комуникации между коронарните артерии и дясна камера, П. Гацов

Р21 Първи опит в Транскатетърното аортно клапно протезиране: резултати и шестмесечно проследяване, В. Докторова

P22 Половоспецифичен риск от усложнения при инвазивно лечение на остър коронарен синдром, С. Денчев

Р23 Съчетание на alopecia areata universalis с ИБС, при съпътстваща хиперхомоцистеинемия. Закономереност или съвпадение, И. Мануков

P24 Реканализация на СТО с антеграден достъп – анализ на данни, Л. Досев

P25 Интракоронарните ЕКГ параметри като предиктор за смъртност при бифуркационни лезии, Г. Димитров

P26 Сбор – оценка на главния съд – предиктор на хемодинамичната значимост при лечение на бифуркационни лезии, П. Николов

 

 

 


timthumb.php_.png

INVITATION

Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee we are pleased to invite you to take part in the VIII
National Congress of Interventional Cardiology, which is going to be held on 9‐12 November 2017
in Grand Hotel Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria.

The congress is organized by the Bulgarian Society of Interventional Cardiology under the auspices
of the Bulgarian Society of Cardiology.

The scientific program of the congress is dedicated to the last achievements in the diagnosis and
interventional treatment of cardiac diseases. Presentations of leading Bulgarian and foreign
experts in the field will be included in the program as well as live‐case sessions from three cathlabs.
Around 400 attendees from Bulgaria and abroad are expected.

An interesting commercial exhibition will be held during the congress, which will be an ideal
opportunity to meet the leaders in the industry and their latest achievements.

We shall highly appreciate your active participation for a useful and challenging event, open for
discussions and idea exchange.

We shall be happy to welcome you to the VIII National Congress of Interventional Cardiology!

Sincerely yours,
Dr. Valery Gelev
Chairman of BSIC
and Chairman of the Organizing Committee of the Congress

Download the Registration Form here.

PRELIMINARY PROGRAM

Thursday, 9 November 2017

11:00 Registration

Plovdiv Hall

13:00 – 14:00 Educational module I: Complications

Moderators: I. Manoukov, V. Gelev

13:00 – 13:12 Intracoronary thrombosis after stent malapposition

I. Manoukov

13:12 – 13:15 Discussion

13:15 – 13:27 Coronary perforation

Tz. Tzvetkovski

13:27 – 13:30 Discussion

13:30 – 13:42 LMI embolization after TAVI

G. Goranov

13:42 – 13:45 Dicussion

13:45 – 13:57 Contrast induced nephropathy

I. Jeleva

13:57 – 14:00 Discussion

14:00 – 14:30 Educational module II: X-Ray Safety

Моderator: М. Konteva

14:00 – 14:12 Radiation induced tissue reactions in interventional cardiology

А. Zagorska, D. Kostova-Lefterova

14:12 – 14:15 Discussion

14:15 – 14:27 Tips and tricks – practical advice for reduction of X-ray dose for patients and operators

М. Konteva

14:27 – 14:30 Discussion

14:30 – 15:00 First poster session, visit to the exhibition and coffee-break

Chairmen: D. Trendafilova, P. Gatzov

Moderators: I. Jeleva, M. Pehlivanova, H. Mateev

Authors are kindly requested to be present during the session in order to briefly introduce their posters and be able to discuss with jury and audience on the topic.

15:00 – 15:25 Non-promotional scientific symposium

Hemodynamic assessment of patients with PAH illustrated with clinical cases

V. Velchev

15:25 – 16:30 Educational module III: Hemodynamic support in the cath lab

Moderators: G. Olivecrona, S. Koul, V. Velchev

15:25 – 15:37 Catheter-Based Circulatory Support – overview of indications and devices

V. Velchev

15:37 – 15:40 Discussion

15:40 – 15:52 The Old Aortic Balloon Counterpulsation – when and how to use it

F. Fouladvand

15:52 – 15:55 Discussion

15:55 – 16:07 Lukas

G. Olivecrona

16:07 – 16:10 Discussion

16:10 – 16:22 The Impella Family of Devices – New Tools for Mechanical Circulatory Support – principles, indications and results

S. Koul

16:22 – 16:30 Discussion

16:30 – 16:50 Symposium of Novimed

How IVUS and iFR Co-registration assist to simplify complex cases in PCI

S. Constantinides

16:50 – 17:50 Educational module IV – Bifurcation lesions

Chairman: D. Vassilev

Moderators: Y. Louvard, V. Gelev, V. Velchev

16:50 – 17:05 How to treat coronary bifurcations in 2017 – position of EBC Y. Louvard

17:05 – 17:08 Discussion

17:08 – 17:18 When two stents are needed – which one is best?

D. Vassilev

17:18 – 17:21 Discussion

17:21 – 17:31 Complications during coronary bifurcation PCI – what to do?

V. Velchev

17:31 – 17:34 Discussion

17:34 – 17:44 Tips and tricks in bifunctional stenting using 2 stents – case based presentation.

F. Fouldavand

17:44 – 17:47 Discussion

17:50 – 18:20 Second poster session, visit to the exhibition and coffee-break

Chairmen: D. Trendafilova, P. Gatzov

Моderators: I. Jeleva, М. Pehlivanova, H. Mateev

Authors are kindly requested to be present during the session in order to briefly introduce their posters and be able to discuss with jury and audience on the topic.

18:20 – 18:40 Official opening ceremony

V. Gelev President of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

18:40 – 19:40 Case report session I

Chaiman: R. Kassabov

Moderators: K. Karamfilov, D. Hazarbassanov, G. Olivecrona, N. Rifai, V. Gelev

/presentations x 5 minutes + 3 minutes discussion after each/

19:40 – 20:10 Silver sponsor symposium Amgen

Biotechnology vs Cardiovascular: Repatha – important step toward treatment dyslipidemia

V. Gelev

Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial V. Velchev

Friday, 10 November 2017

Plovdiv Hall

7:30 – 9:00 Own experience /Session I/

Chairmen: B. Finkov, J. Jorgova

Moderators: S. Georgiev, P. Gatzov, D. Trendafilova, D. Vassilev, V. Velchev

9:00 – 10:00 PCI in coronary artery disease Session

Chairmen: B. Finkov, J. Jorgova

Moderators: V. Velchev, D. Vassilev, P. Gatzov, V. Gelev, G. Olivecrona

9:00 – 9:12 Role of PCI in LM revascularization after the results of NOBLE and EXCEL and meta-analysis of randomized trials

Y. Louvard

9:12 – 9:15 Discussion

9:15 – 9:27 Beyond Randomized Trials – Left Main PCI in real world

T. Lefevre

9:27 – 9:30 Discussion

9:30 – 9:42 LM PCI in Bulgaria – history, current status and future perspectives

P. Krastev

9:42 – 9:45 Discussion

9:45 – 9:57 Case-based presentations: Essentials of Left Main PCI – technical aspects

Y. Louvard

9:57 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:30 CTO Session

Moderator: G. Sianos

10:00 – 10:12 Rationales for recanalization of CTO in 2017

G. Olivecrona

10:12 – 10:15 Discussion

10:15 – 10:27 Modern aspects of CTO treatment

G. Sianos

10:27 – 10:30 Discussion

10:30 – 10:45 Coffee-break and visit to the exhibition

10:45 – 11:45 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiostimulation and Electrophysiology

Moderators: V. Velchev, I. Kozhuharov

10:45 – 11:00 Effects of RV pacing on left ventricular systolic function S. Iovev

11:00 – 11:15 CRT-P versus CRT-D: evidence based medicine B. Borisov

11:15 – 11:30 New approaches to epicardial access in the EP lab V. Traikov

11:30 – 11:40 Clinical case V. Velchev

11:40 – 11:45 Discussion

11:45 – 12:30 Gold sponsor symposium – Pfizer

Myths and reality for the statin therapy

How to change the unstable plaques into stable ones?

I.Gruev

Patient in the invasive laboratory  – what can be done outside of revascularisation?

К. Кaramfilov

12:30 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 Therapeutic focus endovascular treatment of structure heart disease

Chairman: D. Trendafilova

Moderators: G. Tonev, J. Jorgova, V. Gelev

TAVR:

13:00 – 13:05 Aortic stenosis – epidemiology, prognosis, treatment

L. Zolumova

13:05 – 13:20 TAVR-Perspective 2017. The Beginning, current status-controversy and prospect

H. Danenberg

13:20 – 13:35 The European, French and Massy experience with TAVI and how to build up a TAVI program

T. Lefevre

13:35 – 13:50 Bulgarian experience

D. Trendafilova

Mitral regurgitation:

13:50 – 13:55 Mitral regurgitation epidemiology, prognosis, treatment

L. Zolumova

13:55 – 14:10 Overview of Trancecatheter Mitral Valve Repair. Mitral Clip experience and outcomes

H. Danenberg

14:10 – 14:25 New devices and future perspectives in mitral valve repair

T. Lefevre

14:30 – 15:30 Pediatric Cardiology Session Stenting in pediatric cardiology Moderators: А. Kaneva, P. Kratunkov

14:30 – 14:50 RVOT stenting as a primary palliation for tetralogy of Fallot in infants

N. Sreeram

14:50 – 15:10 Stenting of arterial duct in critically ill neonales

L. Dimitrov

15:10 – 15:30 Stenting of the coarctation of the aorta

А. Kaneva

15:30 – 15:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

15:45 – 16:45 Platinum sponsor symposium Sanofi

15:30 – 16:40 Nurse session

Business Current trends in complex coronary interventions and the role of the Conference 1 nurse

Моderators: V. Gelev, I. Jeleva

15:30 – 15:42 Percutaneous revascularization in patients with ischemic heart disease V. Gelev

15:42 – 15:47 Discussion

15:47 – 15:59 Chronic total occlusions of coronary arteries –definition, indications, treatment V. Gelev

15:59 – 16:04 Discussion

16:04 – 16:16 Complications in cath lab I. Jeleva

16:16 – 16:21 Discussion

16:21 – 16:33 Radiation safety in interventional suite: a practical approach А. Zagorska

16:33 – 16:38 Discussion

16:45 – 17:45 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiac Surgery

Moderators: G. Nachev, D. Nikolov

16:45 – 16:57 Transit-time flowmetry for assessment of coronary artery bypass graft flow after off- and on-pump revscularisation procedures M. Slavov

16:57 – 17:09 Reperfusion therapy in acute massive and submassive pulmonary embolism A. Kelchev, S. Kazakov, I. Todorov, V. Gelev, I. Jeleva, G. Kirova, N. Stoeva, D. Nikolov

17:09 – 17:21 Surgical Treatment of Aortic Dissection Type A – Thirty Years Experience from Nightmare to Satisfaction D. Kyuchukov, S. Stoycheva, K. Mavrodieva, D. Petkov, G. Nachev

17:21 – 17:33 Coronary artery disease and valve pathology – the case that still needs a solution Z. Vazhev

17:33 – 17:45 Аcute myocardial infarction – surgical point of view V. Kolarov, M. Ivanov, G. Kolentzov, L. Bakalivanov, L. Boyadjiev

17:45 – 19:00 Clinical cases session II

Chairmen: D. Hazarbassanov, F. Fouladvand

Moderators: D. Trendafilova, V. Stoyanov, B. Borisov, I. Manoukov, V. Gelev

/presentations x 5 minutes + 3 minutes discussion after each/

19:00 – 19:30 Mechanical recanalization in ischemic stroke

Chairman: I. Staikov

Moderators: М. Klisurski, I. Tasheva, N. Alioski

19:00 – 19:15 Guidelines for interventional treatment of ischemic stroke – data based on evidence-based medicine

I. Tasheva

19:15 – 19:23 Clinical cases of stroke solved by tromb aspiration I. Tasheva

19:23 – 19:31 Clinical cases of stroke solved with tromb extraction and stent retriever

N. Alioski

Saturday, 11 November 2017

Plovdiv Hall

8:30 – 11:00 Live-case session Complex coronary interventions I

Chairmen: I Manukov, V. Velchev, D. Vassilev

Moderators: Y. Louvard, H. Danenberg, J. Jorgova, D. Hazarbassanov, I. Jeleva, V. Gelev

11:00 – 11:15 Coffee-break and visit to the exhibition

11:15 – 11:30 Focus lection Biotronik

Magmaris Magnesium BRS: Safety and Performance of an Advanced and Innovative Technology P. Nordbeck, Germany

11:30 – 14:00 Live-case session Non-coronary interventions

Chairmen: D. Trendafilova, J. Jorgova

Moderators: H. Danenberg, V. Velchev, D. Vassilev, V. Gelev

14:00 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:30 Platinum sponsor – Astra Zeneca

Treating patients with coronary artery disease: “Beyond” the stent“

Lecturer: S. Koul

Мoderators: V. Gelev, K. Karamfilov

15:30 – 15:45 TAVI – our beginning and our practice today

S. Toggweiler

15:45 – 18:15 Live-case session Complex coronary interventions II

Chairmen: B. Finkov, P. Gatzov

Moderators: G. Sianos, G. Olivecrona, D. Prvulovic, К. Karamfilov,

F. Fouladvand

18:15 – 18:30 Coffee-break and visit to exhibition

18:30 – 19:00 Symposium of silver sponsor – Actavis

Prevention of restenosis in patients with PAD, clinical cases of PAD patients

V. Gelev, M. Staneva

19:00 – 19:30 Symposium of silver sponsor Bracco

The evolving role of physiology and imaging in the cath lab

Clinical data and cases

D. Vassilev, V. Gelev

20:30 Dinner

Sunday, 12 November 2017

Plovdiv Hall

8:20 – 9:40 Complications in the cath-lab

Chairmen: V. Gelev, G. Tonev

Moderators: Y. Louvard, D. Vassilev, I. Martinov, G. Stamboliyski, D. Prvulovic

/presentations x 5 minutes and 3 minutes discussion after each presentation/

9:45 – 10:00 Symposium of silver sponsor Biotronik Magmaris Magnesium BRS: Bulgarian experience V. Gelev  

10:00 – 10:15 Coffee-break and visit to the exhibition

10:15 – 10:45 Symposium of silver sponsor Terumo

Chairman: D. Karageorgiev

Moderator: V. Gelev

Terumo’s Innovative solutions for complex interventions’  

Ultimaster stent – the Global Master for Complex PCI

V. Velchev

Roadsaver stent – New Paradigm changing technology in carotid stenting

D. Vassilev

10:45 – 12:15 Own experience /Session II/

Chairmen: B. Finkov, J. Jorgova

Moderators: S. Georgiev, P. Gatzov, D. Тrendafilova, D. Vassilev, V. Velchev

12:15 General Assembly of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

12:15 – 12:40 Official closing of the congress

13:30 General Assembly of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

 

 

 

 


bsic2.png

Уважаеми колеги,
Във връзка с изготвяне на програмата на VIII Национален конгрес по интервенционална
кардиология, който ще се проведе в периода 9‐12 ноември 2017 г. в гр. Пловдив, имаме
удоволствието да Ви поканим да вземете участие в програмата на конгреса, както следва:

Възможни форми на участие

• Представяне на собствен опит:
– Устни презентации /в две сесии/
– Постер /представящият автор присъства до постера си за информация и разяснения
по време на постерна сесия, включена в рамките на научната програма/

• Интересни клинични случаи
– комплексни коронарни перкутанни интервенции
– перкутанни интервенции при стволова стеноза

• Усложнения при перкутанни коронарни интервенции

Условия за изпращане на материали за участие

За кандидатстване за участие с устна презентация или постер следва да бъде изпратено резюме.

Одобрените резюмета ще бъдат отпечатани в Приложение към списание ”Българска
Кардиология”. За тази цел резюметата следва да отговарят на следните изисквания:

‐ формат: Times new roman
‐ размер: не повече от 250 думи
‐ да не съдържат: таблици, графики, ключови думи, адреси и контакти
‐ да съдържат: наименование на избраната форма на участие /устна презентация или
постер/, имената на автора/авторите и институцията, която представляват /болница/.

За кандидатстване за участие с интересен клиничен случай или представяне на усложнения
следва да бъде изпратена презентация в Power Point формат, съдържаща still pictures /без
филми/. Продължителността на презентацията трябва да бъде осем минути. Презентацията
следва да съдържа: наименование на избраната форма на участие /случай или усложнение/,
имената на автора/авторите и институцията, която представляват /болница/.

Срок
Материалите следва да бъдат изпратени по ел. поща към администратора на сайта на БДИК
на: admin@bulsic.org или чрез попълване на форма на адрес: http://bulsic.org/kongres/, както следва:

Представяне на собствен опит – до 15 септември 2017 г.

Интересни клинични случаи и Усложнения при перкутанни коронарни интервенции – 1 октомври 2017 г.

След тези дати съответните материали няма да бъдат приемани и разглеждани.

Одобрение и потвърждение
Изпратените материали ще бъдат разгледани от Организационния комитет.
След одобрение от страна на Организационния комитет, за което ще бъдете
уведомени с писмо, Вашата устна презентация, постер, представяне на клиничен
случай или усложнения ще бъдат включени в програмата на конгреса.

Изисквания за представяне по време на конгреса
За представяне на място, по време на конгреса, устните презентации следват да бъдат
изготвени във формат Power Point и да бъдат с продължителност десет минути.
За представяне на място, по време на конгреса, клиничните случаи и представянето на
усложнения следва да бъдат изготвени във формат Power Point и да бъдат с
продължителност осем минути. В програмата ще бъдат предвидени четири минути за
дискусия след всяко представяне на клиничен случай или усложнения.
Изискванията по оформлението на постерите ще изпратим допълнително в
одобрителното писмо.

Ще се радваме да се възползвате от възможността да участвате активно на един от
най‐важните форуми на инвазивната общност в България.
Приложено Ви изпращаме предварителна рамка на програмата на предстоящия
конгрес.

В случай на възникнали въпроси, моля да се свързвате с: Деница Йонкова /Конгреси и
събития/, denitza@cmebg.com

С уважение,
Организационен комитет на БДИКДружество по Интервенционална Кардиология.