Периоперативна фармакологична подкрепа

Доц. д-р Св. Георгиев, дм II-ра клиника по кардиология УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД Варна

Добрият резултат от ПКИ е функция на:

– Добрата предварителна подготовка
– Опита на оператора
– Добрата вторична профилактика

Възможни проблеми:

1. Съдов спазъм
2. Остра алергична реакция
3. Тромбозиране
– на използваните консумативи (водачи, катетри)
– на коронарната артерия
– на стента
4. “no reflow”

picture1

Тромбозиране – причини при перкутани коронарни интервенции (ПКИ)
– Забавяне на кръвотока в артерията
– Нарушаване целостта на ендотела
– Имплантиране на чуждо тяло
– Удължаване на процедурата
– Изходно – повишена съсирваемост или наличие на тромби в зоната на нестабилна плака при болни с остър коронарен синдром

====================================================================================
За да гледате прикачените видео материали, трябва да изтеглите флаш плейър от тук!
====================================================================================

[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/Thr_3.flv /]

Перкутанна коронарна интервенция: Медикаменти имащи отношение към добрия резултат за болния

picture11

picture12

picture13

picture14

picture15

picture16

picture17

picture18

picture19

picture110

picture111

picture112

picture113

picture114

picture115

picture116

Изводи

1. Факторите, определящи благоприятния изход от коронарната интервенция са:
– добрата предварителна подготовка на болния
– богат практически и клиничен опит на оператора (практически умения, познаване на възможностите за излизане от критични ситуации)
2. Факторите, определящи добрия резултат за болния са:
– Добрата предварителна подготовка
– Благоприятен изход от коронарната интервенция
– Адекватната вторична профилактика

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy