Конгреси

Доц. Д.Трендафилова- IV Национален конгрес по интервенционална кардиология 15-17 11 2013 г София


Дружество по Интервенционална Кардиология.