VI-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

VI-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

3 – 4 ноември 2018 г., х-л Рила, к.к. Боровец

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в VI-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, който ще се състои на 3 – 4 ноември в х-л Рила, к.к. Боровец.

Както винаги до сега курсът ще обхване широк кръг дискутабилни въпроси в областта на коронарната и некоронарна анатомия и физиология.
През изминалата година се натрупаха нови данни в тази област. Някои нови проучвания разпалиха стари научни спорове и поставиха нови изследователски задачи.

Тази година основна тема на курса ще бъде: „Органната исхемия във фокусът на вниманието!“

Лектори на форума ще бъдат водещи български и европейски експерти в областта на инвазивната кардиология, неврологията, ангиологията, съдовата хирургия и физиологията.

Участвайки в курса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Надяваме се и този път курсът да продължи традицията на свободна дискусия и обмяна на мнения от всички участници
Курсът ще се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.
Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.

Очакваме Ви!

Проф. Пламен Гацов
Председател на Организационния комитет

Д-р Валери Гелев
Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

Форма за Регистрация

 

VI-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

ОСНОВНА ТЕМА

КОРОНАРНА И НЕКОРОНАРНА СЪДОВА АНАТОМИЯ И ФИЗИЛОГИЯ:
ОРГАННАТА ИСХЕМИЯ ВЪВ ФОКУСЪТ НА ВНИМАНИЕТО!

ПРОГРАМА

Петък, 2 ноември 2018 г.

17:30 Отпътуване с автобус от София за Боровец

18:00 – 20:00 Регистрация и настаняване в хотел Рила

20:00 Вечеря /ресторант Сезони/

Събота, 3 ноември 2018 г.
зала Боровец

8:10 – 8:15 Откриване и приветствени думи
Проф. Пл. Гацов, Д-р В. Гелев

8:15 – 10:15 Сутрешна сесия
Анатомия, физиология и патофизиология на коронарния кръвоток
Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. Ю. Няголов, Доц. Н. Белова

8:15 – 8:45 Ембриология, анатомия и физиология на коронарното кръвообращение
Доц. Ю. Няголов

8:45 – 9:15 Обмяна на миокарда в норма и патология
Доц. Н. Белова

9:15 – 9:45 Методи за изследване на коронарния кръвоток
Проф. Ги Хендрикс

9:45 – 10:15 Методи за изследване обема на потенциално исхемичния миокард
Проф. Пл. Гацов

10:15 – 10:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Интернационал/

10:30 – 12:00 Предаване на живо на случаи от МБАЛ „Аджъбадем Сити Клиник Болница
„Токуда“, с подкрепата на ф-ма Евофарма/Брако
Модератори: Проф. Ги Хенрикс, Д-р В. Гелев, Проф. Пл. Гацов,
Доц. Д. Василев

12:00 – 13:00 Сателитен симпозиум на ф-ма Берлин-Хеми
(платинен спонсор)
„Предизвикателства, дискусии и решения от клиничната практика“
Модератор: Проф. Пл. Гацов
Случай 1. Д-р Св. Куртев
Случай 2. Д-р Д. Генчева
Случай 3. Д-р А. Носиков

13:00 – 14:00 Обяд /ресторант Сезони/

14:00 – 14:45 Сателитен симпозиум на ф-ма Актавис (златен спонсор)
Модератор: Проф. Пл. Гацов
Препоръки за поведение при пациенти с висок риск от кървене и
необходимост от антиагрегантна терапия
Проф. П. Гацов
Клиничен случай
Д-р И. Неновски

14:45 – 16:45 Следобедна сесия I
Неинвазивни методи за оценка на миокардната исхемия
Модератори: Проф. М. Гарчева, Доц. Е. Кинова

14:45 – 15:15 Тест с физическо натоварване – видове и диагностична стойност
Д-р И. Байрактарова

15:15 – 15:45 Ехокардиографски тестове с добутамин и с аденозин – принципи, начин на приложение и интерпретация на резултатите
Доц. Е. Кинова

15:45 – 16:15 Радиоизотопни методи за изследване на миокардната исхемия – съвременен поглед
Проф. М. Гарчева

16:15 – 16:45 Магнитно-резонансни методи за доказване на миокардната исхемия
Доц. К. Генова

16:45 – 17:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Интернационал/

17:00 – 17:30 Сателитен симпозиум на ф-ма Новимед (спонсор)
„iFR – нов стандарт в лечението на коронарната болест.
Представяне на базата на случаи“
Лектор: Д-р Ф. Фуладванд

17:30 – 19:30 Следобедна сесия II
Органна исхемия – патофизиология и начини на доказване
Модератори: Проф. Б. Богов, Проф. Л. Хараланов

17:30 – 18:00 Мозъчна исхемия – механизми на възникване и диагностика
Проф. Л. Хараланов

18:00 – 18:30 Бъбречна исхемия – патофизиология и диагностика
Проф. Б. Богов

18:30 – 19:00 Чревна и чернодробна исхемия – рядко срещани или рядко диагностицирани? Д-р Н. Цонев

19:00 Коктейл „Добре дошли“ /зала Интернационал/

20:00 Вечеря /ресторант Сезони/

Неделя, 4 ноември 2018 г.
зала Боровец

9:00 – 10:30 Сутрешна сесия
Интервенционална лечение на екстракардиалните съдове
Модератори: Проф. И. Петров, Доц. В. Велчев, Доц. Д. Василев, Д-р И. Мануков

9:00 – 9:30 Съвременно интервенционално лечение на екстра- и интракраниалните съдове Проф. И. Петров

9:30 – 10:00 Исхемия на горните крайници – особености и методи на лечение
Доц. Р. Стойчев

10:00 – 10:30 Интервенционално лечение при исхемия на долните крайници
Доц. Д. Василев

10:30 – 12:00 Клинични случаи:
Случай 1. Доц. В. Велчев
Случай 2. Доц. С. Димитров
Случай 3. Д-р Св. Цонев
Случай 4. Д-р И. Мануков
Заключителни думи и закриване на курса
Проф. Пл. Гацов, Д-р В. Гелев

12:00 – 13:00 Обяд /ресторант Сезони/

13:00 Отпътуване за София с автобус

 

Изтегли програмата като файл.

 

Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско дружество по интервенционална кардиология /www.bulsic.org/, както и в сайта на официалния агент на курса – Конгреси и събития ООД /www.cmebg.com/

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy