ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ” гр. София , на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 30.09.2022 год. oт 11 часа в зала „SEA“, х-л Парадайс, комплекс Албена в рамките на Националния кардиологичен конгрес, със следния дневен ред:

  1. Годишен отчет
  2. Организиране на Националния конгрес по Интервенционална Кардиология за 2023 – избор на дати и място, формиране на организационен комитет.
  3. Приемане на нови членове в дружеството.
  4. Разни.

Канят се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 12 часа.

Коментирай

Твоят имейл остава защитен и няма да бъде публикуван никъде.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy