МБАЛ „Пълмед“

Кардиология Пълмед отвори врати през м. Юли 2009г.

Отделението по кардиология е модерно и високо технологично оборудвано звено осигуряващо диагностична и лечебна дейност със специализация в областта на интервенционалното лечение на сърдечни и периферни съдови заболявания.
Отделението разполага с 28 легла ,6 от който в сектор за интензивна терапия и реанимация,. На болният е осигурен достъп до кабелен интернет, сателитна телевизия , централна климатизация.

Функционалната диагностика стартира с пълен набор лабораторни изследвания на електрокардиография, трансторакална ехокардиография, транс езофагиална ехокардиогафия, стрес ехокардиография,КАТ.

Секторът за интервенционална рентгенова диагностика е оборудван с нов ангиографски апарат на фирма “Simens”. Тук се извършван високо специализирани изследвания и интервенционални процедури: СКАГ, Лява вентрикулография, Аортография, Имплантиране на интракоронарен стент Дясна сърдечна катетеризация, Оксиметрия, Пулмоангиография, Каротидна ангиопластика, Периферна ангиопластика, Ангиопластика на венозни графтове, Перикардна пункция ,Имплантация на кава филтър, Реновазография, Имплантация на временни пейсмейкъри, Поставяне на интрааортен контрапулсатор, Емболизация на коронарни фустули, Предоперативна емболизация на тумори, Алкохолна аблация.

Пациентите в тежко състояние се настаняват в сектор за интензивна терапия и реанимация, където е осигурен 24 часово мониторинг на инвазивни и неинвазивни жизнени параметри, възможност за продължителна механична вентилация, имплантация на интрааортна балонна помпа, временна електрокардио стимулация.

Приемен кабинет 032 607 323
Дежурен лекар 032 607 340

Д-р Касабов- Началник Кардиологично отделение.
Завършил обучението си по медицина 1984г.Придобита специалност по Вътрешни болести 1990г.Придобита специалност по Кардиология 1992г.Специализация поИнвазивна Кардиология от 1996г.Сертификация за ехокардиография на експертно ниво.
За контакти: trx33@abv.bg


Д-р Мима .Бoлгурова – ординатор към отделението по Кардиология на болница Пълмед.Дългогодишен стаж в КО и интензивен кардиологичен сектор на МБАЛ „Св Мина”.Специалист по Вътрешни болести от 1989 г и Кардиология-1996г. Сертификация за ехокардиография на експертно ниво.


Д-р Георги Недялков – ординатор кьм отделението по Кардиология на болница
“Пълмед”,специалист по вьтрешни болести и кардиология с 2 години опит в интер- венционалната кардиология и 9 години като кардиолог в Кардиохирургия-Пловдив. Сертификация за ехокардиография на експертно ниво.
За контакти:georgined@abv.bg


Д-р Кирил Хаджихристев – ординатор кьм отделението по Кардиология на болница
“Пълмед”,специалист по вьтрешни болести и кардиология с 2 години опит в интер- венционалната кардиология и 9 години като кардиолог в Кардиохирургия-Пловдив. Сертификация за ехокардиография на експертно ниво.
За контакти:kirilargiro@abv.bg


“Пълмед”, специалист по вьтрешни болести и кардиология с 2 години опит в интер- венционалната кардиология и 9 години като кардиолог в Кардиохирургия-Пловдив. Сертификация за ехокардиография на експертно ниво.
За контакти: dodenov@yahoo.com


Д-р Петър Муховски – ординатор към отделението по Кардиология на болница „Пълмед”,с придобита специалност по Вътрешни болести 2002г.Сертификация за ехография на повърхностни структури,млечна жлеза и абдоменална ехография. За контакти: p.muhovski@abv.bg


Д-р Цветана Гънгова – Специалист по Вътрешни болести и Кардиология с 13г. Стаж в СПВО.От 2010 година работи в отделение по Кардиология Пълмед.
За контакти tsgangova@abv.bg


Д-р Красимира Чолакова –Специалист по Вътрешни болести и Кардиология с 15г. професионален стаж във ВО,Функционално отделение и Интензивен Кардиологичен сектор на МБАЛ „Св.Мина”Сертифициран на експертно ниво по Ехокардиография и Абдоминална ехография.
cholakova_krasimira@abv.bg


Дружество по Интервенционална Кардиология.