Руптура на коронарните артерии при PCI

Р. Касабов , Д. Карагеоргиев, Г. Тонев, К. Буков , И. Мануков, О. Лицанов, И. Деничина, Ц. Цветковски

Ятрогенната руптура на коронарните артерии при PCI по литературни данни е 2 %0 процедури.

Видове
– Инкомплетна руптура – субепикарден хематом
– Комплетна руптура – хемоперикард

Рискови фактори:
– Пол – жени
– Възраст – над 60 години
– Съпътстващи заболявания:
* Захарен диабет
* Дислипидемии
* Наднормено тегло
– Съдови анатомични особености
* Калциеви отложения
* Хронични оклузии
* Съдова ангулация – над 45 градуса

Технологични грешки:
– Избор на “агресивен” водач за PCI ( хидрофилни водачи ! )
– Подценяване на съдовата калциноза при балонна реканализация или първично стентиране
– Надценяване на съдовия диаметър при избор на балон и стент

Терапевтичен подход
– Бърза оклузия на участъка с балон
– Перикарден дренаж
– Асистирана хемодинамика
– Инплантиране на стент – графт
– Оперативна корекция (+ CABS )

Нашият опит
– 3 годишен период ( до 01 09 2007г.)
– 3970 PCI
– 6 случая на коронарна руптура:
– 5 с интервенционално лечение( 1 починал)
– 1 с оперативно лечение (1 починал)

picture173

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy