Стент-графт на фистула между LAD и LIMA

Кардиология Пълмед

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

А.К.Д. Мъж на 64г.
Уточнена триклонова коронарна болест с АСВ х4 2001г. в обем LAD-LIMA RCA,LCX,RD2-s.v.g.
Постъпва по повод типична стенокардия при усилия под обичайните.

Нормален физикален статус
ЕКГ- синусов ритъм Хоризонтална депресияІ,ІІ,аVЛ, V4-V6
Ехокардиография-ФИ 45%
Преднолатерална и апикална а-дискинезия

СКАГ-достъп a.rad.dextra
Нативни съдове- оклузия на LAD в среден сегмент,оклузия на ОМ2,оклузия на RCA  в среден сегмент.
Графтове-функциониращи графтове към ОМ,RCA,RD и LAD.
Графт фистула на LIMA-LAD с дистален кръвоток на LAD до ТІМІ ІІ

Водещ катетър  –  int.mammary 5Fr
Водач- Wisper MS
Балон-Pantera  2,5/15
Стент-graftmaster  3,0/16 ремоделиран до 3,4

Видео материали:

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy