Кой стент за коя лезия, BMS спрямо DES

Д. Трендафилова УНСБАЛ “ Св.Екатерина”

История
picture134

Стентовете елиминират recoil-феномена и ремоделацията на съдовата стена
– неоинтималната пролиферация се увеличава в сравнение с балонната ангиопластика
picture11

Рестеноза 20-30% , Стент тромбоза 1%.
picture135

DES – бяха въведени, за да преодолеят проблема. След съобщението на резултатите от RAVEL -2001 г в Стокхолм- 0% рестеноза – вярата, че рестенозата е вече лечима доведе до значителен отлив от CABG и увеличаване сложността на PCI процедурите.
picture22
picture32

Трикомпоненетна система
picture136

DES 2005
picture42
picture137

Инхибиране на клетъчния цикъл
picture138

Имплантация на DES в САЩ
picture139

Пенетрация на DES
picture141

RAVEL, SIRIUS, E-SIRIUS, C-SIRIUS, TAXUS II, TAXUS IV, TAXUS V, TAXUS VI

3 год.проследяване на пациентите за смърт и МИ

смъртност
picture52

без МИ
picture61

Проследяване на пациентите до 36-я месец за повторна реваскуларизация (TLR)
picture71

3 год.проследяване на пациентите за стент тромбоза
picture142
Без стент тромбози до 36-я месец

Milan/Siegburg
Стент тромбози след DES ( SES или PES) при 29/2229 пациента ( 1,3%) на 9,3±5,6 месеца

picture143

picture144

picture145

Western Denmark Registry N= 12,395 пациента с 17,152 лезии
Смъртност при всички стентирани пациенти от 01/2002 – 06/2005
picture146

Wake Forest Experience N = 2,449
Смъртност при всички стентирани пациенти от 04/2002 – 04/2003
ОКС при 72%
picture147

STENT Registry – DES vs BMS – смъртност 2 год.проследяване
picture81

Swiss Network мета-анализ 2007
Обща смъртност
picture9

Kastrati мета-анализ 2007
Смърт или МИ
picture10

2007: DES – Мета-анализ
picture148

Стент тромбоза
picture111
Според времето:
– Остра* – 0 – 24 ч след процедурата
– Подостра* > 24 ч – 30 ден след процедурата
– Късна – 30 ден – 1 година след процедурата
– Много късна > 1 година след процедурата

1. Сигурна – потвърдена
2. Вероятна
3. Възможна

Swiss Network мета-анализ 2007
Общо инциденти от ангиографски потвърдена стент тромбоза
picture149

Bern/Rotterdam 2007
picture13

Стент-тромбозата- мултифакторен процес
picture150

Класификация на препоръките
picture151

De Novo лезии
– Диабетици
– Малки съдове
– Дифузни промени

RAVEL trial
picture152

Е-SIRIUS trial – Общо TLR при 1, 2, 3 и 4 година
picture153

Специфични пациетни / типове лезии

Стълбица на доказателствата
picture154

TLR в различни подгрупи пациенти при 3 годишно проследяване
(всички пациенти от TAXUS II, IV, V, VI)
picture155

DIABETES I:
(DIABETes and sirolimus-Eluting Stent) Клин.резулатати при 2-год.проследяване
Дългосрочно проследяване средно 26± 3 месеца
picture156

(DIABETes and sirolimus-Eluting Stent) стент тромбоза при 2-год.проследяване
picture157

FREEDOM Trial
Future Revascularization Evaluation in Patients With Diabetes Mellitus: Optimal Management of Multivessel Disease (FREEDOM)

Многоклоново стентиране с DES vs CABG при пациенти с диабет
Рандомизирани са 2400 пациента със зах.диабет и многоклонова КБ подходящи за имплантиране на DES или CABG (1:1)

Проследяване за минимум 3 години – смърт, МИ,инсулт)
Проследяване за МАСЕ на 1-ва,3-та и 5-та година

De Novo лезии
picture158

Бифуркационни лезии

Nordic Bifurcation RCT
2 DES vs 1 DES + PTCA при бифуркационни лезии
N = 413, 28 центъра в 5 държави,
Kлинично проследяване – 6 месеца

picture15

picture16

picture159

Непротектирана стволова стеноза

Стволова стеноза
picture171

Retrospective 14 Center European Registry of Elective Unprotected LM SES
N = 224
04.2002 – 12.2004
Kлинично проследяване – 1 година

picture160

picture18

Milan DES Experience
DES за непротектиран ствол на ЛКA
n=107
1-годишно проследяване

picture19

PCI( DES) vs CABG при непротектирана стволова стеноза
Рандомизирани проучвания:
SYNTAX Trial (Европа)
COMBAT Trial (CRF, NY)
REVASCULARIZE Trial (Cedars, LA)

picture161

Многоклонова коронарна болест

ARTS II
picture162

picture163

Остър миокарден инфаркт

PREMIER Study
DES vs BMS при първична PCI при пациенти с STEMI
769 пациенти вкл. за периода 1/1/2003-28/6/2004
197 пациенти с имплантиран ≥1DES
572 пациенти – само с BMS

picture20

DES при ОМИ RCTs
picture164

DES при ОМИ RCTs
picture165

picture166

Хронична оклузия

PRISON – II
N = 200
BX Velocity vs Cypher
6 – мес. проследяване

picture167

picture168

DES при инстент рестенози на BMS

ISAR-DESIRE
300 пациенти с една или повече инстент рестенози в BMS
Сравняване на PTCA vs Taxus vs Cypher
picture211

Клинично проследяване – 9 месеца

picture221

Инстент рестеноза на BMS (vs балонна ПКИ и брахитерапия)

DES не се препоръчват като първи избор при пациенти
– Планувани за хирургия
– Резистентни на Плавикс или Аспирин
– Механични клапни протези
– Предсърдно мъждене
– Прием на макролиди
– Не могат да си позволят Плавикс
– Хиперсензитивни към полимера
– Ниска ФИ
– ОМИ
– Бифуркационна лезия (2 стента)
– Съдове с d > 3,5 мм
– Венозни графтове
– Остиални лезии
– Бъбречна дисфункция
– Калцирани лезии

picture169

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy