Седми български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим на Седми български курс по
бифуркации и комплексни коронарни интервенции със случаи на живо, който ще се състои на 19 ‐ 21 януари 2018
г., в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Както всяка година, така и тази, се стремим да изготвим програма с висока научна стойност, като акцентираме
върху обучителния аспект и едновременно с това се стремим да се фокусираме върху актуалните тенденции в
областта. Програмата включва широк спектър от сесии, свързани с бифуркации и комплексни коронарни
интервенции, обхващащи най‐важните и спорни акценти в тази сфера.

Гост‐лектори ще бъдат авторитетни експерти в областта от страната и чужбина, които ще имат възможността да
споделят своите иновационни открития и опит.

Това издание на курса ще бъде посветено на IVUS диагностиката. В програмата ще бъдат включени презентации
и анализи на случаи по темата, представени от известни чуждестранни експерти в областта.

След успеха и силния интерес към практическата сесия за млади интервенционални кардиолози, организирана
на ВВС 2017, нашият стремеж е да превърнем тази сесия в традиционна част от програмата. Специализанти по
кардиология отново ще имат уникалната възможност да се включат в случаи на живо, под ръководството на
изтъкнати чуждестранни специалисти.

За втора поредна година програмата ще включва сесия с интересни клинични случаи, като най‐интересният
случай ще бъде оценен от комисия от чуждестранни гост‐лектори и награден.
Всяка година делегати от 10 националности се включват в събитието. Участниците в курса са около 120 души.
Официален език на курса е английският език.

По време на курса се провежда съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми, които
представят най‐съвременните достижения в индустрията.
Достъпът до курса е свободен – не се изискват такси правоучастие. Необходима е само предварителна
регистрация.

Нашият партньор при организацията на събитието е фирма Конгреси и събития ООД.

Лице за контакт: Деница Йонкова
Тел.: (02) 9877 422, 0896 700 952
Факс: (02) 988 80 35
Е‐mail: [email protected]
Адрес: ул. Цар Калоян № 8, ет.3, офис 19, София 1000

Участници в практическите сесии могат да бъдат нелицензирани лекари или работещи самостоятелно
лицензирани кардиолози, чийто лиценз е придобит преди не повече от две години, считано от дата 19 януари
2018 г. Желаещите да се включат следва да изпратят сканирано копие от препоръка от завеждащ
катетаризационната лаборатория, в която работят, копие от диплома и копие от лиценз, в случай че е приложим.
Заявки ще се приемат до 1 декември 2018 г., на ел. адрес на конгресния организатор, посочен по‐долу. Тъй като
местата се ограничени, ще бъдат уважени заявките с коректни документи, получени по реда на постъпването.

Комисия от чуждестранни лектори ще определи най‐интересния случай.

Случаите следва да включват кратка презентация в pdf, на английски език, и движещ се филм във формат
Quicktime H.264 и резолюция 720 p или 1080 p. Материалите следва да се изпратят през платформата WeTransfer,
до 2 декември 2016 г., на е‐mail адреса на конгресния организатор, посочен по долу. Файлът следва да се
архивира, ако размерът му надхвърля 2 гигабайта.

Тъй като броят на местата е ограничен, побързайте да се регистрирате!

Ще ви очакваме!
С уважение,

Yves Louvard MD – Почетен директор на курса

Robert J. Gil MD, PhD – Международен директор на курса

Добрин Василев MD, PhD – Директор на курса

Васил Велчев MD, PhD – Директор на курса

Валери Гелев MD, PhD – Директор на курса

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy