X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология


X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология

22.04.2021

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от свое име, имам удоволствието да Ви поканя да участвате в X-ти Юбилеен конгрес по интервенционалнакардиология, който ще се състои в периода 30 септември – 2 октомври 2021 г., в новия Конгресен център на град Бургас.

Последната година ни изправи пред сериозно предизвикателство, което промени съществено нашата практика, но интервенционалната кардиология, като една от най-динамичните области в медицината, продължава да се развива. Националният конгрес по интервенционалнакардиология, традиционно е форум, който дава възможност да поддържаме клиничната си практика на най-високо ниво, да се запознаем с актуалните новости и тенденции в областта, както и да развиваме общността.

Концепцията на конгреса е програмата да има изразена обучителна стойност със следните акценти: хемодинамика, TAVI, ВСМ при възрастни и коронарни синдроми (остри и хронични). Разбира се, традиционно, програмата ще включва сесия, представяща собствен опит, както и предварително записани интересни случаи на живо, съпътствани от важни дискусии, фирмени симпозиуми и др.

Националният конгрес по интервенционална кардиология винаги се радва на  богата медицинска изложба, която предоставя  възможност на участниците да получат компетентна информация за нововъведенията в индустрията.

За Юбилейното издание на конгреса сме избрали хибридна форма на организация, с възможности за присъствено и онлайн участие, съобразени с пандемичната обстановка. Ще направим всичко възможно събитието да се проведе при стриктно спазване на съществуващите противоепидемични мерки.

За допълнителна информация по участие, регистрация и настаняване, моля да се обръщате към нашия партньор: Конгреси и събития ООД /CME Ltd./, Мира Бонова – mira@cmebg.com, 0896 700 956 и Деница Йонкова – denitza@cmebg.com, 0896 700 952.

Ще Ви очакваме, за да отбележим заедно X-тата Юбилейна годишнина на конгреса по интервенционалнакардиология!

 

С уважение,

Доц. Васил Велчев

Председател на Българско дружество по интервенционална кардиология

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА

Научен комитет

Д-р А. Александров Доц. К. Карамфилов

Доц. В. Велчев Д-р Р. Касабов

Проф. Д. Василев Доц. М. Контева

Д-р В. Гелев Доц. И. Мануков

Проф. Пл. Гацов Проф. И. Петров

Доц. Л. Димитров Д-р Н. Стоянов

Д-р И. Желева Проф. Д. Трендафилова

Д-р Ф. Фуладванд

Международни лектори

Prof. B. De Bruyne Prof. Ch. Rogelov

Prof. C. Collet Prof. G. Sianos

Prof. E. Eeckhout Prof. N. Sreeram

Prof. R. Nair Prof. I. Ungi

 

Предварителна програма  – изтеглете я тук

Предварителна програма

30 септември, четвъртък

зала Форос, етаж 3

12:00 – 13:00 Обучителен модул за специализанти I – Инвазивна оценка на хемодинамиката Модератор: В. Велчев

12:00-12:15 Хемодинамична оценка на Л- Д шънт А. Кънева

12:15 – 12:20 Дискусия

12:20 – 12:35 Ангиографски проекции и оценка при ВСМ К. Ненова

12:35 – 12:40 Дискусия

12:40 – 12:55 Рестриктивна физиология в контекста на HFpEF В. Велчев

12:55 – 13:00 Дискусия

13:00 – 13:10 Презентация на Амджен

Алгоритъм за идентифициране на фамилна хиперхолестеролемия при пациенти  с ОКС

А. Постаджиян

13:10 – 13:20 Почивка

13:20 – 14:20 Обучителен модул за специализанти II – Перкутанни коронарни интервенции Модератор: К. Карамфилов

13:20 – 13:35 Видове и избор на материали за ПКИ К. Карамфилов

13:35 – 13:40 Дискусия

13:40 – 13:55 Съпорт катетри – tips and tricks за по добра опора Н. Стоянов

13:55 – 14:00 Дискусия

14:00 – 14:15 Бифуркационни стенози М. Маринов

14:15 – 14:20 Дискусия

14:20 – 15:00 Първа постерна сесия и кафе – пауза Модератори: Пл. Гацов, В. Гелев, Р. Касабов

15:00 – 15:20 Симпозиум на Бьорингер – сребърен спонсор

15:20 – 16:20 Обучителен модул за специализанти III – Структурни интервенции – Модератори: Ф. Фуладванд, П. Кратунков, Н. Стоянов

15:20 – 15:35 Оклудери на левопредсърдно ухо Ф. Фуладванд

15:35 – 15:40 Дискусия

15:40 – 15:55 Интервенционално лечение при ASD П. Кратунков

15:55 – 16:00 Дискусия

16:00 – 16:15 TAVI – съвременен подход или как да на правил TAVI като PCI Н. Стоянов

16:15 – 16:20 Дискусия

16:20 – 16:30 Заключителни думи Обучителни модули за специализанти

16:30 – 16:40 Kanzai – Нови възможности в интервенционалното лечение – презентация на Терумо

16:40 – 17:10 Втора постерна сесия и кафе-пауза Модератори: Д. Трендафилова, М. Контева, И. Мануков

17:10 – 17:30 Симпозиум на Медтроник – сребърен спонсор

17:30 – 18:30 Официално откриване на X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология Панелисти: Б. Финков, Ю. Джоргова, В. Велчев

17:30 – 17:35 Встъпителни думи от Председателя на БДИК В. Велчев

17:35 – 17:55 „20 години Дружество по Интервенционална кардиология в България“ Мл. Григоров

17:55 – 18:15 Презентация Ю. Джоргова

18:15 – 18:25 Връчване на почетни плакети за принос в развитието на интервенционалната кардиология

18:25 – 18:30 Поздравителни адреси

18:30 – 18:40 Представяне на Асоциация Детско сърце М. Цонзарова

зала Черноморие, етаж 1

18:40 – 20:00 Отбелязване на Юбилейната годишнина

 

1 октомври, петък

зала Форос, етаж 3

9:00 – 10:00 Исхемия – Дебат сесия I Модератори: А. Гудев, Д. Василев

9:00 – 9:15 Ischemia Trial – ще промени клиничната ми практика В. Кръстев

9:15 – 9:20 Реплики

9:20 – 9:35 Ischemia Trial – няма да промени клиничната ми практика Ф. Фуладванд

9:35 – 9:40 Реплики

9:40 – 10:00 Дискусия

10:00 – 10:20 Симпозиум на Сервие – сребърен спонсор Защо фиксирана комбинация от статин и АЦЕ при пациенти със СС инцидент? К. Карамфилов

10:20 – 10:40 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:40 – 11:00 Симпозиум на Аbbott – сребърен спонсор Xience: Най-предизвикателни случаи

11:00 – 12:00 Структурни интервенции Модератори: Ю. Джоргова, Хр. Рогелов, Д. Трендафилова, И. Петров, В. Велчев

11:00 – 11:15 TAVI in the context of extended indications Hr. Rogelov

11:15 – 11:20 Discussion

11:20 – 11:35 Bicuspid aortic pathology, VIV – indications, key aspects D. Trendafilova

11:35 – 11:40 Discussion

11:40 – 11:55 On the horizon: endovascular options for Mitral valve regurgitation I.Petrov

11:55 – 12:00 Discussion

12:00 – 12:30 Симпозиум на Берлин Хеми – златен спонсор Ротеас при пациенти с неклапно предсърдно мъждене В. Велчев

12:35 – 12:55 Симпозиум с обяд на Байер – сребърен спонсор Модератор: Д. Василев Надеждна защита с ривароксабан за най-уязвимите пациентски популации К. Карамфилов – клиничен случай; Н. Стоянов – клиничен случай

12:55 – 13:15 Обедна почивка

13:15 – 14:15 Сесия: Детска кардиология Панелисти: Л. Димитров, А Кънева, П. Кратунков

13:15 – 13:30 Interstage interventions after the Norwood procedure N. Sreeram

13:30 – 13:45 Транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал при недоносени Л. Димитров

