V-ти Национален конгрес по интервенционална кардиология

7 – 9 октомври 2011 г.
Кемпински хотел Зографски, София

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Петък, 7.10.2011

10:00 – 13:30 Регистрация

Зала София II

13:30 – 13:40 – Откриване – доц. Д.Трендафилова
13:40 – 15:45 – Mini – symposium – Представяне и интерпретация на ключови послания от SC/ESCTS – доц. И.Петров, доц. Д.Трендафилова
13:40 – 13:45 – Препоръки, риск, коморбидност и избор – на решение доц. Д.Трендафилова
13:45 – 14:05 – Реваскуларизация при стабилна ангина – доц. Н.Рунев
14:05 – 14:25 – Реваскуларизация при NSTEMI д-р Св.Георгиев
14:25 – 14:45 – Реваскуларизация при STEMI – доц. И.Петров
14:45 – 15:05 – Антиагрегантна терапия и миокардна реваскуларизация – д-р Д.Хазърбасанов
15:05 – 15:25 – Вродени сърдечни малформации – д-р П.Кратунков
15:25 – 15:45 – Нефармакологична терапия при СН – д-р Св.Йовев
15:45 – 16:05 – Кафе-пауза
16:05 – 16:50 – Презентация на Johnson & Johnson: Изкуството да стентираш – стентирането е изкуство
16:05 – 16:25 – Значение на пост-дилатацията за оптималната имплантация – д-р В.Гелев
16:25 – 16:50 – Локални уложнения при трансрадиален достъп – правила на поведение – д-р В.Велчев
16:50 – 18:10 – Стент за живот (съвместно с ДКБ) Прогрес на инициативата в България – Модератори: доц. Ю.Джоргова, проф. А.Гудев
16:50 – 17:10 – SFL Europe – Recent Developments – Prof. S.Kristensen
17:10 – 17:30 – SFL България – доц. Ю.Джоргова
17:30 – 17:50 – Romanian Experience in the SFL European Project – Dr. Dan Deleanu
17:50 – 18:10 – STEMI Тромбаспирация, No-reflow – доц. С.Димитров
18:20 – 19:20 – Сателитен симпозиум на Санофи-Авентис /Златен спонсор/
19:30 – Наздравица за «Добре дошли» от името на Дружеството по интервенционална кардиология

Събота, 8.10.2011

Зала София II

8:20 – 8:50 – Wrist Access for Left Main Stenting – Dr. S.Kedev – Модератор: доц. Б.Финков
9:00 – 11:00 – Предаване на живо. Стволова стеноза. Бифуркации – Модератор: доц. Б.Финков, доц. Св.Георгиев, доц. С.Димитров, д-р Г.Тонев, д-р Р.Касабов, д-р В.Гелев
11:00 – 11:15 – Кафе-пауза
11:15 – 12:45 – Сателитен симпозиум на Astra Zeneca /Платинен спонсор/ – Стратегии за оптимизиране прогнозата при болни с ОКС: трудните решения в ежедневната практика – Модератор: доц. Пл. Гацов
11:15 – 11:25 – Въведение – доц. Пл. Гацов
11:25 – 11:45 – ОКС – настоящи предизвикателства и нови решения с антитромбоцитна терапия според препоръките на Европейското дружество по кардиология – Prof. S. D. Kristensen
11:45 – 11:55 – Дискусия
11:55 – 12:15 – Антитромбоцитна терапия при пациенти с ОКС, подлежащи на кардиохирургична интервенция – д-р В.Гегусков
12:15 – 12:25 – Дискусия
12:25 – 12:40 – Оралната антитромбоцитна терапия в ежедневната практика – клиничен случай – д-р К. Кичуков
12:40 – 12:45 – Заключение – доц. Пл.Гацов
12:45 – 14:00 – Предаване на живо. Многоклонова болест – Модератор: доц. Ю.Джоргова, Dr. S.Kedev, Dr. Dan Deleanu, доц. И.Петров
14:00 – 14:30 – Сателитен симпозиум на Маримпекс – 7 /Сребърен спонсор/ с обяд – Omega and Promus Element: How New Generation BMS and DES Platforms Can Translate Into Improvement in Clinical Outcomes Dr. M.Sangiorgi
14:30 – 14:45 – Коарктация на аортата – защо, кога и как – Prof. Dr. N.Haas – Модератор: доц. А.Кънева
14:45 – 16:45 – Предаване на живо. Ендоваскуларни и структурни – Модератор: доц. А.Кънева, Prof. Dr. N.Haas, доц. Д.Трендафилова, доц. В.Червенков, д-р М.Хазан
16:45 – 17:00 – Кафе-пауза
17:00 – 18:00 – Mini-sуmposium IVUS/FFR. „За и против” – Модератор: доц. Пл.Гацов
17:00 – 17:15 – IVUS – предимства пред FFR – д-р В.Гелев
17:15 – 17:30 – IVUS или OCT – д-р Хр.Рогелов
17:30 – 17:45 – FFR – предимства пред IVUS – доц. И.Петров
17:45 – 18:00 – FFR или CFR – доц. Пл.Гацов
18:10 – 18:55 – Сателитен симпозиум на Servier /Сребърен спонсор/
Новости от Европейския конгрес по кардиология 2011 – Париж

Стъпка напред в лечението на сърдечна недостатъчност – нови анализи от проучването SHIFT – доц. Пл.Гацов
Понижение на сърдечната честота в лечението на Исхемична болест на сърцето – д-р В.Велчев

АХ терапия за подобряване на прогнозата:новини от Европейския Конгрес по кардиология 2011-Париж – доц. И.Петров

Неделя, 9.10.2011

Зала София II

8:30 – 10:00 – Клинични случаи – състезание с награда за най-добър случай -Модератори: доц. Пл.Милков, доц. Пл.Гацов, д-р Н.Рифаи, д-р Р.Касабов, д-р Б.Ацев
10:00 – 10:30 – Фокус лекция CTО – Dr. Sh.Saito – Модератор: доц. Пл.Милков
10:30 – 10:45 – Кафе-пауза
10:45 – 11:00 – Хронична оклузия – Европейски перспективи – Д-р В.Гелев, д-р Д.Хазърбасанов
11:00 – 11:30 – Реваскуларизация – индикации извън ОКС. Исхемия, виталност доц. В.Стойнова – Модератор: д-р Д. Хазърбасанов със съдействието на Българското дружество по кардиоторакална рентгенология
11:30 – 11:50 – Фирмена презентация на Ели – Лили Efient (празугрел) Установяване на нови стандарти при остри коронарни синдроми
12:00 – 12:45 – Нобори – новото поколение лекарство отделящ стент

Зала София III

9:00 – 10:30 – Ендоваскуларна сесия съвместно с Българско дружество за ендоваскуларна терапия – Модератори: доц. И.Петров, д-р В.Велчев
9:00 – 9:30 – Каротиди – нови guidelines за каротидно стентиране, базирани на резултатите от клиничните проучвания – доц. И.Петров
9:30 – 10:00 – Български консенсус на ехографската оценка при каротидно стентиране – проф. Е.Титянова
10:00 – 10:30 – Възможности на ендоваскуларните техники при пациенти с комбинирана каротидна и периферно-съдова патология – доц. И.Петров
10:30 – 10:45 – Кафе-пауза
10:45 – 11:45 – Училище за журналисти
10:45 – 11:00 – SFL, доц. Ю.Джоргова
11:00 – 11:15 – ОКС – съвременно лечение – д-р Н. Рифаи
11:15 – 11:30 – Коронарна реваскуларизация – 2 методики – обща цел, доц. В.Гелев
11:30 – 11:45 – Нови технологии в Б-я, доц. Пл.Гацов
11:45 – 12:40 – Кръгла маса за настоящите индикации за реваскуларизация, контрол, реимбурсация и др. – Доц. Б.Финков, доц. Ю.Джоргова доц. И.Петров, доц. Св.Георгиев, доц. Д.Трендафилова, доц. Н.Гочева, проф. А.Гудев, д-р. Н.Нешева или представител на НЗОК
12:45 – Закриване на конгреса  – Общо събрание на БДИК /13:45 при липса на кворум/

Изтеглете Предварителната Програма в PDF формат тук.

Download the PRELIMINARY PROGRAM in PDF here.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy