VIII Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове


VIII Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

01.07.2020

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с усложнената обстановка, свързана с Covid-19, бихме искали да Ви уведомим, че Организационният комитет на Курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове реши тазгодишното издание на събитието да бъде хибридно.

Курсът ще се проведе на живо в хотел Холидей Ин – София, като същевременно ще бъде излъчван онлайн. Достъпът ще бъде свободен.

Желанието ни е да проведем събитието във възможно най-безопасни условия, като осигурим голяма дистанция и минимум интеракции между участниците.

В тази връзка, предлагаме щандовете да бъдат заменени от дигитално представяне на фирмата по време на онлайн излъчването.

Същевременно, хибридният вариант на събитието ще даде възможност сериозното съдържание на курса да достигне до по-широк кръг участници, което е една от основните ни цели.

Надяваме се, че ще ни подкрепите в това решение, както сте ни подкрепяли и досега.

С уважение,

Проф. Пламен Гацов
Председател на Организационния комитет

Доц Васил Велчев
Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

Може да гледате курса на живо тук.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ОСНОВНА ТЕМА
НЕКОРОНАРНАТА ХЕМОДИНАМИКА В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО!

ПРОГРАМА

Събота, 21 ноември 2020 г.

8:00 Откриване Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

8:00 – 10:00 Сутрешна сесия: Хемодинамика на некоронарни съдови зони Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев Панел: Проф. И. Петров, Доц. В. Велчев, Д-р В. Гелев

8:00 – 8:20 Физиология на мозъчното кръвообращение Доц. Ю. Няголов

8:20 – 8:40 Физиология на чернодробното кръвообращение Доц. Н. Белова

8:40 – 9:00 Патология на вертебралните артерии – ангиографска находка Проф. Пл. Гацов, Д-р Н. Иванов

9:00 – 9:20 Перкутанни порто-кавални анастомози – показания и изпълнение Доц. В. Велчев

9:20 – 9:40 Функционална оценка на бъбречните стенози Доц. Д. Василев

9:40 – 10:00 Съвременни показания за мозъчно-съдови интервенции Проф. И. Петров

10:00 – 10:15 Кафе-пауза

10:15 – 11:45 Коронарни интервенции – live in a box от Аджъбадем Сити Клиник – Болница Токуда с подкрепата на Брако

Модератори: Проф. И. Петров, Доц. Д. Василев
Панел: Доц. В. Велчев, Проф. Ги Хендрикс,
Д-р В. Гелев, Проф. Пл. Гацов

11:45 – 12:45 Сателитен симпозиум – Берлин Хеми
Медикаментозната терапия – продължение и подкрепа на интервенционалните възможности Доц. К. Карамфилов Д-р П. Николов

12:45 – 14:00 Обедна почивка

14:00 – 14:45 Сателитен симпозиум – Тева
Модератори: Проф. Пл. Гацов, Д-р В. Гелев

Лекция: Особености на антиагрегантната терапия при болните с n-STEMI Проф. Пл. Гацов Клиничен случай: Антиагрегантна терапия при пациент с ОКС, предсърдно мъждене и висок хеморагичен риск Д-р В. Гелев

14:45 – 15:45 Следобедна сесия: Функционална оценка на коронарната хемодинамика с подкрепата на Сервие

Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев Панел: Доц. Д. Василев, Д-р В. Гелев, Проф. И. Петров

14:45 – 15:05 Обзор на методите за функционална оценка на коронарните стенози Проф. Ги Хендрикс, Белгия

15:05 – 15:25 Обзор на последните проучвания относно ползата от функционална оценка на стенозите в катетеризационната лаборатория Д-р А. Милкас, Гърция

15:25 – 15:45 Нашият опит във функционалната оценка на стенозите в катетеризационната лаборатория Доц. О. Калпак, РС Македония

15:45 – 16:00 Кафе-пауза

16:00 – 16:30 Сателитен симпозиум – Мерк Място на бета-блокерите в терапевтичния план при миокардна исхемия Проф. Пл. Гацов

16:30 – 17:30 Интердисциплинарен симпозиум с подкрепата на Тева

Модератори: Проф. Л. Хараланов, Проф. Б. Богов, Д-р Н. Цонев

16:30 – 16:50 Хемодинамика и дизонтогенеза на вертебро-базиларната система
Проф. Л. Хараланов

16:50 – 17:10 Лекция 2 /ТBA/
Проф. Б. Богов

17:10 – 17:30 Хемодинамика при чернодробна цироза
Д-р Н. Цонев

Неделя, 22 ноември 2020 г.

9:00 – 11:00 Сутрешна сесия с подкрепата на Гедеон Рихтер

9:00 – 9:20 Особености на периоперативния миокарден инфаркт с ST-елевация
Д-р И. Мартинов

9:20 – 9:40 СТО при хроничен коронарен синдром: диагностика и лечение
Д-р В. Гелев

9:40 – 10:00 Позитивен iFR на ЛАД ОКС с негативна перфузионна стрес-сцинтиграфия
Клиничен случай д-р А. Носиков

10:00 -11:00 Приложна хемодинамика

Модератори: Доц. В. Велчев, Д-р Д. Камбуров
Случай 1
Случай 2
Случай 3
Случай 4
Дискусия

11:00 – 11:15 Кафе-пауза

11:15 – 11:55 Сутрешна сесия II

Интересни клинични случаи
Д-р Св. Цонев
Д-р Н. Иванов

11:55 – 12:00 Обобщение, заключителни думи и закриване на курса
Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско
дружество по интервенционална кардиология /www.bulsic.org/, както и в сайта на
официалния агент на курса – Конгреси и събития ООД /www.cmebg.com/Дружество по Интервенционална Кардиология.