Кратко становище по проведения съвместен симпозиум за БТЕ

Д-р Коста Костов, председател на БДББ

На 21 март 2009 г. в болница Токуда се проведе симпозиум на тема „ Съвременен поглед върху БТЕ-диагностични и терапевтични аспекти”, организиран от Дружеството по Белодробни Болести и Дружеството на кардиолозите в България.

Структурата на симпозиумът бе съгласувана с гайдлайна за БТЕ на Европейското дружество на кардиолозите, което направи удобно усвояването на изложените научни данни и протече в две сесии.

Цел на симпозиума беше да се изроботят ясни диагностични, терапевтични и профилактични правила и схеми на поведение при този сериозен проблем на базата на натрупаните огромни медицински познания и опит.

В първата сесия бяха представени новите препоръки на Европейското кардиологично дружество, а втората разгледа специфичните проблеми в клиничната практика. Проблемът беше разгледан през погледа на кардиолози, пулмолози, рентгенолози и хирурзи от водещи центрове в София и страната.

Мисля, че идеята на симпозиума беше осъществена и колегите от двете гилдии получиха актуализирана информация по най-съществените параметри на диагностичната и терапевтична парадигма БТЕ.

Ето и някои бележки:
Плюсове – добро представяне на диагностичните методи, стратификацията на риска за БТЕ при различните групи пациенти, моделите на терапевтично поведение при остър БТЕ, особено фибринолитичната терапия, опита в България.

Минуси – не беше добре фокусирано вниманието върху поведението при подострите и хроничните форми на БТЕ, дозирането на нискомолекулярните хепарини и антикоагуланти, профилактиката срещу рецидиви на БТЕ.

Можеше да се сподели повече опит в работата с нискомолекулярните хепарини и антикоагулантите, дозирането им, методите за контрол на противорецидивната терапия, поведението в периода между възникването на съмнението за БТЕ и доказването/отхвърлянето на диагнозата чрез ангиографското изследване.

Слабост на програмата беше също, че в заключение не успяхме да предоставим едно експертно обобщение на най-добрите попадения от представените лекции и да улесним присъстващите колеги в резюмирането на най-същественото от представените данни. Така, особено за по-младите колеги, щяхме да бъдем по-полезни. Имаше и някои повторения в отделните лекции, които създадоха впечатление за липса на предварителна координация, но това са слабости, които трудно могат да бъдат избегнати при такива междудружествени срещи.

Като цяло, задачата беше изпълнена, още повече, че колегите получиха и преведено резюме на последните европейски препоръки на кардиологичното общество от 2008 г.

Надявам се, че и занапред двете дружества ще продължават да се събират и обсъждат общи проблеми и това ще стане традиция.

С уважение,

Коста Костов
Председател на БДББ

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy