Грант за обучение за млади интервенционални кардиолози в център в чужбина

Българското дружество по интервенционална кардиология (БДИК) обявява Грант за обучение в клиниката по инвазивна кардиология в чужбина, който покрива:

  • Транспортни разходи
  • Настаняване

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 

– актуални членове на БДИК

– специалност по кардиология или специализанти последна година

– поне 1 година работа в катетеризационна лаборатория

– удостоверение от началника на катетеризационната лаборатория за предходното изискване

– възраст под 40 години

– българско гражданство

– владеене на английски език

 

Кандидатите трябва да изпратят клиничен случай на тема: „Стабилна стенокардия-терапията на пациентите с ХКС през погледа на младия кардиолог.“

 

Изисквания за клиничните случаи:

  • Трябва да бъде на Power point файл
  • До 15 слайда
  • Позволяват се, както движещи се видео файлове, така и статични картини за онагледяване на презентацията

 

Кандидатите, отговарящи на изискванията трябва да изпратят презентациите и документите в електронен вариант до 01 март 2024 г.

 

Заявления за участие се приемат от 02 януари 2024 на адрес: [email protected]

 

Имената на тримата млади интервенционални кардиолози, спечелили грант за обучение в център в чужбина, ще бъдат обявени на www.bulsic.org, както и по време на  „III-та Академия за млади специалисти по кардиология“.

 

 

Грантът се отпуска с любезната подкрепа на Servier.

Коментирай

Твоят имейл остава защитен и няма да бъде публикуван никъде.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy