Предварителна научна програма на дружеството по интервеционална кардиология

1. Януари 17 – 19 01 2014 г  –  Български бифуркационен курс (Bulgarian Bifurcation Course – BBC) – х-л «Принцес», гр. София;
2. Март 21-23 03 2014  – Зимно училище за специализанти – Банско;
3. Март  – CTO – Work Shop – Болница- Токуда
4. Май   –20-23 05 2014 г Euro PCR – Париж, Франция;-Съвместна сесия – България-Швейцария
5. Септември- 13-17 09 2014 TCT – Washington DC USA
6. Октомври – Национален конгрес по кардиология – Албена
7. Ноември –  Ренална денервация –  Work Shop – Сити-клиник
Уважаеми колеги,
Приветстваме всички идеи за провеждане на работни срещи –  дискусия на интересни случаи,въвеждане на нови технологии,споделяне на чуждестранен опит извън планираната годишна програма. Ще се радваме да съдействаме за организирането и популяризирането на всяка Ваша инициатива .
Доц. д-р Д. Трендафилова MD.PhD,FESC.
Председател на ДИК

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy