Банкова сметка на Дружеството

Банкова сметка на „Дружество по Интервенционална Кардиология“.

Банка: Първа инвестиционна банка АД
BIC: FINVBGSF
Сметка# / IBAN: BG61FINV91501204004447

При внасяне на членски внос, моля да оставите три имена и за коя година е вноската!Дружество по Интервенционална Кардиология.