ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ 27.04.2024

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ

Управителният съвет на “ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ ”, ЕИК 121484712 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Георги Софийски” №3, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на сдружението, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 27 април (събота)  2024 година от 17:30 ч. в Хотел Империал, гр. Пловдив със следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 11.2023 – 04.2024 г.
  2. Приемане на нови членове в дружеството.
  3. Разни

Всички членове на дружеството се канят да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 13 ал.2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 18:30 часа.

Коментирай

Твоят имейл остава защитен и няма да бъде публикуван никъде.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy