Радиофреквентна катетърна аблация

Радиофреквентна катетърна аблация на левопредсърдна тахикардия с използване на електроанатомичен мепинг и транссептален достъп през лявата феморална вена.

Ч. Шалганов, В. Трайков – Национална Кардиологична Болница София

Клиничен случай

Жена на 66 год. с:
– дългогодишна систолна-диастолна АХ
– преживян исхемичен мозъчен инсулт с остатъчна левостранна латентна хемипареза
– пристъпно сърцебиене от няколко години, съпроводено с отпадналост и главозамайване, но без СН или стенокардия
– ЛББ с неизвестна давност, установен за пръв път 4 дни преди индексната хоспитализация
на амбулаторна Holter-ЕКГ (B-блокер) – пристъпи на ширококомплексна тахикардия с морфология на – – ЛББ, фр. 146/мин. В синусов ритъм – ЛББ, идентичен QRS

picture1

picture11

picture12

picture13

– временен ефект от верапамил
– без ефект от амиодарон, освен леко забавяне на честотата до 130/мин.

ЕхоКГ:
– умерена симетрична ЛК хипертрофия
– силно потисната ЛК помпена функция – увеличен ТСО, ФИ 20%

Тахикардно-медиирана кардиомиопатия?

Конвенционално ЕФИ:
– многополюсни катетри в ДП и КС
– фокална левопредсърдна тахикардия (собствен Dx алгоритъм)
– ТС достъп – обичаен, през дясна феморална вена
– трудно преодоляване на илиачната вена с иглата, трудна ротация на ТС набор
– усложнена ТС пункция – попадане в Ао корен с върха на иглата

Интрапроцедурна ЕхоКГ:
– бързо набиране на ~50 мл кръв в перикарда след изтегляне на иглата обратно в ДП
– без колапс на десните сърдечни кухини
– запазена инспираторна подвижност на ДПВ
– непроменено състояние на болната

Практически асимптомно усложнение без никакви хемодинамични последици

Без нарастване на хемоперикарда при ЕхоКГ контрол

Пълна резорбция в рамките на 4 дни

Междувременно – добър контрол на камерната честота при персистираща непрекъсната предсърдна тахикардия -> дехоспитализация

Един месец по-късно…
– персистираща непрекъсната тахикардия отново с А-V провеждане 1:1
– все така потисната ЛК функция

Решение за реаблация с използване на система за ЕАМ – EnSite NavX (St. Jude Medical, St. Paul, MN, USA)

– ТС достъп през дясна феморална вена – безпроблемно преминаване на водач, ТС дилататор и ТС интродюсер до ГПВ

– ТС игла – стоп в областта на дясна илиачна вена

при инспекция на интродюсера …
picture14

– при контрастиране на вената се изобразява съд с нормално местоположение и лумен, без особено изразен тортуозитет

– още няколко опита с нов ТС набор
– при последния от тях флуороскопски стилетът излезе извън контура на ТС интродюсер …

picture15

– ново впръскване на контраст не показа екстравазиране, нито други отклонения
– контрастиране на лявата феморална и илиачна вени показа съдове с нормален ход и лумен

– през лявата феморална вена се въведе нов ТС набор, с който се извърши неусложнена ТС пункция
picture16

– ЕАМ потвърди ектопичен фокус в ЛП по задната стена под долна дясна БД вена
picture17

picture18

Извърши се успешна РФА на огнището

picture19

Веднага след процедурата и на следващия ден:
– без спад на хемоглобина
– без свободна течност в корема,
– без ретроперитонеален хематом

Три месеца по-късно пациентката е в стабилен синусов ритъм, без антиритъмни медикаменти

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy