Обучителна среща „ Антитромботична терапия при пациенти с предсърдно мъждене след перкутанна интервенция“

Уважаеми колеги, От името на Организационния комитет и лично от свое име, имам удоволствието да…

Национален курс по радиационна защита и оптимизация в интервенционалната радиология, 4-8 Декември, София

Националният Център по Радиобиология и Радиационна Защита, съвместно с Университетска Болница „Александровска“ и Международната Агенция…