Нашата мисия


Нашата мисия

Основни цели на дружеството са да съдейства за запознаване, внедряване и разпространяване на най-съвременните постижения я интервенционалната кардиология, да съдейства за издигане на професионалното равнище , усъвършенстване и специализации на членовете на Дружеството.

Да развива ползотворно сътрудничество със сходни български и международни организации и да подпомага международните прояви и контакти на членовете си.

Да организира самостоятелно, или да съдейства за организирането на конгреси, конференции, симпозиуми, работни срещи и други мероприятия, третиращи проблемите на интервенционалната кардиология и да предоставя голям набор от образователни материали, клинични случаи, публикации и новини.

Да предлага на МЗ, Висшите медицински заведения, НЗОК и други институции в страната становища по проблеми, свързани с интервенционалната кардиология.


Дружество по Интервенционална Кардиология.