Медикаментозното лечение на коронарно болните

Медикаментозното лечение на коронарно болните у нас по отношение контрола на сърдечната честота и симптомите

О2 в миокарда се консумира за:
– Сърдечна честота 45 %
– Налягане – обем – 45 %
– 10 % за останалите елементи на сърдечната функция

При увеличена СЧ имаме:
– увеличен VO2 на миокарда
– намален коронарен дебит
= исхемия = стенокардна болка

Какво е положението с медикаментозното лечение на стабилната ангина у нас по отношение контрола на сърдечната честота и симптомите?

Общи характеристики на проследяването
– Брой пациенти: 1500 пациенти със стабилна ангина
– Брой участващи лекари: 90

Центрове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен, Плевен, Русе, Добрич, Велико Търново

picture113

Разпределение на пациентите по функционален клас на стабилната ангина

picture114

Употреба на средства, забавящи СЧ

picture115

% спрямо препоръчваната средна дневна доза на селективните ß-блокери

picture116

При лечение с медикаменти, забавящи СЧ пациентите поддържат среден пулс 73 удара в минута

picture118

Пациентите със сърдечна честота над 60 удара в минута превалират

picture119

Зависимост между сърдечната честота и честотата на пристъпите

picture120

След PCI продължава и антиангинозната терапия

picture121

ЗНАЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА ЗА МИОКАРДНАТА ИСХЕМИЯ

Сърдечната честота като терапевтична цел
– Сърдечната честота определя коронарния дебит
– Увеличената сърдечна честота – индикатор за намален физически капацитет
– Увеличената сърдечна честота корелира с общата и сърдечна смъртност и ВСС
– СЧ е най – лесно променливия фактор на VO2 на сърцето

Какво означава намаление на СЧ с 12 удара/минута ?
Да спестим на сърцето 17 000 удара за 1 денонощие -> Да спестим на сърцето 6 кг АТФ за 1 денонощие -> Намаление на ангинозните пристъпи на нашите пациенти със стабилна ангина

Сърдечната честота е основен фактор, влияещ върху миокардната исхемия

picture122

Диастолно Налягане – Общо Време (DPTI) Diastolic pressure–Time Integral

picture123

Понижената сърдечна честота забавя прогресията на атеросклерозата
Високохолестеролова диета -6 месеца

picture124

Повишената сърдечна честота над 60 у/мин е фактор отключващ исхемията при пациенти със стабилна ангина
picture125

Рискът от исхемия прогресивно нараства с повишаване на СЧ и периодите на увеличение
picture126

Всички периоди на повишаване на СЧ, дори само с 5 удара в минута съвпадат с периодите на исхемия
picture128

Сърдечната честота като предиктор на коронарни инциденти
picture129

Сърдечната честота и руптура на коронарните плаки
picture130

Смъртност в рамкиъе на 6 месеца след дехоспитализация в зависимост от сърдечната честота проучването GISSI-3
picture131

Най-малко 20 широкомащабни епидемиологични проучвания, публикувани през последните 2 десетилетия, подкрепят доказателството, че…

…Високата сърдечна честота при покой е независим рисков фактор за сърдечно-съдова смъртност

От Август 2007 повишената сърдечна честота официално включена като рисков фактор в Европейските ръководства за превенция на СС заболявания

Сърдечната честота – индивидуален рисков фактор при пациенти с ИБС

picture132

тази закономерност особено се засилва при пациенти с ИБС. Така бе установено, че общата и СС смъртност, са чуствително по-ниски при пациентите със СЧ под 63, в сравнение с тези, чиято СЧ е над 83 у/ мин. Тази закономерност се запазва и след изключване на другите рискови фактори, имащи отношение към СС смъртност, като възраст, пол, диабет, хипертония, тютюнопушене, ЛК дисфункция, брой засегнати коронарни съдове, както и след изклч. ролята на съпътстващата антиисхемична терапия/ вклч. b-блокерите/

Намалението на сърдечната честота полезно ли е ?
Механизмът, чрез който намалението на сърдечна честота предпазва миокарда, може да бъде :
– антиисхемичен
– антиатеросклеротичен
– или чрез стабилизиране на атеросклеротичните плаки

Резултатите от всички тези проучвания, както и редица други демонстрират, че повишената СЧ е фактор, който задължително трябва да бъде контролиран, защото от увеличената СЧ представлява директна заплаха за сърцето, както и директно опосредства развититето на атеросклероза. Така че, чрез намаляване на СЧ, ние бихме постигнали:
Антиисхемичен ефект, антиатеросклеротичен ефект и стабилизиране на атеросклеротичните плаки

Понижаването на сърдечната честота е свързано с понижаване на сърдечната смъртност при пациенти след миокарден инфаркт (метаанализ на 14 проучвания)

picture133

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА
– дигиталис
– Са-антагонисти I група
– ß-блокери

CORLENTOR
НАЙ-ДОБРАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЛЕЧЕНИЕТО НА КОРОНАРНО БОЛНИТЕ С ПЕРСИСИТИРАЩА СИМПТОМАТИКА И СЧ НАД 60 У/МИН

Избирателно намаление на сърдечната честота
picture134

чрез специфично блокиране на f-каналите и селективна инхибиция на If потока, Corlentor намалява наклона на бавната диастолна деполяризация и води до ИЗБИРАТЕЛНО понижение на СЧ.

Ефективно намалява сърдечната честота в зависимост от нуждите на пациента до постигане на целевата сърдечна честота

picture135

Както може да се убедите, Corlentor 2 таблети дневно, бързо и ефективно намаля СЧ, както в покой, така и при усилие, което е доказано в двойно сляпо, плацебо контролирано проучване, включващо 360 пациенти със стабилна ангина.

Бърза и мощна редукция на ангинозните пристъпи

picture136

постигане на ефективно понижение на ангинозната сиптоматика

picture137

Corlentor, медикамент,който осигурява:
picture138

Запазва камерната релаксация
picture139
По-дълго диастолното време при еднакво понижение на сърдечната честота

Запазва коронарната дилатация
picture140
По-добър коронарен кръвоток при усилие при еднакво понижение на сърдечната честота

Два пъти по- ефективно подобряване на физическия капацитет при еднакво понижаване на сърдечната честота
picture141

Подобрява помпената функция на сърцето при натоварване
picture142

С IVABRADIN ( CORLENTOR) НАЙ- МАЩАБНАТА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 10 000 ПАЦИЕНТИ СЪС СТАБИЛНА АНГИНА

picture143

picture144

Цели на намалението на сърдечната честота с Corlentor
picture145

Решение за исхемично болните със симптоматика и сърдечна честота над 60 удара/ минута
– Нов механизъм на действие
– Избирателно намаление на сърдечната честота
– Намалява О2 консумация , подобрява коронарния кръвоток и О2 снабдяване
– Висока антиисхемична и дългосрочна антиангинозна ефективност
– Напълно запазва сърдечната функция

picture146

Така посредством иновативния си механизъм на действие, чрез избирателно понижение на СЧ, Corlentor осигурява за Вашите коронарно болни , доказана висока антиисхемична и антиангинозна ефективност, напълно запазвайки сърдечната функция, без нежеланите ефекти на досегашните антиангинозни средства.
• Corlentor е изключително лесен за предписване :начална терапя Corlentor 5 mg, 1 таб два пъти дневно
• След 4 седмици, продължете лечението с Corlentor 7.5 mg, 1 таб два пъти дневно, за да постигнете максиимална антиисхемична и антиангинозна ефективност.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy