VII Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

Основна тема: Едновременни катетърни интервенции в повече от една съдова зона – защо, кога и как?

16 – 17 ноември 2019 г., х-л Рила, к.к. Боровец

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в VII-и Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, който ще се състои на 16 – 17 ноември в х-л Рила, к.к. Боровец.

С развитието на интервенционалната кардиология, радиология и неврология, както и на ендоваскуларната съдова хирургия, все по-актуален става въпросът за необходимостта от катетърни интервенции в повече от една съдова зона на пациента. Тези интервенции понякога се извършват едномоментно или в рамките на едно болнично пролежаване. Време е този подход да бъде основан научно и да се излезе от казуистиката.
Затова, тази година основна тема на курса ще бъде: „Едновременни катетърни интервенции в повече от една съдова зона – защо, кога и как?“

Както винаги досега, курсът ще обхване широк кръг дискутабилни въпроси в областта на коронарната и некоронарна анатомия и физиология.

В седмото издание на курса са включени и клинични случаи на живо, които ще бъдат излъчени от Аджибадем Сити Клиник Токуда Хоспитал.

Лектори на форума ще бъдат водещи български и европейски експерти в областта на инвазивната кардиология, неврологията, ангиологията, съдовата хирургия и физиологията.

Участвайки в курса, Вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Програмата на курса включва и съпътстваща изложба на фармацевтични и инструментални фирми на 16 – 17 ноември в х-л Рила, к.к. Боровец.

Надяваме се и този път курсът да продължи традицията на свободна дискусия и обмяна на мнения от всички участници

Курсът ще се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.

Очакваме Ви!

Проф. Пламен Гацов
Председател на Организационния комитет

Д-р Валери Гелев
Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

 

Изтегли Форма за Регистрация

 

ПРОГРАМА

Петък, 15 ноември 2019 г.

17:30 Отпътуване с автобус от София за Боровец

18:00 -20:00 Регистрация и настаняване в хотел Рила

20:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Събота, 16 ноември 2019 г.

зала Боровец

7:45 Откриване и приветствени думи

Проф. П. Гацов, Д-р В. Гелев, Доц. В. Велчев

7:45 – 9:45 Сутрешна сесия

7:45 – 8:15 Физиология на бъбречната циркулация

Доц. Н. Белова

8:15 – 8:45 Физиология на мозъчната циркулация

Доц. Ю. Няголов

8:45 – 9:15 Ехокардиографско изобразяване на коронарните артерии в норма и

патология при деца

Д-р Г. Христов, Великобритания

9:15 – 9:45 The FFR angio – conception and experience

Dr. A. Milkas, Greece

9:45 – 10:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Интернационал/

10:00 – 12:00 Предаване на случаи на живо от Аджибадем Сити клиник болница Токуда, София

с подкрепата на ф-ма Евофарма

Модератори: Д-р В. Гелев, Доц. В. Велчев, Доц. Д. Василев

Панел: Dr. L. Maene, Dr. A. Milkas, Проф. И. Петров,

Д-р Ф. Фуладванд, Проф. П. Гацов

12:00 – 12:15 Хибриден подход при решаване на случаи с многосъдово засягане

Доц. Р. Стойчев, Д-р И. Мартинов

12:15 – 13:15 Сателитен симпозиум на фирма Берлин Хеми

Терапевтични стратегии след остър инфаркт на миокарда и при стабилна ангина пекторис

Модератор: Доц. К. Карамфилов

Терапевтични стратегии при остър инфаркт на миокарда – клиничен опит

Д-р П. Дунев

Избор на терапия при ИБС след остър инфаркт на миокарда – от клиничната

практика

Д-р Св. Цонев

13:15 – 14:15 Обяд /ресторант Сезони/

14:15 – 15:00 Сателитен симпозиум на фирма Актавис

Модератор: Проф. П. Гацов

Мястото на Clopidogrel в лечението на хроничен коронарен синдром

Проф. П. Гацов

Риск от кървене и гастропротекция при коронарни и некоронарни интервенции Д-р Н. Цонев

15:00 – 17:30 Следобедна сесия I

Модератори:

Проф. И. Петров, Доц. Д. Василев, Д-р В. Гелев, Проф. П. Гацов

15:00 – 15:30 Едновременни интервенции в повече от една съдова зона – какво казват ръководствата?

Проф. П. Гацов

15:30 – 16:00 One stage interventions in different vascular regions – is there a rationale for that?

Dr. L. Maene, Belgium

16:00 – 16:30 20 годишен опит в интервенции в повече от една съдова зона

Проф. И. Петров

16:30 – 17:00 Едноетапни интервенции в повече от една съдова зона – кога ги правя?

Доц. Д. Василев

17:00 – 17:30 Сателитен симпозиум на фирма Гедеон Рихтер

Prasugrel – с ново място в лечението на болни с ОКС

Д-р В. Гелев, Д-р Н. Чилингиров

17:30 – 19:00 Следобедна сесия II

Модератори:

Проф. Б. Богов, Проф. Л. Хараланов

17:30 – 18:00 Механизми за възникване на контраст индуцираната нефропатия

Проф. Б. Богов

18:00 – 18:30 Методи за ранно откриване на КИН

Д-р И. Петрова

18:30 – 19:00 Йод-контраст индуцирана енцефалопатия

Проф. Л. Хараланов

19:00 – 20:00 Коктейл „Добре дошли“ /зала Интернационал/

20:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Неделя, 17 ноември 2019 г.

зала Боровец

9:00 – 11:00 Сутрешна сесия

Модератори:

Доц. В. Велчев, Доц. И. Мануков, Д-р Г. Христов

9:00 – 9:30 А long-term follow-up of FFR-guided proximal LAD interventions

A. Milkas, Greece

9:30 – 10:00 Синдром на неразтегливото ляво предсърдие

Доц. В. Велчев

10:00 – 10:30 Засягане на коронарните артерии при системни възпалителни заболявания

при деца

Д-р Г. Христов, Великобритания

10:30 – 11:00 Опитът ни във функционалната оценка на бъбречните стенози

Доц. И. Мануков

11:00 – 12:30 Представяне на клинични случаи

Д-р В. Томова

Д-р Св. Цонев

Д-р Н. Иванов

Dr. A. Milkas

Д-р Д. Генчева

Д-р Н. Цонев

12:30 – 12:45 Обобщение, заключителни думи и закриване на курса

Проф. П. Гацов, Д-р В. Гелев, Доц. В. Велчев

12:45 – 13:30 Обяд /ресторант Сезони/

13:30 Отпътуване за София с автобус

 
Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско дружество
по интервенционална кардиология: www.bulsic.org, както и в сайта на официалния агент на курса – Конгреси и събития ООД, www.cmebg.com

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy