За дружеството

Дружеството е основано през 1994 година като сдружение с нестопанска цел. Към днешна дата дружеството има над 160 члена.
Нашата мисия
Нашата мисия

Съдействаме за развитието и сътрудничеството в областта на интервенционалната кардиология

Съдействаме за запознаване, внедряване и разпространяване на най-съвременните постижения в интервенционалната кардиология.

Съдействаме за издигане на професионалното равнище, усъвършенстване и специализации на членовете на Дружеството.

Развиваме ползотворно сътрудничество със сходни български и международни организации и да подпомага международните прояви и контакти на членовете си.

Организираме самостоятелно, или съдействаме за организирането на конгреси, конференции, симпозиуми, работни срещи и други мероприятия, третиращи проблемите на интервенционалната кардиология.

Предлагаме на МЗ, Висшите медицински заведения, НЗОК и други институции в страната становища по проблеми, свързани с интервенционалната кардиология.

Предоставяме актуална информация към членове посредством електронните медии.

Управителен съвет

Работим открито за развитието на интервенционалната кардиология

Проф. Добрин Василев
Проф. д-р Добрин Василев

Председател

Доц. д-р Валери Гелев
Доц. д-р Валери Гелев

Зам. Председател

д-р Ивайла Желева
Д-р Ивайла Желева

Научен Секретар

Др. Николай Стоянов
Д-р Николай Стоянов

Организационен Секретар

Д-р Станислав Иванов

Касиер

Спонсорство

Критерии на УС на ДИК за кандидатстване за образователен грант

(посещение на международни прояви) към ДИК - 29.11.2011 г.

1

Задължителни условия за кандидатурата да бъдат:

  • Владеене на английски език или официалния език на научния форум.
  • Кандидатът да е член на ДИК.

2

Документи за кандидатстване:

  • Молба в свободна форма, в която е посочен научния форум, за който се кандидатства.
  • CV

3

Предимство ще имат кандидати, които са заявили активно участие (постер или презентация) на желания форум.

4

Краен срок за подаване на кандидатурата – до 3 месеца от началото на научното събитие.

5

На свое заседание УС разглежда кандидатурите в срок до 20 дни от подаване на молбите.

6

Всеки кандидат, получил образователен грант, представя кратък писмен доклад в свободна форма за впечатленията си от форума.

7

УС на ДИК си запазва правото да предостави възможност на ползвателя на научен грант да представи своите впечатления на регионалните клонови срещи.

8

Управителния съвет на дружеството си запазва правото да определя размера на спонсорство.