13:45 – 14:00 Хемодинамична оценка на пораснали Фонтан пациенти Е. Левунлиева

14:00 – 14:15 Fetal interventions: indications and outcomes N. Sreeram

14:15 15:15 Complications in Interventional Cardiology – joint session with EAPCI Panelists: E. Eeckhout, Ch. Rogelov, N. Stoyanov

14:15 – 14:30 Coronary implant loss E. Eeckhout

14:30 – 14:35 Discussion

14:35 – 14:50 Coronary perforation Ch. Roguelov

14:50 – 14:55 Discussion

14:55 – 15:10 Coronary balloon fracture: shaft fracture, balloon dysfunction or entrapped balloon N. Stoyanov

15:10 – 15:15 Discussion

15:15 15:35 Симпозиум на Биотроник – сребърен спонсор Оптимална ПТКА при пациенти с предизвикателна коронарна патология Модератори: G. Sianos, В. Гелев

Защо Орсайро е мой първи избор при стентиране на пациенти с миокарден инфаркт с ST елевация М. Контева, УМБАЛ Дева Мария, Бургас

Комплексна ПТКА при стволова стеноза В. Гелев, УМБАЛ Аджибадем Токуда, София

15:35 – 15:50 Кафе-пауза и посещение на изложбата

15:50 – 16:50 Коронарна физиология – ускорен курс Д. Василев, C. Collet /с подкрепата на Брако – сребърен спонсор/

15:50 – 16:10 Фокус лекция: Functional lesion assessment – history and future directions B. De Bruyne

16:10 – 16:15 Дискусия

16:50 – 17:10 Симпозиум на Булмед и Abbott Medical – сребърен спонсор Introducing Navitor: A new solution for TAVR with Active PVL Sealing Technology

17:10 18:10 Усложнения в катетеризационната – собствен опит Панелисти: А. Александров, Пл. Гацов, И. Петров

17:10 – 17:20 When better is worse Н. Юрук

17:20 – 17:25 Дискусия

17:25 – 17:35 Tight stenosis on Left main trifurcation treated by hybrid intervention with double LAD and D1 CABG and bifurcation stent on LM/RIM and long tapered DES on LCx due to LCx dissection О. Максудов

17:35 – 17:40 Дискусия

17:40 – 17:50 Staphylococcus Aureus инфекция ,след пункция на AFC dex Р. Вълчев

17:50 – 17:55 Дискусия

17:55 – 18:05 Мозъчна емболизация и успешна ретракция на чуждо тяло от мозъчното кръвообръщение Ст. Стефанов

18:05 – 18:10 Дискусия

зала Бургас

15:00 – 17:00 Сестринска сесия Модератори: Хр. Матеев, И. Дееничина

Основи (Basics)

15:00 – 15:15 Рентгеново излъчване и протекция

Д. Лефтерова

15:15 – 15:20 Дискусия

15:20 – 15:35 ЕКГ мониториране и хемодинамика в катетеризационната зала

А. Постаджиян

15:35 – 15:40 Дискусия

15:40 – 15:55 КПР в катетеризационната зала

Г. Владимиров

15:55 – 16:00 Дискусия

Специализирана сесия (Advanced)

16:00 – 16:15 Коронарна физиология

П. Николов

16:15 – 16:20 Дискусия

16:20 – 16:35 Специфични коронарни процедури: Възможност за третиране на калциеви лезии

В. Гелев

16:35 – 16:40 Дискусия

16:40 – 16:55 Структурни сърдечни заболявания: TAVI – какво трябва да знаем  

Я. Славова

16:55 – 17:00 Дискусия

2 октомври, събота

9:00 – 10:00 Исхемия – Дебат сесия II Модератори: Пл. Панайотов, И. Петров

9:00 – 9:15 ОКС – пълна реваскуларизация – Pro Н. Димитров

9:15 – 9:20 Реплики

9:20 – 9:35 ОКС – пълна реваскуларизация –Contra Пл. Гацов

9:35 – 9:40 Реплики

9:40 – 10:00 Дискусия

10:00 – 10:30 Симпозиум на Гедеон Рихтер: NSTEMI – Клинично предизвикателство

10:30 – 10:50 Обща снимка /главен вход на Бургаски конгресен център/, кафе-пауза и посещение на изложбата

10:50 – 11:50 Структурни интервенции – Предизвикателни случаи TAVI Модератор: Д. Трендафилова

10:50 – 11:00 Клиничен случай от МБАЛ Сърце и мозък, Бургас Пл. Пенчев

11:00 – 11:05 Дискусия

11:05 – 11:15 Клиничен случай УМБАЛ Св. Екатерина Хр. Ангелов

11:15 – 11:20 Дискусия

11:20 – 11:30 Клиничен случай Аджибадем Сити Клиник П. Поломски

11:30 – 11:35 Дискусия

11:35 – 11:45 Клиничен случай R. Nair

11:45 – 11:50 Дискусия

11:50 – 12:30 Сателитен симпозиум на Пфайзер – платинен спонсор

11:50 – 12:10 Клинични случаи на пациенти с ПМ и ОКС/PCI В. Гелев

12:10 – 12:30 Представяне на нови данни в лечението с ДОАК при пациенти с ПМ и ОКС и/или PCI В. Велчев

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 14:00 Сателитен симпозиум на AZ – златен спонсор От острия коронарен синдром до сърдечната недостатъчност. Науката среща практиката. В. Велчев, А. Гудев

14:00 – 15:30 Complex Coronary Interventions – highlights 2021 Moderators: G. Sianos, V. Gelev, D. Vassilev, I. Jeleva

14:00 – 14:15     Left Main PCI in 2021 – the recommendations….and beyond them

14:15 – 14:25     Case presentation – D. Vassilev 14:25 – 14:30     Discussion

14:30 – 14:45     Current Advances and Challenges in CTO recanalization

  G. Sianos

14:45 – 14:55     Case presentation – Acibadem Tokuda Hospital 14:55 – 15:00     Discussion

15:00 – 15:15     Coronary Calcification. Treatment of coronary calcium in 2021.

R. Nair  

15:15 – 15:25     Case presentation – Acibadem Tokuda Hospital 15:25 – 15:30     Discussion

15:30 – 16:00 Симпозиум на TEVA – златен спонсор Деескалационна терапия след ОКС Модератор: К. Карамфилов

Деескалация на ДАТ при пациенти с ОКС В. Велчев

Практически насоки при избор на P2Y12 инхибитор  – предимства на Clopidogrel К. Карамфилов

16:00 Общо събрание на БДИК

16:00 – 16:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

16:30 – 18:00 Сесия: Най-добър клиничен случай Панелисти: Д. Трендафилова, И. Желева, Ф. Фуладванд

16:30 – 16:40 Клиничен случай на успешно интервенционално затваряне на парапротезна Митрална инсуфициенция с Амплатцер васкуларен оклудер III П. Кратунков

16:40 – 16:45 Дискусия

16:45 – 16:55 Комбинация на съвременни методи на реваскуларизация и лечение на аортна клапна стеноза Г. Владимиров

16:55 – 17:00 Дискусия

17:00 – 17:10 Heart Transplantation Allograft Vasculopathy and PCI Р. Стойчева

17:10 – 17:15 Дискусия

17:15 – 17:25 Транскатетърно лечение на масивен белодробен тромбоемболизъм в детската възраст Е. Левунлиева

17:25 – 17:30 Дискусия

17:30 – 17:40 Употреба на ASD Ocluder за затваряне на ентри в асцендентната аорта по поводна фалшив лумен от персистираща дисекация след хирургично лечение на Тип А по Станфорд дисекация Д. Бойчев

17:40 – 17:45 Дискусия

17:45 – 17:55 Ранна псевдоаневризма след нелекувана перфорация на коронарна артерия Пл. Пенчев

17:55 – 18:00 Дискусия

18:00 Общо събрание на БДИКДружество по Интервенционална Кардиология.