IX-ти Национален конгрес по интервенционална кардиология

IX-ти Национален конгрес по интервенционална кардиология

17 – 20 октомври 2019 г.

Риу Правец Ризорт

Уважаеми дами и господа,

Имамe удоволствието да Ви поканим да вземете участие в IX-ти Национален конгрес по интервенционална кардиология, организиран от Българско дружество по интервенционална кардиология в България, който ще се състои на 17-20 октомври 2019 г., в Риу Правец Ризорт.

Покана за участие в научната програма

Форма за устна презентация или постер

Форма за клинични случаи или усложнение

Резервация и заплащане на хотелското настаняване e възможно също да направите на горепосочения линк.

Актуална информация за събитието, както и предварителна програма, ще бъдат качени в сайта на Дружество по Интервенционална Кардиология https://bulsic.org/

Партньор на БДИК при организацията на събитието е фирма Конгреси и събития, лица за контакт – Мира Бонова: [email protected] и Деница Йонкова: [email protected]

Моля не се колебайте да се обръщате към нас за всяко съдействие.

Ще Ви очакваме!

Предварителна програма

Изтеглете програмата тук

Четвъртък, 17 октомври 2019 г.
 
11:00 Регистрация

Зала Правец

12:00 – 12:45 Обучителен модул I – Инвазивна оценка на сигнификантната лезия в катетаризационната лаборатория
Модератори: Пл. Гацов, Д. Василев

12:00 – 12:15 Методи за вътресъдова функционална оценка на стенозите
Пл. Гацов

12:15 – 12:30 Методи за вътресъдова образна оценка на коронарни стенози
Д. Вaсилев

12:30 – 12:38 Клиничен случай 1

12:38 – 12:45 Клиничен случай 2
 
12:45 – 13:25 Обучителен модул II – Ендомиокардна биопсия – индикации, техника и усложнения
/с подкрепата на Pfizer/
Модератори: В. Велчев, К. Карамфилов

12:45 – 13:00 Индикации за ендомиокардна биопсия 2019
З. Шоманова

13:00 – 13:05 Дискусия

13:05 – 13:20 Техника на ендомиокардната биопсия
В. Велчев

13:20 – 13:25 Дискусия
 
13:25 – 14:00 Първа постерна сесия
Председатели: Д. Трендафилова, Пл. Гацов
Модератори: Б. Борисов, И. Мануков, М. Пехливанова

Презентиращият автор следва да присъства при постера, за да го представи и отговори на въпросите на журито.  

14:00 – 14:30 Симпозиум на Philips/S&T – сребърен спонсор
Cardiac tools of the future – new Philips solutions for Coronary artery and SH diseases
L. Smolin
 
14:30 – 15:10 Обучителен модул III – Съвременни аспекти в хемодинамиката
Модератори: В. Велчев, К. Карамфилов
 
14:30 – 14:45 Инвазивна хемодинамика на белодробна хипертония при повишено налягане в ляво предсърдие
А. Постаджиян

14:45 – 14:50 Дискусия

14:50 – 15:05 Инвазивна хемодинамика на аортна стеноза
Н. Стоянов

15:05 – 15:10 Дискусия

15:10 – 15:50 Обучителен модул IV – Ендоваскуларно лечение при супрааортна съдова патология
Модератори: И. Петров, З. Станков, П. Симеонов

15:10 – 15:25 Новости в системите за дистална мозъчна протекция при каротидно стентиране
И. Петров

15:25 – 15:30 Дискусия

15:30 – 15:45 Рутинен радиален достъп и „deep loop“ за каротидно стентиране
З. Станков

15:45 – 15:50 Дискусия

15:50 – 16:20 Втора постерна сесия и кафе-пауза
Председатели: Д. Трендафилова, Пл. Гацов
Модератори: Б. Борисов, И. Мануков, М. Пехливанова

Презентиращият автор следва да присъства при постера, за да го представи и отговори на въпросите на журито.  

16:20 – 17:20 Обучителен модул V – СТО основи за начинаещи – индикации, селектиране на подходящ пациент и лезия
Председатели: G. Sianos, В. Гелев
Модератори: L. Michalis, R. Nair, Д. Василев, И. Желева

16:20 – 16:35 Rational for CTO recanalization and patient selection in 2019
L. Michalis

16:35 – 16:50 Specific armamentarium for CTO lesions recanalization – wires, micro catheters, etc.
G. Sianos

16:50 – 17:05 Basics of antegrade approach in CTO recanalization
I. Ungi

17:05 – 17:20 Role of retrograde approach in modern CTO treatment
G. Sianos

17:20 – 17:50 Симпозиум на Актавис – сребърен спонсор
Риск от кървене и оптимална антитромбоцитна терапия. Клиничен случай.
В. Гелев

17:50 – 18:00 Официално откриване на конгреса

18:00 – 19:30 Представяне на интересни клинични случаи – Сесия I
Председатели: И. Петров, В. Велчев, Д. Василев, В. Гелев
Модератори: L. Michalis, I. Ungi, R. Nair, G. Sianos, Д. Трендафилова,
Г. Тонев, М. Контева, Н. Чилингиров
/презентации по 5 минути + 3 минути дискусия към всяка презентация/

18:00 – 18:08 Клиничен случай на предно долен МИ
Г. Стамболийски, И. Василев, А. Енвер / Хасково

18:08 – 18:16 Ендоваскуларно лечение на БТЕ при млада родилка с преживян хеморагичен инсулт
И. Петров, З. Станков, И. Гарвански / Аджибадем Сити Клиник Кардиология

18:16 – 18:24 Тромботична оклузия на ЛАД при млад пациент с тромбоцитоза и тромбофилия
И. Петров, З. Станков, И. Ташева, Ж. Стойкова, Л. Досев,
П. Поломски / Acibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център София

18:24 – 18:32 Каротидна реваскуларизация с МоМA протекция
Цв. Желев, И. Борисов, Д. Цветков, Б. Кръстев, Св. Георгиев
/ УМБАЛ Св. Марина, Варна

18:32 – 18:40 Реваскуларизация при пациент с мултифокална атеросклероза
В. Симитчиева и колектив / УМБАЛ Пълмед, Пловдив

18:40 – 18:48 Имплантиране на valve-in-valve TAVI при парапротезна АоИ
И. Петров, З. Станков, И. Ташева, П. Поломски
/ Acibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център София

18:48 – 19:06 Първи случай на ПКИ на ДКА след имплантация на CoreValve EvolutR
Б. Ацев, И. Стефчов / УМБАЛ Св. Екатерина

19:06 – 19:14 Тромболиза при остра тромбоза на механична клапна протеза след reMVR
Р. Касабов, Г. Недялков, Е. Петкова / УМБАЛ Пълмед, Пловдив

19:14 – 19:22 Trying to fix a side branch at unstabile angina, getting involved in complex STEMI PCI with thrombus in LM and Cx
F. Fouladvand, Y. Cherkezov, S. Zhezhovski, D. Mitzov, O. Maksudov / Bulgarian Cardiac Institute

19:22 – 19:30 Локална тромболиза при инсулт
Р. Касабов, Н. Доденов, К. Хаджихристев, Г. Недялков и колектив
/ УМБАЛ Пълмед, Пловдив 

Петък, 18 октомври 2019 г.

Зала Правец

7:30 – 8:45 Представяне на собствен опит – Сесия I
Председатели: В. Велчев, Д. Трендафилова, Пл. Гацов
Модератори: В. Гелев, Д. Василев, Н. Рифаи
/8 мин. презентация + 2 минути дискусия към всяка презентация/

7:30 – 7:40 Резултати след стентиране на периферни пулмонални стенози при оперирани деца
К. Ненова, А. Кънева, Л. Димитров, Е. Левунлиева, С. Лазаров, П. Митев, Г. Константинов, И. Митев / Клиника по детска кардиология, НКБ, Отделение по детска сърдечна хирургия

7:40 – 7:50 Ендоваскуларно лечение при усложнена първи тип дисекация на аортата
И. Петров, З. Станков, И. Ташева, П. Поломски/ Аджибадем Сити Клиник Кардиология

7:50 – 8:00 Клинични резултати след лечение на бифуркационни коронарни стенози, ръководено от FFR – данни от регистър FIESTA (Clinical Trials. gov Identifier: NCT01724957)
Д. Василев, Н. Милева, П. Николов, Г. Димитров, К. Карамфилов / УМБАЛ Александровска

8:00 – 8:10 Перкутанното имплантиране на аортна клапна протеза
И. Петров, И. Ташева, З. Станков, И. Царева, М. Доцева / Acibadem city clinic – Сърдечно-съдов център София

8:10 – 8:20 Distal transradial access
S. Nikolov / Clinical Hospital Shtip

8:20 – 8:30 Опитът на УМБАЛ Св. Екатерина в приложението на Manta Closure Device
Д.Трендафилова, П. Симеонов, Ю. Джоргова, Хр. Ангелов, Р. Пенчева / УМБАЛ Св. Екатерина

8:30 – 8:40 Радиален или феморален достъп при ротаблация – собствен опит
В. Гелев, И. Желева/ Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

8:40 – 8:45 Дискусия

8:45 – 10:15 Scientific session – Complex coronary interventions in 2019
Chairs: V. Gelev, D. Trendafilova, D. Vassilev, I. Jeleva, I. Petrov, V. Velchev

8:45 – 8:50 Introduction to the session
V. Gelev

8:50 – 9:10 Recanalization of Chronic Total Occlusions – state of the art in 2019 G. Sianos

9:10 – 9:30 Left main PCI – after the randomized trial, the shift in the GL and what is the impact in our daily practice?
I. Ungi

9:30 – 9:50 PCI in high risk patients with complex anatomy – the CHIP initiative in US
R. Nair

9:50 – 10:10 Complete revascularization – the Holy Grail and where I to find it?
L. Michalis

10:10 – 10:15 Closing remarks
D. Vassilev

10:15 – 10:30 Презентация на Биотроник – сребърен спонсор
PINK IS A NEW GOLD: Orsiro for every occasion
G. Sianos

10:30 – 10:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата
10:45 – 12:00 Научна сесия – Функционални и образни методики за подобряване на непосредствените и дългосрочни резултати при коронарни интервенции
Модератори: Д. Василев, Пл. Гацов, Ф. Фуладванд, А. Александров, М. Маринов

10:45 – 11:05 Методи за вътресъдова функционална оценка на стенозите
Пл. Гацов

11:05 – 11:25 Образна оценка на сигнификантност на коронарните стенози
Д. Василев

11:25 – 11:45 Intracoronary imaging and coronary physiology to guide revascularization in our current day practice
R. Nair

11:45 – 12:00 Дискусия и обобщение на сесията

12:00 – 12:30 Научна сесия – Ендоваскуларно лечение на торакоабдоминални аортни аневризми и дисекации
Модератори: И. Петров, Д. Трендафилова, П. Симеонов, В. Гелев

12:00 – 12:10 Ендоваскуларен подход на лечение при аневризми и дисекации на торакална аорта
П. Симеонов

12:10 – 12:20 Ендоваскуларни интервенции при усложнена дисекация тип А и тип B след предшестващо хирургическо и/или ендоваскуларно лечение
И. Петров

12:20 – 12:30 „Multilayer stent“ и „Chimney“ техника при торакоабдоминални аневризми
З. Станков

12:30 – 13:00 Симпозиум на SMT – сребърен спонсор
TALENT – Randomized Clinical Trial, 24 months follow up data presentation I. Petrov

13:00 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:30 Научна сесия – Ендоваскуларно лечение на клапни пороци
Председатели: Ю. Джоргова, Д. Трендафилова, И. Петров, В. Гелев
Модератори: Д. Хазърбасанов, Г. Тонев

13:30 – 13:35 Въведение в сесията
Ю. Джоргова

13:35 – 13:55 TAVI – Are we ready for expanding TAVI indications. Bulgarian experience
D. Trendafilova

13:55 – 14:05 Аортна балонна валвулопластика като бриджинг към TAVI при пациенти с критична аортна стеноза и напреднала сърдечна недостатъчност
И. Ташева

14:05 – 14:25 Ритъмно-проводни нарушения след TAVI
Д. Трендафилова

14:25 – 14:45 Is TAVI the game changer in aortic valve disease – the US perspective
R. Nair

14:45 – 15:05 Endovascular treatment of mitral regurgitation – where we stand in 2019
L. Michalis

15:05 – 15:25 Начален опит с MitraClip при пациенти с високостепенна функционална митрална регургитация и висок оперативен риск
И. Петров

15:25 – 15:30 Обобщение

15:30 – 16:10 Сесия с участието на представители на РГ по Интервенционална кардиология на Полша
Модератори: Д. Василев, В. Гелев

15:30 – 15:50 Advanced percutaneous interventional procedures in a treatment of “difficult patients” with ACS – are they different from the procedures performed in patients with chronic coronary syndromes?
R. Gil

15:50 – 16:10 Rationale and design of the POLBOS L(eft) M(ain). Study with case presentation.
R. Gil

16:10 – 16:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

16:30 – 17:00 Симпозиум на Евофарма – сребърен спонсор
Модератор: В. Гелев

Има ли значение изборът на контрастен агент?
Д. Василев

17:00 – 18:00 Сесия Детска кардиология
Модератори: А. Кънева, Л. Димитров

17:00 – 17:20 Интервенционално лечение на коарктация на аортата
N. Sreeram

17:20 – 17:40 Коронарни техники и консуматив при вродени кардиопатии
Л. Димитров

17:40 – 18:00 Сътрудничество между педиатри и кардиолози в интервенционалното лечение на възрастни с вродени кардиопатии
А. Кънева

Зала К
17:00 – 18:00 Сестринска сесия – Какво ново от гребена на вълната в инвазивната кардиология
Модератори: В. Гелев, И. Желева

17:00 – 17:20 Интервенционално лечение на стволови стенози – има ли смяна на парадигмата?
И. Желева

17:20 – 17:40 CHIP – ПКИ при високорискови пациенти с комплексна анатомия – какво трябва да знаем?
В. Гелев

17:40 – 18:00 Перкутанни методи за лечение на структурни сърдечни заболявания през 2019
Р. Парапунова

18:00 – 18:30 Симпозиум на Гедеон Рихтер – сребърен спонсор
Модератор: А. Постаджиян

Възможно ли е новите данни да променят клиничната практика при пациентите с ОКС?
Д. Василев, К. Карамфилов

18:30 – 19:30 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиохирургия

18:30 – 18:50 Ранни усложнения след TAVI
Д. Петков, Д. Николов

18:50 – 19:10 Рисковете, които крият стентовете в коронарните артерии при клапна хирургия             
Д. Петков, Д Николов 

19:10 – 19:30 Успешно третирани усложнения при пациенти след TAVR          
Д. Петков, Д. Трендафилова, П. Симеонов, Ю. Джоргова, Г. Начев

Събота, 19 октомври 2019 г.

Зала Правец

8:00 – 10:30 Представяне на случаи на живо – Сесия I
Модератори: В. Гелев, И. Петров, Пл. Гацов, Д. Василев, В. Велчев, Г. Маждраков, R. Nair

10:30 – 10:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:45 – 11:45 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиостимулация и електрофизиология
Модератори: В. Гелев, В. Трайков

10:45 – 11:05 Нови хоризонти при лечението на хипертрофична обструктивна
КМП: катетърна аблация и кардиостимулация
Б. Борисов

11:05 – 11:25 Подход при профилактика на емболичния риск при предсърдно мъждене: от имплантируемите loop рекордери до оклузията на ухото на лявото предсърдие
М. Протич

11:25 – 11:45 Аритмии при остър коронарен синдром и реваскуларизация
В. Трайков

11:45 – 12:30 Симпозиум на AZ – златен спонсор
Dual antiplatelet therapy paradigm after acute coronary syndrome
Moderator: K. Karamfiloff, University Hospital Alexandrovska
Speaker: Pl. Cirillo, Head of the Division of Cardiology, Università Federico II, Naples, Italy

12:30 – 13:00 Обяд

13:00 – 15:30 Представяне на случаи на живо – Сесия II
Модератори: Ю. Джоргова, Д. Василев, Д. Хазърбасанов, Г. Маждраков,
К. Карамфилов, Пл. Гацов

15:30 – 15:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

15:45 – 16:45 Симпозиум на Аbbott – платинен спонсор
Precision guided PCI
Speaker: L. Testa, Italy

15:45 – 15:55 Comprehensive physiology assessment – we should treat ischemia, not stenosis

15:55 – 16:05 OCT imaging in daily clinical practice

16:05 – 16:15 Short DAPT clinical evidence

16:15 – 16:30 Case presentations

16:30 – 16:45 Discussion

16:45 – 18:15 Представяне на случаи на живо – Сесия III
Модератори: Ю. Джоргова, И. Петров, В. Велчев, Д. Хазърбасанов, Г. Тонев

18:15 – 19:15 Съвместна сесия с Дружество на кардиолозите в България
Модератори: М. Токмакова, В. Гелев

18:15 – 18:35 Хронични коронарни синдроми: какво ново от ESC 2019
М. Токмакова

18:35 – 18:55 Нови насоки в антитромботичната терапия: ISAR REACT 5 и THEMIS/THEMIS PCI
К. Карамфилов

18:55 – 19:15 Превенция на атеросклерозата: state-of-the-art 2019
А. Гудев  

19:15 – 19:30 Презентация на Бьорингер – спонсор
Декада на предизвикателствата и възможности в антикоагулацията след ПКИ Д. Трендафилова

Неделя, 20 октомври 2019 г.

Зала Правец

7:30 – 8:30 Представяне на собствен опит – Сесия II
Председатели: В. Велчев, Д. Трендафилова, Пл. Гацов
Модератори: В. Гелев, К. Карамфилов, Н. Рифаи
/Презентации по 6 минути + 4 минути дискусия към всяка/

7:30 – 7:40 Комплексни процедури – Система за ресинхронизираща терапия и Транскатетърната аортна клапна имплантация. Защо и кога?
Д. Трендафилова, П. Симеонов, Св. Йовев, Хр. Ангелов, А. Минчева, А. Османов, Ю. Джоргова/ УМБАЛ Св.Екатерина

7:40 – 7:50 Клинични резултати и предиктори на смъртност в двегодишен период при пациенти с калцирани лезии третирани с ротационна атеректомия
Г. Златанчева, Д. Василев, К. Карамфилов, П. Николов, Г. Димитров, В. Наунов/ УМБАЛ Александровска

7:50 – 8:00 Транскатетърно затваряне на междукамерни дефекти с off-label устройства
Е. Левунлиева, А. Кънева, К. Ненова, N. Sreeram, Л. Димитров / Клиника по детска кардиология, НКБ

8:00 – 8:10 Развитие на инстент-рестеноза след перкутанно лечение на стволова стеноза – опит на центъра
Н. Чилингиров, И. Желева, В. Гелев / Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

8:10 – 8:20 Ендоваскуларно лечение на остър масивен и субмасивен белодробен тромбоемболизъм
И. Петров, И. Ташева, З. Станков, П. Поломски, Г. Добрев / Аcibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център, София

8:20 – 8:30 Коронарните бифуркационни лезии и хроничните тотални оклузии са свързани с различен риск от смъртност в общия спектър на комплексни коронарни интервенции
Д. Василев, Н. Милева, П. Николов, Г. Димитров, К. Карамфилов / УМБАЛ Александровска

8:30 – 9:50 Усложнения в катетаризационната лаборатория – Сесия I
Председатели: Д. Трендафилов, Д. Василев, В. Гелев
Модератори: R. Nair, I. Ungi, И. Мартинов, А. Александров
/Презентации по 6 минути + 4 минути дискусия към всяка/

8:30 – 8:40 STEMI and cardiac arrest due to tight bifurcation stenosis with thrombus of left main (Medina 1.1.1) treated with DK-Crush and periprocedural iatrogenic coronary perforation
F. Fouladvand, Y. Cherkezov, S. Zhezhovski, D. Mitzov, O. Maksudov, B. Pesheva, P.Stoyanova / Bulgarian Cardiac Institute

8:40 – 8:50 Kissing balloons за релокация на мигрирало покритие на стентграфт
Б. Борисов/ МБАЛ Тракия

8:50 – 9:00 Презентация
УМБАЛ Александровска

9:00 – 9:10 Остра постпроцедурна тромбоза при пациент със СТЕМИ, третиран с PCI, при суспектна клопидогелова резистентност
М. Стойнев, Н. Стоянов, С. Джурова/ СБАЛК Мадара, Шумен

9:10 – 9:20 Клиничен случай
Хр. Ангелов, П. Симеонов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова / УМБАЛ Св. Екатерина

9:20 – 9:30 FFR изненада
И. Желева, Аджибадем сити Клиник Болница Токуда

9:30 – 9:40 Ятрогенна руптура на дясна коронарна артерия в условията на ОМИ със ST-T елевация
Пл. Кръстев, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова /
УМБАЛ Св. Екатерина

9:40 – 9:50 Дискусия

9:50 – 10:20 Симпозиум на Зентива – сребърен спонсор
Нови подходи в липидо-редуцирането. Ролята на Езетимиб
А. Гудев

10:20 – 10:40 Презентация на Медокеми – спонсор
Модератор: В. Гелев
Бетаксолол в модерната терапия на артериална хипертония и коронарна болест на сърцето. Приложение в клиничната практика

10:40 – 11:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:00 – 11:30 Симпозиум на Байер – сребърен спонсор
Ривароксабан – Персонализирана защита за вашите сърдечно-съдови пациенти
Модератор: В. Гелев
Приложението на ривароксабан при пациенти с НКПМ и подложени на ПКИ
Д. Трендафилова

Съдова протекция при коронарна и периферна артериална болест – нови възможности
Д. Василев
 
11:30 – 12:00 Симпозиум на Pfizer Upjohn CV – спонсор
Да започнем с цифрите, но да лекуваме и СС риск – Какво да изискваме от статиновата терапия при пациенти с висок СС риск
Лектор: К. Карамфилов

12:00 Общо събрание на БДИК

12:00 – 13:00 Представяне на интересни клинични случаи – Сесия II
Председатели: Ф. Фуладванд, М. Маринов
Модератори: Р. Касабов, А. Александров, Д. Ненов, И. Желeва /презентации по 5 минути + 3 минути дискусия към всяка/

12:00 – 12:08 Unstabile angina with bifurcation stenosis on left main (Medina 1.1.1) treated with DK Crush and long tapered DES in LAD
F. Fouladvand, Y. Cherkezov, S. Zhezhovski, D. Mitzov, O. Maksudov / Bulgarian Cardiac Institute

12:08 – 12:16 Ендоваскуларно лечение на междукамерен дефект след миокарден инфаркт без обструктивна коронарна болест
И. Петров, З. Станков, И. Ташева, Я. Гецов, М. Самарджиева / Acibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център Соф

12:16 – 12:24 Пълна реваскуларизация при болен с комплексна коронарна анатомия
Д. Ненов / Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

12:24 – 12:32 Клиничен случай /УМБАЛ Александровска

12:32 – 12:40 Метастатичен тромбемболизъм причина за остър коронарен синдром
Пл. Кръстев, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова / УМБАЛ Св. Екатерина

12:40 – 12:48 TAVI в условие на КПР
Хр. Ангелов, П. Симеонов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова / УМБАЛ Св. Екатерина 

12:48 – 13:00 Дискусия

13:00 – 13:05 Закриване на конгреса

13:05 Общо събрание на БДИК

Одобрени постерни доклади:

Авторите, участващи в постерните сесии, следва да поставят своите доклади от 11:00 до 12:30 ч. на 17 октомври, четвъртък.
На място ще бъдат осигурени вертикални постерни табла, чиято използваема площ за постерни презентации е с височина 180 см  и ширина 90 см. Моля да подготвите постерите във формат портрет.
на постерите следва да бъдат до своите постери по време на постерната сесия, за да могат да отговарят на въпроси на комисията.
Постерите следва да бъдат свалени на 20 октомври, неделя, до 12:00 ч.
Организаторите не носят отговорност за постери, които не са свалени до този час.
На място ще бъдат осигурени материали за поставяне на постерите.

Авторите на следните постерни презентации представят в първата постерна сесия /17 октомври, четвъртък, 13:25 – 14:00 ч., фоайе пред зала Тера/:
P1 Наличието на хронична пълна оклузия на коронарна артерия (CTO) при пациенти с остър миокарден инфаркт със СТ- елевация (СТЕМИ) като фактор за отдалечената прогноза. И. Байрактарова, А. Александров, Х. Матеев, А. Банкова, Г. Владимиров, Е. Костова, Е. Димитрова, В. Григоров, Г. Христова, Е. Трендафилова, Б. Георгиев и Н. Гочева / НКБ
P2 Наличието на хронична пълна оклузия на коронарна артерия (СТО) при пациенти с остър миокарден инфаркт без CT- елевация (НСТЕМИ) като фактор за отдалечената прогноза. И. Байрактарова, А. Александров, Х. Матеев, А. Банкова, Г. Владимиров, Е. Костова, Е. Димитрова, В. Григоров, Г. Христова, Е. Трендафилова, Б. Георгиев и Н. Гочева / НКБ
P3 Предиктори за функционална значимост на коронарните бифуркационни стенози – значение на характеристиките на лезията и синтакс скор – анализ от регистъра FIESTA (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01724957) Д. Василев, П. Николов, Н. Милева, Г. Димитров, К. Карамфилов / УМБАЛ Александровска
P4 Контраст-индуцираната енцефалопатия като рядко усложнение на перкутанни коронарни процедури. Н. Чилингиров, В. Гелев, И. Стоянов, И. Стайков, М. Пенева, Г. Кирова-Недялкова / Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
P 5 Ендоваскуларно лечение на комбинирана периферна и коронарна болест. И. Ташева, И. Петров, С. Павлова, З. Станков / Аджибадем Сити Клиник Кардиология Сърдечно-съдов център, София
P6 Динамика на фракцията на изтласкване на лява камера след късна реваскуларизация на пациенти с ОМИ със ST-T ЕЛЕВАЦИЯ и едноклонова корнарна болест. Пл. Кръстев, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова / УМБАЛ Св. Екатерина
P7 Алкохолна септална аблация за лечение на хипертрофична обструктивна кардиомиопатия в клиничната практика. И. Тодоров, Н. Чилингиров, И. Желева, Р. Радославова, В. Гелев / Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

P8 3d принтиране и 3d моделиране при подготовка на интервенционални процедури за вродени сърдечни малформации резултати след стентиране на периферни пулмонални стенози при оперирани деца. К. Ненова, А. Кънева, Л. Димитров, Е. Левунлиева, С. Лазаров, П. Митев, Г. Константинов, И. Митев / Клиника по детска кардиология, НКБ, Отделение по детска сърдечна хирургия, НКБ

Авторите на следните постерни презентации представят във втората постерна сесия /17 октомври, 15:50 – 16:20 ч., фоайе пред зала Тера/:

P9 Фамилна хиперхолестеролемия. А. Шабан, Б. Славчев, М. Пашунов, З. Шабан, Т. Вълова, А. Чобанов, М. Недкова, Л. Демиревска, И. Даскалов / ВМА
P10 MINOCA. А. Шабан, Б. Славчев, М. Пашунов, З. Шабан, Т. Вълова, А. Чобанов, М. Недкова, Л. Демиревска, И. Даскалов / ВМА
P11 Селективна фибринолиза за лечение на белодробна тромбоемболия с обхващане на ствола на белодробната артерия и/или двата й клона. Б. Борисов, М. Синджирлиева, М. Михалев, О. Лицанов / МБАЛ Тракия Стара Загора
P12 Криоаблация на пресърдно мъждене. К. Котирков, И. Гарвански, Л. Ангелков, Н. Маринов, И. Петров / Acibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център
P13 Радиофреквентна аблация на ПМ с аблационен индекс. И. Гарвански / Acibadem City Clinic – Сърдечно-съдов център
P14 Различните стратегии в лечението на симптоматична каротидна стеноза и коронарна болест на сърцето-кардиохирургични аспекти. З. Въжев, К. Димитров, Х. Стоев, А. Иванов, Т. Гоновски / МУ Пловдив – Катедра по сърдечна и съдова хирургия / УМБАЛ Св. Георги – Пловдив
P15 Крио изолация на белодробни вени и ЛП ухо при пациент с персиситиращо предсърно мъждене. Н. Маринов, К. Котирков, И. Гарвански, Л. Ангелков, И. Петров/ Acibadem City clinic – Сърдечно-съдов център
Р 16 Усложнения при ОКС. Б. Славчев, А. Шабан, М. Пашунов, З. Шабан, Т. Вълова, А. Чобанов, М. Недкова, Л. Демиревска, И. Даскалов / ВМА

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy