Годишно Общо събрание

Здравейте колеги,

От името на УС на БДИК ви уведомявам, че на 05.10.2018 от 17 часа в зала Настрадин Ходжа, хотел Лагуна бийч, курортен комплекс Албена в хода на Кардиологичния Конгрес, се свиква Годишно Общо събрание на сдружението при следния дневен ред:

  1. Определяне на място и дата за провеждане на Интервенционалния конгрес.
  2. Избор на Организационен комитет.
  3. Приемане на нови членове.
  4. Разни

Обявата е публикувана във в-к Труд , бр. от 05.09.2018.

Използвам възможността, да ви уведомя, че в програмата на Кардиологичния конгрес са определени три дискусионни фокуса на клинични случаи за БДИК.

Два от тези фокуса са с по два клинични случаи, представени по типа на “How should I treat“ сесии с теми:

1) „Комплексни коронарни интервенции“ – 2 случая по 10 мин.( 5 мин. представяне на случая, последван от дискусия и 5 мин. извършената процедура)

2) Реваскуларизация при стволови стенози. – 2 случая по 10 мин.( 5 мин. представяне на случая, последван от дискусия и 5 мин. извършената процедура)

3)Моят най-добър случай за 2018“ където се очаква да се представят шест клинични случая по 7 мин. с три мин. дискусия.

Моля за предложения на подходящи случаи по съответната тематика.

Моля предложените случаи да бъдат изпратени на e-mail: [email protected] във Power Point фрмат със still pictures, с придружително писмо, което да съдържа

  1. Заглавие на клиничия случай:

  2. Колектив.

  3. Представящ автор с контакти –име, телефон, e-mail.

  4. Болнично заведение.

Всички предложения ще бъдат разгледани от УС на БДИК , като най – подходящите ще се включат в официалната програма.

Краен срок за изпращане на клиничните случаи – 21.09.2018.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy