Покана за участие с клиничен случай в симпозиум на Abbott

Покана за участие с клиничен случай в симпозиум на Abbott по време на X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология, 30 септември – 2 октомври 2021 г.

Healthcare Solutions, LTD, в качеството си на официален представител на “Abbott” и Българско дружество по интервенционална кардиология, Ви канят да участвате на симпозиум под надслов: „Xience – Най-предизвикателни случаи“, като част от програмата на “Abbott” по време на X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология.
Повече от десетилетие, стент системите от фамилия „Xience”, са считани за „златен стандарт“ от редица експерти в областта на интервенционалната кардиология. Това се дължи на факта, че “Xience” е клинично най-проучената платформа с повече от 13 милиона имплантации в световен мащаб. Част от 120+ специфични клинични проучвания, обхващащи пълен набор от приложения, с над 125,000 хиляди участника.
“Xience” е едно от малкото изделия на пазара, детайлно изпитани при комплексни случаи (стволови интервенции, бифуркации, хронични оклузии, ОКС, дълги лезии, пациенти с риск от кървене и др.). Ние от екипа на “Healthcare Solutions” & “Abbott”, избрахме темата на нашето събитие да обвързва клиничните представяния на участниците именно с тази платформа.
Селекционна комисия, излъчена от дружеството, ще избере двата най-интересни случаи на база универсална точкова система. Победителите ще имат възможността да представят своят опит пред широката аудитория.
С помощта на публиката и панела ще бъде излъчен победител, който ще получи награда под формата на спонсорство или обучителен грант за голямо международно събитие или друго по избор.
Структура:
1. Клиничен случай, презентиран съгласно стандартите на големи международни събития, със следните изисквания:

a. Английски език/Български език
b. Заличени лични данни на пациента
c. В името и съдържанието на презентацията не се включват данни за нейният подател, с цел анонимност при преглед от журито.
d. Формат – Powerpoint
e. Максимален обем – 20 мб. вкл. видеа
f. Максимален брой диапозитиви – 10 бр.

Време за презентиране на участник – 7 мин.
Време за събиране на клинични случаи Юни – Септември 2021

За повече детайли моля да се свържете с представител на Abbott или на https://www.healthcare-s.com/

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy