IX Български Курс по Коронарна Физиология и физиология на некоронарните съдове 26 – 27 юни 2021 г., РИУ Правец Ризорт

На 26 – 27 юни 2021 г. се проведе  IX Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове.

Тази година форумът се състоя в хибриден формат, с възможност както за присъствено, така и за дистанционно участие.

Домакин на събитието беше хотел РИУ Правец.

Основна тема на курса „Образната диагностика в изследването на органната исхемия“.

В програмата бяха включени интердисциплинарни сесии и сесии с представяне на интересни клинични случаи, както и предаване на случаи на живо от болница „Аджъбадем Сити Клиник Болница Токуда“ – София.

Презентации:

Викторина М. Павлов 27.06

HR_Biso Valeri Gelev

доц. В. Велчев – Директно ретроградно измерване на налягането в ЛП

Д. Василев, Св. Цонев – Complex PCI of LCA in patent with occluded RCA

Доц. В. Велчев – клиничен случай – Задух при пациент с чернодробна цироза

доц. В. Велчев – Приложна хемодинамика на най-честите клапни пороци – инвазивна оценка в съвременна катеризационна лаборатория

доц. В. Велчев – Ротеас при пациенти с неклапно предсърдно мъждене и ПКИ

Доц. К. Карамфилов – симпозиум Тева

Доц. Няголов Правец 21

Д-р В. Гелев – симпозиум Тева

Клиничен случай – Т. Николова

Клиничен случай С. Кафалиева

М. Недевска – Миокардна стрес сцинтиграфия, КТ, МР, ПЕТ-KT

Н. Белова 27.06

Проф. Гацов – лекция

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy