VIII-ми Национален конгрес по интервенционална кардиология 9-12 ноември 2017 г. Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в
VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология, който ще се проведе
в периода 9 ‐ 12 ноември 2017 г. в Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив.

Организатор на конгреса е Българското дружество по интервенционална кардиология. Както всяка
година, така и тази, конгресът ще се проведе под егидата на Дружеството на кардиолозите в
България.

Програмата на конгреса е посветена на последните постижения в областта на диагностиката и
интервенционалното лечение на сърдечно‐съдовите заболявания.

Целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения и други инвазивни и
неинвазивни диагностични методи.

Ще бъдат представени случаи на живо и лекции на водещи български и чуждестранни експерти в
областта на инвазивната кардиология.

Очакваме около 400 участници от страната и чужбина.
По време на конгреса ще бъде организирана богата специализирана изложба, на която ще се
представят лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура.

Очакваме активно участие от всички Вас, за да организираме максимално ползотворен, интерактивен
и иновативен форум, отворен за дискусии и международен обмен на идеи и опит.

Участвайки в конгреса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта на
инвазивната кардиология, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие.
Ще Ви очакваме!

С уважение,
Д‐р Валери Гелев
Председател на БДИК
и Председател на Организационния комитет
на VIII‐ми Национален конгрес по интервенционална кардиология

Изтеглете форма за регистрация тук

––––––––––––

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Четвъртък, 9 ноември 2017 г.

11:00 Регистрация

Зала Пловдив

13:00 – 14:00 Обучителен модул I Компликации

Модератори: И. Мануков, В. Гелев

13:00 – 13:12 Интракоронарна тромбоза след интервенция с малапозиция на стента И. Мануков

13:12 – 13:15 Дискусия

13:15 – 13:27 Интрапроцедурна коронарна перфорация

Ц. Цветковски

13:27 – 13:30 Дискусия

13:30 – 13:42 Емболизация в ствола на лява коронарна артерия при TAVI

Г. Горанов

13:42 – 13:45 Дискусия

13:45 – 13:57 Контраст индуцирана нефропатия

И. Желева

13:57 – 14:00 Дискусия

14:00 – 14:30 Обучителен модул II – Защита от рентгеново лъчение

Модератор: М. Контева

14:00 – 14:12 Радиационно индуцирани ефекти в интервенционалната кардиология

А. Загорска, Д. Костова-Лефтерова

14:12 – 14:15 Дискусия

14:15 – 14:27 Tips and tricks – практически съвет за редукция на дозата за пациента и операторите

М. Контева

14:27 – 14:30 Дискусия

14:30 – 15:00 Първа постерна сесия и кафе-пауза

Председатели: Д. Трендафилова, П. Гацов

Модератори: И. Желева, М. Пехливанова, Х. Матеев

Авторите следва да присъстват, за да представят постерите си, да коментират с журито и посетителите поставените въпроси.

15:00 – 15:25 Непромоционален научен симпозиум

Хемодинамична оценка на пациенти с БАХ илюстрирана с клинични случаи

В. Велчев

15:25 – 16:30 Обучителен модул IIIHemodynamic support in the cath lab

Модератори: G. Olivecrona, S. Koul, В. Велчев

15:25 – 15:37 Catheter-Based Circulatory Support – overview of indications and devices

В. Велчев

15:37 – 15:40 Дискусия

15:40 – 15:52 The Old Aortic Balloon Counterpulsation – when and how to use it

Ф. Фуладванд

15:52 – 15:55 Дискусия

15:55 – 16:07 Lukas

G. Olivecrona

16:07 – 16:10 Дискусия

16:10 – 16:22 The Impella Family of Devices – New Tools for Mechanical Circulatory Support – principles, indications and results

S. Koul

16:22 – 16:30 Дискусия

16:30 – 16:50 Симпозиум на спонсор – Новимед

Как съвместната програма IVUS и iFR подпомагат в улесняването на сложните случаи в PCI процедурите

S. Constantinides

16:50 – 17:50 Обучителен модул IV – Бифуркационни лезии

Председател: Д. Василев

Модератори: Y. Louvard, В. Гелев, В. Велчев

16:50 – 17:05 How to treat coronary bifurcations in 2017 – position of EBC Y. Louvard

17:05 – 17:08 Discussion

17:08 – 17:18 When two stents are needed – which one is best?

Д. Василев

17:18 – 17:21 Discussion

17:21 – 17:31 Complications during coronary bifurcation PCI – what to do?

В. Велчев

17:31 – 17:34 Discussion

17:34 – 17:44 Tips and tricks in bifunctional stenting using 2 stents – case based presentation

Ф. Фуладванд

17:44 – 17:47 Discussion

17:50 – 18:20 Втора постерна сесия и кафе-пауза

Председатели: Д. Трендафилова, П. Гацов

Модератори: И. Желева, М. Пехливанова, Х. Матеев

Авторите следва да присъстват, за да представят постерите си, да коментират с журито и посетителите поставените въпроси.

18:20 – 18:40 Официално откриване на конгреса

В. Гелев – Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

18:40 – 19:40 Сесия интересни клинични случаи – I

Председател: Р. Касабов

Модератори: К. Карамфилов, Д. Хазърбасанов, G. Olivecrona, Н. Рифаи, В. Гелев

/презентации по 5 минути + 3 минути за коментари към всяка/

18:40 – 18:45 Клиничен случай на инфаркт на десен бъбрек

Н. Доденов

18:45 – 18:48 Дискусия

18:48 – 18:53 Хиперперфузионен синдром при стентиране на каротидна артерия

Р. Касабов

18:53 – 18:56 Дискусия

18:56 – 19:01 ПКИ на дясна коронарна артерия след TAVI Г. Недялков

19:01 – 19:04 Дискусия

19:04 – 19:09 Синдром на paget-schroetter: първична аксило-подключична венозна тромбоза при млада пациентка

П. Кръстев

19:09 – 19:12 Дискусия

19:12 – 19:17 Интервенция на аортно- остиална стеноза на rca след TAVI

В. Иванов

19:17 – 19:20 Дискусия

19:20 – 19:25 Пулмонална валвулопластика

И. Ташева

19:25 – 19:28 Дискусия

19:28 – 19:33 Как да преодолеем екстремна тортуозност на аортата за да осъществим успешна реканализация на хронична оклузия на LAD

К. Карамфилов

19:33 – 19:36 Дискусия

19:40 – 20:10 Симпозиум на сребърен спонсор – Амджен

Биотехнологии срещу Сърдечносъдови: Repatha® – важна стъпка към дислипидемия при лечение Модератор: В. Гелев

Ефект на Evolocumab върху прогресията на коронарна болест при статин, лекувани пациенти: GLAGOV рандомизирано клинично изпитване В. Велчев

Петък, 10 ноември 2017 г.

Зала Пловдив

7:30 – 9:00 Собствен опит /Сесия I/

Председатели: Б. Финков, Ю. Джоргова

Модератори: С. Георгиев, П. Гацов, Д. Трендафилова, Д. Василев, В. Велчев

7:30 – 7:40 Възможно ли е да се прогнозира хемодинамичната значимост (FFR) на стеноза на страничния клон след стентиране на главния съд чрез интракоронарна ЕКГ (i.c. ECG)

(i.c.ECGvsFFR)

Л. Досев

7:40 – 7:50 Измерването на FFR чрез микрокатетър води до по-голям брой перкутанни коронарни интервенции П. Николов

7:50 – 8:00 Нови предиктори за смъртност при проследяване на пациенти със стабилна ангина след ПКИ Л. Досев

8:00 – 8:10 Интервенционален подход при пациент с генерализирана атеросклероза и дегенеративна аортна стеноза

Д. Трендафилова

8:10 – 8:20 Оценка на риска за надвишаване годишната граница на дозата на очната леща на медицински специалисти в три отделения по инвазивна кардиология в България

А. Загорска

8:20 – 8:30 SyntaxScore и EuroScore като предиктори за големи усложнения при пациенти с перкутанна интервенция на ствола на лява коронарна артерия

И. Желева

8:30 – 8:40 Случай на остър миокарден инфаркт след транскатетърното аортно клапно протезиране

И. Димитрова

8:40 – 8:50 Клиничен случай на осъществена по спешност успешна интервеционална реваскуларизация на  високостепенна стеноза на анастомозата на чернодробна артерия 2 месеца след ортотропна чернодробна трансплантация при пациент с хроничен автоимунен хепатит

Г. Стамболийски

8:50 – 9:00 Интервенционално лечение на пациенти със стволова стеноза в реалната клинична практика

В. Гелев

9:00 – 10:00 Ceсия Перкутанни коронарни интервенции при стволови стенози

Председатели: Б. Финков, Ю. Джоргова

Модератори: В. Велчев, Д. Василев, П. Гацов, В. Гелев, G. Olivecrona

9:00 – 9:12 Role of PCI in LM revascularization after the results of NOBLE and EXCEL and meta-analysis of randomized trials

Y. Louvard

9:12 – 9:15 Дискусия

9:15 – 9:27 Beyond Randomized Trials – Left Main PCI in real world

T. Lefevre

9:27 – 9:30 Дискусия

9:30 – 9:42 LM PCI in Bulgaria – history, current status and future perspectives

П. Кръстев

9:42 – 9:45 Дискусия

9:45 – 9:57 Case-based presentation: Essentials of Left Main PCI – technical aspects

Y. Louvard

9:57 – 10:00 Дискусия

10:00 – 10:30 Сесия Хронични коронарни оклузии

Модератор: G. Sianos

10:00 – 10:12 Rationales for recanalization of CTO in 2017

G. Olivecrona

10:12 – 10:15 Дискусия

10:15 – 10:27 Втора презентация: Modern aspects of CTO treatment – G. Sianos

10:27 – 10:30 Дискусия

10:30 – 10:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:45 – 11:45 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиостимулация и електрофизиология

Модератори: В. Велчев, И. Кожухаров

10:45 – 11:00 Ефекти на ДК стимулация върху ЛК систолна функция и алгоритми за редукция на ненужната ДК стимулация С. Йовев

11:00 – 11:15 CRT-P срещу CRT-D: доказателства Б. Борисов

11:15 – 11:30 Епикарден достъп за аблация на КТ при структурно сърдечно заболяване – нови подходи В. Трайков

11:30 – 11:40 Клиничен случай В. Велчев

11:40 – 11:45 Дискусия

11:45 – 12:30 Симпозиум на златен спонсор – Пфайзер

Митове и реалност за статиновата терапия

Можем ли да стабилизираме нестабилната плака?

И. Груев

Пациент в инвазивната лаборатория – какво може да се направи извън реваскуларизацията?

К. Карамфилов

12:30 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 Терапевтичен фокус – ендоваскуларно лечение на структурни сърдечни заболявания:

Председател: Д. Трендафилова

Модератори: Г. Тонев, Ю. Джоргова, В. Гелев

TAVR:

13:00 – 13:05 Аортна стеноза – епидеимология, клиника, прогноза, терапевтично поведение

Л. Золумова

13:05 – 13:20 TAVR-Perspective 2017. The Beginning, current status-controversy and prospect

H. Danenberg

13:20 – 13:35 The European, French and Massy experience with TAVI and how to build up a TAVI program

T. Lefevre

13:35 – 13:50 Bulgarian experience

Д. Трендафилова

Митрална регургитация:

13:50 – 13:55 Митрална регургитация – епидеимология, клиника, прогноза, терапевтично поведение

Л. Золумова

13:55 – 14:10 Overview of Trancecatheter Mitral Valve Repair. Mitral Clip experience and outcomes

H. Danenberg

14:10 – 14:25 New devices and future perspectives in mitral valve repair

T. Lefevre

14:30 – 15:30 Сесия Детска кардиология – Стентове в практиката на детския кардиолог

Модератори: А. Кънева, П. Кратунков

14:30 – 14:50 RVOT stenting as a primary palliation for tetralogy of Fallot in infants

N. Sreeram

14:50 – 15:10 Стентиране на артериален канал при новородени с критична кардиолатия

Л. Димитров

15:10 – 15:30 Стентиране на коарктация на аортата

А. Кънева

15:30 – 15:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

15:45 – 16:45 Симпозиум на платинен спонсор – Санофи

15:30 – 16:40 Сестринска сесия

Бизнес Комплексни коронарни интервенции – съвременни тенденции и конферанс 1 ролята на медицинската сестра

Модератори: В. Гелев, И. Желева

15:30 – 15:42 Перкутанна реваскуларизация при болни с ИБС В. Гелев

15:42 – 15:47 Дискусия

15:47 – 15:59 Хронични коронарни оклузии – определение, индикации, лечение В. Гелев

15:59 – 16:04 Дискусия

16:04 – 16:16 Компликации в катетаризационната лаборатория И. Желева

16:16 – 16:21 Дискусия

16:21 – 16:33 Практически подходи за радиационна защита при интервенционални процедури А. Загорска

16:33 – 16:38 Дискусия

16:45 – 17:45 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиохирургия

Модератори: Г. Начев, Д. Николов

 16:45 – 16:57 Интероперативна флуометрия за оценка на кръвотока през графтовете при миокардна реваскуларизация на биещо сърце и под екстракорпорална циркулация

М. Славов

16:57 – 17:09 Реперфузионна терапия при остър масивен и субмасивен белодробен тромбемболизъм 

А. Келчев, С. Казаков, И. Тодоров, В. Гелев, И. Желева, Г. Кирова, Н. Стоева, Д. Николов

17:09 – 17:21 Остра дисекация на аортата 30 годишен опит. От кошмара до удовлетворението. Д. Кючуков, С. Стойчева, К. Мавродиева, Д. Петков, Г. Начев

17:21 – 17:33 Коронарна и клапна патология – казусът, който все още търси своето решение

З. Въжев

17:33 – 17:45 Хирургичен аспект при лечението на острите миокардни инфаркти В. Коларов, М. Иванов, Г. Коленцов, Л. Бакаливанов, Л. Бояджиев

 

17:45 – 19:00 Сесия Интересни клинични случаи II

Председатели: Д. Хазърбасанов, Ф. Фуладванд

Модератори: Д. Трендафилова, В. Стоянов, Б. Борисов, И. Мануков, В. Гелев

/презентации по 5 минути + 3 минути за коментари към всяка/

17:45 – 17:50 ПКИ на венозен графт на пациент след аортно-коронарен байпас

Г. Недялков

17:50 – 17:53 Дискусия

17:53 – 17:58 Бременност и остър коронарен синдром

К. Хаджихристев

17:58 – 18:01 Дискусия

18:01 – 18:06 Клиничен случай на пациент
с необичайно усложнение на кардиохирургическа интервенция

Д. Мануков

18:06 – 18:09 Дискусия

18:09 – 18:14 Аcs with a complex pci of multivessel disease incl. lms

И. Мануков

18:14 – 18:17 Дискусия

18:17 – 18:22 Интервенция на lad през lima- bypass

В. Иванов

18:22 – 18:25 Дискусия

18:25 – 18:30 PCI and coronary aneurysm embolization of Cx artery

Н. Чилингиров

18:30 – 18:33 Дискусия

18:33 – 18:38 Complete PCI revascularization in CHIP

Д. Ненов

18:38 – 18:41 Дискусия

18:41 – 18:46 Клиничен случай на ОМИ усложнен с кардиогенен шок и белодробен едем след проведена LCEA при пациент с многоклонова болест и осъществена интервенционална реваскуларизация на ДКА

Г. Стамболийски

18:46 – 18:49 Дискусия

19:00 – 19:30 Сесия интервенционално лечение на мозъчен инсулт

Председател: И. Стайков

Модератори: М. Клисурски, И. Ташева, Н. Алиоски

19:00 – 19:15 Съвременни клинични ръководства за интервенционално лечение на исхемичен мозъчен инсулт базирани на медицина на доказателствата

И. Ташева

19:15 – 19:23 Клинични случаи на остър ИМИ разрешени с тромбоаспирационна система И. Ташева

19:23 – 19:31 Клинични случаи на остър ИМИ разрешени с тромбекстракция със стенттривър. Н. Алиоски

Събота, 11 ноември 2017 г.

Зала Пловдив

8:30 – 11:00 Представяне на случаи на живо – Комплексни коронарни интервенции I

Председатели: И. Мануков, В. Велчев, Д. Василев

Модератори: Y. Louvard, H. Danenberg, Ю. Джоргова, Д. Хазърбасанов, И. Желева, В. Гелев

11:00 – 11:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:15 – 11:30 Фокус лекция – Биотроник

Magmaris Magnesium BRS: Safety and Performance of an Advanced and Innovative Technology P. Nordbeck, Germany

11:30 – 14:00 Представяне на случаи на живо – Некоронарни интервенции

Председатели: Д. Трендафилова, Ю. Джоргова

Модератори: H. Danenberg, В. Велчев, Д. Василев, В. Гелев

14:00 – 14:30 Обяд

14:30 – 15:30 Симпозиум на платинен спонсор – Астра Зенека

Лечение на пациентите с коронарна артериална болест: „Отвъд стента„

S. Koul

Модератори: В. Гелев, К. Карамфилов

15:30 – 15:45 TAVI – our beginning and our practice today

S. Toggweiler

15:45 – 18:15 Представяне на случаи на живо – Комплексни коронарни интервенции II

Председатели: Б. Финков, П. Гацов

Модератори: G. Sianos, G. Olivecrona, D. Prvulovic, К. Карамфилов, Ф. Фуладванд

18:15 – 18:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

18:30 – 19:00 Симпозиум на сребърен спонсор – Актавис

Превенция на рестенозите при пациенти с ПАБ, клинични случаи на пациенти с ПАБ В. Гелев, М. Станева

19:00 – 19:30 Симпозиум на сребърен спонсор – Bracco

Нарастващата роля на физиологията и визуализацията на коронарните артерии в катетаризационната лаборатория

Клинични данни и случаи от практиката

Д. Василев, В. Гелев

20:30 Вечеря

Неделя, 12 ноември 2017 г.

Зала Пловдив

8:20 – 9:40 Усложнения в катетаризационната лаборатория

Председатели: В. Гелев, Г. Тонев

Модератори: Y. Louvard, Д. Василев, И. Мартинов, Г. Стамболийски, D. Prvulovic

/презентации по 5 минути и 3 минути дискусия след всяка презентация/

8:20 – 8:25 Percutaneous treatment of catheter-induced dissection of the right coronary artery and right coronary sinus of valsalva and ascending aorta up to aortic arch

O. Maksudov

8:25 – 8:28 Дискусия

8:28 – 8:33 Recanalization of chronic occluded right coronary artery complicated by perforation and hyper acute instent thrombosis of covered stent

Я. Черкезов

8:33 – 8:36 Дискусия

8:36 – 8:41 Перфорация на клон на белодробна артерия

А. Александров

8:41 – 8:44 Дискусия

8:44 – 8:49 Case

D. Prvulovic

8:49 – 8:52 Дискусия

8:52 – 8:57 ПКИ на ЛАД комплицирана със загуба на стент в абдоминална аорта и остра инстент тромбоза

Ф. Фуладванд

8:57 – 9:00 Дискусия

9:00 – 9:05 Разплетен водач

И. Самра

9:05 – 9:08 Дискусия

9:08 – 9:13 Коронарна перфорация при ротаблация

Х. Матеев

9:13 – 9:16 Дискусия

9:16 – 9:21 Stent crush in left main due to stent dislodgment:
role of
IVUS

С. Жежовски

9:21 – 9:24 Дискусия

9:24 – 9:29 Реканализация на хронична оклузия на LAD усложнена с екстразация към перикард и екстравазация към септум

К. Карамфилов

9:29 – 9:32 Дискусия

9:32 – 9:37 Дисекация на ствола на ЛКА след перкутанна етанолова редукция на септума на ЛК/ПЕРС/  при пациент със  симптомна ХОКМП

В. Велчев

9:37 – 9:40 Дискусия

9:45 – 10:00 Симпозиум на сребърен спонсор – Биотроник Магмарис резорбируемо магнезиево скеле: Българският опит В. Гелев

10:00 – 10:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:15 – 10:45 Симпозиум на сребърен спонсор – Terumo Иновативни решения на Терумо  в случаи на   комплексни интервенции

Председател: Д. Карагеоргиев

Модератор: В. Гелев

Ултимастер стент – Глобалното Решение за Комплексни Интервенции

В. Велчев

Родсейвър стент – Нова Парадигма, променяща технологията на каротидното стентиране

Д. Василев

10:45 – 12:15 Собствен опит /Сесия II/

Председатели: Б. Финков, Ю. Джоргова

Модератори: С. Георгиев, П. Гацов, Д. Трендафилова, Д. Василев, В. Велчев

10:45 – 10:55 Стентиране на персистиращ артериален канал при новородени с дуктус зависима белодробна циркулация – първоначални резултати

Л. Димитров

10:55 – 11:05 Ендоваскуларно лечение на болести на аортата

П. Симеонов

11:05 – 11:15 Стентиране на коарктация на аортата

А. Кънева

11:15 – 11:25 Приложение на ротационната атеректомия за лечение на тежко калцифицирани коронарни лезии

А. Александров

11:25 – 11:35 Инвазивна оценка на хемодинамичния ефект от лечение със силденафил при пациенти след фонтан операция

Е. Левунлиева

11:35 – 11:45 TAVI- конкурентна алтернатива на SAVR по отношение на дългосрочната перспектива

П. Веселинова

11:45 – 11:55 Транскатетърно затваряне на междукамерни дефекти – опитът на УМБАЛ “Св. Екатерина”

П. Кратунков

11:55 – 12:05 TAVI valve in valve на митрална позиция при пациентка с дисфункция на биологична клапна протеза

Х. Ангелов

12:05 – 12:15 Терапевтичен ефект на ренална денервация със система Vessix, при резистентни хипертоници

И. Мануков

12:15 Общо събрание на БДИК

12:15 – 12:40 Закриване на конгреса

13:30 Общо събрание на БДИК

Одобрени постерни доклади:

Авторите, участващи в постерните сесии, следва да поставят своите доклади от 11:00 до 14:00 ч. на 9 ноември, четвъртък.

На място ще бъдат осигурени вертикални постерни табла, чиято използваема площ за постерни презентации е с височина 180 см  и ширина 90 см. Моля да подготвите постерите във формат портрет.

Авторите на постерите следва да бъдат до своите постери по време на постерната сесия, за да могат да отговарят на въпроси на комисията.

Постерите следва да бъдат свалени на 12 ноември, неделя, до 12:00 ч.

Организаторите не носят отговорност за постери, които не са свалени до този час.

На място ще бъдат осигурени материали за поставяне на постерите.

Авторите на следните постерни презентации представят в първата постерна сесия:

Р1 Показатели за коронарна перфузия при необструктивна коронарна болест и синдром на забавен коронарен кръвоток, С. Денчев

Р2 Работна ЕКГ проба – информативност при пациенти с микроваскуларна дисфункция, С. Денчев

Р3 Ендоваскуларно лечение на мезентериална исхемия, Р. Касабов

Р4 Необичаен случай на коронарна оклузия, М. Михалев

Р5 Спонтанна дисекация на коронарна артерия – рядък случай на миокарден инфаркт, П. Кръстев

Р6 CT ангиографията – приложение при диагностиката на ИБС, Ж. Стойкова

Р7 Ренално стентиране при болни с резистентна хипертония и стенозарана ренална артерия, И. Мануков

Р8 Остър миокарден инфаркт при HIV позитивен пациент, П. Кръстев

Р9 Ротаблация при пациенти комплексни коронарни лезии – собствен опит, И. Желева

Р10 Клиничен случай на СТЕМИ на ДСЛК, ЛСЛК и ДК, при оклузия на RCA, третирана с PCI- тромбаспирация и имплантация на медикамент излъчващ стент, при коронарна аномалия: общ остиум на LCA и RCA в десен синус Валсалва, М. Стойнев

Р11 Coronary bifurcation management guided by FFR: proposal of new algorithm for treatment. and comparison of two different FFR devices, F. Fouladvand

Авторите на следните постерни презентации представят във втората постерна сесия:

Р12 Клиничен случай на ОМИ усложнен с кардиогенен шок и белодробен едем след проведена LCEA при пациент с многоклонова болест и осъществена интервенционална реваскуларизация на ДКА, Г. Стамболийски

Р13 Значението на тромбофилията при млади пациенти за развитието на остър коронарен синдром със ST елевация, И. Желева

Р14 Късна реперфузия при пациенти с ОМИ със ST-T елевация и едноклонова коронарна болест, П. Кръстев

P15 Надграждане от конвенционален пейсмейкър към система за ресинхронизираща терапия (CRT), С. Йовев

Р16 Клиничен опит и резултати при пациенти с имплантирани BVS ABSORB GT1,проследявани на втората година след индексната процедура, Д. Димитров

Р17 ХИТ- лечимо състояние при навременна диагностика

Клиничен случай на пациентка с високостепенна Ао стеноза след ТAVI усложнен с Хепарин индуцирана тромбоцитопения и ОКС, Х. Ангелов

Р18 Подмладения Миокарден Инфаркт: клиничен и инструментален анализ от два Ангиографски центъра, М. Радкова

Р19 Атипична форма на Тако-Цубо КМП със засягане на средните зони на ЛК, обратима митрална недостатъчност и левостранна СН, П. Гацов

Р20 Два случая на вродени комуникации между коронарните артерии и дясна камера, П. Гацов

Р21 Първи опит в Транскатетърното аортно клапно протезиране: резултати и шестмесечно проследяване, В. Докторова

P22 Половоспецифичен риск от усложнения при инвазивно лечение на остър коронарен синдром, С. Денчев

Р23 Съчетание на alopecia areata universalis с ИБС, при съпътстваща хиперхомоцистеинемия. Закономереност или съвпадение, И. Мануков

P24 Реканализация на СТО с антеграден достъп – анализ на данни, Л. Досев

P25 Интракоронарните ЕКГ параметри като предиктор за смъртност при бифуркационни лезии, Г. Димитров

P26 Сбор – оценка на главния съд – предиктор на хемодинамичната значимост при лечение на бифуркационни лезии, П. Николов

 

 

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy