Българско Дружество по Интервенционална Кардиология

Запознаваме, внедряваме и разпространяваме най-съвременните постижения в интервенционалната кардиология.
За дружеството
Новини и събития

Бъдете информирани за всичко ново около интервенционалната
кардиология

Защо да членувате

Усъвършенстване, участие в специализации и професионално развитие

Развиваме ползотворно сътрудничество със сходни български и международни организации и да подпомага международните прояви и контакти на членовете си.
Информация за членство