Остиална дисекация на а. субклавия синистра

Кардиология Пълмед

Р. Касабов, М. Булгурова,  Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

Д.Ст.Др. 70г. жена Постъпва с оплаквания от изтръпване на лява ръка

От статуса- отслабени пулсации на  лява ръка, разлика в АН на двете ръце,повече от 35ммж.

Биохимичен профил и ЕКГ в норма Ехокардиография- ЛК хипертрофияФИ 65%Без клапни лезии.
ТЕЕ- данни за аортна  дисекация  в областа на отделяне ня а. субклавия синистра

Стеноза с дисекация на а. субклавия синистра остиално

Стратегия-  достъп от a.rad.sinistra  за аортография с пиг тайл и  имплантиране на периферен стент през а. femoralis dextra.

Pig taill – 5Fr
Judkins R – 5Fr
Стент графт  Graftmaster 8/40

Видео материали:

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy