Системи за мозъчна протекция

Д-р Д. Трендафилова MD PhD FESC УНСБАЛ “ Св. Екатерина”

увод

През последните години с развитието на техническия прогрес каротидното стентиране навлезе широко в практиката и се утвърди като алтернативен метод на хирургичното лечение при пациенти със симптоматична и асимптоматична  каротидна атеросклероза.

Ограничение на CAS е риска от перипроцедурна дистална емболизация. Манипулация  на  каротидната артерия съдържаща обилна , ембологенна атеросклеротична плака може да доведе до откъсване на партикул от катетър, водач, балон и стент по време на процедурата и да причини транзиторна или постоянна ,дълготрайна мозъчна увреда.

Carotid Artery Stent Registry

Защо трябва да използваме EPD при каротидно стентиране ?

Най опасното усложнение  по време на CAS е дисталната емболизация с риск от мозъчен инсулт

Видове системи за мозъчна протекция

Системи за дистална протекция

– системи за дистална балонна оклузия
Percusurge – TriActive

– Филтри за дистална протекция
Angioguard XP – Cordis
Epi-Filter Wire,FilterWire EZ-Boston
MednovaXLP- Abbot
Accunet – Guidant
Spider(TRAP,XLP-Microvena/ev3
Medtronic AVE Carotid Filter – Medtronic
Rubicon Filter

Системи за проксимална оклузия
ArteriА-  Gore
Mo-Ma – Invatec

Дистална оклузия PercuSurge GuardWire® System

Balloon occlusion device

Предимства
– Лесно преминаване през лезията
– Аспириране на големи и малки партикули
– Удобна прибираща система

Недостатъци
– Няма антеграден кръвоток
– 5-8% интолерантност към мозъчната исхемия
– Съдова балонна увреда
– Не позволява визуализация

Филтри за дистална протекция

Филтри за дистална протекция

Предимства
– Запазват антеградният кръвоток
– Контрастно изобразяване е възможно по време на процедурата

Недостатъци
– Може да не уловят целият детритен материал
– Локален спазъм
– Прибиращата с-ма може  да предизвика емболизация, преди да бъде прибран филтъра.
– Риск от закачане  на прибиращият катетър в стента

Distal protection device

Distal protection device

Incomplete closure = Difficult retrieval

Системи за проксимална оклузия

Flow through the Willis‘ circle

ArteriA

Endovascular Clamping Concept MO.MA

За минимизиране на острите неврологични  усложнения свързани с дистална емболизация при  системите  за мозъчна протекция  са от значение:

– Introducer profile
– Crossing profile
– Flow preservation
– Angiographic imaging
– Possible wall damage

Филтри за дистална протекция

Предимства -Лесно преминаване през твърди и извити
лезии с водача
Недостатък – повече стъпки при употребата им.

Предимства – едностъпково позициониране
Недостатък – трудност при преминаване на извити и
твърди лезии.

Филтри за дистална протекция

Контрастно изобразяване

1.Оптимална протекция Избор на подходящ EPD

Зависи от:
– съдовата анатомия
-интрацеребрална циркулация
-съдов достъп
-лезия

Опит на оператора

Стратегия за мозъчна протекция

Липсваща или лоша интрацеребрална циркулация

2.Труден достъп

3 .Вулнерабилна лезия

4. Значимо ангулирана каротидна артерия

5. Липсващ  подходящ дистален участък

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy