Обучителна среща „ Антитромботична терапия при пациенти с предсърдно мъждене след перкутанна интервенция“

Уважаеми колеги, От името на Организационния комитет и лично от свое име, имам удоволствието да…