VIII Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове


VIII Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

01.07.2020

 

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в VIII-и Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, който ще се състои на 20 – 22 ноември, 2020 г. в х-л Рила, к.к. Боровец.
Тази година основната тема на курса ще бъде: „Фокус върху некоронарната хемодинамика“.

Познаването на физиологията и патофизиологията на сърдечно-съдовата система е в основата за разбирането на механизмите за възникване, особеностите и лечебния подход към различните й заболявания. Тяхното лечение изисква задълбочено познаване на особеностите на хемодинамиката.

С развитието на интервенционалната кардиология, радиология и неврология, както и на ендоваскуларната съдова хирургия, все по-актуален става въпросът за познаването на хемодинамиката в съдовите зони извън сърцето.
Лектори на форума ще бъдат водещи български и световни експерти в областта на инвазивната кардиология, неврологията, ангиологията, съдовата хирургия и физиологията.

В осмото издание на курса, за пореден път ще бъдат включени и клинични случай на живо, извършвани от екипа на инвазивната лаборатория на Аджибадем Сити Клиник Токуда Хоспитал.

Участвайки в курса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта, обменяйки идеи с лектори и колеги.
Програмата на курса включва и съпътстваща изложба на фармацевтични и инструментални фирми на 20 – 22 ноември в х-л Рила, к.к. Боровец.

Надяваме се и този път курсът да продължи традицията на свободна дискусия и обмяна на мнения от всички участници.
Курсът ще се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.
Очакваме Ви!

Проф. Пламен Гацов
Председател на Организационния комитет

Доц Васил Велчев
Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ОСНОВНА ТЕМА
НЕКОРОНАРНАТА ХЕМОДИНАМИКА В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО!

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Петък, 20 ноември 2020 г.
17:30 Отпътуване с автобус от София за Боровец
18:00 – 20:00 Регистрация и настаняване в хотел Рила
20:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Събота, 21 ноември 2020 г.
7:45 Откриване – Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев
7:45 – 9:45 Сутрешна сесия: Хемодинамика на некоронарни съдови зони
Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев
Панел: Проф. И. Петров, Доц. В. Велчев, Д-р В. Гелев
7:45 – 8:05 Физиология на мозъчното кръвообръщение
Доц. Ю. Няголов
8:05 – 8:25 Физиология на чернодробното кръвообръщение
Доц. Н. Белова
8:25 – 8:45 Патология на вертебралните артерии – ангиографска находка
Проф. Пл. Гацов, Д-р Н. Иванов
8:45 – 9:05 Перкутанни порто-кавални анастомози – показания и изпълнение
Доц. В. Велчев
9:05 – 9:25 Функционална оценка на бъбречните стенози
Доц. Д. Василев
9:25 – 9:45 Съвременни показания за каротидно стентиране
Проф. И. Петров
9:45 – 10:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата
10:00 – 11:30 Периферни интервенции – предаване на живо от Аджъбадем Сити Клиник
– Болница Токуда
Модератори: Проф. И. Петров, Доц. Д. Василев
Панел: Доц. В. Велчев, Проф. Ги Хенрикс, Д-р В. Гелев, Проф. Пл. Гацов
11:30 – 12:30 Сателитен симпозиум
12:30 – 13:30 Обяд в ресторанта на хотела
13:30 – 15:00 Коронарни интервенции – предаване на живо от Аджъбадем Сити Клиник –
Болница Токуда
Модератори: Д-р В. Гелев, Проф. Пл. Гацов
Панел: Проф. Ги Хендрикс, Доц. В. Велчев, Доц. Д. Василев,
Проф. И. Петров
15:00 – 15:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата
15:30 – 16:00 Сателитен симпозиум
16:00 – 17:00 Следобедна сесия: Функционална оценка на коронарната хемодинамика
16:00 – 16:20 Съвременни методи за функционална оценка на стенозите
Проф. Ги Хендрикс
16:20 – 16:40 Обзор на последните проучвания относно ползата от функционална оценка
на стенозите в катетеризационната лаборатория
Д-р А. Милкас
16:40 – 17:00 Нашият опит във функционалната оценка на стенозите в
катетеризационната лаборатория
Д-р Оливер, РС Македония
17:00 – 17:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата
17:15 – 18:00 Сателитен симпозиум
19:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Неделя, 22 ноември 2020 г.
9:00 – 11:00 Сутрешна сесия I
11:00 – 11:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата
11:15 – 12:30 Сутрешна сесия II
Интересни клинични случаи:
Д-р Св. Цонев
Д-р Н. Иванов
……..
12:30 – 12:45 Обобщение, заключителни думи и закриване на курса
Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев
12:45 – 13:30 Освобождаване на стаите и обяд в ресторанта на хотела
13:30 Отпътуване за София с автобус
Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско
дружество по интервенционална кардиология /www.bulsic.org/, както и в сайта на
официалния агент на курса – Конгреси и събития ООД /www.cmebg.com/Дружество по Интервенционална Кардиология.