Дистална стволова стеноза при пациент с ОМИ и аортоостиална стеноза на RCA

Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова,Г. Недялков, К. Хаджихристев,Н. Доденов, П. Муховски

Х.Д.Ч. На 66г.
Стенокардна болка в покой повече от 2 часа
Артериална хипертония с давност повече от 25г.
Захарен диабет от 20г. На инсулино-лечение от 5г.

Бляда  изпотена кожа Фр100уд/мин
АН 100/70ммж.
ЕКГ- елевация  ST V1-V4
Ехокардиография-ФИ 56%Без клапни лезии.

СКАГ-Аортоостиална  стеноза на дясна коронарна артерия.
Дистална стеноза  на ствола на лява коронарна артерия с тромбоза на LAD

Стратегия-Поради типична ензимна констелация за миокардна некроза на този етап противопоказна кардиохирургична намеса
На първи етап реканализация на инфарктната артерия и на втори етап рекнализация на дясна коронарна артерия.

Катетър ХВ 3,5 6Fr
Балон  Pantera – З/20 и 2/20
Водач- Balans middleweicht
Тромбаспирация-  Throbuster Kaneka 6Fr
Стент BMS-3,5/28

Видео материали:

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy