Открий образованието


Българското дружество по Интервенционална Кардиология подкрепя развитието и образованието в сферата на интеренционалната кардиология.

Критерии на УС на ДИК за кандидатстване за ОБРАЗОВАТЕЛЕН ГРАНТ (посещение на международни прояви) към ДИК (спонсор):

1.Задължителни условия за кандидатурата са:
a.владеене на английски език или официалния език на научния форум.
b.кандидатът да е член на ДИК.

2.Документи за кандидатстване:
a.молба в свободна форма , в която е посочен научния форум, за който се кандидатства
b.CV

3.Предимство ще имат кандидати, които са заявили активно участие (постер или презентация) на желания форум.

4.Краен срок за подаване на кандидатурата – до 3 месеца от началото на научното събитие.

5.На свое заседание УС разглежда кандидатурите в срок до 20 дни от подаване на молбите .

6.Всеки кандидат, получил образователен грант , представя кратък писмен доклад в свободна форма за впечатленията си от форума.

7.УС на ДИК си запазва правото да предостави възможност на ползвателя на научен грант да представи своите впечатления на регионалните клонови срещи.

8. Управителния съвет на дружеството си запазва правото да определя размера на спонсорство

Решение взето на УС: 29.11.2011 г.Дружество по Интервенционална Кардиология.