X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология


X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология

22.04.2021

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от свое име, имам удоволствието да Ви поканя да участвате в X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология, който ще се състои в периода 30 септември – 2 октомври 2021 г., в новия Конгресен център на град Бургас.

Последната година ни изправи пред сериозно предизвикателство, което промени съществено нашата практика, но интервенционалната кардиология, като една от най-динамичните области в медицината, продължава да се развива. Националният конгрес по интервенционална кардиология, традиционно е форум, който дава възможност да поддържаме клиничната си практика на най-високо ниво, да се запознаем с актуалните новости и тенденции в областта, както и да развиваме общността.

Концепцията на конгреса е програмата да има изразена обучителна стойност със следните акценти: хемодинамика, TAVI, ВСМ при възрастни и коронарни синдроми (остри и хронични). Разбира се, традиционно, програмата ще включва сесия, представяща собствен опит, както и предварително записани интересни случаи на живо, съпътствани от важни дискусии, фирмени симпозиуми и др.

Националният конгрес по интервенционална кардиология винаги се радва на богата медицинска изложба, която предоставя възможност на участниците да получат компетентна информация за нововъведенията в индустрията.

За Юбилейното издание на конгреса сме избрали хибридна форма на организация, с възможности за присъствено и онлайн участие, съобразени с пандемичната обстановка. Ще направим всичко възможно събитието да се проведе при стриктно спазване на съществуващите противоепидемични мерки.

За допълнителна информация по участие, регистрация и настаняване, моля да се обръщате към нашия партньор: Конгреси и събития ООД /CME Ltd./, Мира Бонова – mira@cmebg.com, 0896 700 956 и Деница Йонкова – denitza@cmebg.com, 0896 700 952.

Ще Ви очакваме, за да отбележим заедно X-тата Юбилейна годишнина на конгреса по интервенционална кардиология!

С уважение,

Доц. Васил Велчев

Председател на Българско дружество по интервенционална кардиология

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА

Научен комитет

Д-р А. Александров
Доц. В. Велчев
Проф. Д. Василев
Д-р В. Гелев
Проф. Пл. Гацов
Доц. Л. Димитров
Д-р И. Желева
Доц. К. Карамфилов
Д-р Р. Касабов
Доц. М. Контева
Доц. И. Мануков
Проф. И. Петров
Д-р Н. Стоянов
Проф. Д. Трендафилова
Д-р Ф. Фуладванд

 

 

Предварителна програма

30.09.2021 г., четвъртък

зала Форос, етаж 3

12:00 – 13:00 Обучителен модул за специализанти I – Хемодинамика

13:00 – 13:20 Симпозиум на сребърен спонсор 1

13:20 – 14:20 Обучителен модул за специализанти II – ПКИ

14:20 – 15:00 Първа постерна сесия и кафе – пауза

15:00 – 15:20 Симпозиум на сребърен спонсор 2

15:20 – 16:20 Обучителен модул за специализанти III – Структурни интервенции

16:20 – 16:30 Заключителни думи по обучителните модули

16:30 – 17:00 Втора постерна сесия и кафе-пауза

17:00 – 17:20 Симпозиум на сребърен спонсор 3

17:20 – 18:00 Официално откриване на конгреса:

Доц. В. Велчев – Председател БДИК

20 години интервенционална кардиология в България

Доц. Д. Хазърбасанов, Доц. Б. Финков, Проф. Ю. Джоргова

зала Черноморие, етаж 1

18:00 – 19:00 Официална церемония по повод Юбилейната годишнина

1.10.2021 г., петък

зала Форос, етаж 3

9:00 – 10:00 Исхемия – Дебат сесия I

Ischemia Trial – ще промени клиничната ми практика

Ischemia Trial – няма да промени клиничната ми практика

Дискусия

10:00 – 10:20 Симпозиум на сребърен спонсор 4

10:20 – 10:40 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:40 – 11:40 Структурни интервенции – I част

Клапни пороци

Септална аблация

Септостомия

Дискусия

11:40 – 12:10 Симпозиум на златен спонсор 1

12:10 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:00 Сесия: Детска кардиология

14:00 15:30 Усложнения в катетеризационната (съвместно с EAPCI)I част

15:30 15:50 Симпозиум на сребърен спонсор 5

15:50 – 16:10 Кафе-пауза

16:10 – 17:10 Коронарна физиология – ускорен курс

17:10 18:10 Усложнения в катетеризационната (съвместно с EAPCI)II част

зала Бургас

15:00 – 17:00 Сестринска сесия

2.10.2021 г., събота

9:00 – 10:00 Исхемия – Дебат сесия II

ОКС – пълна реваскуларизация – Pro

ОКС – пълна реваскуларизация – Contra

Дискусия

10:00 – 11:00 Структурни интервенции – II част

11:00 – 11:40 Сателитен симпозиум на платинен спонсор

11:40 – 12:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата

12:00 – 13:30 Собствен опит I

13:30 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:30 CCI/Комплексни коронарни интервенции – актуално към 2021

Вариант 1 Модератори: G. Sianos, В. Гелев, Д. Василев, И. Желева

Кратка теоретична част със записани случаи, последвани от дискусия от типа:

How should I treat

How I treated

Стволова стеноза 

СТО интервенции

Коронарна калциноза 

 

15:30 – 16:00 Симпозиум на златен спонсор 2

16:00 Общо събрание на БДИК

16:00 – 16:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

16:30 – 17:30 Собствен опит II

17:30 Закриване на конгреса и Общо събрание на БДИКДружество по Интервенционална Кардиология.