PCI vs GABG при многоклонова болест

Божидар Финков, Генчо Начев.

Рандомизирани проучвания PCI v. GABG при многоклонова болес – огранияения
– Обща оценка на дву- и три-клоново болни
– Липсва анализ на ангиографската характеристика
на пациентите, с малки изключения
– Селекцията е по клинични или функционални признаци
– Съдба на нерандомизираните случаи
– Нерандомизирани регистри

Първи рандомизирани проучвания PCI v. GABG при многоклонова болест
picture179

% смъртност И Q-мирокарден инфаркт
picture180

% миокарден инфаркт
picture181

% преживяемост
picture182

% Рецидиви на АП
picture183

% повторна реваскуларизация
picture184

Нови рандомизирани проучвания PCI v. GABG при многоклонова болест
picture185

pict

pict

pict

pict4

aaaaa

aaaaa2

РЕВАСКУЛАРИЗАЦИОННИ МЕТОДИ ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
picture186

picture187

ОБОБЩЕНИЕ
– Ефективността на PCI и CABG е сходна при пациенти с многоклонова болест
– По-ниската инвазивност прави PCI предпочитана първа реваскуларизационна процедура при двуклоновите и част от триклоновите случаи
– При високорискови случаи CABG има предимства

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy